Natuurbericht

Waar gaat het mis met de levendbarende hagedis?

De ooit zo algemene levendbarende hagedis kent een sterke achteruitgang in Nederland, maar ook in andere delen van Europa. Wat hiervan de oorzaak is, is onbekend. RAVON vraagt daarom uw hulp om dit te onderzoeken.

Berkenpollenseizoen begint volgende week

Mensen met allergie voor berkenpollen kunnen de komende tijd weer hooikoortsklachten ervaren. Door het zachte lenteweer zullen komende week steeds meer berken in bloei komen. De berk verspreidt sterk allergeen pollen. Doordat het vanaf vrijdag overwegend droog en vrij warm is, wordt verwacht dat de pollenconcentratie van diverse boomsoorten zal stijgen.

Geef trekvissen de ruimte!

Het Haringvliet staat in aanloop naar en tijdens World Fish Migration Day op 21 april in het teken van ruimte voor trekvissen, zoals zalm, paling en steur. Van alle kanten, van de Alpen tot de Noordzee, is er aandacht voor de noodzaak van rivieren zonder onneembare barrières, zoals stuwen, dammen en sluizen. Die zijn namelijk een bedreiging voor trekvissen, die migreren tussen zee en rivieren.

Biodiversiteit neemt wereldwijd af

Wetenschappers waarschuwen dat de biodiversiteit wereldwijd gevaarlijk afneemt. Dit is niet alleen slecht voor natuur en ecosysteemdiensten, maar ook voor het welzijn van de mens. Een afname van de biodiversiteit tast de economie, het levensonderhoud van mensen en de voedselzekerheid aan. Is er ook een lichtpuntje? We hebben de kennis om het tij te keren, maar dan moeten we nu aan de slag.

Verwachting Tekenradar: sterke toename tekenactiviteit door mooi weer

Afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Met hoge temperaturen voor komend weekend in het vooruitzicht loopt ook de kans op een tekenbeet sterk op. Het is daarom belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen.

De libellen komen eraan!

Nu de temperatuur flink omhooggaat, zal het niet lang duren voordat de eerste libellen uitsluipen. De vuurjuffer is waarschijnlijk de eerste soort die we te zien krijgen. Niet veel later volgt de noordse witsnuitlibel, een wat grotere zogenaamde ‘echte libel’.

Goudjakhals op weg naar Nederland

Naast de wolf, komt nu ook de goudjakhals richting Nederland in zijn zoektocht naar nieuwe territoria. De Nederlandse natuur heeft genoeg potentie voor roofdieren, en is daarmee geschikt voor de vestiging van beide soorten. De Zoogdiervereniging zoekt nu uit waar goudjakhalzen zich precies kunnen vestigen. Anders dan voor de wolf, is Nederland voor de goudjakhals een compleet nieuw gebied.

Voorkom dat vogels met ramen ‘vechten’

Het is weer de tijd van de raamgevechten. Dagenlang kunnen vogels ermee doorgaan: tegen het raam tikken en fladderen. Van de vroege ochtend tot de late avond. Om gek van te worden. Waarom doen vogels dit en kan het kwaad?

Wanneer begint het vlindervoorjaar?

De kou van de afgelopen weken heeft gezorgd voor een rem op de activiteit van vlinders. Op de zachtere en zonnige dagen waren de vlinderoverwinteraars zoals citroenvlinder, kleine vos en dagpauwoog wel actief, maar nu, begin april zijn er nog maar weinig andere soorten gezien. Hoe is de voorspelling voor de komende weken?

Waar zijn de voorjaarshaften van de Limburgse beken gebleven?

De beken die de Zuid- en Midden-Limburgse heuvels doorsnijden, kennen de meest diverse haftenfauna van Nederland. Er is de laatste jaren een aantal interessante vondsten gedaan, sommige soorten daarentegen zijn al heel lang niet meer waargenomen. Het gaat vooral om soorten van het vroege voorjaar. Wie weet zijn ze verdwenen, wie weet zitten ze er nog wel en moeten ze alleen teruggevonden worden.

Brabantse edelherten verkennen hun gebied

Onderzoek laat zien waar de edelherten in Het Groene Woud hun eerste jaar doorbrachten. De dieren verkenden in die periode het hele gebied, ontwikkelden verschillende voorkeuren en laten zien dat de natuurbrug onderdeel is geworden van hun leefgebied. De met zenders uitgeruste edelherten zijn in maart 2017 tussen Best en Liempde uitgezet door Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling.

Hoeveel eieren gaan we vinden?

Rond Pasen bewapenen ringslangliefhebbers zich met riek en kruiwagen om de oude broeihopen af te graven en de eieren uit 2017 te tellen. Daarna werpen de vrijwilligers meteen een nieuwe broeihoop op zodat de ringslangen ook in 2018 weer een prima afzetplek voor hun eieren hebben.

'Dr. Duck' revisited: lot eendenkuikens doorgeven nu ook via app

Het (paas)eierenseizoen is geopend! En dat geldt ook voor eenden. Onderzoeker Erik Kleyheeg, beter bekend als Dr. Duck, start met het derde seizoen van zijn eendenkuikenproject. Dat is 'citizen science' waarbij waarnemers overal in Nederland kuikens tellen en volgen, om te achterhalen waarom de wilde eend in ons land achteruit gaat. Voor het eerst kan iedereen dat doen via de KuikenTeller-app.

Meetnet Vlinders laat nog steeds achteruitgang zien

Deze week valt bij alle tellers van het Meetnet Vlinders het jaarverslag over 2017 in de bus. Net voor de start van het nieuwe telseizoen op 1 april weten we hoe het tot en met vorig jaar met de vlinders gaat. En dat is nog steeds niet best! Van de 47 soorten waarvan we trends kunnen berekenen, gaan er 23 achteruit, 11 vooruit en blijven 13 stabiel sinds 1992.

Nieuwe soort vleermuis gevonden bij onderzoek op St. Eustatius

De vleermuizen van St Eustatius zijn voor het eerst in kaart gebracht in een samenwerking tussen een Amerikaans en een Nederlands team vleermuisonderzoekers. Bij zwembaden vingen ze drie soorten. De grootste vleermuisdiversiteit vonden ze bij de rand van de krater van de Quill, de meest natuurlijke locatie van het eiland. Het Nederlandse team toonde er zelfs een nieuwe soort voor het eiland aan.

Faunapassage Kootwijkerzand geopend voor vliegend hert en edelhert

Met het uitrollen van een groene loper is op 23 maart faunapassage Kootwijkerzand geopend. ProRail bouwde deze gigantische passage met aannemer Mobilis - Hegeman. Nu de bouwhekken weg zijn, hebben de dieren de ruimte om veilig over snelweg en spoorbaan heen te komen. Daarmee verruimen we hun leefgebied enorm: grote natuurgebieden van de Veluwe zijn nu aan elkaar gekoppeld.

Geef dode amfibieën een tweede leven

Geef platgereden, doodgevroren of deels gepredeerde amfibieën een tweede leven! Deze dode dieren kunnen ons verder helpen bij het onderzoek naar onder andere virussen, schimmels en decompositie. Zo hopen we op termijn onze amfibieën nog beter te kunnen beschermen.

#Wulp: boerenlandvogel in de verdrukking. Proef met nestbescherming in Drenthe.

De wulp is een nieuwkomer op de Rode Lijst: het aantal broedparen nam sinds 1990 met de helft af. In Nederland is de wulp meer en meer gaan broeden in agrarisch gebied. Om de wulp in Drenthe een steun in de rug te geven, werken Werkgroep Grauwe Kiekendief en Landschapsbeheer Drenthe dit jaar samen voor betere nestbescherming van deze boerenlandvogel.

Elke meter telt!

Wat is nou precies een Rijke Weide? Welke zuivel draagt écht bij aan het leven op de Nederlandse weilanden? Met de campagne 'Elke meter telt!' geeft Vogelbescherming antwoord op deze vragen. Want alleen met écht duurzame zuivel kan de toekomst van de weidevogels, de plattelandsnatuur, worden verzekerd.

Is Grote waternavel genekt door Siberische beer?

Nu het voorjaar haar intrede doet, is het hoog tijd om uit te kijken naar Grote waternavel. Deze invasieve waterplant kan zich na een reeks milde winters sterk uitbreiden. Maar de combinatie winterse vrieskou en lage waterstanden is voor deze soort een dooddoener. De grote vraag dit voorjaar is dan ook: is Grote waternavel een kopje kleiner gemaakt door de “Siberische beer”?

Pagina's