Natuurbericht

Risico’s van genetisch gemodificeerde maïs voor vlinders in akkerranden

Wereldwijd worden in de landbouw steeds meer insectenresistente genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen gebruikt. Het is echter onbekend wat het effect is van de toxinen in deze gewassen op niet plaagsoorten in de omgeving van de akkers. De Vlinderstichting heeft onderzocht welke vlindersoorten hier voorkomen. Dit blijken er veel meer dan verwacht, waaronder verschillende bedreigde dagvlinders.

Nieuw in Leiden: rivierdonderpaddenhotels

Bewoners van de Leidse Havenwijk inventariseren al jarenlang hun grachten op vissen. Ruim 50 vrijwilligers voerden honderden inventarisaties uit en brachten, soms met behulp van bijzondere methoden, 17 vissoorten aan het licht. Ze delen hun vondsten en opgedane kennis met waterbeheerders en de stadsecoloog, zodat zij de stadsvissen beter kunnen beschermen.

Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit

‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Het IVN bracht dit idee naar Nederland.

Het seksleven van de heggenmus

De hele winter heeft de heggenmus zijn verborgen bestaan geleid, langs de randen van de tuin, onder stuiken en in heggen. Maar nu schittert de zon en de heggenmus zingt! Een haastig, helder, kwetterend lied. Een lied dat een seizoen inluidt vol seks, affaires, vrijages en avontuurtjes.

Vlinders ontwaken

Veel mensen waren er hard aan toe en het zoemt flink op de sociale media: eindelijk is het voorjaar begonnen. Het ijs ligt nog op de sloten en de temperatuur is nog niet heel hoog, maar toch zien we op zonnige momenten de vlinderoverwinteraars tevoorschijn komen. Let op beschutte, zonnige plekken met bloeiende planten zoals klein hoefblad.

Groot aanbod slechte bijenhotels

Het bevorderen van bijen staat erg in de belangstelling. In het stedelijk gebied worden vaak bijenhotels geplaatst. Helaas werken nogal wat bijenhotels uit de handel niet of nauwelijks. Hoe moet het wel?

Hoge diversiteit korstmossen op Veluwse begraafplaatsen

Op begraafplaatsen groeien vaak veel soorten korstmossen. Oude grafstenen, vrijstaande bomen en een voedselarme grond dragen bij aan de grote waarde van begraafplaatsen voor korstmossen. Recent zijn bijna alle begraafplaatsen op en rond de Veluwe op korstmossen geïnventariseerd. Op bijna de helft van de begraafplaatsen komt minimaal één Rode Lijstsoort voor.

Wat deed de vorst met het gras? Leg ontwikkeling vast met de GrowApp

De kortstondige winterperiode met minimumtemperaturen rond de -10°C heeft zeer waarschijnlijk flinke schade veroorzaakt aan gazon en weilanden. Het is nu het moment om met de GrowApp te beginnen om de verkleuring van het gras de komende maanden vast te leggen of een bestaande reeks met gras in de foto's te continueren. Voeg in de beschrijving bij de foto #gras toe.

Nationaal Park NLDelta organiseert challenge

In NLDelta draait alles om leven met de natuur en in het bijzonder het water. Dit gebied, van Slot Loevestein tot voorbij de Haringvlietsluizen, gaat over spannende overgangen en verbindingen. De getijdedynamiek, de overgangen van stad en land naar water, van cultuur- naar natuurgebieden en van droog naar nat. Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken wordt een challenge georganiseerd.

Vissen aan de pil en slakken aan de antidepressiva: de prijs voor ons medicijngebruik

Pijnstillers, antibiotica, antidepressiva en de anticonceptiepil. De resten hiervan komen in ons oppervlaktewater. Waterorganismen betalen de prijs. Bijvoorbeeld met weefselschade, verandering van voortplanting of gedrag, verstoring van de natuurlijke communicatie of een slechtere verdediging tegen vijanden. En dat moet anders, vindt aquatisch ecoloog Ellen van Donk.

Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendieven in akkerland

Bruine kiekendieven bouwen steeds vaker hun nest in landbouwgewassen. In Groningen bevindt naar schatting twee derde van de legsels zich in akkers. Doordat het schuwe vogels zijn, worden veel broedgevallen niet opgemerkt. Wanneer de oogst van die gewassen vroeg valt, komen veel jongen om in de oogstmachines. Bescherming is arbeidsintensief, maar levert successen op.

Sneeuwsporen verraden aanwezigheid zoogdieren

Deze winter is er een aantal keer sneeuw gevallen en dat biedt kansen. Hoe herken je de sporen van vossen, dassen, zwijnen en reeën? Sporendeskundige Annemarie van Diepenbeek vertelt het verhaal achter de sporen in de sneeuw.

Vlinders en damherten: actief beheer noodzakelijk

De populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) wordt door afschot weer in balans gebracht met overige natuurwaarden. Voor de vlinders is dat goed nieuws. Een onlangs verschenen artikel in De Levende Natuur laat zien hoe zowel bloemen als vlinders er de afgelopen tien jaar hard achteruit zijn gegaan. Hopelijk wordt de trend vanaf nu weer positief!

Bruine kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

Veel mensen associëren de bruine kiekendief nog steeds met wetlands, moerassen en overjarig riet. Maar in de jaren negentig maakte de grootste Europese kiekendief een vrij spectaculaire overstap naar grootschalig akkerland. De nesten in landbouwgewassen lopen echter gevaar wanneer er geoogst wordt. Bescherming van bruine kiekendieven vergt speciale aandacht en veel tijd.

Bloemrijk grasland centraal op Landelijke Vlinderdag

Komende zaterdag 4 maart wordt in Theater de Junushoff in Wageningen de Landelijke Vlinderdag gehouden. Honderden liefhebbers van vlinders en libellen zijn daar aanwezig om elkaar te ontmoeten, films en presentaties bij te wonen en om informatie te verzamelen bij de vele stands. Dit jaar staat bloemrijk grasland centraal.

Aanrader: Wandelboekje van natuurvrienden

Het moeten wel de mooiste wandelingen van Nederland zijn, de veertig favoriete routes van voorzitters van natuur- en landschapsorganisaties, verzameld in het ‘Wandelboekje van natuurvrienden’. Met een knipoog naar het Wandelboekje dat Heimans en Thijsse ruim 100 jaar geleden maakten, laten de auteurs zien wat een eeuw bewustwording heeft opgeleverd aan waardevolle natuur en landschappen.

Yucca – van kamerplant tot invasieve exoot?

Yucca is in Nederland een populaire kamer- en tuinplant. Recent verwildert hij in de natuur en ontwikkelt zich mogelijk tot een invasieve exoot. Onlangs is bij Zandvoort een verwilderde populatie Yucca’s gevonden.

Hoe vogels de vorst overleven

Een late winter: veel mensen zijn blij alsnog te kunnen genieten van mooi fris winterweer. De natuur was zich echter al op het naderende voorjaar aan het voorbereiden. Hoe gaan vogels, voor wie het broedseizoen voor de deur staat, om met de late kou?

Ademnood door glazen plafond

De bruine kikkermannen die in tuinvijvers overwinteren, kijken door de aanhoudende vorst weer tegen een glazen plafond aan. Ook salamanders die in de warme maand januari de vijvers al hadden bereikt treft nu dit lot, net als aanwezige vissen. Zonder wak krijgen zij het de komende dagen behoorlijk benauwd.

Petitie: Europees verbod neonicotinoïden

In de tweede helft van maart stemt de EU over een verbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen? De wilde bestuivers, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen hebben nu, meer dan ooit, onze steun hard nodig, dus teken de petitie die de Nederlandse regering vraagt voor het verbod te stemmen!

Pagina's