Natuurbericht

Terugblik op 2017: het jaar van de Biefstukzwam

De Biefstukzwam werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2017. We wilden meer te weten komen over de verspreiding van deze paddenstoel, in hoeverre hij een voorkeur heeft voor dode delen aan de voet van levende Zomereiken, en of hij alleen op Zomereik voorkomt. We ontvingen veel waardevolle waarnemingen: de eerste uit juli; de meeste uit augustus en september.

Kleine zwanen weer in het land!

Sinds afgelopen weekend komen ze weer onze kant op: de kleine zwanen. Na een trektocht van ruim drieduizend kilometer vanaf hun broedplekken op de Europees Russische toendra, arriveren ze langzaamaan in hun wintergebied.

Grutto’s op pleisterplaatsen: aantal vogels hoger dan op het eerste gezicht lijkt

In het voorjaar en de herfst is de vogeltrek in volle gang: veel soorten zijn op reis tussen hun broed- en overwinteringsgebieden. Voorafgaand of tijdens die reis maken ze nogal eens gebruik van gemeenschappelijke pleisterplaatsen. Het totale aantal vogels dat gebruikt maakt van zo’n pleisterplaats kan flink worden onderschat, zo blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek.

Floristen zijn koukleumen

Naar planten kijken doe je als de gemiddelde dagtemperatuur boven de tien graden Celsius ligt. Dat blijkt als we het aantal doorgegeven waarnemingen per maand afzetten tegen de gemiddelde jaartemperatuur. Betekent dat dat de in planten geïnteresseerde mensen – floristen genoemd – koukleumen zijn? Of valt er buiten op dat moment inderdaad niks meer op plantengebied te beleven?

Wat kleur in deze donkere dagen

Het is nat, kil, grijs en somber de laatste dagen. Op zulke dagen verlang je weer naar het voorjaar en de zomer, naar zon en vlinders. Daarom nu een natuurbericht met foto’s van vlinders, algemeen en zeldzaam, maar allemaal vol kleur en warmte.

Burgerwetenschap brengt verspreiding nieuwkomer wolkrab in kaart

De wolkrab werd in augustus 2016 ontdekt in de Oosterschelde. Het afgelopen jaar is door vele duikers naar deze nieuwkomer gezocht. En met succes, zowel in 2016 als in 2017 zijn er op meerdere plaatsen in de Oosterschelde wolkrabben gezien. Deze eerste ontdekking en verdere waarnemingen zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Biodiversity Records.

Zeldzame waarneming van een Zonnevis in de Oosterschelde

Eind oktober hebben sportduikers een opmerkelijke vis waargenomen in de Oosterschelde. In ondiep water zwom een jonge Zonnevis. Deze soort is in de Nederlandse zeearmen erg zeldzaam en is slechts enkele keren waargenomen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

Naar een zadencollectie van inheemse wilde planten

Wageningse en Nijmeegse onderzoekers gaan samen een zadenbank opzetten om bedreigde inheemse wilde planten genetisch veilig te stellen. Van de meer dan 1500 soorten wilde planten in Nederland is ongeveer een derde met uitsterven bedreigd. Daarvan staan 71 soorten als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst, waaronder karwij, kievietsbloem en muurbloem.

Meerwaarde van citizen science in beeld

Gratis gegevens? Zo simpel ligt het ook weer niet bij citizen science-projecten. Ze zijn niet zo goedkoop om op te zetten, maar ze kunnen wel heel ‘kosteneffectief’ zijn. De waarde van het werk van vrijwilligers ligt acht tot tien keer hoger dan de kosten, het bevordert hun welzijn en er valt snel op maatschappelijke vraagstukken in te spelen.

Uitbreiding Gelders Natuurnetwerk ligt op koers

Sinds 2011 zijn de provincies verantwoordelijk voor de natuur. Zij hebben met het Rijk afgesproken dat het Nationaal Natuurnetwerk in 2027 klaar is. Voor de provincie Gelderland betekent dat dat nog 4.273 hectare nieuwe natuur aan de Gelderse natuur toegevoegd moet worden door aankoop of omvorming, en 8.414 hectare nog ingericht moet worden.

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

Eergisteren publiceerde de Europese Commissie ’The Future of Food and Farming’. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht. Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot structurele verandering van de landbouw.

Nieuwe Rode Lijst: 44% van onze broedvogels in de problemen

De regering heeft de nieuwe Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten, dat is 44% van alle vogels die in ons land broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2004 toegenomen met negen soorten, waaronder de wulp en torenvalk.

Debat tussen tegenpolen: ijsbeerblogs bewijzen gapend gat tussen feiten en meningen in klimaatdiscussie

Klimaatdiscussies op sociale media hebben veel invloed. Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bewijst vandaag in BioScience dat klimaatblogs over iconische ijsberen en zee-ijs in twee aparte groepen uiteenvallen. Hierbij matcht de mening van ontkenners van klimaatverandering niet met de door hen aangehaalde wetenschappelijke feiten.

Achteruitgang vlinders in hoorzitting Tweede Kamer

Het artikel over 75 procent achteruitgang van insecten in Duitsland veroorzaakte veel discussie deze herfst. Het leidde zelfs tot een hoorzitting in de Tweede Kamer op 29 november, waarin deskundigen de parlementariërs bijpraatten. Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting en Wageningen Universiteit meldde dat Nederlandse vlinderpopulaties de afgelopen 25 jaar met 35 procent zijn afgenomen.

Wolvenjacht: wat gebeurt er wanneer de jager de bejaagde wordt?

De wolf is in heel Europa een beschermde soort; toch worden met enige regelmaat wolven illegaal doodgeschoten. Vaak uit angst dat huisdieren ten prooi zullen vallen aan een wolf. Het illegale afschot leidt echter juist tot meer huisdieren die door wolven worden doodgebeten. Hoe ontstaat deze vicieuze cirkel?

Geluidskaarten van Atlas Leefomgeving nu voor iedereen beschikbaar

Geluid door wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder. In de Atlas Leefomgeving vind je kaarten die geluid door rijkswegen en treinverkeer in beeld brengen. Bekijk je eigen stad, vergelijk met andere steden, onderzoek of stiltegebieden niet doorsneden worden. Misschien ontdek je knelpunten of aanknopingspunten om een gesprek over geluidsproblematiek aan te gaan.

Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis

Staatsbosbeheer heeft het leefgebied van allerlei dieren langs het Haringvliet verbeterd. Als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, komt hier weer een geleidelijke overgang tussen zoet rivierwater en zout zeewater. Trekvissen als zalm, steur, zeeforel en haring kunnen dan eindelijk weer hun oorspronkelijke paai- en leefgebied bereiken. Deze vissen trekken weer visetende vogels aan.

Nieuwe Lantaarnzwam vindt zijn weg naar Nederland

Nederland is een paddenstoelensoort rijker: de Zuidelijke lantaarnzwam uit het Middellandse Zeegebied. Deze herfst werd hij voor het eerst aangetroffen op een olijfboom in een tuin. De boom was mogelijk al met de zwam besmet toen hij vijf jaar geleden uit Spanje geïmporteerd werd. In april dit jaar werd de verwachte komst van deze lantaarnzwam al gemeld in de 'Kijk op exoten' nieuwsbrief.

Bruine eikenpage terug in de Maashorst?

In natuurgebied de Maashorst in Noord-Brabant wordt op vrijdag 1 december gezocht naar eitjes van de bruine eikenpage. Ook zal er gewerkt worden om het leefgebied van deze zeldzame vlinder daar te verbeteren. De zoektocht en het werk is onderdeel van het ‘Wild van Vlinders’ programma om het herstel van dagvlinders te stimuleren in Zuidoost-Nederland.

Zeldzame bacteriën helpen bodems wereldwijd te herkennen

Zoveel landen, zoveel bodems... Hoe weet je wat wat is, en hoe je die bodem ‘gezond’ houdt? Wereldwijd onderzoek, onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), laat zien dat vooral zeldzame bodembacteriën een nieuwe sleutel bieden voor het onderscheiden en vervolgens goed beheren van onze aarde.

Pagina's