Natuurbericht

5000-soortenjaar Nationaal Park Hollandse Duinen van start

In 2018 gaan vele vrijwilligers samen proberen om meer dan 5000 soorten planten en dieren te vinden in de Zuid-Hollandse Duinen. Het nieuw beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen ligt in het drukst bevolkte deel van Nederland. Toch is het een uitgestrekt en op veel plekken heerlijk rustig gebied dat tot de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland behoort.

Ervaar jij muggenoverlast bij huidige recordhoge temperaturen of niet?

Uit ons Muggenradaronderzoek blijkt dat door het hele land de molestus huissteekmug voorkomt. Kenmerkend voor deze mug is dat hij niet in winterrust gaat en dus midden in de winter op zoek naar bloed kan gaan. Help met ons onderzoek en geef aan welke mate van muggenoverlast jij momenteel ervaart bij de huidige extreem hoge temperaturen. Geen overlast is ook interessant om te weten.

2017 afgesloten met 66 Nederlandse soorten Zeenaaktslakken

Recent DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de Europese populatie boompjesslakken niet uit twee, maar ten minste drie soorten bestaat. Helaas zijn ze op basis van externe kenmerken nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De derde en nieuwe soort is ook in onze kustwateren aanwezig. Hiermee staan er nu 66 soorten zeenaaktslakken op de Nederlandse faunalijst.

60 procent meldingen op essentaksterfte.nu betreft zieke bomen

Om de essentaksterfte in Nederland in kaart te brengen ging in juni Essentaksterfte.nu live. Bij 60 procent van de ruim 600 waarnemingen werd essentaksterfte waargenomen. In 20 procent waren alle bomen ziek. In de noordelijke provincies zijn relatief de meeste zieke bomen gemeld. Zie de provinciekaart. Tot nu toe zijn 147 ‘gezonde’ bomen geselecteerd om te testen op gevoeligheid voor de schimmel.

Ruim baan voor natuur in Levensstrijd Zierikzee

Natuurgebied Levensstrijd bij Zierikzee krijgt er ruim een hectare natte zilte natuur bij. Natuurmonumenten en Provincie Zeeland werken momenteel aan de uitbreiding van het in 2015 ontwikkelde natuurgebied. Daarnaast wordt er een vlonderpad aangelegd om het gebied beleefbaar te maken.

Met grondradar kijken in de bodem

In het Natura 2000-gebied Stelkampsveld bij Lochem zullen de komende jaren verschillende landbouwpercelen in natuur worden omgezet om zo een robuust natuurterrein met een goede waterhuishouding tot stand te brengen. Om de bodem van deze percelen gedetailleerd in kaart te brengen is nu een nieuw middel ingezet: de grondradar.

Nachtvlinderjaar 2017

Nu 2017 bijna ten einde is, zetten we de opvallende nachtvlinderwaarnemingen van dit jaar op een rij. In 2017 zijn er weer veel nachtvlinders doorgegeven; er werden ruim 1.600 verschillende soorten gemeld. Het aantal waarnemingen in de afgelopen tien jaar is enorm gestegen nu steeds meer mensen op nachtvlinders letten.

Winterrust: helemaal zo gek nog niet

Wanneer je tijdens de feestdagen, na flink getafeld te hebben, nog even languit op de bank nageniet, lijkt een winterslaap soms een aantrekkelijk idee. Zeker wanneer het buiten guur en koud is. De Zoogdiervereniging pleit echter voor winterrust.

2017 goed voor veel paddenstoelen

Het verging de paddenstoelen het afgelopen jaar beter dan in het ronduit slechte paddenstoelenjaar van 2016. Het weer was weliswaar grillig, vooral door de grote regionale verschillen in neerslagcijfers, maar de temperaturen vielen enorm mee. In grote delen van het land viel genoeg hemelwater voor de ontwikkeling van veel paddenstoelen. Met name de zomer was prachtig paddenstoelenrijk.

Een frisse start van het nieuwe jaar?

De kerst is voorbij. Het einde van 2017 valt nu echt niet meer te ontkennen. Een feestelijke avond; afgesloten met een berg vuurwerk. Voor de meeste mensen een groot feest, maar voor de luchtwegen van veel Nederlanders toch iets minder.

Patrijzenstrijders in de prijzen

Van de miljoen patrijzen die er ooit rondscharrelden in Nederland zijn er nog slechts zo’n 10.000 broedparen over. Er moet iets gebeuren. En dat gebeurt gelukkig ook. Afgelopen week vielen twee patrijzenprojecten in de prijzen omdat ze alles op alles zetten om de patrijs voor Nederland te behouden. In de Achterhoek en West-Brabant gloort een sprankje hoop.

Prehistorisch landgebruik verhoogde plantdiversiteit

Intensivering van landgebruik in de IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd (600 v. Chr. – 100 na Chr.) in Bretagne (Frankrijk) leidde tot een toename van het aantal plantensoorten. Dit toont aan dat, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, een toenemende menselijke druk op het landschap kan leiden tot een hogere biodiversiteit. Dit is recent ontdekt door de universiteiten van Rennes 1 en 2.

Dagvlinderjaar 2017

Nu 2017 bijna ten einde is, zetten we de opvallende dagvlinderwaarnemingen van dit jaar op een rij. Er waren positieve berichten over dagvlinders die een goed jaar hadden, maar ook sombere berichten over vlinders die het nog steeds slecht doen en sterk achteruit gaan. Klimaatverandering speelt in beide gevallen een belangrijke rol.

Steeds meer hazelaars en elzen bloeien zeer vroeg door zeer warme dagen

De zeer hoge temperaturen vanaf 1 oktober zorgen ervoor dat hazelaars en elzen deze winter zeer vroeg in bloei komen. Het pollen van beide soorten kan met de kerstdagen bij droog weer voor hooikoortsklachten zorgen. Geeft u ook uw eerste bloeiende els of hazelaar door via Natuurkalender.nl?

Doe mee met de Eindejaars Plantenjacht 2017!

FLORON organiseert voor de vierde maal de Eindejaars Plantenjacht. Elke plantenliefhebber kan tussen maandag 25 december en woensdag 3 januari waarnemingen van bloeiende planten doorgeven aan FLORON. Omdat er in de winter weinig naar planten wordt gekeken, is nog weinig bekend over winterbloeiers. Met de jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht brengt FLORON hier verandering in.

Bijzondere ontwikkelingen in de Gelderse Poort

De afgelopen vijf jaar zijn er veel bijzondere veranderingen vastgesteld in de Gelderse Poort. Veranderingen in de natuur en veranderingen in het landschap. De vrijwilligers van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort hebben de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar samengevat in een overzicht.

Vlinders tellen om stikstof te meten

De natuur in Nederland heeft te lijden onder stikstofdepositie vanuit landbouw, verkeer en industrie. Hoe komen we te weten of het ontwikkelde overheidsbeleid ook effectief is? De Vlinderstichting heeft een nieuwe indicator voor stikstofbelasting ontwikkeld: de N-indicator vlinders. Met behulp van vlinderwaarnemingen door vrijwilligers wordt het effect van stikstofbelasting zichtbaar gemaakt.

Struinen in de Rotterdamse getijdenparken

In de Rotterdamse regio wordt de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden ontwikkeld. Door meer groen en natuur aan de rivier ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Het ontwikkelen van nieuwe parken aan een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland. Wie deze getijdennatuur wil ontdekken kan zich inschrijven voor een van de struintochten.

Bioluminescentie kleurt Rudolfs neus rood

De rode neus van Rudolf het rendier is een heet hangijzer dat biologen al jaren bezighoudt. In 2012 stelden onderzoekers uit Rotterdam dat oververhitting van het neusslijmvlies de rode neus veroorzaakte. "Nee, Rudolfs neus kleurt rood door bioluminescentie", zeggen onderzoekers van de Universiteit van Brighton nu.

Helpt droogvallen het rietmoeras?

De Rijnstrangen bij Zevenaar vormen het grootste rietmoeras van Oost-Nederland. Voor het gebied is een peilbeheer vastgesteld gericht op herstel en ontwikkeling van het rietmoeras. Dat houdt in dat het peil in voorjaar en voorzomer hoog gehouden wordt. Eens in de vier jaar wordt het peil in de zomer sterk verlaagd, zodat grote delen droogvallen. In 2016 is dit voor de eerste keer uitgevoerd.

Pagina's