Natuurbericht

Aantal gevallen van Lyme en andere tekenoverdraagbare ziekten neemt toe

Ongeveer de helft van alle teken draagt één of meerdere ziekteverwekkers met zich mee. Infecties die veroorzaakt worden door deze ziekteverwekkers zijn in de kliniek niet goed te onderscheiden. Volgens twee RIVM-onderzoekers die deze week promoveren op teken en ziekteverwekkers die door teken kunnen worden overgedragen moeten artsen letten op co-infecties bij verdenking van de ziekte van Lyme.

Beschermde vermiljoenkever nog wijder verspreid

Begin dit jaar werden nieuwe vindplaatsen van de vermiljoenkever in en rondom de Kempen gepubliceerd. Nieuwe inventarisaties laten nu zien dat de soort ook in het Groene Woud, het rivierengebied en Zuid-Limburg voorkomt. De soort én de biotoop zijn strikt beschermd: de vermiljoenkever is dus een belangrijke soort geworden in het beheer van vochtige bossen in Zuid-Nederland.

Sturing van begrazing voor heidefauna

Begrazing is essentieel om heidegebieden open en gevarieerd te houden. In vrijwel alle grotere heidegebieden worden dan ook runderen, paarden of schapen ingezet. Onlangs kwamen beheerders en onderzoekers bij elkaar om de eerste resultaten van experimenten die zijn uitgevoerd in een aantal Brabantse heidegebieden te bespreken.

Nieuwe mini-microvlindersoort voor Nederland al op veel plekken gevonden

Op 2 oktober 2017 vond Ben van As bladmijnen van een niet eerder in Nederland gevonden mineermot op smalbladige wilgen. Na een gerichte zoekactie werden wel duizenden mijnen van deze soort in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen aangetroffen! Waar komt deze soort zo opeens vandaan? De soort heeft nog geen Nederlandse naam; we stellen voor hem ‘smalle wilgenmineermot' te noemen.

Grote kadavers belangrijk voor de natuur

De natuur wordt een stuk completer wanneer kadavers van grote dieren mogen blijven liggen. Allerlei voedingsstoffen en mineralen worden door natuurlijke recycling weer toegankelijk voor andere dieren en planten. ARK tekenaar Jeroen Helmer bracht deze sleutelrol in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden.

Keverbanken op akkers vergroten het aantal insecten

Het aanleggen van keverbanken en andere natuurvriendelijke maatregelen op akkers leidt tot een toename van het aantal insectensoorten en het aantal insecten. Op de akkers met maatregelen werden bijna 50 verschillende insectensoorten waargenomen. Op de akkers zonder maatregelen werden nog geen 20 soorten waargenomen.

Nationale Lichtmeting: scholieren gluren bij de buren

Met het begin van de wintertijd gaat dit weekend de GLOBE Nationale Lichtmeting van start. Middelbare scholieren brengen deze winter met een zelfgebouwde spectroscoop in heel Nederland in kaart hoe duurzaam wij onze huizen verlichten. De spectroscoop kan, ook als de gordijnen dicht zitten, vaststellen of er gloeilampen, spaarlampen of ledlampen gebruikt worden.

Duik onder in de Gelderse wateren!

De natuur onder water is voor veel mensen een onbekende wereld. Daarom heeft de provincie Gelderland een film laten maken die je in zes minuten meeneemt op een verrassende reis. De film past mooi in de Week van Ons Water. Wie veel meer wil weten over biodiversiteit in Gelderland is welkom op de Gelderse Biodiversiteitsdag op 3 november: met boeiende lezingen, workshops, films en een excursie.

Code rood voor de natuur: teken de petitie

Het was volop in het nieuws de afgelopen dagen: insecten gaan sterk achteruit. Dat heeft veel mensen doen schrikken. Want als er 75 procent minder insecten zijn, kan dat niet zonder gevolgen zijn voor de rest van de natuur. En, wat voor sommigen vooral belangrijk is, voor onszelf. Natuurorganisaties roepen met een petitie het nieuwe kabinet op tot actie.

Hamsterbeheer voor biodiverse landbouw

In 2015 is het project Hamster op Eigen Benen (HOEB) van start gegaan. Uitgangspunt van dit onderzoeksproject is om een hamstervriendelijk gewasbeheer uit te testen dat voor boeren bedrijfseconomisch aantrekkelijk, en op grotere schaal toegepasbaar is. Extra aandacht is er voor de agrarische bedrijfsinpassing in het hamsterbeleid. Dus agrarisch natuurbeheer (ANLb) met oogsten.

Nederland groeit dicht als we niet oppassen

Door de stijgende CO2-concentratie en temperatuur groeien open cultuurlandschappen versneld dicht met bomen en struiken. Goed voor de CO2-vastlegging maar nadelig voor het behoud van deze landschappen. Voor het open houden is meer inspanning en geld nodig. Het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan klimaat maar de grootste optimist zal droevig gestemd raken over de aandacht voor natuur.

De wezel laat zich goed zien in Sambeek

Bij onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in Sambeek (Noord-Brabant) is de wezel afgelopen september op maar liefst zeven van de tien locaties waargenomen. Het beschermde dier lijkt hier dus goed vertegenwoordigd. Van de hermelijn ontbreekt helaas nog elk spoor.

Witbruine ridderzwammen in relicten van zeldzaam korstmosdennenbos

De Witbruine ridderzwam heeft een sterke voorkeur voor zure, voedselarme, stikstofarme zandbodems met een dunne strooisellaag. Korstmosdennenbos vormt zijn optimale habitat, maar waar vind je dat tegenwoordig nog in Nederland? Onder andere in de Schoorlse Staatsbossen bij Bergen (NH) zijn nog kleine restanten van dit zeldzame bostype te vinden.

Vondst van de kopvoorn is kroon op het Dynamisch Beekdal van de Aa

De werkzaamheden aan het Dynamisch Beekdal van de Aa zijn dit jaar afgerond. Niet alleen boven water, ook onder water is er veel veranderd. Onlangs is er onderzoek gedaan naar wat er nu leeft onder water. De opleving van de visdiversiteit spreekt boekdelen. Er werd zelfs voor het eerst een zeldzame kopvoorn gevangen.

Nieuwe kijk op het aanpassingsvermogen van wilde planten

Hoe passen planten zich aan onder druk van omstandigheden zoals droogte of hitte? Een recente theorie kijkt naar de rol van moleculen óp het DNA. De tijd is nu rijp om die theorie te testen in een natuurlijke omgeving. Met de verworven inzichten wordt een nieuwe generatie onderzoekers opgeleid.

Groots ingezet op bestrijding watercrassula in waardevol natuurgebied

Afgelopen september is groots ingezet op de verwijdering van watercrassula uit een poel in Noord-Brabant. Deze invasieve plant vormde een bedreiging voor kwetsbare soorten in het natuurgebied, zoals de ernstig bedreigde knoflookpad en het zeldzame plantje kruipend moerasscherm.

Achteruitgang insecten treft vogels keihard

Afgelopen week bracht de Radboud Universiteit een schokkend onderzoek naar buiten. In Duitse natuurgebieden (daarbij ook veel gebieden in Nordrhein-Westfalen grenzend aan Nederland) is 75% van de insecten verdwenen! 75% van het vogelvoer waarmee jonge vogels worden grootgebracht is weg. Je vraagt je af hoe vogels überhaupt nog kunnen overleven. Veel vogels doen dat dus ook niet.

Hoe een volgezogen malariamug ongezien aan zijn slachtoffer ontsnapt

Malariamuggen hanteren een ingenieuze techniek om zowel heel zachtjes als heel snel bij hun slachtoffer weg te komen. Deze techniek bestaat uit de combinatie van een extra snelle vleugelslag vlak voor opstijgen en het geleidelijk opvoeren van de druk middels hun lange poten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en de University of California, Berkeley (USA).

Ook voor vlinders komt de wintertijd

Komend weekend wordt de klok weer verzet en gaan we naar de ‘wintertijd’. Voor vlinders is de winter een moeilijke periode. Elke soort heeft zijn eigen manier gevonden om die koude tijd te overleven. Sommigen doen dit als ei, rups of pop, maar er zijn er ook die als vlinder overwinteren: soms zelfs bij u in huis.

Twee nieuwe spookkreeften in Nederland

Nederland is twee soorten spookkreeft rijker. Ze werden ontdekt bij de electriciteitscentrale van Borssele aan de Westerschelde. Beide spookkreeften hadden nog geen Nederlandse naam: voorgesteld worden Bruingevlekte spookkreeft en Gehoornde spookkreeft. De vondst van de Gehoornde spookkreeft was ook de eerste waarneming in Noordwest-Europa. Het is de vraag of ze zich hier kunnen handhaven.

Pagina's