Feed-aggregator

Steeds meer bijeneters

Natuurbericht -

Het zien van een bijeneter brengt iedereen in vervoering. Die kans wordt steeds groter, want de noordgrens van het broedgebied blijft zich uitbreiden naar het noorden. Maar liefst 800 kilometer in de afgelopen twintig jaar. Nederland blijft voor bijeneters een lastige horde. Dit jaar hebben er vijf paartjes in ons land gebroed. In Duitsland is de rem er echter volledig af met meer dan 2000 paren.

Opmerkelijke toename van de Kammetjesstekelzwam

Natuurbericht -

Er zijn weinig paddenstoelen die zo tot de verbeelding spreken als de Kammetjesstekelzwam. Op afstand lijken het ronde bollen, maar van dichtbij zie je dat ze geheel uit hangende en in rijen geplaatste stekeltjes bestaan die lijken op breekbaar wit koraal of nijver kantkloswerk. Kammetjesstekelzwammen waren zeer zeldzaam in ons land; sinds 2005 is de soort in opmars.

Kwabaal krijgt kansen in Gelderland

Natuurbericht -

De kwabaal, de enige kabeljauwachtige in zoet water, heeft in Gelderland nog één populatie en is ook in de rest van West- en Midden-Europa zeldzaam geworden. RAVON heeft daarom op verzoek van de Provincie Gelderland de verspreiding in Gelderland en de kwaliteit van de leefgebieden in beeld gebracht en de noodzakelijke beheer- en herstelmaatregelen beschreven.

Zonovergoten vlinderweekend

Natuurbericht -

Het was genieten afgelopen weekend! Terrasjes zaten vol, braderieën en markten hadden een topopkomst, en zelfs de openluchtzwembaden hadden over klandizie niet te klagen. Ook vlinderliefhebbers konden hun hart ophalen: er waren nog veel vlinders te zien met het warme en zonnige weer. Er werden wel twintig verschillende soorten gemeld.

Steeds meer walnoten aangetast door walnootboorvlieg

Natuurbericht -

De waarnemingen blijven maar binnen komen, vooral uit Noord-Brabant en Limburg. De walnootboorvlieg lijkt daar goed gevestigd. Op sommige locaties nam de afgelopen jaren de aantasting toe. Zo werden in Helden dit jaar voor het eerst volwassen vliegen waargenomen. Eerst tussen het gras, op de grond, later werd er ook een exemplaar hoog in de boom aangetroffen op een noot.

Bodemdaling op Ameland

Natuurbericht -

Het effect van bodemdaling op de Amelandse natuur als gevolg van gaswinning wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Duinvalleien nabij het centrum van de bodemdalingsschotel worden steeds natter. Op bepaalde delen van de kwelders houdt de opslibbing de daling niet bij en verandert de vegetatie. Dit leidt ook tot een verhoogde overspoelingskans van nesten van bodembroeders op de kwelders.

Grensmaas nu veiliger en natuurlijker

Natuurbericht -

Afgelopen week presenteerde het Rijk de tussenstand van het Grensmaasproject. De resultaten zijn indrukwekkend: realisatie van hoogwaterveiligheid en honderden hectare nieuwe natuur. ARK is trots dat het hieraan heeft kunnen bijdragen.

GPS-loggers registreren ‘middagdip’ bij grauwe kiekendieven

Natuurbericht -

Met behulp van geavanceerde GPS-loggers is het tegenwoordig mogelijk om lokaal ruimtegebruik en trekwegen van vogels gedetailleerd in kaart te brengen. GPS-loggerdata kunnen echter voor veel meer doeleinden gebruikt worden. Voor een bijeenkomst over bioritmes analyseerde Werkgroep Grauwe Kiekendief bijvoorbeeld de activiteitspatronen van grauwe kiekendieven, met een verrassende uitkomst.

Schitterende Brabantse natuur

Natuurbericht -

Noord-Brabant kent veel mooie natuurgebieden. Wie heeft er niet gewandeld door de Kampina of heeft zich midden in de woestijn gewaand in de Loonse en Drunense Duinen? Wie is er niet op zoek geweest naar de wisenten op de Maashorst, bevers in de Biesbosch of pimpernelblauwtjes in de Naad van Brabant? Over al die Brabantse natuurgebieden is nu een imposant boek verschenen.

Dragen nieuwbouwkelders bij aan de bescherming van vleermuizen?

Natuurbericht -

Veel vleermuizen overwinteren in door mensen gemaakte gebouwen of objecten, bijvoorbeeld in forten, bunkers, mergelgroeven of kelders. Veel hiervan waren niet bedoeld voor winterslapende vleermuizen, maar bleken wel geschikt. Deze ontdekking inspireerde vleermuisbeschermers om specifieke ‘vleermuiskelders’ te ontwerpen, het was echter onduidelijk of deze wel geschikt zijn voor vleermuizen.

‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft geen aandacht voor natuur

Natuurbericht -

De gezamenlijke natuurorganisaties (LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting de Noordzee, SoortenNL, IVN en IUCN NL) zijn teleurgesteld in het gisteren gepresenteerde regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en Christenunie. Dit regeerakkoord wordt door deze partijen bestempeld als ‘het groenste regeerakkoord ooit’, maar groen gaat kennelijk niet over natuur en landschap.

Vissende aalscholvers bewijzen theorie van Darwin

Natuurbericht -

Charles Darwin suggereerde het al: visetende vogels kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van plantenzaden en kleine ongewervelde diertjes. Na anderhalve eeuw levert een groep Europese onderzoekers van onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie het bewijs.

Reptielen veilig naar de overkant in Groesbeek

Natuurbericht -

Tunnels voor reptielen zijn in Nederland relatief nieuw. Meestal liggen deze onder wegen, maar in Groesbeek (Gld) liggen er ook tunnels onder een fietspad. Deze zijn aangelegd om verkeerssterfte onder reptielen te minimaliseren. In 2016 bleek dat er dat jaar zo'n 75 dieren omkwamen op het fietspad. Uit camerabeelden blijkt dat de nieuw aangelegde tunnels goed gebruikt worden.

Toptijd voor de Holsteelboleet

Natuurbericht -

Twintig jaar geleden werd de Holsteelboleet als zeer zeldzaam beschouwd. In 1989 stond deze boleet nog op de Rode lijst in de categorie 'Bedreigd met uitsterven'. De afgelopen week liep het storm met het aantal doorgegeven waarnemingen van de Holsteelboleet. Zowel op de bekende groeiplaatsen als ook op nieuwe locaties. Is dit een tijdelijke opleving of een definitieve terugkeer?

Nachtzwaluwen op weg naar Afrika

Natuurbericht -

Op een zwoele zomeravond op een Franse camping is het ratelende geluid van een nachtzwaluw meestal niet ver weg. Hier in Nederland blijken de nachten veel stiller; hier zijn nachtzwaluwen vooral op de zandgronden van de Veluwe, Brabant en Drenthe te vinden (we missen hier natuurlijk ook nog een paar luidruchtige insectensoorten, maar dat terzijde). Het gaat erg goed met nachtzwaluwen.

Vlinders en libellen op naam brengen

Natuurbericht -

Op de tijdlijnen van Facebook en Twitter van De Vlinderstichting komen dagelijks foto’s binnen met de vraag: “Wat is dit nu toch”? Veel mensen fotograferen en willen dan ook graag weten wat ze op de foto hebben staan. Zeker voor vlinders en libellen die je in het buitenland tijdens je vakantie hebt gekiekt, is dat niet altijd eenvoudig. In november kun je samen met experts puzzelen.

50 miljoen waarnemingen op Waarneming.nl: Buizerd op nummer 1

Natuurbericht -

Eind 2003 werd Waarneming.nl opgericht. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en zijn er veel waarnemingen aan ons doorgegeven. Zoveel zelfs dat we inmiddels de 50 miljoen waarnemingen voorbij zijn. Sinds de lancering van het platform zijn er 807.380 Buizerds ingevoerd. Dit is daarmee de meest gemelde soort. Een zingende Vink in Doetinchem was vorige week de 50 miljoenste.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator