Natuurbericht

Grillig weer van grote invloed op het verschijnen van paddenstoelen

Dit jaar was het tot en met augustus redelijk gunstig weer voor paddenstoelen. De afgelopen twee weken bepaalden wolkbreuken het weertype. Veel paddenstoelen hebben vocht nodig voor hun ontwikkeling, maar een teveel aan vocht is ook niet goed. Nu het wat droger wordt, krijgen paddenstoelen weer een kans.

Komt dat zien: spreeuwenwolken

De spreeuw: in de winter letterlijk een plaatje om te zien. Zijn metallic-look herken je al van verre. In deze tijd van het jaar zie je ze in grote groepen bij elkaar. Duizenden, soms tienduizenden spreeuwen dansen in een grote groep door de lucht. Komt dat zien!

Eerste vondst van de Aziatische hoornaar in Nederland

Op 17 september zette Ron van der Roer enkele foto’s van een Aziatische hoornaar op Waarneming.nl. Hij vond de versufte wesp op het pad langs zijn moestuin in Dreischor (Schouwen-Duiveland). De determinatie werd bevestigd en hiermee is dit de eerste zekere vondst van deze soort in Nederland. Nader onderzoek moet uitwijzen of de soort hier al gevestigd is.

Een duurzaam agrarisch ecosysteem voor Mars en de maan

Als mensen voor langere tijd of permanent op Mars of op de maan willen verblijven dan zal er voedsel moeten worden verbouwd. De belangrijkste vereisten voor landbouw zijn aanwezig, zowel zand als water (in de vorm van ijs). Het kweken van groenten lukt inmiddels op de bodems, maar voor een duurzame teelt is meer nodig.

Bergrenmier ontdekt in Nederland

Van de bergrenmier is dit jaar een nest gevonden in Zuid-Limburg; de soort was nog niet bekend uit ons land. Hij is lastig te onderscheiden van de algemene grauwzwarte renmier en de vraag is of de soort een nieuwkomer is of altijd over het hoofd is gezien.

Buxusmot slaat toe!

Iedereen die ten zuiden van de lijn Alkmaar-Winterswijk buxus in de tuin heeft staan, kent de buxusmot inmiddels, een prachtig gekleurde micronachtvlinder. Dit jaar is de soort explosief toegenomen en zijn veel buxusstruikjes geëindigd in de groencontainer. Net tien jaar na de eerste melding is hij in een groot deel van het land massaal aanwezig.

Kruisspin blijft nummer één in spinnentelling

Vorig weekend zijn door heel Nederland de spinnen in tuin en huis geteld. De kruisspin prolongeert haar eerste plaats voor de vijfde keer op rij. De grote trilspin en de herfstspin doen goed mee en de brugspin is een nieuwkomer in de top.

Van herintroductie tot beverbeheer

De terugkeer van de bever in Limburg is een groot succes. Al heeft uitbreiding ook een keerzijde: op sommige plekken zijn bevers niet gewenst. Dat vraagt om een aanpassing in onze omgang met de Limburgse bever. Op 11 september 2017 heeft de provincie Limburg ingestemd met een aanpassing op het Faunabeheerplan. Deze maakt het mogelijk dat probleembevers in het uiterste geval gedood kunnen worden.

Rivierkreeften op het land

Het is al veel mensen opgevallen de laatste weken: kreeften op het land! Zelfs in het Jeugdjournaal werd er aandacht aan besteed. Maar waarom komen die kreeften, die normaal gesproken in het water leven, nu opeens het land op? En welke soorten kun je in Nederland eigenlijk tegenkomen?

Bos populairste type landschap in Nederland en Europa

Van alle landschapstypen is bos het meest populair onder Nederlanders, maar ook onder West-Europeanen. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht in 10 jaar tijd. Maar dit blijkt ook uit de Europese versie www.myplacetobe.eu die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.

Wageningse twitterende populier blijkt een sprinter

Voor de twitterende populier op de Wageningen Campus met inmiddels vierduizend volgers zit het eerste ‘twitterseizoen’ er bijna op. De stam van de populier is maar liefst twee centimeter dikker geworden! Daarmee doet hij eer aan de reputatie van populier als snelgroeiende boomsoort en doet zeker niet onder voor de andere Twitterbomen in Europa.

Stof tot nadenken: wat doet organische stof voor boer en klimaat?

De hoeveelheid organische stof in de bodem bepaalt de vruchtbaarheid en dus de opbrengst? Dat blijkt toch anders te liggen. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wijst dat uit. Waar het voor het klimaat goed is om meer organische stof, de C van CO2, in de bodem te stoppen, heeft een boer daar pas wat aan als hij verder kijkt dan hoeveelheden alleen.

Komend weekend: Egelweekend!

Op 16 en 17 september is het ‘Egelweekend 2017’. Tijdens dit Egelweekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Is de egelpopulatie nog even stabiel als afgelopen jaren?

Uitspraak Raad van State steunt groene glazenmaker

Het Rijk moet in Groningen verlies aan habitat van de groene glazenmaker compenseren door in de nabijheid vervangend leef- en voortplantingsgebied aan te leggen. Aldus heeft de Raad van State geoordeeld in een uitspraak van 23 augustus 2017 in een juridische strijd die nu al negen jaar duurt. Platform Berend Botje komt hierin op voor de rechten van de beschermde libel groene glazenmaker.

Komt het goed met de merel?

De laatste weken is er veel aandacht voor de merel. Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus. Door meldingen uit het hele land zien we bovendien de grens van dode merels langzaam naar het westen opschuiven. Wat betekent dit voor de merel?

Prikken steken

De beekprik staat op de Nederlandse Rode Lijst als ‘bedreigd’ en is opgenomen in de Habitatrichtlijn. Zijn verspreiding is meer dan gehalveerd ten opzichte van de vorige eeuw door ernstige aantasting van zijn leefgebied. RAVON heeft een nieuwe methode ontwikkeld om met behulp van een prikkencilinder populaties beter in de peiling te houden, en het effect van genomen beheersmaatregelen te meten.

Valse teervlekkenzwam sterk toegenomen

De laatste drie jaar neemt het aantal waarnemingen van de Valse teervlekkenzwam hand over hand toe. Pas vijf jaar geleden werd deze kleurrijke houtzwam voor het eerst in Nederland vastgesteld. Dit was tijdens een binnenlandse werkweek van de NMV in de provincie Groningen op een stobbe van een omgevallen beuk. Eerder werd de zwam waarschijnlijk aangezien voor de verwante Teervlekkenzwam.

Lancering eerste groene vogeldak in Nederland

Platte daken bieden een enorm potentieel om meer groene ruimte in de stad te creëren en daarmee het leefgebied van vogels uit te breiden en te verbeteren. In samenwerking met Vogelbescherming en Vivara Pro heeft Sempergreen het ‘Groene Vogeldak’ ontwikkeld. Begin september is het eerste groene vogeldak onthuld in Amsterdam.

Staartblauwtje in opmars

Het staartblauwtje was na 1933 niet meer in Nederland gezien, maar in 2011 werden de eerste weer in ons land gemeld en werd ook voortplanting geconstateerd. In 2017 werd dit mooie blauwtje van tientallen locaties gemeld, vooral in het oosten.

Pagina's