Natuurbericht

Krijgt de grote spitskop vaste voet aan de grond in Nederland?

Op 25 augustus voerden Dennis Maas en Iris van der Arend een vrouwtje van de grote spitskop uit de buurt van Sleeuwijk in op Waarneming.nl. Dit is pas de derde vondst van deze bijzondere sprinkhaan in ons land en de eerste die zou kunnen duiden op een natuurlijke uitbreiding. De vraag is nu: wie vindt de eerste populatie van de grote spitskop in Nederland?

Duitse wolven kosten weinig

De wolf rukt op in Duitsland. De eerste territoriale wolf werd gevonden in 2000 en de eerste roedel in 2002. Inmiddels is er sprake van zo’n 50 roedels met een geschatte populatie van meer dan 400 wolven. Desondanks blijkt er in heel Duitsland in de afgelopen 17 jaar in totaal nog geen vijf ton aan schadevergoedingen uitgekeerd te zijn.

Een nazomer vol reptielen

De zomer gaat zo zoetjes aan over in de herfst en daarmee komt het einde van het reptielenseizoen in zicht. Gelukkig is het juist nu een drukte van jewelste in de leefgebieden van onze soorten. Van zowel eierleggende soorten (ringslang, muurhagedis en zandhagedis) als levendbarende soorten (adder, gladde slang, hazelworm en levendbarende hagedis) zijn de jonge dieren nu in de terreinen aanwezig.

Usutuvirus: opnieuw veel dode merels gemeld

Er worden opnieuw veel dode merels gevonden. Volgens het Vogeltrekstation van het NIOO is er net als vorig jaar sprake van een uitbraak van het voor vogels vaak dodelijke usutuvirus.

Paddenstoelen nemen iets toe als gevolg van lagere stikstofuitstoot

Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofdeposities, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen sinds het midden van de jaren negentig weer toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere stikstofuitstoot. Houtbewonende paddenstoelen en bodembewonende saprotrofe paddenstoelen laten geen duidelijke trend zien.

Overlast waterplanten nog nooit zo groot?

Waterplanten zijn belangrijk voor het goed functioneren van ondiepe aquatische ecosystemen. Echter zijn de waterplanten steeds vaker in het nieuws omdat ze voor overlast zorgen. Koppen als: ‘Overlast waterplanten nog nooit zo groot’ suggereren dat we met een nieuw probleem te maken hebben. Maar is dat wel zo? Of zijn we de afgelopen decennia gewend geraakt aan de troebele algensoep zonder planten?

Kraanvogels worstelen met droog 2017

Al jaren hebben de kraanvogels in Nederland een mooie stijgende lijn te pakken. Maar 2017 was een lastig jaar. Hoewel er een recordaantal van 22 paren werd geteld, vlogen er uiteindelijk slechts 9 jongen uit. In Drenthe en Friesland was het broedsucces zeer matig. Gelukkig pakte het in nieuwe gebieden in Overijssel en Gelderland iets gunstiger uit.

Zeehonden zijn migranten (en soms toeristen)

In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor: de gewone zeehond en de grijze zeehond. Voor beide soorten wordt de populatieontwikkeling sterk bepaald door migratie. “Dat is op zich verwonderlijk,” zegt Sophie Brasseur van Wageningen Universiteit. “Zeehonden staan namelijk bekend als zeer plaatstrouw. Die migratie vindt waarschijnlijk vooral plaats bij jonge dieren.”

Maaien uitgesteld voor rupsen dagpauwoog

Maaien, nodig om bloemrijke grasland of ruigte in stand te houden, levert vaak controverses op. Vooral als er nog veel bloemen bloeien, vinden veel mensen het doodzone. In Culemborg is het maaien van een ruige berm uitgesteld, omdat er tientallen rupsen van de dagpauwoog in zaten.

Eerste geval van economische schade door iepenzigzagbladwesp

Enkele weken geleden ontving het EIS Kenniscentrum Insecten de mededeling dat enkele iepen langs de Beersestraat in Cuijk vrijwel geheel kaal waren gegeten door insecten. Uit meegezonden foto’s en terreinbezoek bleek dat het ging om vraat door de iepenzigzagbladwesp.

Zomerse temperaturen, maar herfst komt al op gang

1 september begint de meteorologische herfst, maar in de natuur lijkt de herfst al gestart te zijn. Vruchten vallen zeer vroeg van bomen en struiken en de eerste bladverkleuring en bladval komt vroeg op gang. Tegelijkertijd komen diverse voorjaarsbloeiers opnieuw in bloei. Nu is het moment om met de GrowApp time-lapse video’s te gaan maken van het verloop van de herfstkleuren.

Weer een Ingegraven slangster in de Oosterschelde aangetroffen

Ingegraven slangsterren zijn opmerkelijke vertegenwoordigers van de stam van de stekelhuidigen. Op de Noordzee zijn ze vaker aangetroffen, maar in de Zeeuwse Delta vormen ze een zeer zeldzame soort. In juli is er bij Plompe Toren in de Oosterschelde weer een exemplaar aangetroffen. Zoals de naam al voorspelt, is het een soort die zeer lastig door sportduikers waar te nemen is.

Toekomst Nederlandse platteland: bloemrijk of gifgroen?

De discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid is volop losgebarsten. De uitkomst zal doorslaggevend zijn voor de toekomst van de natuur in Europa, zeker in Nederland waar landbouw en natuur nauw met elkaar zijn verbonden. Op zaterdagmiddag 23 september organiseert de Heimans en Thijsse Stichting een symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland en het nieuwe landbouwbeleid.

Vleermuizen - dichtbij maar onbekend

In de avondschemering schiet boven de tuin ineens een schim voorbij. Je kijkt om je heen en als je geluk hebt zie je hem nog tussen de bomen tegen de open hemel. Even plotseling als hij gekomen was, is hij ook weer verdwenen. Was dat nou een vleermuis? Kom het komend weekend ook vleermuizen spotten tijdens de ‘Nacht van de Vleermuis’.

Rupsen wolfsmelkpijlstaart in de Gelderse Poort

Rupsen van de zeer zeldzame wolfsmelkpijlstaart zijn gevonden in de Millingerwaard in het hart van de Gelderse Poort. Dit gebied is sowieso een van de betere plekken in Nederland om deze zeldzame nachtvlinder te zien, maar het is al zo’n 20 jaar geleden dat er rupsen werden gevonden.

Nederland als lichtbron

De nachten worden alweer langer. De komende tijd verschijnt steeds vroeger in de avond de sterrenhemel. Kunstmatige verlichting houdt echter de meeste sterren buiten ons gezichtsvermogen. Bekijk op de kaart hoe licht uw omgeving is en zoek de donkerste plekken.

Exotische Compostcollybia nu ook in de duinen

Afgelopen vrijdag werden er op twee verschillende locaties langs een fietspad in de duinen bij Bergen (NH) Compostcollybia's aangetroffen. De Compostcollybia is een exoot die voor het eerst in 1992 in Nederland werd gevonden. Het gaat deze soort flink voor de wind, want in het oosten en zuiden van ons land is ze inmiddels bekend van 33 atlasblokken. Nu is de eerste vondst in het westen een feit.

Weer rust voor vogels op Ameland

Even leek het gedaan met de rust op het Waddeneiland Ameland: er waren plannen voor een schietbaan waar permanent kleiduiven geschoten mogen worden. Pal naast het vliegveld, maar ook naast een belangrijk weidevogelgebied én Natura-2000 gebieden. Vogelbescherming tekende bezwaar aan, de gemeente heeft nu aangegeven de zaak opnieuw te bekijken.

Bermenoproep LTO beschadigt flora en fauna

De oproep van LTO Noord aan boeren om te klagen over bermbeheer is polariserend en uitermate slecht voor planten en dieren in het agrarisch gebied. In veel agrarische landschappen in Nederland vormen bermen een laatste toevluchtsoord voor graslandinsecten en planten. Intensiever beheer tegen ‘probleemonkruiden’ geeft biodiversiteit in het agrarisch gebied het laatste zetje richting uitsterven.

Kwart minder tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl

In de eerste zeven maanden van 2017 zijn er via Tekenradar.nl ruim 4800 tekenbeten doorgegeven. Dit is 25 procent minder dan het gemiddelde in de jaren 2013 tot en met 2016. Vooral juli springt er uit met bijna de helft minder meldingen dan gemiddeld. We vermoeden dat door het zeer droge voorjaar minder teken actief waren en dat door de zeer natte juli mensen minder in contact kwamen met teken.

Pagina's