Natuurbericht

Komend weekend: Egelweekend!

Op 16 en 17 september is het ‘Egelweekend 2017’. Tijdens dit Egelweekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Is de egelpopulatie nog even stabiel als afgelopen jaren?

Uitspraak Raad van State steunt groene glazenmaker

Het Rijk moet in Groningen verlies aan habitat van de groene glazenmaker compenseren door in de nabijheid vervangend leef- en voortplantingsgebied aan te leggen. Aldus heeft de Raad van State geoordeeld in een uitspraak van 23 augustus 2017 in een juridische strijd die nu al negen jaar duurt. Platform Berend Botje komt hierin op voor de rechten van de beschermde libel groene glazenmaker.

Komt het goed met de merel?

De laatste weken is er veel aandacht voor de merel. Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus. Door meldingen uit het hele land zien we bovendien de grens van dode merels langzaam naar het westen opschuiven. Wat betekent dit voor de merel?

Prikken steken

De beekprik staat op de Nederlandse Rode Lijst als ‘bedreigd’ en is opgenomen in de Habitatrichtlijn. Zijn verspreiding is meer dan gehalveerd ten opzichte van de vorige eeuw door ernstige aantasting van zijn leefgebied. RAVON heeft een nieuwe methode ontwikkeld om met behulp van een prikkencilinder populaties beter in de peiling te houden, en het effect van genomen beheersmaatregelen te meten.

Valse teervlekkenzwam sterk toegenomen

De laatste drie jaar neemt het aantal waarnemingen van de Valse teervlekkenzwam hand over hand toe. Pas vijf jaar geleden werd deze kleurrijke houtzwam voor het eerst in Nederland vastgesteld. Dit was tijdens een binnenlandse werkweek van de NMV in de provincie Groningen op een stobbe van een omgevallen beuk. Eerder werd de zwam waarschijnlijk aangezien voor de verwante Teervlekkenzwam.

Lancering eerste groene vogeldak in Nederland

Platte daken bieden een enorm potentieel om meer groene ruimte in de stad te creëren en daarmee het leefgebied van vogels uit te breiden en te verbeteren. In samenwerking met Vogelbescherming en Vivara Pro heeft Sempergreen het ‘Groene Vogeldak’ ontwikkeld. Begin september is het eerste groene vogeldak onthuld in Amsterdam.

Staartblauwtje in opmars

Het staartblauwtje was na 1933 niet meer in Nederland gezien, maar in 2011 werden de eerste weer in ons land gemeld en werd ook voortplanting geconstateerd. In 2017 werd dit mooie blauwtje van tientallen locaties gemeld, vooral in het oosten.

Gelderland steunt inwoners bij hun natuurinitiatief

De provincie Gelderland ondersteunt inwoners die zelf iets voor natuur of groen doen met de subsidieregeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap. Ook organisaties die inwoners bij natuur betrekken kunnen subsidie aanvragen. De eerste projecten worden inmiddels uitgevoerd.

Legboor van sluipwesp model voor medische naald

Sluipwespen kunnen hun legboor, een holle legbuis voor het plaatsen van eieren, in elke gewenste richting bewegen door het uiteinde van de boor van vorm te veranderen. De legboor kunnen ze hierdoor gericht sturen met de spieren in hun achterlijf. Deze techniek kan gebruikt worden als model voor de ontwikkeling van stuurbare naalden voor medische toepassingen.

Wasroos nieuw aan de Noordzeekust

De Wasroos is één van de bekendste Europese zeeanemonen. Uit Nederland zijn slechts enkele inheemse waarnemingen bekend, alle uit Zeeuwse wateren. Deze zomer werd echter een Wasroos waargenomen en gefotografeerd aan de buitenzijde van de Blokkendam, voor de Brouwersdam. Dit is voor zover bekend de eerste waarneming langs de Nederlandse Noordzeekust.

Mondiaal bosseninitiatief voor inzicht in wereldbossen

Op 6 en 7 september gaat het Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) officiëel van start in Peking. Het GFBI-samenwerkingsverband bestaat wereldwijd uit 143 organisaties die zichzelf verplicht hebben gesteld gedetailleerde bosdata bijeen te brengen . Inmiddels is al van meer dan 1,3 miljoen punten op de wereld de data bij elkaar gebracht in 1 database van het GFBI.

Overdracht van het West-Nijl virus door Nederlandse steekmuggen

Vandaag promoveert Chantal Vogels op haar onderzoek naar de rol van de noordelijke huissteekmug bij de overdracht van het West-Nijl virus in Europa. Een belangrijke conclusie is dat Nederlandse steekmuggen het West-Nijl virus kunnen overdragen. Toch zijn er op dit moment geen gevallen van West-Nijl virus in Nederland bekend. Mogelijk doordat lage temperaturen de overdracht van het virus remmen.

Veel bruin blauwtjes in september?

Door het warme weer in de eerste helft van het jaar vlogen veel vlindersoorten weken eerder dan normaal. Voor een aantal soorten betekent dit dat er nu ruimte is voor een extra generatie. Er zijn al verse vlinders gezien van landkaartje, heideblauwtje, kleine ijsvogelvlinder en groot dikkopje. Ook het bruin blauwtje lijkt nog te gaan pieken.

Buitenplaatsen als verrassende gezonde uitwijk

Buitenplaatsen: het zijn vaak onbekende parels. Misschien fietst u er wel dagelijks langs, zonder te weten wat voor moois er te zien is. Dikwijls zijn het de grote huizen die ons doen denken dat het privéterrein is. Toch kun je meestal vrij over deze domeinen dwalen. Zoek ook eens een buitenplaats op, voor bijvoorbeeld een middagwandeling tijdens Open Monumentendag komend weekeinde.

In de herfst grotere kans om eekhoorns te zien

In de herfst is de kans om eekhoorns tegen te komen extra groot. Door de aanwezigheid van beukennootjes in de herfst van vorig jaar, en de daaropvolgende zachte winter zijn veel eekhoorns goed de winter doorgekomen. Relatief veel vrouwtjes wierpen aan het eind van de winter al hun eerste jongen, en hadden aan in het begin van de zomer een tweede worp. Deze jongen verlaten nu het nest.

Damherter op de Haringvreter

In het Veerse Meer, tussen Walcheren en Noord-Beveland, ligt een klein eiland: de Haringvreter. Het eiland is zo’n 90 hectare groot; sinds de jaren ’80 leeft hier een groep damherten. Een particulier heeft ze er ooit losgelaten. Sinds 2000 neemt hun aantal toe: van een stuk of 15 tot zo’n 275 dieren. Met een jaarlijkse aanwas van 26 procent lijkt het plafond nog niet bereikt.

NEM-meetnet bospaddenstoelen verbeterd

Het NEM-meetnet bospaddenstoelen is aangepast zodat het beter aansluit bij de overige paddenstoelenmeetnetten. De belangrijkste wijziging in de telmethodiek is dat het vaste proefvlak is vervangen door een kilometerhok. Door de aanpassingen blijft het meetnet relevant voor het monitoren van paddenstoelentrends in relatie tot het milieu.

Wulpen en grutto’s in de problemen

De jodelende baltsroep van de wulp is steeds minder te horen, zowel in Nederland als daarbuiten. Maar ook zijn naaste verwanten doen het niet best. Recent onderzoek laat zien dat wereldwijd vrijwel alle Numeniini, de wetenschappelijke naam voor wulpen en grutto’s, sterk bedreigde vogels zijn. Twee soorten zijn waarschijnlijk zelfs al uitgestorven!

Pagina's