Natuurbericht

Zwarte zeekoet komt in de verdrukking door klimaatverandering

De arctische ondersoort van de zwarte zeekoet is momenteel al bedreigd in de Oostzee door onder andere de Amerikaanse nerts die hele kolonies in korte tijd kan uitroeien. Door de verwachte klimaatverandering zal de Amerikaanse nerts vaker voorkomen en zullen vooral in de Zuidelijke Oostzee minder broedplaatsen klimatologisch geschikt zijn voor de zwarte zeekoet.

Woekerende waterplanten: maaien of niet?

Woekerende waterplanten: ze houden 's zomers veel mensen bezig. Vooral waterbeheerders, die de overlast voor zwemmers, bootjes en vissers op een goede en betaalbare manier binnen de perken moeten houden. Michiel Verhofstad van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzocht in zijn promotie-onderzoek waar de overlast vandaan komt, en hoe je deze het beste kunt aanpakken.

Libellenjaar 2017

Nu 2017 bijna ten einde is, kunnen we de opvallende libellenwaarnemingen van dit jaar op een rijtje zetten. Eerder deze week meldden we dat de libellen niet zo achteruitgaan als veel andere insecten. Goed nieuws dus, maar er zijn ook bij de libellen zorgenkindjes die het erg slecht doen. Zoals de groene glazenmaker en de speerwaterjuffer, die met name kampen met problemen in hun leefgebied.

Dennenslijmkoppen langs A2

Dennenslijmkoppen reageren op de eerste nachtvorst. Blijkbaar kan het mycelium een extra prikkel goed gebruiken om paddenstoelen te vormen. Vorige week had ons land flink te lijden onder de winterse buien. Nu de sneeuw gesmolten is, zijn er op een bekende vindplaats bij de A2 inderdaad Dennenslijmkoppen gevonden. Naast de Bruine dennenslijmkop, ook de veel zeldzamere Oranje dennenslijmkop.

Nieuwe paaiplaats rivierprik ontdekt binnen Waterschap Vallei en Veluwe

Het aantal bekende paaiplaatsen van de rivierprik in Nederland is op één hand te tellen. En daar komt er nu één bij. Begin december zijn in een eeuwenoude beek binnen het beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe twee volwassen dieren en een larve aangetroffen. De larve bewijst dat er daadwerkelijk voortplanting plaatsvindt en dat het dus een nieuw ontdekte paaiplaats betreft.

Natuurvriendelijke oevers goed voor soortenrijkdom oeverplanten

Begin dit jaar hebben FLORON en RAVON, in samenwerking met zes waterschappen en twee provincies, het initiatief genomen voor een grootschalig, driejarig onderzoek naar de ecologische meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. Op donderdag 7 december waren alle partijen te gast bij de Provincie Gelderland om de eerste resultaten van dit onderzoek te bespreken.

Eindelijk een goed jaar voor de visdief

2017 is een mooi jaar geworden voor de visdief. Na jaren van kommer en kwel vlogen er in 2017 veel jongen uit en groeide de populatie. Er was eindelijk weer eens genoeg spiering in het IJsselmeer om de jongen mee te voeden. Het broedsucces is een mooie beloning voor de jarenlange inspanning van Vogelbescherming voor de visdief.

Twee soorten schelpdieren spectaculair toegenomen in Nederlandse kustwateren

Sinds de start van de schelpdierinventarisatie in 1995 zijn er nog nooit zo veel halfgeknotte strandschelpen en mesheften in de Nederlandse kustwateren geweest. De bestanden van otterschelpen en zaagjes zijn, vergeleken met vorig jaar, ook toegenomen, terwijl het bestand aan venusschelpen iets lager is dan vorig jaar.

Achteruitgang insecten geldt niet voor libellen

Er is recent veel aandacht voor de achteruitgang van insecten. Mede door een studie in Duitsland waar een afname van 75% in 27 jaar werd geconstateerd. Er zijn in Nederland maar twee insectengroepen waarvoor we een goed beeld van de aantalsveranderingen hebben over een langere periode, dagvlinders en libellen. De dagvlinders gaan sterk achteruit, maar de libellen doen het helemaal niet zo slecht.

Zeepaardjes ook in de winterse Oosterschelde

Nederlandse waarnemingen van het Kortsnuitzeepaardje zijn schaars en stammen voornamelijk uit de zomer. Recent zagen duikers echter, onder bijna winterse omstandigheden, exemplaren in de Oosterschelde. Dit is heel bijzonder en werpt nieuw licht op het verborgen leven van ons zeepaardje.

Natuurproject bij Geldermalsen klaar voor uitvoering

Overal in Nederland wordt gewerkt aan het vervolmaken van het Nationaal Natuurnetwerk. Zo ook in het Gelders rivierengebied tussen Culemborg en Geldermalsen. De provincie Gelderland wil Natuurgebied De Regulieren en landgoed Mariënwaerdt met elkaar verbinden door het aanleggen van natuur en het verhogen van de grondwaterstand. Dat is nu mogelijk dankzij de inzet van particuliere eigenaren.

Laat uitzending van Topdoks over teken en Lyme aan je (klein)kinderen zien

Ongeveer een kwart van alle tekenbeten wordt opgelopen door kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Een nieuwe uitzending van Topdoks brengt de problematiek op een voor kinderen interessante manier onder de aandacht. Teken worden mooi in beeld gebracht net als levende Borrelia bacteriën die Lyme veroorzaken. Overigens is de uitzending voor volwassenen net zo leuk en informatief.

Populatie grote vuurvlinders mogelijk verdwenen door beheerfout

Afgelopen weken is de populatie grote vuurvlinders in het Friese gebied Brandemeer met naar schatting bijna negentig procent verminderd. Door het veel te rigoureus schonen van sloten zijn mogelijk alle in de oeverzone overwinterende rupsen van deze beschermde vlinder weggeschraapt. Het is de vraag hoeveel rupsen van deze bedreigde soort de ingreep hebben overleefd.

Schoolplaat en lesprogramma voor Boomvalk in Roerdal

Landschapscoöperatie Boomvalk zet zich in om de Boomvalk als symboolsoort van het Roerdal (Midden-Limburg) te herstellen. Hiervoor gebruikt zij gerichte beschermingsacties, een schoolplaat en een lesprogramma voor basisschoolleerlingen. De eerste resultaten zijn al geboekt.

Voortplanting wasbeer in Nederland een feit

Tijdens monitoringsonderzoek naar otters in de Gelderse Poort, verscheen een wasbeer in beeld op een cameraval in de Rijnstrangen. Reden om even stil te staan bij deze exoot. Wat is het laatste nieuws omtrent dit dier in Nederland? Afgelopen augustus zagen gediplomeerde jagers voor het eerst in Nederland een volwassen wasbeer met vier jongen. Nu weten we dus dat de dieren zich hier voortplanten.

Milieu-effecten stoppen niet bij de grens

“Als ik noordwaarts kijk, kijk ik naar Nederland. Maar ik ben niet in België. Rara waar ben ik?” Nou, bijvoorbeeld in westelijk Noordrijn-Westfalen. Dat stukje waar Duitsland en Nederland enigszins om elkaar heen kringelen. Dichtbij, en mentaal toch vaak ver weg. Terwijl een overstroming zich niet aan grenzen houdt. Net zoals effecten van luchtvervuiling of geluid tot over beide grenzen rijken.

Hoge eer op ecologencongres voor NIOO-directeur Louise Vet

Op een groot ecologencongres in Gent kreeg NIOO-directeur Louise Vet vandaag als tweede Nederlander ooit de hoogste eer van de British Ecological Society uitgereikt. De winnaars hebben volgens de BES niet alleen bijgedragen aan de wetenschap, maar aan de hele maatschappij. "Voor mij is dat tijdens mijn carrière steeds belangrijker geworden", vertelt Vet.

Winter: het ideale seizoen voor 'vergeten' paddenstoelen

Dat het heeft gesneeuwd, gehageld en gevroren betekent niet dat mycologen op hun lauweren kunnen gaan rusten. Juist in de winter schreeuwen allerhande schorszwammetjes, raspzwammetjes, franjevliesjes en nog veel meer soorten om gedetermineerd te worden. De zachte Hollandse winters van de laatste jaren zijn ideaal voor de ontwikkeling van een toenemend aantal paddenstoelen.

Europees bos kan 20% van de totale EU-broeikasgasuitstoot compenseren

Het Europese bos levert op dit moment al een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Niet alleen wordt er veel CO2 vastgelegd in het bos, maar door een actief beheer worden ook houtproducten geproduceerd waardoor wordt bespaard op energie-intensieve materialen als beton en staal. Dit vermindert de CO2-uitstoot.

Na bijna tien jaar weer een invasie van barmsijzen uit de taiga

Het najaar van 2017 kan de boeken in als een invasiejaar voor grote barmsijzen. Grote barmsijzen trekken pas laat in het najaar door, als veel trektellers er al de brui aan hebben gegeven. Nu zwerven er vooral in Noord-Nederland groepen rond. En die kunnen van ver komen, heel ver…

Pagina's