Natuurbericht

Vlinders tellen in het Kuinderbos!

In de Noordoostpolder, vlakbij het ‘oude land’, ligt het Kuinderbos. Dit bos, dat inmiddels zo’n 60 jaar oud is, herbergt erg veel vlinders en libellen. De boswachter noemt het de grootste wilde vlindertuin van Nederland en dat is de reden dat er, in het weekend van de tuinvlindertelling, een speciale vlindertelling wordt gehouden.

Bijendiversiteit op de kaart

Op Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn vijf kaarten te zien over bestuiving. De nieuwste kaart toont de bijendiversiteit in Nederland.

Friese kieviten verspreiden zich in de winter over heel Europa

Kieviten die in het voorjaar pal naast elkaar broeden, kunnen wel een paar duizend kilometer uit elkaar overwinteren. Dat ontdekte een onderzoeksteam van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en een Friese citizen scientist. Zulke grote onderlinge verschillen zijn goed voor de flexibiliteit van de soort. Toch gaan de aantallen kieviten overal schrikbarend achteruit.

Stortbuien zorgen voor plaatselijke paddenstoelenweelde

Het weer van de afgelopen twee zomerse weken is grillig verlopen. De plaatselijke wolkbreuken, soms vergezeld van onweer en stevige hagelbuien, hebben gezorgd voor een zeer lokale paddenstoelenweelde. Met name in de Noord-Hollandse duinen viel dit fenomeen waar te nemen. Enkele eikenbosjes stonden vol met paddenstoelen, terwijl er een paar honderd meter verderop geen enkel exemplaar te vinden was.

Otter geboren in de Ooijpolder

Voor het eerst in meer dan 50 jaar tijd is er minimaal één otter geboren in de Gelderse Poort. De jonge otter werd samen met zijn moeder vastgelegd door een wildcamera in de Ooijpolder. Dit toont aan dat de otter zich hier echt thuis voelt.

Gaan de visdieven weer eens een goed jaar beleven?

Het IJsselmeergebied is in potentie een prachtig vogelgebied. Maar het ontbreekt aan ondieptes en natuurlijke overgangen. Ook de aansluiting van vissen met de Waddenzee en het binnenland laat te wensen over. Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben daarvoor de handen ineen geslagen en onderzoeken het broedsucces van visdieven in het IJsselmeergebied.

Dieren in je donkere tuin

Op deze heerlijke warme avonden zitten we lang in onze tuin. Als het gaat schemeren horen we de laatste voorzichtige zang van een merel en zien we soms de gewone dwergvleermuizen tevoorschijn komen en jagen boven de tuinen. Als het dan donker wordt verdwijnen we snel naar binnen. Dat is jammer, want juist dan komt er nog van alles tevoorschijn.

2582 soorten planten en dieren in Amersfoort

In 2016 vond het 1000-project Amersfoort plaats, naar aanleiding van de opening van Het Groene Huis op Landgoed Schothorst. Honderden waarnemers onderzochten parken, wegbermen en ruige terreintjes, waarbij er maar liefst 2582 soorten werden aangetroffen. Uiteraard de ‘usual suspects’ in de stad, zoals bezemkruiskruid, gewone pad en huismus, maar er werden ook diverse bijzonderheden gevonden.

Grauwe klauwier broedt in wisentgebied Maashorst

Tot vreugde van beheerders, Maashorstrangers en vele vogel- en natuurliefhebbers heeft een paartje grauwe klauwieren jongen groot gebracht in het begrazingsgebied van de wisenten in natuurgebied de Maashorst. Dit is extra verheugend omdat in 2012 de grauwe klauwier werd uitgeroepen tot ambassadeur van de Maashorst. Dat de soort nu het wisentgebied kiest als leefgebied is allerminst verwonderlijk.

Ook zomer is prima strooptijd

Er zijn al regelmatig berichten verschenen over het stropen of smeren als methode om nachtvlinders te zien te krijgen. Die methode werkt prima in het vroege voorjaar en najaar, als er weinig bloeiende planten zijn, maar ook nu, midden in de zomer, zijn er vlinders die je er goed mee kunt lokken.

Secondanten spelen grote rol in konikkuddes

In tal van natuurgebieden waar ARK actief is of was lopen vrijlevende paarden, zoals koniks en Exmoor pony’s. In deze gebieden is het boeiende sociale leven van deze ‘wilde paarden’ te bewonderen. Het sociale leven in de kleinere terreinen waar ARK actief is, is nu vergeleken met dat van wilde paarden elders in de wereld.

Help mee met het zoeken naar Biefstukzwammen

De Biefstukzwam is uitgeroepen tot paddenstoel van het jaar 2017. Inmiddels is het medio juli en de eerste Biefstukzwammen van het jaar zijn alweer gezien. De Nederlandse Mycologische Vereniging maakt van deze gelegenheid gebruik om iedereen te vragen mee te helpen om waarnemingen van de Biefstukzwam door te geven. Niet alleen om te weten waar ze dit jaar voorkomen, maar om veel meer redenen.

Baby-boom door warm voorjaar

In het zonnige zuiden van Nederland leeft de muurhagedis in de stad Maastricht op en rond oude vestingwerken en muren. Op 11 juli werden dit jaar alweer de eerste baby-hagedissen aangetroffen, het warme weer in mei en juni heeft geleid tot snelle ontwikkeling van de eerste eilegsels.

Genieten van de campinguilen

Het is vakantie en half Nederland slaapt in een tentje op de camping. Dan hoor je opeens veel meer vogelgeluiden. Grote kans dat de rare hoge piep van jonge uilen je plotseling opvalt. Het geeft campingnachten een nieuwe dimensie. Hoe herken je ze?

Veel landkaartjes in zomergeneratie

Sinds een paar weken verschijnen van het landkaartje de nakomelingen van de voorjaarsvlinders die in april en mei vlogen. Die waren veel aanwezig en blijkbaar waren er prima omstandigheden voor de rupsen, want ook nu zijn er veel meer dan we de laatste jaren gewend waren.

Het succesverhaal van 15 jaar otters in Nederland

Vorige week was het 15 jaar geleden dat de otter in de Weerribben-Wieden werd geherintroduceerd. Toenmalig staatssecretaris Geke Faber liet de eerste dieren los (zie filmpje). Inmiddels zijn deze iconische dieren uitgezwermd over vrijwel geheel Nederland. Behalve in Zeeland en op de Waddeneilanden zijn ze in iedere provincie al eens gezien of hebben ze zich er permanent gevestigd.

Laagste aantal Schol-waarnemingen door duikers in de Oosterschelde sinds 24 jaar

De Schol gebruikt het nabije Nederlandse kustgebied, de Waddenzee en de Oosterschelde als kraam- en kinderkamer. Maar sinds deze gebieden warmer worden, maakt de soort er steeds minder gebruik van. In de Waddenzee nam de Schol langzaam af sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw en ook in de Oosterschelde werd de soort sinds 1994 nog nooit zo weinig door duikers gezien als in 2016.

Gekleurde glasalen bij de vispassage Halfweg

In het voorjaar vindt de jaarlijkse intrek plaats van glasaal langs de Europese kust. Ook bij IJmuiden en op het Noordzeekanaal weten de jonge, doorzichtige aaltjes van niet meer dan 8 centimeter lengte de vispassages te vinden. Ook die naast het boezemgemaal bij Halfweg, wat een belangrijke entree blijkt te vormen voor de Rijnlandse Boezem.

Onderzoek Tekenradar.nl nu ook voor kinderen

Kinderen kunnen nu ook meedoen aan het onderzoek naar langdurige klachten na de ziekte van Lyme via Tekenradar.nl. Jaarlijks krijgen 25.000 mensen de ziekte van Lyme, ongeveer een kwart daarvan is jonger dan 18 jaar. Sommigen houden langdurige klachten. De onderzoekers willen vaststellen hoeveel kinderen klachten houden na behandeling en waarom de ene persoon wel klachten houdt en de ander niet.

Steppekiekendief, nieuwe broedvogel voor Nederland!

Deze zomer heeft voor het eerst een steppekiekendief in Nederland gebroed. Het is zelfs het eerste bekende broedgeval ooit in West-Europa, en ook het eerste op een boerenakker. De vogels zijn eind mei ontdekt door Willem-Pier Vellinga, vrijwilliger voor Werkgroep Grauwe Kiekendief. Uiteindelijk brachten de vogels vier jongen groot in het perceel wintergerst in Groningen.

Pagina's