Natuurbericht

Gelderland steunt inwoners bij hun natuurinitiatief

De provincie Gelderland ondersteunt inwoners die zelf iets voor natuur of groen doen met de subsidieregeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap. Ook organisaties die inwoners bij natuur betrekken kunnen subsidie aanvragen. De eerste projecten worden inmiddels uitgevoerd.

Legboor van sluipwesp model voor medische naald

Sluipwespen kunnen hun legboor, een holle legbuis voor het plaatsen van eieren, in elke gewenste richting bewegen door het uiteinde van de boor van vorm te veranderen. De legboor kunnen ze hierdoor gericht sturen met de spieren in hun achterlijf. Deze techniek kan gebruikt worden als model voor de ontwikkeling van stuurbare naalden voor medische toepassingen.

Wasroos nieuw aan de Noordzeekust

De Wasroos is één van de bekendste Europese zeeanemonen. Uit Nederland zijn slechts enkele inheemse waarnemingen bekend, alle uit Zeeuwse wateren. Deze zomer werd echter een Wasroos waargenomen en gefotografeerd aan de buitenzijde van de Blokkendam, voor de Brouwersdam. Dit is voor zover bekend de eerste waarneming langs de Nederlandse Noordzeekust.

Mondiaal bosseninitiatief voor inzicht in wereldbossen

Op 6 en 7 september gaat het Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) officiëel van start in Peking. Het GFBI-samenwerkingsverband bestaat wereldwijd uit 143 organisaties die zichzelf verplicht hebben gesteld gedetailleerde bosdata bijeen te brengen . Inmiddels is al van meer dan 1,3 miljoen punten op de wereld de data bij elkaar gebracht in 1 database van het GFBI.

Overdracht van het West-Nijl virus door Nederlandse steekmuggen

Vandaag promoveert Chantal Vogels op haar onderzoek naar de rol van de noordelijke huissteekmug bij de overdracht van het West-Nijl virus in Europa. Een belangrijke conclusie is dat Nederlandse steekmuggen het West-Nijl virus kunnen overdragen. Toch zijn er op dit moment geen gevallen van West-Nijl virus in Nederland bekend. Mogelijk doordat lage temperaturen de overdracht van het virus remmen.

Veel bruin blauwtjes in september?

Door het warme weer in de eerste helft van het jaar vlogen veel vlindersoorten weken eerder dan normaal. Voor een aantal soorten betekent dit dat er nu ruimte is voor een extra generatie. Er zijn al verse vlinders gezien van landkaartje, heideblauwtje, kleine ijsvogelvlinder en groot dikkopje. Ook het bruin blauwtje lijkt nog te gaan pieken.

Buitenplaatsen als verrassende gezonde uitwijk

Buitenplaatsen: het zijn vaak onbekende parels. Misschien fietst u er wel dagelijks langs, zonder te weten wat voor moois er te zien is. Dikwijls zijn het de grote huizen die ons doen denken dat het privéterrein is. Toch kun je meestal vrij over deze domeinen dwalen. Zoek ook eens een buitenplaats op, voor bijvoorbeeld een middagwandeling tijdens Open Monumentendag komend weekeinde.

In de herfst grotere kans om eekhoorns te zien

In de herfst is de kans om eekhoorns tegen te komen extra groot. Door de aanwezigheid van beukennootjes in de herfst van vorig jaar, en de daaropvolgende zachte winter zijn veel eekhoorns goed de winter doorgekomen. Relatief veel vrouwtjes wierpen aan het eind van de winter al hun eerste jongen, en hadden aan in het begin van de zomer een tweede worp. Deze jongen verlaten nu het nest.

Damherter op de Haringvreter

In het Veerse Meer, tussen Walcheren en Noord-Beveland, ligt een klein eiland: de Haringvreter. Het eiland is zo’n 90 hectare groot; sinds de jaren ’80 leeft hier een groep damherten. Een particulier heeft ze er ooit losgelaten. Sinds 2000 neemt hun aantal toe: van een stuk of 15 tot zo’n 275 dieren. Met een jaarlijkse aanwas van 26 procent lijkt het plafond nog niet bereikt.

NEM-meetnet bospaddenstoelen verbeterd

Het NEM-meetnet bospaddenstoelen is aangepast zodat het beter aansluit bij de overige paddenstoelenmeetnetten. De belangrijkste wijziging in de telmethodiek is dat het vaste proefvlak is vervangen door een kilometerhok. Door de aanpassingen blijft het meetnet relevant voor het monitoren van paddenstoelentrends in relatie tot het milieu.

Wulpen en grutto’s in de problemen

De jodelende baltsroep van de wulp is steeds minder te horen, zowel in Nederland als daarbuiten. Maar ook zijn naaste verwanten doen het niet best. Recent onderzoek laat zien dat wereldwijd vrijwel alle Numeniini, de wetenschappelijke naam voor wulpen en grutto’s, sterk bedreigde vogels zijn. Twee soorten zijn waarschijnlijk zelfs al uitgestorven!

Zit de vijgenskeletteermot ook bij u in de buurt?

De vijgenskeletteermot is een microvlinder uit het mediterrane gebied. Sinds 2009 is hij bekend uit de Benelux, toen de eerste in België werd gemeld. In 2014 was de eerste vondst in Nederland, door Paul Vossen in Maastricht. Inmiddels zijn er meer meldingen, maar wellicht is de soort wijder verbreid dan we nu weten.

Al 74 essen vermeerderd die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte

Ruim twee maanden geleden riep het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland de hulp van het publiek in voor een landelijke speurtocht naar essen die mogelijk resistent zijn tegen de essentaksterfte. Inmiddels zijn er ruim 400 waarnemingen binnengekomen via Essentaksterfte.nu. Er zijn inmiddels 74 essen op de kwekerij vermeerderd voor nader onderzoek.

nationale spinnentelling

Volgend weekend, 9 en 10 september, mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen huis en tuin voor de Nationale Spinnentelling 2017. De kruisspinnen zijn nu groot en goed zichtbaar, maar wie vindt de ook algemene, maar verborgen levende platte wielwebspin?

Circle of Life: Herstel van Europese aaseters

Met ‘Dood doet Leven’ trekken diverse organisaties in Nederland samen op om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in onze natuur. Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling werken nu ook over de landsgrenzen heen aan herstel van Europese aaseters. Ter ere van World Vulture Awareness Day is de Engelstalige Circle of Life brochure gepresenteerd die gratis is te downloaden.

De weg naar duurzame populaties weidevogels

Het aantal weidevogels in Nederland neemt al tientallen jaren af. Uit een nieuwe studie van Wageningen Environmental Research (Alterra) en SOVON Vogelonderzoek Nederland blijkt dat deze achteruitgang met de huidige inspanningen niet zal worden gestopt. Alleen een duidelijke verbetering van zowel inrichting als beheer van de huidige weidevogelgebieden kan leiden tot een duurzame populatie.

Wild van Vlinders! Herstelplan voor dagvlinders

Op vrijdag 1 september hebben Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Jan Baan, directeur van Brabants Landschap ‘Wild van Vlinders’ ontvangen, een herstelplan voor dagvlinders in Zuidoost-Nederland. Na deze overhandiging werd in de Scheeken, een prachtig vochtig bosgebied, gekeken hoe waardevol variatie is voor dagvlinders.

Aantal otters voor het eerst sinds jaren nauwelijks gegroeid

Het aantal otters in Nederland is het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen en stabiliseert zich rond naar schatting 200 dieren. De genetische variatie binnen de populatie is nog steeds gebaat bij de introductie van genetisch niet-verwante dieren. De gemiddelde genetische variatie binnen een individu was opnieuw iets lager dan het voorafgaande jaar en wijst op een langzaam voortschrijdende inteelt.

Nazomerlibellen

Een aantal libellen heeft in de nazomer haar piek. Zo zijn de paardenbijter en de houtpantserjuffer nu volop aanwezig en ook de komende weken kunnen deze soorten in vrijwel het hele land veel worden gezien. Dat gaat nog door tot de eerste echte nachtvorst optreedt, dus dat kan zelfs tot in december zijn.

Pagina's