Natuurbericht

Vlinders ontwaken

Veel mensen waren er hard aan toe en het zoemt flink op de sociale media: eindelijk is het voorjaar begonnen. Het ijs ligt nog op de sloten en de temperatuur is nog niet heel hoog, maar toch zien we op zonnige momenten de vlinderoverwinteraars tevoorschijn komen. Let op beschutte, zonnige plekken met bloeiende planten zoals klein hoefblad.

Groot aanbod slechte bijenhotels

Het bevorderen van bijen staat erg in de belangstelling. In het stedelijk gebied worden vaak bijenhotels geplaatst. Helaas werken nogal wat bijenhotels uit de handel niet of nauwelijks. Hoe moet het wel?

Hoge diversiteit korstmossen op Veluwse begraafplaatsen

Op begraafplaatsen groeien vaak veel soorten korstmossen. Oude grafstenen, vrijstaande bomen en een voedselarme grond dragen bij aan de grote waarde van begraafplaatsen voor korstmossen. Recent zijn bijna alle begraafplaatsen op en rond de Veluwe op korstmossen geïnventariseerd. Op bijna de helft van de begraafplaatsen komt minimaal één Rode Lijstsoort voor.

Wat deed de vorst met het gras? Leg ontwikkeling vast met de GrowApp

De kortstondige winterperiode met minimumtemperaturen rond de -10°C heeft zeer waarschijnlijk flinke schade veroorzaakt aan gazon en weilanden. Het is nu het moment om met de GrowApp te beginnen om de verkleuring van het gras de komende maanden vast te leggen of een bestaande reeks met gras in de foto's te continueren. Voeg in de beschrijving bij de foto #gras toe.

Nationaal Park NLDelta organiseert challenge

In NLDelta draait alles om leven met de natuur en in het bijzonder het water. Dit gebied, van Slot Loevestein tot voorbij de Haringvlietsluizen, gaat over spannende overgangen en verbindingen. De getijdedynamiek, de overgangen van stad en land naar water, van cultuur- naar natuurgebieden en van droog naar nat. Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken wordt een challenge georganiseerd.

Pagina's