Natuurbericht

Jonge boommarters vastgelegd met cameraval

Op de Veluwezoom wordt al jaren onderzoek gedaan naar de voortplanting van boommarters. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van cameravallen, opgesteld bij een speciaal raamwerk. Op 8 juli werden met behulp van een cameraval voor het eerst jongen vastgelegd die met hun moeder meegaan.

Waterverneveling, legionella en natte koeltorens

De airconditioning staat weer aan in het merendeel van de gebouwen. De natte koeltorens, onderdeel van de interne klimaatbeheersing van gebouwen en van proceskoeling in de industrie, kunnen dus extra aan de bak. Bij onvoldoende onderhoud en beheer kunnen deze installaties leiden tot de verspreiding van legionellabacteriën.

Geraniumblauwtje nooit eerder zo noordelijk als Groningen

Afgelopen maandag, 7 augustus, is er in Groningen een geraniumblauwtje waargenomen. Dit is een zeer zeldzame vlinder in ons land die zelfs niet elk jaar wordt gezien. Bovendien is dit de meest noordelijke plek waar de soort ooit is gemeld.

Al meer dan 4.500 waarnemingen eendenkuikenproject 'Dr. Duck'

Eind maart riep het Nederlands Instituut voor Ecologie op om waarnemingen van eenden met jongen te melden aan onderzoeker Erik 'Dr. Duck' Kleyheeg. Met zijn citizen science project wil hij ontrafelen waarom er steeds minder wilde eenden zijn in Nederland. Hoe staat het er inmiddels mee?

Enorme groeiplaats ontdekt van de Smalplaatrussula

De afgelopen dagen werden verschillende lanen en bermen van bospaden onderzocht op het voorkomen van paddenstoelen. In de berm van de Verbrande Panweg in de duinen van Bergen (NH) werd de aandacht getrokken door een paar grote Smalplaatrussula's. Door deze locatie nauwkeuriger te onderzoeken kwam men erachter dat een groot stuk berm en het aangrenzende stuk bos vol stond met Smalplaatrussula's.

Natuurvriendelijke oevers onder de loep

Afgelopen jaren heeft waterbeherend Nederland geïnvesteerd in de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs watergangen ter verbetering van de biodiversiteit en waterberging. FLORON en RAVON evalueren de effecten van natuurvriendelijke oevers op planten, vissen en amfibieën. Hebben natuurvriendelijke oevers echt een ecologische meerwaarde ten opzichte van traditionele steile oevers?

Fitis verlaat nu al het land, op weg naar Afrika

De fitis is een van de vroegst wegtrekkende zomervogels. Het gros van onze broedvogels heeft Nederland nu zelfs al verlaten. Vanaf half augustus trekken vooral Scandinavische vogels door, op weg naar tropisch Afrika. Erg veel merk je er niet van. De fitis verdwijnt als een dief in de nacht.

Minder vlinders in tuinvlindertelling

Tijdens de Landelijke Tuinvlindertelling in het weekend van 4 tot 6 augustus zijn minder vlinders geteld dan in de voorgaande acht edities. Zowel het aantal vlinders per telling als het aantal soorten dat per tuin werd gezien was lager. Atalanta was nummer één, gevolgd door kleine vos en dagpauwoog. Het bont zandoogje deed het goed dit jaar.

Mogelijk schadelijke spoorcicade voor maïs vestigt zich

De spoorcicade Laodelphax striatellus stond te boek als een incidentele migrant uit het zuiden van Europa. In 2016 is echter een populatie in Noord-Brabant ontdekt. Mogelijk is dit slecht nieuws voor agrariërs, aangezien de soort virussen kan overbrengen op maïs.

De Maashorst kleurt paars, blauw en geel

Langzaam begint de heide in de Maashorst te bloeien. De heidevelden kleuren paars, maar grote delen van de Maashorst zijn niet paars, die kleuren geel of zelfs blauw van de bloemen. Die overvloed aan bloemen trekt ook grote aantallen insecten.

Bruinvissen aan Nederlandse kust stranden vaak door aanvallen van grijze zeehond

Aan de Nederlandse kust stranden de laatste jaren zo’n zevenhonderd bruinvissen per jaar. Ruim vijftig van deze dieren zijn postmortaal onderzocht. Bijna een derde daarvan is gestorven door aanvallen van de grijze zeehond, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Marine Research.

Dit weekend Landelijke Tuinvlindertelling. Hoe zit het eigenlijk in de binnenstad?

Vandaag, zaterdag en zondag wordt de Landelijke Tuinvlindertelling gehouden. Iedereen wordt gevraagd om een kwartier de vlinders in de tuin te tellen en door te geven. We hopen dat er ook veel tuinen midden in de stad geteld worden. We zijn erg benieuwd welke vlinders er zitten in de binnensteden van Rotterdam, Amsterdam en andere steden.

Opgepotte brandnetel voor atalanta

Veel mensen weten dat brandnetel een erg belangrijke plant is voor vlinders. Rupsen van kleine vos, dagpauwoog, atalanta, landkaartje en gehakkelde aurelia leven ervan. Toch hebben niet veel mensen hem in de tuin staan, bang dat hij met zijn wortelstokken de hele tuin in beslag neemt. Maar wat dacht je van brandnetel in een bloempot?

Blaffende reeën

De maanden juli en augustus zijn de ideale tijd om reeën te observeren. Reeën zijn dan namelijk bronstig. De reebok, het mannetje, is dan minder schuw en laat geregeld van zich horen. Hij ‘blaft’ om de reegeit, het vrouwtje, te verleiden.

Heksenkringen van Grote parasolzwammen in de open duinen

De bekendste plaatjeszwam van Nederland is ongetwijfeld de Grote parasolzwam. Onder invloed van de zomerse regenbuien van de afgelopen week kwamen er veel Grote parasolzwammen in de duingraslanden tevoorschijn. Ze worden ook wel aan bosranden en lanen gevonden, maar vallen in het open duingebied veel meer op. In die open duinen zijn momenteel mooie heksenkringen te vinden.

Zeldzame slangenarend in het Naardermeer gedijt bij gezonde populatie ringslangen

In en rond het bekende natuurgebied Naardermeer verblijft al enige tijd een slangenarend. Tientallen vogelaars hebben deze zeldzame, bijzondere roofvogel al kunnen zien. De slangenarend leeft bijna uitsluitend van reptielen, en deze – in de vorm van ringslangen – vindt hij dan ook volop in het Naardermeer.

Gebouw 'te gast' in het landschap

Ook tuinen en buitenruimtes kunnen van belang zijn voor meer duurzaamheid en biodiversiteit. Om een goede inrichting van dit soort ruimtes te bevorderen, heeft NL Greenlabel - opgericht door tv-tuinman Lodewijk Hoekstra - het 'duurzaamheidspaspoort' bedacht. Recent werd het paspoort uitgereikt aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Welke vlinders vliegen in uw tuin?

Komend weekend is het weer zover, de landelijke Tuinvlindertelling 2017. Van vrijdag tot en met zondag wordt iedereen gevraagd een kwartiertje in de tuin de vlinders te tellen. Via de gratis App ‘Vlindermee’ krijg je hulp bij de herkenning van de vlinders en kun je ook de vlinders uit je tuin doorgeven.

Nu ook Margrietjes in de Oosterschelde

Botanici zullen waarschijnlijk nu hun wenkbrauwen gaan fronsen. Toch hebben Belgische sportduikers begin deze maand een klein aantal Margrietjes in de westelijke Oosterschelde aangetroffen. Het betreft een kleine soort zeeanemoon die in grote aantallen op wrakken in de Noordzee wordt aangetroffen. Voor zover het ons bekend is, is de soort nog niet eerder in de Oosterschelde waargenomen.

Jonge boom- en steenmarters in Amsterdam

Marters worden met steeds grotere regelmaat gemeld in de regio Amsterdam. Vanaf 1987 voornamelijk verkeersslachtoffers maar de laatste jaren steeds vaker levend, mede door de inzet van wildcamera’s. Zeer recent is ook aangetoond dat de steenmarter en boommarter zich voortplanten in de regio Amsterdam. Een jonge steenmarter viel uit een nok van een manege en een jonge boommarter kwam op de foto.

Pagina's