Natuurbericht

Voor bijzondere strandvondsten moet je nu op de kleintjes letten

Op de Noordzeestranden van Neeltje Jans en Westerschouwen werden een week geleden bijzondere vondsten van diverse soorten schelpdieren gedaan. Er liggen momenteel ongekend grote aantallen slakkenhuisjes van de fraaie Wenteltrap. Er zijn ook drie veel kleinere Witte wenteltrappen gevonden. Maar de hoofdprijs was een elf millimeter klein exemplaar van de zelden op het strand aangetroffen Trapgevel.

De paradox in de beleving van het Nederlandse landschap: een landschap met drie zielen

Nergens in Europa verandert het traditionele cultuurlandschap zo snel als in Nederland. De verstedelijking rukt op, infrastructuur domineert en versnippert, het agrarische landschap industrialiseert met grootschalige erven, met loodsen, kassen en windturbines. Het verliest zijn natuurwaardes, nieuwe natuur wordt verontlandschapt en de cultuurhistorische dimensie lijkt onbelangrijk.

17 jaar vinkenslag in beeld

Het is weer tijd voor de vinkenslag. Uit 17 jaar Natuurkalenderwaarnemingen blijkt dat de vinkenslag gemiddeld voor het eerst op 21 februari gehoord wordt. Tussen het vroegste en laatste jaar zitten maar 13 dagen. De beperkte variatie wordt voor klein deel bepaald door de temperatuur. Hoe warmer januari en februari, hoe vroeger. Geeft u ook door wanneer u uw eerste vinkenslag hoort?

Regenwormen van Nederland in kaart gebracht

Het leven in de bodem onttrekt zich voor het grootste deel aan het blote oog. De reuzen van het bodemleven, de regenwormen, vormen daarop een uitzondering. De nieuwe kaarten van Atlas Natuurlijk Kapitaal tonen de dichtheid en diversiteit van de regenwormgemeenschappen.

Wolf loopt door Gelders dorp Bennekom

Nadat in de ochtend van woensdag 21 februari op diverse plaatsen in Gelderland een wolf is waargenomen en vastgelegd op foto en video, heeft dit dier zich nog verder westwaarts verplaatst. De wolf is door de bebouwde kom van Bennekom getrokken en hier meermaals gefilmd. Wij adviseren iedereen zich te houden aan de gedragsregels in dit bericht bij het ontmoeten van een wolf.

Overleeft de atalanta deze vorstperiode?

De schaatsen kunnen toch nog uit het vet. Schaatsliefhebbers worden onrustig en proberen om gemaakte afspraken voor volgende week om te plannen. Er worden nachten met acht tot tien graden vorst voorspeld; naar verwachting kan er volop geschaatst worden op natuurijs. Wat betekent zo’n late vorstperiode voor de vlinders, en met name voor trekvlinder atalanta?

Wolf onderweg door Gelderland

Vanochtend, woensdag 21 februari, is op diverse plaatsen in Gelderland een wolf waargenomen en vastgelegd op foto en video. Op basis van dit beeldmateriaal bevestigen experts van Wolven in Nederland en Lupus Institut uit Duitsland dat het om een wolf gaat. Het is de derde zekere waarneming van een wolf in Nederland in 2018.

Respect voor grote houtzwammen

Klimaatverandering en de hiermee gepaard gaande toename van grillige weerspatronen heeft nadelige gevolgen voor (oude) bomen. De storm van 18 januari heeft behoorlijk huisgehouden in ons land. Het kan niet anders dan dat er langs drukke wegen meer zieke en oude bomen preventief gekapt zullen worden om drama's voor te blijven. Dit kan wel ten koste gaan van grote zeldzame houtzwammen.

Wilde hoefdieren: herkenning van sporen

Iedereen die naar buiten gaat komt wel eens sporen van wilde dieren tegen. De meest herkenbare sporen zijn voetafdrukken. Prenten noemen we die. Prenten van hoefdieren vind je meestal op zachte ondergrond zoals op een zandpad in het bos. Ook kan je hun uitwerpselen vaak vinden langs wildwissels en op rustplaatsen. Maar hoe kan je de sporen van elkaar onderscheiden?

Verdroogd moeras Wieden weer klaar voor roerdomp

Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten hebben in De Wieden (één van de belangrijkste laagveenmoerassen van West-Europa) een verdroogd en dichtgegroeid stuk moeras geschikt gemaakt voor de roerdomp en andere moerasbewoners. Het is er weer open en nat. ‘Het gaat hier in de toekomst wemelen van de moerasvogels.’

Ook eitjes eikenpages zijn te vinden

Nu, in de winter, zijn er geen kleine pages aanwezig als vlinder, maar ze overwinteren als ei. Al jarenlang worden in de winter eitjes van de sleedoornpage geteld, maar ook eikenpage en de zeldzame bruine eikenpage zijn nu als minuscuul eitje te vinden. Dat vergt wel doorzettingsvermogen en wat geluk.

Eerste bloeiwaarneming in Natuurkalenderonderzoek 150 jaar oud

De oudste bloeiwaarneming in de database van De Natuurkalender is die van een sneeuwklokje op 8 februari 1868 in Oostkapelle. Daarmee hebben we nu 150 jaar lang fenologische waarnemingen in ons land. Het sneeuwklokje bloeit tegenwoordig bijna drie weken vroeger dan normaal. Dit jaar zelfs 30 dagen. De voorsprong in de natuur is door de vorst teruggelopen tot drie weken.

Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur

Dankzij een extra bijdrage van ruim twee miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen ARK Natuurontwikkeling en partners werken aan een veilig en groen Gulpdal. Bewoners, van mens tot hazelmuis en ijsvogel, gaan hiervan profiteren.

Ondergrondse wateropslag voor toenemende watervraag

Wereldwijd neemt de vraag naar water toe. In meerdere regio’s staat de beschikbaarheid van voldoende en schoon water al onder druk. Ondergrondse opslag van water biedt een kans om ook in de toekomst aan de waterbehoefte te kunnen voldoen. Onderzoekers hebben een wereldwijd overzicht gemaakt dat laat zien waar, hoe en waarvoor ondergrondse wateropslag wordt gebruikt.

De fascinerende wereld van ontzwavelaars

Overal om ons heen komen ze voor: micro-organismen. Eén specifieke groep, de ontzwavelaars, heeft zich inmiddels erg nuttig bewezen: ontzwavelaars halen het stinkende waterstofsulfide uit aardgas en biogas zodat het geen schade toebrengt aan het milieu wanneer het gas door de consument wordt gebruikt. In dat proces maken ze schitterende kristallen.

Perentak in je tuin

De afgelopen weken zijn er regelmatig vlinders gezien, ondanks het koude weer. Op bomen en struiken kun je nu onder andere de perentak vinden, ook in de achtertuin. Behalve op bomen zijn de mannetjes ook bij lichtbronnen als reclameborden en lantaarnpalen te vinden. De vrouwtjes zijn vleugelloos en blijven op de boomstammen.

Jonge boommarters worden laat geboren dit voorjaar

De geboorte van jonge boommarters vindt doorgaans plaats tussen eind maart en begin mei. Uit onderzoek op onder andere de Veluwezoom is gebleken dat vooral de hoeveelheid voedsel bepaalt wanneer de jongen worden geboren. Door de lage hoeveelheid voedsel voor de muizen afgelopen herfst, hebben de boommartermoeders nu minder te eten, en zullen zij hun jongen vrij laat werpen.

Gids Gezonde Leefomgeving biedt kansen voor een gezonde omgeving

Op de drukbezochte 'Alles is gezondheid'-conferentie werd op woensdag 7 februari een nieuwe website gelanceerd die nauw verwant is aan de Atlas Leefomgeving. De Gids Gezonde Leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. De gids biedt instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.

Al salamanders gezien dit jaar?

Vanuit het hele land krijgen we bericht dat de salamanders vlak voor de vorst inviel al op weg waren naar hun voortplantingswateren zoals tuinvijvers. 's Avonds zijn ze goed te zien. Kijk eens met een zaklamp in de vijver of sloot achter het huis, misschien zijn ze ook bij jou al te zien. En doe dan gelijk mee aan belangrijk onderzoek naar het voorkomen van amfibieziektes!

Opvallend veel nieuwe waarnemingen van het Roze grondschijfje

Het kleine Roze grondschijfje is een schijfzwammetje dat ondanks zijn geringe formaat de laatste jaren zeer geregeld wordt gemeld. Het zijn opvallend vaak waarnemingen van nieuwe locaties, waar je deze paddenstoelen niet snel zou verwachten; met name in de buurt van Bergen (NH).

Pagina's