Feed-aggregator

Natuurproject bij Geldermalsen klaar voor uitvoering

Natuurbericht -

Overal in Nederland wordt gewerkt aan het vervolmaken van het Nationaal Natuurnetwerk. Zo ook in het Gelders rivierengebied tussen Culemborg en Geldermalsen. De provincie Gelderland wil Natuurgebied De Regulieren en landgoed Mariënwaerdt met elkaar verbinden door het aanleggen van natuur en het verhogen van de grondwaterstand. Dat is nu mogelijk dankzij de inzet van particuliere eigenaren.

Laat uitzending van Topdoks over teken en Lyme aan je (klein)kinderen zien

Natuurbericht -

Ongeveer een kwart van alle tekenbeten wordt opgelopen door kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Een nieuwe uitzending van Topdoks brengt de problematiek op een voor kinderen interessante manier onder de aandacht. Teken worden mooi in beeld gebracht net als levende Borrelia bacteriën die Lyme veroorzaken. Overigens is de uitzending voor volwassenen net zo leuk en informatief.

Populatie grote vuurvlinders mogelijk verdwenen door beheerfout

Natuurbericht -

Afgelopen weken is de populatie grote vuurvlinders in het Friese gebied Brandemeer met naar schatting bijna negentig procent verminderd. Door het veel te rigoureus schonen van sloten zijn mogelijk alle in de oeverzone overwinterende rupsen van deze beschermde vlinder weggeschraapt. Het is de vraag hoeveel rupsen van deze bedreigde soort de ingreep hebben overleefd.

Schoolplaat en lesprogramma voor Boomvalk in Roerdal

Natuurbericht -

Landschapscoöperatie Boomvalk zet zich in om de Boomvalk als symboolsoort van het Roerdal (Midden-Limburg) te herstellen. Hiervoor gebruikt zij gerichte beschermingsacties, een schoolplaat en een lesprogramma voor basisschoolleerlingen. De eerste resultaten zijn al geboekt.

Voortplanting wasbeer in Nederland een feit

Natuurbericht -

Tijdens monitoringsonderzoek naar otters in de Gelderse Poort, verscheen een wasbeer in beeld op een cameraval in de Rijnstrangen. Reden om even stil te staan bij deze exoot. Wat is het laatste nieuws omtrent dit dier in Nederland? Afgelopen augustus zagen gediplomeerde jagers voor het eerst in Nederland een volwassen wasbeer met vier jongen. Nu weten we dus dat de dieren zich hier voortplanten.

Milieu-effecten stoppen niet bij de grens

Natuurbericht -

“Als ik noordwaarts kijk, kijk ik naar Nederland. Maar ik ben niet in België. Rara waar ben ik?” Nou, bijvoorbeeld in westelijk Noordrijn-Westfalen. Dat stukje waar Duitsland en Nederland enigszins om elkaar heen kringelen. Dichtbij, en mentaal toch vaak ver weg. Terwijl een overstroming zich niet aan grenzen houdt. Net zoals effecten van luchtvervuiling of geluid tot over beide grenzen rijken.

Hoge eer op ecologencongres voor NIOO-directeur Louise Vet

Natuurbericht -

Op een groot ecologencongres in Gent kreeg NIOO-directeur Louise Vet vandaag als tweede Nederlander ooit de hoogste eer van de British Ecological Society uitgereikt. De winnaars hebben volgens de BES niet alleen bijgedragen aan de wetenschap, maar aan de hele maatschappij. "Voor mij is dat tijdens mijn carrière steeds belangrijker geworden", vertelt Vet.

Winter: het ideale seizoen voor 'vergeten' paddenstoelen

Natuurbericht -

Dat het heeft gesneeuwd, gehageld en gevroren betekent niet dat mycologen op hun lauweren kunnen gaan rusten. Juist in de winter schreeuwen allerhande schorszwammetjes, raspzwammetjes, franjevliesjes en nog veel meer soorten om gedetermineerd te worden. De zachte Hollandse winters van de laatste jaren zijn ideaal voor de ontwikkeling van een toenemend aantal paddenstoelen.

Europees bos kan 20% van de totale EU-broeikasgasuitstoot compenseren

Natuurbericht -

Het Europese bos levert op dit moment al een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Niet alleen wordt er veel CO2 vastgelegd in het bos, maar door een actief beheer worden ook houtproducten geproduceerd waardoor wordt bespaard op energie-intensieve materialen als beton en staal. Dit vermindert de CO2-uitstoot.

Na bijna tien jaar weer een invasie van barmsijzen uit de taiga

Natuurbericht -

Het najaar van 2017 kan de boeken in als een invasiejaar voor grote barmsijzen. Grote barmsijzen trekken pas laat in het najaar door, als veel trektellers er al de brui aan hebben gegeven. Nu zwerven er vooral in Noord-Nederland groepen rond. En die kunnen van ver komen, heel ver…

De Vijlenerbossen van nationaal belang voor de macronachtvlinderfauna

Natuurbericht -

De Limburgse Vijlenerbossen zijn opvallend rijk aan zeldzame en bedreigde macronachtvlinders. Dat blijkt uit een recente analyse van anderhalve eeuw waarnemingen. Ook blijkt dat ondanks de nieuwkomers het totaal aantal actueel voorkomende soorten de laatste veertig jaar langzaam maar zeker aan het afnemen is. Van de 578 soorten die ooit zijn aangetroffen komen 144 soorten er niet meer voor.

Bijzonder: eerste vlinderkalfje geboren

Natuurbericht -

Bij boer Eric Lamers uit Vierlingsbeek is recent een bijzonder kalfje geboren. Het draagt de naam van een vlinder, de atalanta. De kalfjesnaam staat symbool voor de natuur- en vlindervriendelijke manier van werken die boer Eric samen met De Vlinderstichting gaat uitvoeren.

Steur kan paaien in de Rijn

Natuurbericht -

Bijna een derde van het Duitse deel van de Rijn in Noordrijn-Westfalen is geschikt als paaigebied voor de Europese steur. Dat blijkt uit onderzoek door bioloog Dr. Stefan Staas van het Duitse Limnoplan. De studie werd uitgevoerd i.o.v. het Droomfondsproject Haringvliet, waarin ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werken aan de terugkeer van de steur in Nederland.

Hooikoorts in de sneeuw; Hazelaar komt extreem vroeg in bloei

Natuurbericht -

Ondanks dat dit weekend de eerste sneeuw van het seizoen valt, staan de eerste hazelaars al in bloei. Mensen die gevoelig zijn voor hazelaarpollen kunnen vanaf nu dus al hooikoortsklachten krijgen. De zeer warme oktober en november veroorzaken de extreem vroege bloei. De komende dagen stijgt de maximumtemperatuur, waardoor met kerst veel hazelaars in bloei kunnen staan. Bloeit hij bij u al?

Bijzondere Gagelven hersteld

Natuurbericht -

Op het landgoed Beekzicht bij Voorst, tussen Zutphen en Apeldoorn, is onlangs een bijzonder natuurherstelproject uitgevoerd. Onder regie van de Bosgroep Midden Nederland werd het verdroogde en dichtgegroeide Gagelven aangepakt.

50.000 hectare landbouwgrond in Drenthe afgezocht naar patrijzen

Natuurbericht -

In het vroege voorjaar van 2016 en 2017 is in de provincie Drenthe een prestatie van formaat geleverd: in 179 gebieden met een totale oppervlakte van bijna 50.000 hectare is gezocht naar patrijzen. Hiertoe zijn speciaal 48 patrijzentellers opgeleid. Gewapend met geluidsapparatuur brachten zij in de avonduren patrijzen in kaart. Dat leverde nog verrassende aantallen op.

Seks in het bos

Natuurbericht -

Het lijkt momenteel niet de meest aantrekkelijke periode om de liefde te bedrijven in het bos. Er zijn echter vlinders die juist deze koude periode gebruiken om actief te zijn, een partner te vinden en te paren. De kleine wintervlinder is er één van, en is de komende weken nog te zien. De nachtvlinderman van De Vlinderstichting ging met een radioverslaggever op zoek naar wintervlinders.

Wilde schelpdierbank bij Brouwersdam drie keer groter dan gedacht

Natuurbericht -

Onderzoek van Droomfondsproject Haringvliet heeft uitgewezen dat de nieuw gevonden schelpdierbank bij de Brouwersdam in Zeeland veel groter is dan gedacht. Het is nu ook duidelijk dat de schelpdierbank zich voortplant, want er zijn larfjes van de platte oester aangetroffen. Deze kunnen zich vestigen en uitgroeien tot nieuwe oesters. Schelpdierbanken zijn belangrijke natuurlijke kustbeschermers.

Gevarieerd menu voor de wilde kat van Nijswiller

Natuurbericht -

De wilde kat die in februari 2017 bij Nijswiller werd doodgereden, bleek maar liefst negen prooien in z’n maag te hebben. Het dier was verder kerngezond en heeft pech gehad met het oversteken van de provinciale weg. De wilde kat komt sinds een aantal jaar weer in Nederland voor. De conditie van de kat van Nijswiller laat zien dat Zuid-Limburg een prima leefgebied vormt voor wilde katten.

Wolf verblijft een maand min of meer onzichtbaar in Nederland

Natuurbericht -

In de periode van 13 oktober tot 13 november zijn in Salland op drie locaties dode schapen gevonden. Op 13 oktober te Laag-Zuthmen (Heino), 8 november te Bergentheim en 13 november te Beerzeveld. Daarna, op 13 november, is te Kloosterhaar op de N343 een wolf doodgereden. DNA-monsters van de gedode schapen en de dode wolf konden allemaal tot hetzelfde individu worden herleid: een jong mannetje.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator