Natuurbericht

Gestippelde alver gezegend in de Waal

Tijdens een zegentrek in de Waal bij Nijmegen half september, troffen RAVON-vrijwilligers een gestippelde alver aan in hun kleine sleepnet (zegen). Deze vis is een erg zeldzame verschijning in de Nederlandse wateren. We kennen de soort tot nu toe van de Grensmaas en aangrenzende riviertjes. Hoe komt deze soort nu in de Waal?

Natuur St. Eustatius zwaar getroffen door orkaan Irma

De natuur op Sint Eustatius is zwaar getroffen door de orkaan Irma die in de vroege ochtend van woensdag 6 september langs het eiland raasde. Tijdens een voorlopige beoordeling van de schade door Sint Eustatius National Parks Foundation (STENAPA) werden honderden ontwortelde bomen en afgeknapte stammen geteld. De effecten op het land zijn het meest zichtbaar, maar ook onder water is er schade.

Spectaculaire sprong scheefbloemwitje

De uitbreiding van het scheefbloemwitje gaat nog harder dan we al verwachtten. Uit het buitenland is bekend dat er in een jaar grote afstanden kunnen worden overbrugd, maar dat er al in 2017 waarnemingen uit Wageningen zouden zijn, hadden we niet gedacht. Hij vliegt nog enige weken door, dus hoe ver zal hij nog naar het noorden en westen oprukken?

Roerdomp broedt in nieuw rietmoeras Drontermeer

Geweldig nieuws: drie jaar na aanleg van een nieuw rietmoeras bij het Drontermeer heeft er dit jaar een roerdomp gebroed. Een prachtige beloning voor jaren hard natuurbeschermingswerk. En bij alleen de roerdomp bleef het niet dit jaar…

Octopus uit Oosterschelde blijkt spectaculairder dan gedacht

Aanvulling op het bericht van 24 sept. 2017: recent deden twee Belgische sportduikers een zeer bijzondere waarneming in de centrale Oosterschelde van wat nu zeer waarschijnlijk de uiterst zeldzame Gewone octopus blijkt te zijn. Dit is spectaculair omdat sinds ongeveer 1950 geen Gewone octopussen in de Nederlandse kustwateren zijn waargenomen.

Kempense heidelibel niet meer alleen in de Kempen

Het gaat goed met de kempense heidelibel. De soort, die tot 2013 alleen bekend was uit de Kempen (Noord-Brabant), heeft in de afgelopen vier jaar verschillende nieuwe plekken gekoloniseerd. In de Weerribben bevindt zich nu een grote populatie en van daaruit breidt de soort zich uit naar ander geschikt leefgebied. Tijd voor een nieuwe Nederlandse naam?

Interessant en dramatisch broedseizoen voor Nederlandse scholeksters

Eerder dit jaar berichtten we al over CHIRP, het recent opgestarte project om de achteruitgang van de scholekster in Nederland te onderzoeken. We zijn nu een paar maanden verder, het broedseizoen is voorbij en de meeste scholeksters zijn weer in hun overwinteringsgebied. Wat valt op? En is er al meer duidelijkheid over de hoofdredenen van de achteruitgang?

Nu ook musicerende bomen

Na de twitterende bomen zijn er nu ook musicerende bomen. Onlangs vond een eerste concert plaats van een ceder in Bergeijk voor een belangstellend publiek. Daaruit blijkt dat bomen een kennelijke voorkeur hebben voor minimal music. En net als bij de twitterende boom gaat het hier om het snijvlak van wetenschap, technologie en kunst.

Uniek: octopus in de Oosterschelde

Recent deden twee Belgische sportduikers een zeer bijzondere en spectaculaire waarneming in de centrale Oosterschelde. Op een diepte van circa 16 meter zagen zij nog net hoe een kleine octopus zich op de bodem tussen stenen verstopte. Waarnemingen van een octopus in de Noordzee zijn schaars. En voor zover wij weten zijn onze grootste weekdieren nog niet eerder in de Zeeuwse Delta waargenomen.

Op Gezonde Schoolpleinen wordt minder gepest

Na de herinrichting van een schoolplein tot Gezond Schoolplein is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Inzet voor akkervogels beloond met @Heimans_Thijsse Prijs voor Ben Koks @grauwekiek

Ben Koks, de oprichter van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, ontvangt vanmiddag de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs. Deze prijs wordt elke twee jaar toegekend aan personen of organisaties die zich verdienstelijk maken voor de natuur in Nederland. Ben Koks krijgt de prijs vanwege zijn tomeloze inzet voor bescherming van boerenlandvogels, in Groningen en ver daarbuiten.

Het mediterraan draaigatje nu al invasief én overlastgevend

De exotische mier mediterraan draaigatje is pas sinds kort bekend uit ons land, maar is nu al op verschillende plaatsen opgedoken. De soort is dus sterk invasief. De plaatselijke soorten worden weggeconcurreerd en bovendien wordt op alle plekken flinke overlast ervaren door de omwonenden. In bijna alle gevallen komen de mieren ook binnenshuis, soms zelfs in alle kamers en op de bovenverdiepingen.

Schapen in Groningen gedood door wolf

In de provincie Groningen zijn in augustus twee dode schapen gevonden, waarvan de doodsoorzaak onbekend was, maar de dieren waren doodgebeten. Vermoed werd dat het wellicht een aanval van een wolf geweest was. Inmiddels is door Wageningen Environmental Research (Alterra) aan de hand van DNA-onderzoek vastgesteld dat het inderdaad om een wolf ging. Uit Duitsland.

Hoe kunnen we het tij keren voor akkervogels? #Akkervogelsymposium 21 oktober Leuven

In 2006 werd op het Vlaams-Nederlands symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ de noodklok geluid. Soorten als veldleeuwerik, grauwe gors of patrijs verdwenen massaal uit het cultuurlandschap. 21 oktober is er een vervolgsymposium in Leuven. Kan de uitsterfgolf op het akkerland gekeerd worden?

Heimans en Thijsse Prijs voor Ben Koks

Zaterdagmiddag 23 september ontvangt Ben Koks de Heimans en Thijsse Prijs voor zijn ongelooflijk grote inzet om natuur in akkerbouwgebieden van Groningen nieuwe kansen te geven. Terwijl in grote delen van Nederland het agrarisch natuurbeheer op een fiasco is uitgelopen, wist Ben Koks door zijn overtuigende persoonlijkheid en grote veldkennis veel vogelsoorten op het Groningse boerenland te redden.

Ook in Nederland vindt ontbossing plaats

Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders.

Edelhertenbronst

Vanaf half september is het bronsttijd voor edelherten. De mannetjes proberen harems te vormen door luid te burlen en hun krachten te meten met rivalen. De sterkste mannetjes mogen de hindes dekken. De komende weken zijn er op verschillende plekken in Nederland excursies om de activiteiten van bronstige edelherten te bekijken.

Zet groen in tegen luchtvervuiling

'De Staat doet te weinig tegen luchtvervuiling', zo oordeelde de rechter in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie. Vermindering van uitstoot bij de bron wordt als belangrijke oplossing gezien. Inzet van natuurlijk kapitaal kan echter ook een bescheiden bijdrage leveren. Bovendien sla je daarmee meerdere vliegen in één klap.

Nest ernstig bedreigde zandhommel ontdekt

Tijdens onderzoek naar de zandhommel op de Korendijkse slikken, is nu voor het eerst ook een nest gevonden. De soort is pas vorig jaar op deze plek ontdekt. De bedreigde zandhommel kwam vroeger verspreid over heel Nederland voor; sinds 2000 zijn alleen nog populaties rond het Haringvliet bekend. Met name op Tiengemeten doet de zandhommel het goed.

Code Rood voor het gentiaanblauwtje

In 2004 werd gewaarschuwd dat zonder wijziging van de trend het gentiaanblauwtje in 2020 zou verdwijnen. Zo’n vaart gaat het waarschijnlijk niet te lopen, maar de achteruitgang blijft wel alarmerend. Toch zijn er ook lichtpuntjes voor herstel.

Pagina's