Feed-aggregator

Biodiversiteit als rode draad door Gelderland

Natuurbericht -

Alle acties voor biodiversiteit op één plek: dat is het resultaat van het nieuwe Gelderse Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Biodiversiteit krijgt zo een steviger positie in het provinciale beleid. Bovendien wordt biodiversiteit nu een rode draad in al ons doen en laten: van wonen en werken tot boeren en energie opwekken.

Deltadijken blijken bijenparadijs

Natuurbericht -

De Hollandse dijken staan van oudsher bekend om hun waarde voor onder andere vaatplanten en paddenstoelen. Het project ‘Rijke Dijken van de Delta’ wijst uit dat sommige dijken ook veel te bieden hebben op het gebied van insecten, in het bijzonder voor wilde bijen. Het blijkt dat de slaperdijken een toevluchtsoord bieden aan bijzondere soorten die het elders in het landschap moeilijk hebben.

De kier is een mooi begin @wnfnederland

Natuurbericht -

Twee jaar geleden was het dan zo ver: de Haringvlietsluizen gingen voor het eerst een stukje open. De kier is groots aangekondigd als oplossing voor veel ecologische problemen, maar in hoeverre maakt de opening de verwachtingen waar?

Een nieuw korstmos in de Biesbosch roept interessante vragen op

Natuurbericht -

In 2020 werd in de Biesbosch een voor de wetenschap nieuw korstmos ontdekt, Glimmend schaduwmos. Hoe kan zo’n nieuwe, redelijk opvallende soort hier plotseling verschijnen? Een van de verklaringen zou kunnen zijn, dat de soort er recentelijk is ‘ontstaan’. Glimmend schaduwmos is verwant aan Dun schaduwmos, een soort die de laatste jaren enorm is toegenomen in Nederland.

Brabantse zandwegen van groot belang voor biodiversiteit

Natuurbericht -

Zandwegen in het agrarisch gebied hebben vaak een hoge cultuurhistorische, landschappelijke en daarmee ook recreatieve waarde. Onderzoek toont aan dat ze daarnaast ook van groot belang zijn voor de biodiversiteit. Bij zandwegen komen meer soorten en individuen voor dan bij asfaltwegen, ook zijn de soorten meer bijzonder. Wordt een zandweg geasfalteerd, dan gaat de biodiversiteit achteruit.

Guppy met vrienden heeft meer te eten

Natuurbericht -

Guppy’s die optrekken met meer soortgenoten hebben meer te eten. Bovendien geldt dat voor zowel vrouwtjes als mannetjes, terwijl vaak wordt aangenomen dat mannetjes helemaal niet zo sociaal zijn. Dit blijkt uit een uniek veldonderzoek in Trinidad dat is uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries.

Krijg een nog beter beeld van jouw leefomgeving met Check je plek 2.0!

Natuurbericht -

In mei 2020 lanceerde het Atlas-team Check je plek 1.0 op Atlas Leefomgeving. Met deze tool krijg je door één klik op de knop een overzicht van de kwaliteit van jouw (toekomstige) leefomgeving. In de maand mei checkten 10.000 mensen hun plek! Op basis van ervaringen van gebruikers hebben wij de tool aangepast. Check je plek 2.0 geeft een nog beter beeld van jouw eigen leefomgeving. Kijk je mee?

Nachtvlinders gaan maar door

Natuurbericht -

Als de nachttemperatuur boven het vriespunt ligt, zijn er altijd nachtvlindermeldingen. De hele winter door zijn er eigenlijk geen weken en maar heel weinig dagen zonder meldingen. In heel koude perioden of als het veel en hard regent zijn het er minder, maar dat kan ook te maken hebben met de waarnemers, die dan liever binnen zitten.

Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl succesvol

Natuurbericht -

Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder twee jaar lang om kennis op te doen over de aanleg en ontwikkeling van kwelders. De resultaten uit deze proef zijn wereldwijd toepasbaar langs slibrijke kusten ter vergroting van de kustveiligheid en biodiversiteit.

Wat doen uitheemse schildpadden in ons kikkerland?

Natuurbericht -

Lettersierschildpadden zijn voor Nederland niet-inheemse dieren die hier zijn uitgezet. Hun impact op inheemse soorten wordt als laag beschouwd, doordat ze veelal voorkomen in stedelijk gebied op locaties met lage biodiversiteit. Hoewel voortplanting in Nederland nooit is aangetoond, suggereert een nieuwe publicatie dat hun impact mogelijk wordt onderschat.

Brandplekpaddenstoelen in De Meinwe

Natuurbericht -

In april 2020 heeft er een grote brand gewoed in Nationaal Park De Meinweg. Ten gevolge van deze brand ontstond er een optimale habitat voor een specifieke groep paddenstoelen. Tot nu toe werden er al 21 van deze brandplekpaddenstoelen aangetroffen. Deze groep behoort tot de meest bedreigde groep paddenstoelen in Nederland. Helaas staat een deel van het gebied op de nominatie gekapt te worden.

Aanplant ruim een miljoen loofbomen en struiken draagt bij aan duurzaam bosherstel

Natuurbericht -

Bossen op arme zandgronden staan zwaar onder druk, onder andere door een verzuurde, slecht functionerende bodem. Ook hitte en droogte eisen hun tol. Bomen hebben het zwaar en verjonging krijgt weinig kans. Dit bosecosysteem kan duidelijk onvoldoende meebewegen met de nieuwe omstandigheden. De natuur kan dat niet meer alleen oplossen. Daarom helpen we de bossen op weg met bosherstelmaatregelen.

Het Ulvenhoutse bos weer vol met witte rapunzel en knikkend nagelkruid

Natuurbericht -

“We hebben de afgelopen jaren zestien stuwen gebouwd in het relatief kleine Ulvenhoutse Bos,” vertelt ecoloog Ed Michels niet zonder trots. Het is een van de maatregelen om van het bijzondere bos aan de oostkant van het brede Dal van Breda weer een gezonder, nat rivier- en beekbegeleidend bos te maken. Drie jaar geleden startten de werkzaamheden. Over drie jaar zullen ze worden afgerond.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator