Natuurbericht

Kleurkeur: keurmerk voor goed maaibeheer

Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken, in het buitengebied en in steden en dorpen, steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. De waarde voor bestuivers staat en valt met het beheer en dat gaat nogal eens mis. Daarom komt De Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer.

Verwachting voor start voorlentebloeiers: zeer vroeg

De hazelaar bloeide dit jaar recordvroeg. Wat gaan de andere voorlentebloeiers doen? Met de bloeimodellen van De Natuurkalender hebben we een bloeiverwachting opgesteld voor diverse vroege bloeiers. Geef ook uw eerste bloeiwaarnemingen door van onder andere sneeuwklokje, gele kornoelje en klein hoefblad en draag bij aan ons onderzoek naar effecten van klimaatverandering op de natuur.

Steuren vergelijken

Niet veel mensen kennen de verschillen tussen de steuren die in de Nederlandse wateren rondzwemmen. Naast de inheemse Europese steur, kun je ook exotische, uitheemse soorten aantreffen. ARK-tekenaar Jeroen Helmer maakte een speciale zoekkaart om de verschillen te kunnen vergelijken. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden.

Satelliet herkent weidevogelvriendelijk weiland

Met nieuwe, op radar gebaseerde, satellietwaarnemingen wordt in beeld gebracht hoe intensief graslanden worden gebruikt. Met behulp van deze satellietbeelden van agrarische landschappen kan worden bepaald hoe geschikt een specifiek weiland is voor weidevogels. De methode is ontwikkeld door Dr. Ruth Howison, Prof. dr. Han Olff en collega-onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Grondtransacties brengen boer én natuur verder

Aan het eind van het jaar hebben de notarissen het druk: veel transacties moeten nog vóór het einde van het jaar afgewerkt worden. Dat gold ook voor enkele grondaankopen en ruilingen rondom natuurgebieden in Oost-Gelderland. Het resultaat mag er zijn: herstel van twee van de belangrijkste natuurgebieden in de regio, het Korenburgerveen en het Stelkampsveld, is een forse stap dichterbij gekomen.

Te vroege vlinders

Jaarlijks worden in januari actieve dagvlinders gezien: dit zijn vooral verstoorde vlinderoverwinteraars. Maar ieder jaar verschijnen ook vlinders die normaal gesproken pas in maart of april vliegen en als rups of pop overwinteren; ook dit jaar zijn deze al gespot. Deze vlinders hebben geen mogelijkheid zich voort te planten en zullen, ruim voordat hun soortgenoten tevoorschijn komen, dood gaan.

Aanval van grijze zeehond loopt soms goed af voor bruinvis

Grijze zeehonden zijn een belangrijke predator van bruinvissen, zo weten we sinds enkele jaren. Dit is ondermeer gebleken uit een analyse van de wonden van gestrande bruinvissen. Uit een recente studie van bruinvissen in de Oosterschelde blijkt nu dat bruinvissen aanvallen van de grijze zeehond ook kunnen overleven.

Met spanning wachten op de aal

De aal is een ernstig bedreigde diersoort. De laatste jaren was er helaas nog geen sprake van verbetering wat de intrek van ‘glasaal’ (jonge aal) betreft. Dit zien we terug in de aantallen die bij de kruisnetmonitoring langs de Nederlandse kust gemeten worden. Met spanning kijken we dit voorjaar uit naar de komst van de nieuwe generatie.

Veel kelkzwammen en nieuwe vindplaatsen in Noord-Holland

Kelkzwammen staan bekend als echte winterpaddenstoelen, maar hoe gaat het met deze soorten als het nauwelijks vriest? Afgelopen week bezochten we gebieden in Noord-Holland waarvan bekend is dat er Kelkzwammen voorkomen. Ondanks het vroege tijdstip in januari troffen we veel paddenstoelen aan en ook een aantal nieuwe locaties. In het Robbenoordbos zagen we een verdubbeling van het aantal vondsten.

Wolf ongezien vrijwel permanent aanwezig in Nederland

Afgelopen maand heeft een van origine Duitse tweejarige wolvin ongezien door Nederland gezworven. Hierbij deed zij vrijwel alle oostelijke provincies aan en zelfs nog een stukje van Noord-Brabant. Hiervoor waren al meldingen van andere wolven op verschillende plaatsen in Nederland.

Westerse karmozijnbes, een invasieve (?) exoot

Hoewel de soort al langer in Nederland verwilderd, neemt Westerse karmozijnbes sinds 2005 toe op de zandgronden in Nederland. In 2012 wordt de plant als invasief ervaren op enkele plaatsen in Midden-Limburg, zoals in het Leudal en op de Beegderheide. Hebben we er een nieuwe invasieve plant bij?

Wolf doorkruiste Nederland van noord naar zuid en is nu eerste Belgische wolf

Eind 2017 en begin 2018 heeft een vrouwelijke wolf het grensgebied van Nederland en Duitsland van noord naar zuid doorkruist. Na bezoeken aan Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg is ze inmiddels in België aangekomen. Daar is ze officieel de eerste wolf in honderd jaar!

Prima jaar voor moeras- en struweelvogels

2017 was een prima jaar voor winterkoninkjes, rietzangers, grasmussen en andere moeras- en struweelvogels. Dat blijkt uit gegevens van meer dan 22.000 geringde vogels, die verzameld werden op 41 ringplekken als deel van het Constant Effort Site project. 'Een heel mooie streekproef, waarvoor we alle ringers dankbaar zijn.'

Natuurgrondruil in Limburg voor nog effectiever beheer

Op 15 januari 2018 vond in Limburg een natuurgrondruil plaats waarbij 564 hectare natuur van eigenaar wisselt. Met deze onderlinge grondruil door ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontstaan meer aaneengesloten natuurgebieden die makkelijker en effectiever beheerd kunnen worden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van de natuur.

Lichtvervuiling oorzaak achteruitgang nachtvlinders

Dat kunstlicht een negatieve invloed heeft op nachtvlinders is al wel bekend. Er zijn diverse studies waarbij de negatieve effecten op individuele nachtvlinders worden beschreven. Een recent onderzoek van Nederlandse biologen heeft nu aangetoond dat lichtvervuiling een belangrijke oorzaak is voor de achteruitgang van nachtvlinders in ons land.

Libellen, dagvlinders en sprinkhanen in het Wooldse Veen geïnventariseerd

Van het Wooldse Veen bij Winterswijk zijn in 2017 de libellen, dagvlinders en sprinkhanen in kaart gebracht. Het gebied blijkt nog redelijk soortenrijk te zijn. Wel is de afgelopen tientallen jaren een aantal hoogveenvlinders verdwenen. Door maatregelen zal het leefgebied voor libellen, sprinkhanen en vlinders de komende jaren verder verbeteren.

Van Coryphella naar Flabellina en terug

Het zijn spannende tijden voor biologen. DNA-onderzoek genereert nieuwe inzichten in familierelaties tussen soorten. Er worden veel nieuwe soorten mee ontdekt of bestaande soorten krijgen nieuwe namen. Zo hebben recent zeven Nederlandse zeenaaktslakken een nieuwe wetenschappelijke naam gekregen. Dit maakt het werk van biodiversiteitsonderzoekers in het veld er niet gemakkelijker op.

15% bruinvissen heeft plastic in maag

Ongeveer 15% van de in Nederland dood gevonden bruinvissen heeft plastic in de maag. Dat blijkt uit een recente publicatie van Wageningen Marine Research in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

'Het is net als bij een pizza': zonder goede bodem wordt het nooit wat

Eind vorige eeuw werkten de meeste ecologen nog het liefst alleen bovengronds en waren bodemonderzoekers mannen met baarden in hun eigen wereldje. De vraag wat je nou eigenlijk kon doen met die bodem kwam nauwelijks ter sprake. Maar Martijn Bezemer zag het potentieel: "In de natuur en de landbouw is het net als bij een pizza. Zonder goede bodem wordt het nooit wat!"

Pagina's