Feed-aggregator

Grote grazers en de risico's voor publiek

Natuurbericht -

De afgelopen tien jaar zijn vijftien ongevallen met publiek en grote grazers in Nederlandse natuurgebieden geregistreerd waarbij een confrontatie leidde tot een behandeling in het ziekenhuis. Vergeleken met het grote aantal bezoekers van begraasde gebieden wordt dat aantal gering genoemd. Dat staat in het onderzoek ‘Grote grazers, aanvaardbare risico’s’.

Koraalrif in zeer goede staat ontdekt bij Saba

Natuurbericht -

De afgelopen twee weken verkenden onderzoekers de Sababank, een enorme onderzeese berg van 40 bij 60 kilometer bij het piepkleine eilandje Saba in de Caraïbische Zee. Hierbij werd een nog niet eerder bekend koraalrif ontdekt. De onderzoekers hebben nog maar zelden zo'n gezond koraalrif gezien. Het doet denken aan de koraalriffen van vijftig jaar geleden, toen 'bleaching' nog niet bestond.

Alle Nederlandse mierensoorten in kaart gebracht

Natuurbericht -

Alle bekende mierengegevens zijn bij elkaar gebracht in een verspreidingsatlas die vandaag uitkomt. De vorige mierenatlas stamde uit 2004 en er zijn veel nieuwigheden te melden. Er zijn bijvoorbeeld sindsdien elf nieuwe soorten ontdekt. Het is een fraai overzichtswerk waarbij alle informatie over inheemse, bedreigde en exotische soorten wordt gepresenteerd.

Langgerekte voorlente door kou; voorsprong verdwenen

Natuurbericht -

De kou in februari en begin maart en de verwachte koude periode in de komende dagen heeft de ontwikkeling in de natuur sterk vertraagd. Van de maand voorsprong in de natuur eind januari is ondanks de zeer warme dagen in de afgelopen week vrijwel niets meer over. Uit de waarnemingen van De Natuurkalender blijkt dat we een zeer langgerekte voorlente meemaken.

Waar zijn de geelvlekheidelibellen gebleven?

Natuurbericht -

De geelvlekheidelibel lijkt uit Nederland verdwenen. Niet lang geleden vloog deze soort met grote gele vlekken in zijn vleugels, nog regelmatig tussen de andere kleine rode heidelibellen. De laatste jaren is zijn trend sterk gedaald en uit 2017 is er geen enkele zekere waarneming bekend. Waarschijnlijk is veranderend habitat in Oost-Europa door drogere zomers en toegenomen bemesting de oorzaak.

Een grootoorvleermuis onder de snelweg

Natuurbericht -

Bij onderzoek naar het functioneren van een faunatunnel onder de A12 is in september 2017 een bijzondere gebruiker gefilmd: een gewone grootoorvleermuis. Gewone grootoorvleermuizen zijn gewend om door nauwe ruimtes te vliegen. Het is dan ook niet gek dat het dier de faunatunnel koos om aan de andere kant van de weg te komen. Dat de cameraval hem zo mooi kon 'vangen' is wel bijzonder.

Grote modderkruiper: 'The Movie'

Natuurbericht -

RAVON doet al jaren onderzoek naar de zeldzame grote modderkruiper. Op basis van deze onderzoeken hebben we inzicht verkregen in de sleutels tot herstel van de leefgebieden van deze mysterieuze moerasbewoner. Benieuwd hoe wij dat doen? Bekijk dan de korte film.

Schorpioenmos verschijnt op Kennemerstrand

Natuurbericht -

De afgelopen vijftig jaar heeft zich bij IJmuiden door kustaangroei een nieuwe duinvallei met ongekende botanische kwaliteit ontwikkeld. Moeraskartelblad, Stippelzegge, Vlozegge, Slanke gentiaan, Groenknolorchis en Honingorchis zijn anno 2018 enkele natuurparels. Recent werd zelfs het bijna uit Nederland verdwenen Groen schorpioenmos gevonden.

Nature Today is vernieuwd

Natuurbericht -

De website van Nature Today is vernieuwd. Sinds gisteren vind je nieuwe functionaliteit en ziet het er iets anders uit dan je gewend bent.

Geelsterrenhoogtijd

Natuurbericht -

Het is alweer half maart, de temperaturen lopen op en daar profiteren onze vroege voorjaarsbloeiers van. Zo ook de geelsterren met hun kenmerkende stervormige gele bloemen en grasachtige bladeren. Wacht niet te lang met zoeken, want als het voorjaar echt begint zijn deze gele parels alweer verdwenen.

Nationale Boomfeestdagbomen met GrowApp onderzoeken

Natuurbericht -

Op woensdag 14 maart wordt de 62-ste editie van de Boomfeestdag gehouden. Naar verwachting doen 100 duizend kinderen mee in ruim 290 Nederlandse gemeenten. Samen planten zij zo’n 200 duizend bomen en struiken. Er zijn diverse lesbrieven beschikbaar waaronder een over de GrowApp. Kinderen kunnen dan na het planten de seizoenverandering en groei van hun boom of struik vastleggen en onderzoeken.

Blauwborst kondigt de lente aan

Natuurbericht -

Vanaf de tweede helft van maart is het zover: je kunt de blauwborst weer horen zingen. In april doet hij er nog een schepje bovenop en barst het gezang echt los. Hij zingt net zo mooi als de nachtegaal, al blijft dat een discussie voor fijnproevers. Eén ding is zeker: als je hem hoort is de lente in aantocht.

Hoe gaat het met de Gelderse weidevogels?

Natuurbericht -

Bij weidevogels denk je misschien niet direct aan Gelderland. Toch komen van oudsher ook hier overal weidevogels voor: in de vochtige heide- en broekontginningen in de IJsselvallei, Gelderse Vallei en Achterhoek; in de uiterwaarden en komgebieden van het rivierenland; en in de polders aan de Randmeerkust. Zoals in heel Nederland zijn ook in Gelderland de aantallen weidevogels flink teruggelopen.

Wegpesten planten en dieren is niet meer nodig in tijdelijke natuur

Natuurbericht -

Bij grote bouwprojecten duurt het soms vele jaren voordat een heel projectgebied bebouwd is. Op de braakliggende stukken kunnen zich beschermde soorten vestigen en dat geeft veel juridische problemen en tijd- en geldverlies. Daarom wordt die natuur soms bewust weggepest. Dat is niet meer nodig met ontheffing en gedragscode ‘Tijdelijke Natuur’. Goed voor de bouwers en goed voor de natuur!

Verwachting: eikenprocessierupsen eerste week april uit ei

Natuurbericht -

Door de komende zeer warme periode verwachten we dat de eerste eikenprocessierupsen in de eerste week van april al uit het ei gaan komen. Uit een analyse van diverse eipakketjes blijkt dat de rupsen in de eitjes in goede conditie zijn. Door een lange vluchtperiode van de vlinders in 2017 zullen de eitjes gespreid uitkomen.

Na 21 jaar weer een Oranje plooislak aangetroffen in de Noordzee

Natuurbericht -

Recent is bij Ouddorp, op een duiklocatie bij het Noordzeestrand, een Oranje plooislak aangetroffen. Deze soort werd in de tweede helft van de vorige eeuw nog regelmatig waargenomen bij onder andere Vlissingen, Den Helder en Texel. Na 1997 zijn er echter geen Nederlandse waarnemingen meer gemeld. Gevreesd werd dat de slak in Nederland was uitgestorven.

Diergedrag begrijpen dankzij genoomonderzoek

Natuurbericht -

Er wordt steeds meer gedaan aan genoomonderzoek, maar voor gedragswetenschappers bleef het tot nu toe een beetje een ver-van-mijn-bedshow. Een groep biologen en ecologen wil daar verandering in brengen met een 'praktijkgids', die uitlegt hoe je met nieuwe technieken meer te weten kunt komen over complex gedrag van dieren.

Vreemdgaande padden en kikkers

Natuurbericht -

Het voorjaar staat voor volwassen amfibieën in het teken van de voortplanting. Wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn, ontwaken ze tussen eind februari en begin april uit hun winterslaap en trekken ze naar geschikte poelen, vijvers en sloten om zich daar voort te planten. Dat kan dus elk moment beginnen. De mannetjes staan al te trappelen!

Wat doet geurhinder met de gezondheid?

Natuurbericht -

Geuren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving. Vaak in positieve zin: wie wordt er nu niet vrolijk van de lentegeur van bloeiende planten? Maar helaas ook in negatieve zin. De geur van uitlaatgassen en mest stemt vaak een stuk minder vrolijk en wekt irritatie op. Op 20 maart 2018 organiseert VVM, het netwerk van milieuprofessionals, het Landelijk Geurcongres 2018.

Steenmarter kan de boom in; boommarter het dak op

Natuurbericht -

In Nederland leven twee sterk op elkaar lijkende marters: de steenmarter en de boommarter. Aan de hand van hun naam kan je het voorkeursleefgebied van beide soorten bedenken. Steenmarter leeft meer in een stedelijke omgeving; boommarter vooral in bos- en natuurgebieden. Althans, dat was vroeger zo: tegenwoordig wonen er boommarters in hartje Amsterdam en steenmarters in Friese veenweidegebieden.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator