Natuurbericht

Hoe gaat het met de Gelderse natuur?

De provincie Gelderland werkt hard aan het afronden van het Gelders Natuurnetwerk, het opheffen van barrières voor dieren en aan het herstel van verdroogde en vermeste natuurgebieden. Maar gaat het nu ook beter met de natuur? Dat wilden de leden van Provinciale Staten wel eens weten.

Maatschappelijk draagvlak voor natuur herstelt zich

Wageningen Environmental Research monitort al meer dan twintig jaar iedere vijf jaar het maatschappelijk draagvlak voor natuur, natuurbeleid en betrokkenheid onder een representatieve groep Nederlanders. Het blijkt dat het draagvlak voor beleidsmaatregelen om natuur te beschermen is toegenomen en dat de betrokkenheid van burgers bij natuur sinds de laatste meting hetzelfde is gebleven.

Japanse duizendknoop profiteert van (onzorgvuldig) maaibeheer

Het wordt weer zomer en de maaimachines draaien op volle toeren. Mede dankzij het huidige maai- en klepelbeheer kan Japanse duizendknoop zich in razend tempo verspreiden. Bestrijding van Japanse duizendknoop is moeilijk, maar aan het voorkomen van verspreiding kunnen we allemaal bijdragen. FLORON adviseert de soort in kaart te brengen en direct te stoppen met het regulier maaien van groeiplaatsen.

Argusvlinder op steeds minder plekken in Nederland gevonden

De argusvlinder is één van de snelst verdwijnende vlindersoorten in ons land. Om een actueel beeld te krijgen van de verspreiding, hebben De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het vijfde jaar op rij een telweekend gehouden. Er zijn weer in minder hokken argusvlinders gevonden en de grens van het verspreidingsgebied lijkt nog verder te zijn opgeschoven naar het Westen.

Dé wens van Eva (11 jaar): vleermuizen ontmoeten

Op 15 mei was het zover: de wensdag van Eva. Eén van haar wensen: vleermuizen ontmoeten! Samen met haar familie ging Eva naar Fort Asperen om vleermuizen te zoeken. Het werd een onvergetelijke avond waarop ze vier vleermuissoorten tegenkwam.

Vier nieuwe kaarten Atlas Leefomgeving geven beeld van luchtkwaliteit in 2016

Het is al dagen heerlijk zomerweer. Eindelijk naar buiten, de frisse lucht in. Maar hoe fris is die lucht? Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. De vervuilende stoffen zijn zo klein dat je ze niet ziet. Gelukkig biedt de Atlas Leefomgeving uitkomst. De Atlas is aangevuld met vier kaarten die de jaargemiddelde concentratie van fijnstof, roet en stikstof voor het jaar 2016 weergeven.

Eikenprocessierups zeer actief door hitte – opletten

Door het zeer warme weer is de ontwikkeling van de eikenprocessierups flink versneld. Door de hitte verplaatsen de rupsen hun nesten naar lager in de boom of zelfs in de grond, op zoek naar verkoeling. De rupsen zijn ook extra onrustig. In deze situatie neemt de kans op contact met brandharen toe. Naast de brandharen van de processierups veroorzaken die van de bastaardsatijnrups nu ook overlast.

Uitbreiding van het oranjetipje in recreatiebossen Randstad

De laatste jaren stijgt het aantal populaties van het oranjetipje in de Randstad, met name in de recreatiegebieden. De afgelopen weken zijn veel waarnemingen gedaan. Lange tijd was deze soort verdwenen in een groot deel van Zuid-Holland en werden alleen af en toe zwervers gezien vanuit de duinen van Voorne en Kennemerland, duingebieden waar nog wel populaties waren overgebleven.

Junidip in mei

De junidip is de periode (vroeger vaak in de eerste helft van juni) waarin de voorjaarsvlinders al zijn uitgevlogen, maar de zomervlinders er nog net niet zijn. Hoe mooi het weer dan ook is, je ziet maar erg weinig vlinders. De resultaten van het landelijk meetnet vlinders laten zien dat de junidip dit jaar naar voren geschoven is, en dieper is dan normaal.

Tips voor een tuin zonder gif

Help de hommel, de honingbij en álle insecten die het zo moeilijk hebben, door nooit meer gif te gebruiken in uw tuin! Ook de vogels zullen u dankbaar zijn. Maar, gemakkelijker gezegd dan gedaan... Wat te doen met bladluizen, mieren, wespen en naaktslakken? Gebruik deze tips om eventuele overlast te voorkomen, zonder gif.

Sierlijke witsnuiten zetten hun opmars door

In 2006 werd de sierlijke witsnuitlibel voor het eerst sinds 1970 weer in ons land gezien. De afgelopen jaren heeft deze libel zich succesvol in de Weerribben gevestigd. Vorig jaar, maar vooral de afgelopen weken is hij op veel meer plekken opgedoken. Hij is nu in alle provincies, met uitzondering van Zeeland waargenomen.

Doe mee aan de monitoring van het vliegend hert

Het vliegend hert is een van de meest imposante insecten van ons land. Vooral de mannetjes spreken tot de verbeelding met hun grootte tot wel negen centimeter en de overmatige geweivormige kaken die ze als ware gladiatoren op hun kop torsen. Ondanks hun markante verschijning weten we nog verrassend weinig over het vliegend hert, en dat terwijl de soort internationaal wettelijk beschermd is.

Al 25 jaar met kinderen de natuur in

Sinds 1993 organiseert ARK veldlessen voor basisscholieren uit de buurt van gebieden waar ARK werkt aan natuurontwikkeling. In die 25 jaar deden meer dan 100.000 leerlingen mee aan een veldles. Bovendien werden ze begeleid door meer dan 20.000 ouders, begeleiders en leerkrachten. Zij zijn vertrouwd geraakt met nieuwe natuur in hun achtertuin.

Koeien NIET gevoelig voor het magnetische noorden

Het eerste wetenschappelijke onderzoek naar gevoeligheid van vee voor het magnetische noorden door onderzoekers van Wageningen Universiteit onthult dat deze grote zoogdieren in rust niet in Zuid-Noordrichting staan. Deze bevinding is in tegenspraak met eerdere claims dat vee in Zuid-Noordrichting zou staan, die waren gebaseerd op directe en indirecte waarnemingen.

De bokashi-keten als natuurlijke verbinding tussen land en stad

Van maaisel uit de buurt de meststof bokashi maken en die toepassen op de bodem van zijn bedrijf. Dat was het idee van Jeroen van der Kooij van biologische rundveehouderij Rust-Hoff in Maasland. Nu gaat hij een volgende stap zetten: mensen uit de stad en uit de regio aan zijn bedrijf en de natuur verbinden door het opzetten van een keten voor bokashi.

De Zandmotor: bouwen met de natuur

In 2011 legden Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland de Zandmotor aan voor de kust tussen Monster en Kijkduin. De Zandmotor is een opgespoten landtong die onze kust beschermt en die inmiddels een thuis is voor veel dieren. Zo vinden schelpen als het nonnetje, verschillende soorten wormen en meeuwen hier een geschikte plek. Op rustige momenten komen er ook zeehonden.

Hooikoortsseizoen piekt vanaf dit weekend; veel graspollen in de lucht verwacht

Mensen met een graspollenallergie wacht een zware periode, de piek van het graspollenseizoen begint dit weekend. Vanaf zaterdag is het zeer warm, zonnig en droog. Daardoor stijgt de hoeveelheid graspollen in de lucht aanzienlijk. De combinatie met luchtvervuiling verhoogt de kans op klachten. De piekperiode van het graspollenseizoen loopt tot eind juni, maar tot ver in de zomer bloeien grassen.

Automatische camera om insecten te tellen en te herkennen

Een groep wetenschappers ontwikkelt een geautomatiseerde camera voor het tellen van insecten. Met dit systeem kan 24 uur per dag voor langere tijd op één locatie het aantal aanwezige insecten geteld worden. Hiermee kunnen we op een goedkopere manier dan tot nu toe mogelijk was een indruk krijgen van de Nederlandse insectenfauna.

Marters inventariseren met de Struikrover

De 'Struikrover' is een speciale buis waarmee marters met een wildcamera gefotografeerd of gefilmd kunnen worden. De methode is opzienbarend omdat we nu voor het eerst alle soorten marters op eenvoudige wijze kunnen volgen. De 'Struikrover' is ontworpen door Matthijs Smaal van Stichting Struikrovers.

Activiteit rondom 5000-soortenjaar nadert kookpunt

In 2018 werken een groot aantal natuurorganisaties samen om meer dan 5000 soorten te vinden in de Hollandse Duinen. De eerste maanden van het inventarisatiejaar zijn zeer succesvol verlopen; het is nu niet meer de vraag of, maar wanneer we de 5000 soorten gaan halen. In het weekend van 26-27 mei vinden een groot aantal excursies plaats en zal vermoedelijk de 4000-grens worden gepasseerd.

Pagina's