Natuurbericht

Voorlopig rust vlinderoverwinteraars

Na de opmerkelijk hoge temperaturen van de afgelopen weken, leek het erop dat vlinderoverwinteraars veel te vroeg uit hun winterslaap zouden komen. Tot nu toe lijkt dat mee te vallen. Waarschijnlijk heeft het gebrek aan zonneschijn hier een rol in gespeeld. De komende weken wordt het weer gewoon lekker koud.

Liefde op afstand: planten verleiden bacteriën met geuren

Veel planten scheiden vluchtige (geur)stoffen af via hun wortels. Daarmee verdedigen ze zich tegen plantenetende insecten, plagen en ziekteverwekkers. Maar kunnen ze zo ook 'goeie' bodembacteriën aantrekken? Ja, blijkt uit nieuw onderzoek. En als zo'n bacterie zich eenmaal laat verleiden, speelt afstand nauwelijks nog een rol…

Winterse schijfzwammen

Schijfzwammen komen niet algemeen voor. De meeste soorten zijn zelfs zeldzaam tot zeer zeldzaam. De Hazelaarschijfzwam en de Populierenschijfzwam zijn het bekendst. Met name in respectievelijk Zuid-Limburg en rond Castricum zijn ze te vinden. In de winter, en dan vooral tijdens langere zachte periodes met temperaturen boven nul, maak je de meeste kans.

s’ Nachts vissen kijken door een raam

Overdag maakt de weerspiegeling van licht het lastig om in het water te kijken. Bovendien verschuilen veel vissen zich uit het zicht van predatoren en de mens. ’s Nachts verandert dit: dan openbaren zich bijzondere vissoorten in het schijnsel van je zaklamp, zoals de rivierdonderpad. Bij het zaklampvissen is een kijkraam een handig hulpmiddel.

Cellulaire test voor lymeziekte niet beter dan antistoftest

Regelmatig duiken verhalen op dat de ziekte van Lyme in Duitsland beter vast te stellen is dan in Nederland. Het RIVM en het Diakonessenhuis Utrecht tonen echter aan dat een onderzochte cellulaire test geen onderscheid kan maken tussen een patiënt met actieve lymeziekte van het zenuwstelsel en een patiënt die genezen is. De test presteert zelfs minder goed dan de gebruikelijke antistoftest.

Veel minder merels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling

Meer dan 65.000 mensen telden dit weekend de vogels in hun tuin tijdens de 15e Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Het meest werd, net als afgelopen jaren, de huismus geteld. Opvallend is dat er veel minder merels gezien werden in de Nederlandse tuinen dan afgelopen jaren.

Hoogwater schept kansen voor spontane vegetatieontwikkeling in het rivierenlandschap

Menig floristisch hart gaat sneller kloppen als het water in de Waal stijgt. Door de toegenomen stroming worden grote hoeveelheden grind, zand, klei en andere materialen verplaatst. Na het droogvallen van de rivier bieden de nieuwe en nog onbegroeide bodems volop kansen voor aangespoelde plantenzaden. Naar welke pareltjes langs de Waal kunnen we komend veldseizoen uitkijken?

Vrije val bij overwinterende baardvleermuizen in Drenthe zet door

Opnieuw is het aantal overwinterende baardvleermuizen in de aardappelkelder van voormalig Kamp Westerbork gedaald. Waar in 2012 zo’n duizend individuen werden geteld, waren er dat deze winter nog maar 81. De vrije val van het aantal dieren zet zich daarmee voort.

Wilde zwijnen goed voor bedreigde vlinder

Wilde zwijnen hebben niet overal een goede reputatie. Ze kunnen graslanden flink omploegen. Maar die verstoring kan ook zijn goede kanten hebben. In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is gebleken dat de rupsen van de bedreigde aardbeivlinder juist op de wroetplekken te vinden zijn. Zwijnen zijn dus goed voor de aardbeivlinder.

Koester bevers als bondgenoot

Van knuffeldier tot lastpak. Dat is de perceptie van het Waterschap Limburg dat spreekt over tonnen schade. Ook zouden we de volgende keer beter moeten nadenken alvorens we bevers uitzetten, aldus bestuurslid Har Frenken op L1. Dit naar aanleiding van de eerste 'probleembevers' die onlangs in Limburg zijn gedood. Deze stellingname vraagt om een reactie.

Mode voor mannetjes en vrouwtjes: franje aan de mouwtjes

In 2017 zag je ze al veel, maar dit jaar is het officieel 'hot & happening': jassen, tassen, schoenen en andere mode-items versierd met franjes. In en om modestad Amsterdam blijk je echter ook onder water individuen met franjes aan hun mouwen te kunnen zien. We hebben het hier over franjepootkreeftjes.

Hoofdseizoen van elzenpollen gaat van start, ook zeer vroeg

Door de zeer hoge temperaturen breekt het hoofdseizoen van het elzenpollen al aan. De piek van de eerste bloeiwaarnemingen verwachten we rond 6 februari, ongeveer een maand vroeger dan normaal. Mensen met elzenpollenallergie dienen de komende weken rekening te houden met hooikoortsklachten en eventueel hun voeding aan te passen. Ziet u elzen in bloei komen, geef dat dan door via Natuurkalender.nl.

Ruig pruikspijkertje, een nieuwe doodhoutbewoner in Nederland

‘Dood hout leeft’ was tegen het eind van de twintigste eeuw een veel gehoorde kreet onder voorstanders van een meer natuurlijk bosbeheer. En ze werden op hun wenken bediend, zij het op veel plaatsen schoorvoetend. Dit natuurbeheer werpt zijn vruchten af: recentelijk werd de doodhoutspecialist Ruig pruikspijkertje voor het eerst in Nederland waargenomen.

Natuur in Onderlaatse Laak weer uit het dal

Het Groote Veld is het grootste natuur- en bosgebied van Oost-Gelderland. Op de zuidwestflank van dit gebied ontspringt een beekje, de Onderlaatse Laak. In 2009 hebben Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland de handen ineen geslagen om de verdroging in het beekdal aan te pakken. Dat was mogelijk omdat tegelijk een flink deel als nieuwe natuur ingericht werd.

Bunzing en boommarter in beeld buiten de bekende verspreiding

In 2016 is het NEM Meetnet Verspreidingsonderzoek Bunzing & Boommarter (BuBo) van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen (letterlijk) van bunzing en boommarter in ‘witte gebieden’: gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar nog niet zijn aangetroffen. Het meetnet is een succes en loopt de komende jaren door omdat recente informatie op veel plaatsen ontbreekt.

Groene glazenmaker met 90 procent achteruit in Krimpenerwaard

Afgelopen zomer bleek uit tellingen in de Krimpenerwaard een zeer sterke achteruitgang van de groene glazenmaker: maar liefst 90 procent vergeleken met 2016. Deze zeldzame en beschermde libel is gebonden aan sloten met krabbenscheer. Om nog onbekende reden werd deze plant in 2017 vroeg bruin in de Krimpenerwaard. Dit jaar proberen we de oorzaken van deze zorgelijke resultaten te achterhalen.

Waterberging als ecosysteemdienst steeds belangrijker

De afgelopen maanden moest de regenjas vaker aan dan uit vanwege de hevige neerslag. Deze neerslag leidde niet alleen tot hoogwaterstanden in de rivieren, maar ook voor wateroverlast in sommige Nederlandse steden. Hoe kunnen we ons natuurlijk kapitaal gebruiken om de strijd tegen wateroverlast aan te gaan?

Mooi weer voor mosoortjes

Herfst en lente zijn de beste seizoenen voor mossen, maar tijdens zachte periodes in de winter staan de meeste mossen er ook mooi bij. Er zijn veel paddenstoelensoorten die van levende of dode mossen leven, bijvoorbeeld mosoortjes. Alle mosoortjes leven zonder uitzondering op levende bladmossen. Deze week werd het Gerimpeld mosoortje in de duinen bij Bergen (NH) gevonden.

Lijst van beschermde Europese libellen verouderd

De Europese Habitatrichtlijn biedt bescherming aan een groot aantal planten- en diersoorten. De lijst van beschermde libellen is grotendeels in de jaren '80 vastgesteld maar is ondertussen verouderd. Beken en rivieren in het Middellandse Zeegebied krijgen daardoor nauwelijks Europese bescherming, terwijl juist daar het merendeel van de in Europa bedreigde libellen te vinden is.

De oogst van 15 jaar Nationale Tuinvogeltelling

Jaarlijks tellen tienduizenden mensen de vogels in hun tuin, allemaal tegelijk in één weekend, al 15 jaar lang. De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek is in die 15 jaar tijd uitgegroeid tot het grootste Citizen Science-onderzoek van Nederland. Dit jaar is het op 27 en 28 januari weer Nationale Tuinvogeltelling.

Pagina's