Natuurbericht

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

Eergisteren publiceerde de Europese Commissie ’The Future of Food and Farming’. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht. Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot structurele verandering van de landbouw.

Nieuwe Rode Lijst: 44% van onze broedvogels in de problemen

De regering heeft de nieuwe Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten, dat is 44% van alle vogels die in ons land broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2004 toegenomen met negen soorten, waaronder de wulp en torenvalk.

Debat tussen tegenpolen: ijsbeerblogs bewijzen gapend gat tussen feiten en meningen in klimaatdiscussie

Klimaatdiscussies op sociale media hebben veel invloed. Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bewijst vandaag in BioScience dat klimaatblogs over iconische ijsberen en zee-ijs in twee aparte groepen uiteenvallen. Hierbij matcht de mening van ontkenners van klimaatverandering niet met de door hen aangehaalde wetenschappelijke feiten.

Achteruitgang vlinders in hoorzitting Tweede Kamer

Het artikel over 75 procent achteruitgang van insecten in Duitsland veroorzaakte veel discussie deze herfst. Het leidde zelfs tot een hoorzitting in de Tweede Kamer op 29 november, waarin deskundigen de parlementariërs bijpraatten. Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting en Wageningen Universiteit meldde dat Nederlandse vlinderpopulaties de afgelopen 25 jaar met 35 procent zijn afgenomen.

Wolvenjacht: wat gebeurt er wanneer de jager de bejaagde wordt?

De wolf is in heel Europa een beschermde soort; toch worden met enige regelmaat wolven illegaal doodgeschoten. Vaak uit angst dat huisdieren ten prooi zullen vallen aan een wolf. Het illegale afschot leidt echter juist tot meer huisdieren die door wolven worden doodgebeten. Hoe ontstaat deze vicieuze cirkel?

Geluidskaarten van Atlas Leefomgeving nu voor iedereen beschikbaar

Geluid door wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder. In de Atlas Leefomgeving vind je kaarten die geluid door rijkswegen en treinverkeer in beeld brengen. Bekijk je eigen stad, vergelijk met andere steden, onderzoek of stiltegebieden niet doorsneden worden. Misschien ontdek je knelpunten of aanknopingspunten om een gesprek over geluidsproblematiek aan te gaan.

Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis

Staatsbosbeheer heeft het leefgebied van allerlei dieren langs het Haringvliet verbeterd. Als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, komt hier weer een geleidelijke overgang tussen zoet rivierwater en zout zeewater. Trekvissen als zalm, steur, zeeforel en haring kunnen dan eindelijk weer hun oorspronkelijke paai- en leefgebied bereiken. Deze vissen trekken weer visetende vogels aan.

Nieuwe Lantaarnzwam vindt zijn weg naar Nederland

Nederland is een paddenstoelensoort rijker: de Zuidelijke lantaarnzwam uit het Middellandse Zeegebied. Deze herfst werd hij voor het eerst aangetroffen op een olijfboom in een tuin. De boom was mogelijk al met de zwam besmet toen hij vijf jaar geleden uit Spanje geïmporteerd werd. In april dit jaar werd de verwachte komst van deze lantaarnzwam al gemeld in de 'Kijk op exoten' nieuwsbrief.

Bruine eikenpage terug in de Maashorst?

In natuurgebied de Maashorst in Noord-Brabant wordt op vrijdag 1 december gezocht naar eitjes van de bruine eikenpage. Ook zal er gewerkt worden om het leefgebied van deze zeldzame vlinder daar te verbeteren. De zoektocht en het werk is onderdeel van het ‘Wild van Vlinders’ programma om het herstel van dagvlinders te stimuleren in Zuidoost-Nederland.

Zeldzame bacteriën helpen bodems wereldwijd te herkennen

Zoveel landen, zoveel bodems... Hoe weet je wat wat is, en hoe je die bodem ‘gezond’ houdt? Wereldwijd onderzoek, onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), laat zien dat vooral zeldzame bodembacteriën een nieuwe sleutel bieden voor het onderscheiden en vervolgens goed beheren van onze aarde.

Bostulpen aan Zee

Een enthousiast groepje floristen spande zich de afgelopen jaren in om het vóórkomen van de Bostulp in Zeeland in beeld te brengen. Deze stinsenplant blijkt hier talrijker dan gedacht en de verspreiding blijkt bovendien goed in een historische context te plaatsen. En passant zijn daarbij enkele verrassende ontdekkingen gedaan.

Opnieuw te weinig jonge grutto’s in 2017

In 2017 zijn er circa 12.000 grutto’s uitgevlogen, het beste resultaat van de afgelopen jaren. Mooi nieuws, maar helaas geen reden voor een feestje. De populatie grutto’s blijft krimpen. Voor een stabiele gruttopopulatie in Nederland waren namelijk in 2017 circa 18.000 uitgevlogen jongen nodig. De grutto, onze Nationale Vogel, blijft in Nederland met gemiddeld 3,5 procent per jaar achteruit gaan.

Oogst van takken en boomtoppen kan tot verarming van droge zandgronden leiden

Er is de afgelopen jaren een markt ontstaan voor toepassing van laagwaardig hout als brandstof en binnenkort mogelijk voor bioraffinage. Diverse bosbeheerders spelen hier op in door naast stamhout ook tak- en tophout te verkopen. Nieuwe berekeningen laten zien dat de extra oogst kan leiden tot een verdubbeling van de afvoer van belangrijke nutriënten waardoor deze gronden kunnen verarmen.

Alles wat u altijd wilde weten over de adder

Zaterdag 9 december organiseert de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN), in samenwerking met de Stichting RAVON, het International Adder Symposium. Op het symposium presenteren Europese adderspecialisten de resultaten van hun onderzoeken.

Pagina's