Natuurbericht

Zit de vijgenskeletteermot ook bij u in de buurt?

De vijgenskeletteermot is een microvlinder uit het mediterrane gebied. Sinds 2009 is hij bekend uit de Benelux, toen de eerste in België werd gemeld. In 2014 was de eerste vondst in Nederland, door Paul Vossen in Maastricht. Inmiddels zijn er meer meldingen, maar wellicht is de soort wijder verbreid dan we nu weten.

Al 74 essen vermeerderd die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte

Ruim twee maanden geleden riep het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland de hulp van het publiek in voor een landelijke speurtocht naar essen die mogelijk resistent zijn tegen de essentaksterfte. Inmiddels zijn er ruim 400 waarnemingen binnengekomen via Essentaksterfte.nu. Er zijn inmiddels 74 essen op de kwekerij vermeerderd voor nader onderzoek.

nationale spinnentelling

Volgend weekend, 9 en 10 september, mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen huis en tuin voor de Nationale Spinnentelling 2017. De kruisspinnen zijn nu groot en goed zichtbaar, maar wie vindt de ook algemene, maar verborgen levende platte wielwebspin?

Circle of Life: Herstel van Europese aaseters

Met ‘Dood doet Leven’ trekken diverse organisaties in Nederland samen op om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in onze natuur. Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling werken nu ook over de landsgrenzen heen aan herstel van Europese aaseters. Ter ere van World Vulture Awareness Day is de Engelstalige Circle of Life brochure gepresenteerd die gratis is te downloaden.

De weg naar duurzame populaties weidevogels

Het aantal weidevogels in Nederland neemt al tientallen jaren af. Uit een nieuwe studie van Wageningen Environmental Research (Alterra) en SOVON Vogelonderzoek Nederland blijkt dat deze achteruitgang met de huidige inspanningen niet zal worden gestopt. Alleen een duidelijke verbetering van zowel inrichting als beheer van de huidige weidevogelgebieden kan leiden tot een duurzame populatie.

Wild van Vlinders! Herstelplan voor dagvlinders

Op vrijdag 1 september hebben Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Jan Baan, directeur van Brabants Landschap ‘Wild van Vlinders’ ontvangen, een herstelplan voor dagvlinders in Zuidoost-Nederland. Na deze overhandiging werd in de Scheeken, een prachtig vochtig bosgebied, gekeken hoe waardevol variatie is voor dagvlinders.

Aantal otters voor het eerst sinds jaren nauwelijks gegroeid

Het aantal otters in Nederland is het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen en stabiliseert zich rond naar schatting 200 dieren. De genetische variatie binnen de populatie is nog steeds gebaat bij de introductie van genetisch niet-verwante dieren. De gemiddelde genetische variatie binnen een individu was opnieuw iets lager dan het voorafgaande jaar en wijst op een langzaam voortschrijdende inteelt.

Nazomerlibellen

Een aantal libellen heeft in de nazomer haar piek. Zo zijn de paardenbijter en de houtpantserjuffer nu volop aanwezig en ook de komende weken kunnen deze soorten in vrijwel het hele land veel worden gezien. Dat gaat nog door tot de eerste echte nachtvorst optreedt, dus dat kan zelfs tot in december zijn.

Krijgt de grote spitskop vaste voet aan de grond in Nederland?

Op 25 augustus voerden Dennis Maas en Iris van der Arend een vrouwtje van de grote spitskop uit de buurt van Sleeuwijk in op Waarneming.nl. Dit is pas de derde vondst van deze bijzondere sprinkhaan in ons land en de eerste die zou kunnen duiden op een natuurlijke uitbreiding. De vraag is nu: wie vindt de eerste populatie van de grote spitskop in Nederland?

Duitse wolven kosten weinig

De wolf rukt op in Duitsland. De eerste territoriale wolf werd gevonden in 2000 en de eerste roedel in 2002. Inmiddels is er sprake van zo’n 50 roedels met een geschatte populatie van meer dan 400 wolven. Desondanks blijkt er in heel Duitsland in de afgelopen 17 jaar in totaal nog geen vijf ton aan schadevergoedingen uitgekeerd te zijn.

Een nazomer vol reptielen

De zomer gaat zo zoetjes aan over in de herfst en daarmee komt het einde van het reptielenseizoen in zicht. Gelukkig is het juist nu een drukte van jewelste in de leefgebieden van onze soorten. Van zowel eierleggende soorten (ringslang, muurhagedis en zandhagedis) als levendbarende soorten (adder, gladde slang, hazelworm en levendbarende hagedis) zijn de jonge dieren nu in de terreinen aanwezig.

Usutuvirus: opnieuw veel dode merels gemeld

Er worden opnieuw veel dode merels gevonden. Volgens het Vogeltrekstation van het NIOO is er net als vorig jaar sprake van een uitbraak van het voor vogels vaak dodelijke usutuvirus.

Paddenstoelen nemen iets toe als gevolg van lagere stikstofuitstoot

Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofdeposities, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen sinds het midden van de jaren negentig weer toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere stikstofuitstoot. Houtbewonende paddenstoelen en bodembewonende saprotrofe paddenstoelen laten geen duidelijke trend zien.

Overlast waterplanten nog nooit zo groot?

Waterplanten zijn belangrijk voor het goed functioneren van ondiepe aquatische ecosystemen. Echter zijn de waterplanten steeds vaker in het nieuws omdat ze voor overlast zorgen. Koppen als: ‘Overlast waterplanten nog nooit zo groot’ suggereren dat we met een nieuw probleem te maken hebben. Maar is dat wel zo? Of zijn we de afgelopen decennia gewend geraakt aan de troebele algensoep zonder planten?

Kraanvogels worstelen met droog 2017

Al jaren hebben de kraanvogels in Nederland een mooie stijgende lijn te pakken. Maar 2017 was een lastig jaar. Hoewel er een recordaantal van 22 paren werd geteld, vlogen er uiteindelijk slechts 9 jongen uit. In Drenthe en Friesland was het broedsucces zeer matig. Gelukkig pakte het in nieuwe gebieden in Overijssel en Gelderland iets gunstiger uit.

Zeehonden zijn migranten (en soms toeristen)

In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor: de gewone zeehond en de grijze zeehond. Voor beide soorten wordt de populatieontwikkeling sterk bepaald door migratie. “Dat is op zich verwonderlijk,” zegt Sophie Brasseur van Wageningen Universiteit. “Zeehonden staan namelijk bekend als zeer plaatstrouw. Die migratie vindt waarschijnlijk vooral plaats bij jonge dieren.”

Maaien uitgesteld voor rupsen dagpauwoog

Maaien, nodig om bloemrijke grasland of ruigte in stand te houden, levert vaak controverses op. Vooral als er nog veel bloemen bloeien, vinden veel mensen het doodzone. In Culemborg is het maaien van een ruige berm uitgesteld, omdat er tientallen rupsen van de dagpauwoog in zaten.

Eerste geval van economische schade door iepenzigzagbladwesp

Enkele weken geleden ontving het EIS Kenniscentrum Insecten de mededeling dat enkele iepen langs de Beersestraat in Cuijk vrijwel geheel kaal waren gegeten door insecten. Uit meegezonden foto’s en terreinbezoek bleek dat het ging om vraat door de iepenzigzagbladwesp.

Zomerse temperaturen, maar herfst komt al op gang

1 september begint de meteorologische herfst, maar in de natuur lijkt de herfst al gestart te zijn. Vruchten vallen zeer vroeg van bomen en struiken en de eerste bladverkleuring en bladval komt vroeg op gang. Tegelijkertijd komen diverse voorjaarsbloeiers opnieuw in bloei. Nu is het moment om met de GrowApp time-lapse video’s te gaan maken van het verloop van de herfstkleuren.

Weer een Ingegraven slangster in de Oosterschelde aangetroffen

Ingegraven slangsterren zijn opmerkelijke vertegenwoordigers van de stam van de stekelhuidigen. Op de Noordzee zijn ze vaker aangetroffen, maar in de Zeeuwse Delta vormen ze een zeer zeldzame soort. In juli is er bij Plompe Toren in de Oosterschelde weer een exemplaar aangetroffen. Zoals de naam al voorspelt, is het een soort die zeer lastig door sportduikers waar te nemen is.

Pagina's