Natuurbericht

Wisenthaar zorgt voor perfect nestmateriaal

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden sinds 2013 nesten van broedvogels geanalyseerd door PWN. De vacht van verschillende soorten (grote) grazers wordt door veel vogels gebruikt om een warm en zacht nest te maken. Dit jaar blijkt in Kraansvlak, onderdeel van het park, voor diverse vogelnesten veel gebruik te zijn gemaakt van het haar van de wisenten.

Ook in 2018 plaatselijk massale kaalvraat van eikenbomen

Het voorjaarsgroen kwam dit jaar zeer snel door de zeer hoge temperaturen in april, maar op veel plaatsen vooral in noordelijke provincies is het voorjaarsgroen ook al weer heel snel verdwenen. Ontelbare aantallen rupsen en bladwespen vreten de bomen compleet kaal, waardoor complete bossen een winters aanzien krijgen. Een waar feestmaal voor vogels. Zie de foto's en video's.

Eikelmuizen op drift: wakker worden in Nederland

Vrijwel iedere zomer krijgt de Zoogdiervereniging één of meerdere meldingen van eikelmuizen die per ongeluk meegekomen zijn met vakantiegangers uit Frankrijk of Duitsland. Hoe overleven eikelmuizen deze reis en wat moeten de dieren in Nederland?

Moment van maaien vervroegt sneller dan eilegdatum kievit volgens @natuurkalender @wur

De afgelopen week hebben boeren hun graslanden in heel Nederland op grote schaal gemaaid. Uit onze analyse blijkt dat gras de laatste 18 jaar 6 dagen eerder gemaaid wordt dan 20 jaar daarvoor. Het eerste kievitsei wordt maar 2 dagen eerder gevonden. Door klimaatverandering kan het aantal dagen tussen uitkomen van de eerste eieren en de eerste maaibeurt deze eeuw van 40 dagen nu naar 27 dagen gaan.

Weer veel grote vossen dit voorjaar

De grote vos was verdwenen uit ons land, maar lijkt zich weer te vestigen. Dit voorjaar zijn er op meer dan dertig locaties grote vossen gezien, die daar waarschijnlijk overwinterd hebben. Het wachten is tot succesvolle voortplanting wordt vastgesteld, bijvoorbeeld doordat rupsennesten worden gevonden.

Israël wil ecologische corridors naar Nederlands voorbeeld

Israël onderzoekt de mogelijkheid om ecologische corridors aan te leggen naar Nederlands voorbeeld. Dat blijkt uit gesprekken die experts Theo van der Sluis en Michiel van Eupen van Wageningen University & Research (WUR) hebben gehad met Israëlische natuurorganisaties.

Klein slijkgras toch niet uitgestorven

Klein slijkgras leek lange tijd uit Nederland verdwenen. De soort werd voor het laatst waargenomen in 1986. Afgelopen zomer ontdekte boswachter Theo Muusse een kleine relictpopulatie in het Krammer-Volkerak.

Huiszwaluw staat centraal in Nationale Vogelweek

De huiszwaluwen zijn teruggekeerd uit Afrika en begonnen met de bouw van hun nesten. Daardoor zijn ze de komende weken prachtig van dichtbij te bekijken. Ze vliegen af en aan met propjes modder en metselen hun nesten vakkundig aan huizen vast. In de Nationale Vogelweek, die komende zaterdag begint en duurt tot en met 21 mei, is er extra veel aandacht voor de huiszwaluw.

Eerste Nationale Waterdiertjestelling van start

Vandaag start, in de Week van Ons Water, de Nationale Waterdiertjestelling waarbij scholieren en vrijwilligers uit het hele land waterschorpioenen, libellenlarven, rugzwemmers en andere waterdieren gaan tellen. Gegevens uit de telling kunnen waterbeheerders helpen bij het bepalen van de kwaliteit van ons water. Biodiversiteit is een goede graadmeter voor de kwaliteit.

Witjes herkennen lastiger door scheefbloemwitje

Het is niet gemakkelijk de drie soorten koolwitjes die algemeen in Nederland voorkomen uit elkaar te houden. Van dichtbij en als ze zitten, krijg je vaak pas duidelijkheid. Het wordt nog moeilijker door de komst van een vierde koolwitje, het scheefbloemwitje. Maar als je weet waarop je moet letten, kan je de witjes vaak wel uit elkaar houden.

Raadselachtige rifbouwer zag Abraham al

Er wordt veel gedaan aan het herstel van schelpenbanken (riffen) in de Nederlandse kustwateren. Oester- en mosselbanken in zee vervullen immers vele functies. Maar ook binnendijks leeft al een halve eeuw een rifbouwende, exotische worm.

Trekvissen op de voet gevolgd

Honderd jonge zalmen uit de Roer in Roermond worden de komende tijd op de voet gevolgd. Met behulp van zenders gaan onderzoekers kijken welke routes de trekvissen nemen naar zee, en waar ze op hun route tegenaan zwemmen. Het is de eerste keer in Nederland dat jonge wilde zalmen worden gezenderd aan het begin van hun lange tocht richting Groenland.

Nachtvlinders in Noord-Brabantse bossen

Noord-Brabant is één van de soortenrijkste provincies van Nederland wat betreft macronachtvlinders. Bossen zijn een soortenrijk habitat waar veel verschillende nachtvlinders voorkomen. Voor de provincie Noord-Brabant wordt nu onderzocht welke soorten nachtvlinders specifiek zijn voor de bossen daar.

Dutch dying desert

Hoe verloopt de ontwikkeling van de vegetatie in de Loonse en Drunense duinen? Onderzoeksresultaten van vierdejaars studenten van Avans hogeschool vormen de basis voor de nieuwe gedetailleerde kaart in de Atlas over dit Nationaal park. Met deze basiskaart kun je elk jaar de successie van de vegetatie volgen.

Na bunzing en steenmarter nu ook boommarter in Marterbox

Wildcamera’s worden op allerlei verschillende manieren ingezet voor het inventariseren van marterachtigen. Voor met name wezel zijn marterboxen effectief. Toch duiken er soms ook grotere martersoorten op in de speciaal voor kleine marterachtigen ontworpen inloopkistjes. Eerder bezochten al eens een bunzing en een steenmarter zo'n kist; nu voor het eerst ook een boommarter.

Paait de fint dit jaar in Nederland? Kijk mee!

Sportvisserij Nederland en Stichting RAVON zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om de paaigebieden van de fint in Nederland te ontdekken. Hiervoor wordt de komende weken ’s avonds langs verschillende wateren geobserveerd. Voor 1940 kwam de fint veel voor in Nederland, maar na het sluiten van het Haringvliet verdween de paaipopulatie; de laatste jaren zijn er weer meer waarnemingen.

Kappen met kappen!

Planten en bomen knallen de lucht in en iedereen is lustig aan het snoeien en kappen: in tuinen én in gemeenteplantsoenen. Het lijkt logisch, maar het is toch niet zo’n goed idee in deze tijd van het jaar, want het verstoort vogelnesten. Wanneer moet u dan snoeien, wat mag echt niet en wat kunt u doen als het mis gaat?

Citroenvlindereitjes in uw tuin?

De afgelopen weken zijn er duizenden citroenvlinders gezien. Vooral de grote, felgele mannetjes die kilometers op een dag vliegen vallen op. Nu is de tijd dat de vrouwtjes, minder opvallend groenig wit gekleurd, op zoek gaan naar plekken om hun eitjes af te zetten. Dat zou zomaar bij u in de tuin kunnen zijn.

Meer bijensoorten op Rode Lijst

Voor het eerst sinds 2003 is er een nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse bijen opgesteld. Op deze lijst staan de in ons land bedreigde soorten. Hieruit blijkt dat het niet goed gaat met onze bijenfauna: 55 procent van de bijensoorten staat op de Rode Lijst; 46 soorten zijn uit ons land verdwenen. De achteruitgang van de bijen heeft zich in de 21e eeuw voortgezet. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.

Pagina's