Natuurbericht

Dragen nieuwbouwkelders bij aan de bescherming van vleermuizen?

Veel vleermuizen overwinteren in door mensen gemaakte gebouwen of objecten, bijvoorbeeld in forten, bunkers, mergelgroeven of kelders. Veel hiervan waren niet bedoeld voor winterslapende vleermuizen, maar bleken wel geschikt. Deze ontdekking inspireerde vleermuisbeschermers om specifieke ‘vleermuiskelders’ te ontwerpen, het was echter onduidelijk of deze wel geschikt zijn voor vleermuizen.

‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft geen aandacht voor natuur

De gezamenlijke natuurorganisaties (LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting de Noordzee, SoortenNL, IVN en IUCN NL) zijn teleurgesteld in het gisteren gepresenteerde regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en Christenunie. Dit regeerakkoord wordt door deze partijen bestempeld als ‘het groenste regeerakkoord ooit’, maar groen gaat kennelijk niet over natuur en landschap.

Vissende aalscholvers bewijzen theorie van Darwin

Charles Darwin suggereerde het al: visetende vogels kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van plantenzaden en kleine ongewervelde diertjes. Na anderhalve eeuw levert een groep Europese onderzoekers van onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie het bewijs.

Reptielen veilig naar de overkant in Groesbeek

Tunnels voor reptielen zijn in Nederland relatief nieuw. Meestal liggen deze onder wegen, maar in Groesbeek (Gld) liggen er ook tunnels onder een fietspad. Deze zijn aangelegd om verkeerssterfte onder reptielen te minimaliseren. In 2016 bleek dat er dat jaar zo'n 75 dieren omkwamen op het fietspad. Uit camerabeelden blijkt dat de nieuw aangelegde tunnels goed gebruikt worden.

Toptijd voor de Holsteelboleet

Twintig jaar geleden werd de Holsteelboleet als zeer zeldzaam beschouwd. In 1989 stond deze boleet nog op de Rode lijst in de categorie 'Bedreigd met uitsterven'. De afgelopen week liep het storm met het aantal doorgegeven waarnemingen van de Holsteelboleet. Zowel op de bekende groeiplaatsen als ook op nieuwe locaties. Is dit een tijdelijke opleving of een definitieve terugkeer?

Nachtzwaluwen op weg naar Afrika

Op een zwoele zomeravond op een Franse camping is het ratelende geluid van een nachtzwaluw meestal niet ver weg. Hier in Nederland blijken de nachten veel stiller; hier zijn nachtzwaluwen vooral op de zandgronden van de Veluwe, Brabant en Drenthe te vinden (we missen hier natuurlijk ook nog een paar luidruchtige insectensoorten, maar dat terzijde). Het gaat erg goed met nachtzwaluwen.

Vlinders en libellen op naam brengen

Op de tijdlijnen van Facebook en Twitter van De Vlinderstichting komen dagelijks foto’s binnen met de vraag: “Wat is dit nu toch”? Veel mensen fotograferen en willen dan ook graag weten wat ze op de foto hebben staan. Zeker voor vlinders en libellen die je in het buitenland tijdens je vakantie hebt gekiekt, is dat niet altijd eenvoudig. In november kun je samen met experts puzzelen.

50 miljoen waarnemingen op Waarneming.nl: Buizerd op nummer 1

Eind 2003 werd Waarneming.nl opgericht. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en zijn er veel waarnemingen aan ons doorgegeven. Zoveel zelfs dat we inmiddels de 50 miljoen waarnemingen voorbij zijn. Sinds de lancering van het platform zijn er 807.380 Buizerds ingevoerd. Dit is daarmee de meest gemelde soort. Een zingende Vink in Doetinchem was vorige week de 50 miljoenste.

Video: extreem voorbeeld van plastic in vogelmaag

De meeste magen van noordse stormvogels uit het Noordzeegebied bevatten wel iets van plastic. Maar vaak zijn dat kleinere, niet direct opvallende stukjes tussen de overige maaginhoud. Bij het onderzoeken van magen van stormvogels van de Schotse Shetlandeilanden was er een maag waarin het plastic onmiddellijk opviel. Studente Anastasia O'Donoghue maakte een filmpje met haar mobiele telefoon.

Gaat Perophora japonica de Oosterschelde koloniseren?

Vele exotische zeedieren woekeren massaal in de Delta. Daartussen heeft de samengestelde zakpijp Perophora japonica sinds 2004 slechts een bescheiden plaats ingenomen. Hij werd tot nu toe uitsluitend op Neeltje Jans en in de veerhaven van Anna Jacobapolder aangetroffen. Nu is hij ook bij Zierikzee aangetroffen. Is dit het begin van een verdere en definitieve verspreiding over de Zeeuwse Delta?

Amsterdammers doen duizend metingen waterkwaliteit en zijn verrast

Voor het eerst hebben burgerwetenschappers deze zomer de waterkwaliteit in Amsterdam gemeten. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om zo’n fijnmazig en gedetailleerd beeld te krijgen van de waterkwaliteit in Amsterdam. De Gaasperplas is als beste beoordeeld: het water ziet er schoon uit, ruikt lekker, er zijn veel planten en dieren gevonden en weinig E.coli-bacteriën.

Een derde minder eikenprocessievlinders gevangen dan in 2016

De afgelopen weken zijn in 1795 vallen 41.723 eikenprocessievlinders gevangen. Het gemiddelde aantal vlinders per val ligt daarmee 33 procent lager dan in het recordjaar 2016. Van de vijf provincies met voldoende vallen daalde het aantal vlinders in Drenthe, Gelderland en Friesland, maar steeg het aantal in Groningen en Noord-Holland. Er zijn grote regionale en lokale verschillen.

Nog overal heidelibellen

Op droge en zonnige momenten kun je op veel plekken nog heidelibellen te zien krijgen. De naam heidelibel is misleidend, want ze vliegen overal en zeker niet alleen in heidegebieden. Ze zijn in het hele land te vinden, ook bijvoorbeeld in tuinen. Met name de bruinrode heidelibel kunnen we nu en de komende weken nog regelmatig zien.

Water in de Leefomgeving

Heb je het over Nederland, dan heb je het over water. In de wereld wordt Nederland geroemd om zijn bescherming tegen de zee via de Deltawerken en komen hordes toeristen naar onze molens kijken die van oudsher polders leegpompen. Maar water speelt ook een grote rol bij onze gezondheid en daarom schenken wij veel aandacht aan dit thema in de Atlas Leefomgeving.

Hoe verbeteren we de leefomgeving voor kleine marters?

De algemene indruk is dat het niet goed gaat met de wezel, hermelijn en bunzing. Hoogstwaarschijnlijk komt dit hoofdzakelijk doordat hun leefomgeving achteruit gaat. Hoe is dit te verbeteren? De Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdierverenging publiceerde er een artikel over in het najaarsnummer van Zoogdier.

Paddenstoelenvergiftigingen, gebeurt dat vaak?

Elk jaar zijn er minder dan tweehonderd meldingen van paddenstoelenvergiftigingen. Ter vergelijking, van giftige planten zijn dat er 1500. Toch zijn het over het algemeen de paddenstoelen die de media halen. Zo’n twee derde van de meldingen gaat over kleine kinderen die de paddenstoel in hun mond stoppen. Ook zien allochtonen wel giftige paddenstoelen aan voor eetbare uit hun land van herkomst.

Bd sluipmoordenaar van de geelbuikvuurpad

De geelbuikvuurpad is een soort die het in Nederland niet gemakkelijk heeft. Lang leek de bedreiging van de chytrideschimmel Batrachochytrium dendrobatidis [Bd] aan hem voorbij te gaan. Maar deze schimmel vormt wel degelijk een bedreiging voor de geelbuikvuurpad in Nederland.

Ambrosia wordt steeds meer bestreden

Sommige invasieve exotische planten veroorzaken schade in het waterbeheer of natuurbeheer. Daarom worden ze vaak bestreden. Alsemambrosia kreeg die aandacht tot voor kort niet. Dat lijkt te veranderen nu blijkt dat de soort geregeld permanente voet aan de grond krijgt in stedelijke omgeving en voor recreatie geliefde natuurterreinen.

Wordt het een ouderwetse vlinderherfst?

Eind september was altijd een soort afsluiting van het vlinderseizoen, daarna waren niet veel vlinders meer te zien. Niet voor niets lopen de tellingen van het Landelijk Meetnet Vlinders tot laatste week van die maand. De laatste jaren zijn we echter nogal verwend met vlinderrijke nazomers, soms tot ver in november toe. Dit jaar lijkt wat dat aangaat weer ouderwets te worden.

Spreeuw, Vink en Graspieper talrijkste soorten tijdens EuroBirdwatch 2017 in Nederland

Tijdens de landelijke vogeltrekteldag afgelopen zaterdag 30 september, de EuroBirdwatch, is de Spreeuw het meest geteld, gevolgd door Vink en Graspieper. Duizenden vogelaars over het hele land telden op meer dan 115 verschillende locaties alle trekvogels die langs vlogen: in totaal 244.193 vogels, verdeeld over 199 soorten.

Pagina's