Natuurbericht

Dode walvissen, bron van leven

Walviskadavers die stranden aan de Nederlandse kust worden meestal direct weggesleept naar een vuilverbrandingsoven. Dat is niet alleen heel erg duur, we gooien zo ook een enorme bron van voedsel voor het leven in zee in de vuilnisbak. ARK Natuurontwikkeling pleit ervoor om walviskadavers terug te geven aan de natuur.

Wat is dit nou toch voor ding? De beste natuurvragen van 2020

Iedereen in Nederland kan met alle vragen over de natuur bij Naturalis terecht. Vaak gaan die vragen over een determinatie: “Wat heb ik nu toch gevonden?” In 2020 kwamen de vragenstellers met onder meer een lichtgevende kever en de scheurkies van een grottenleeuw.

Een gebied van tien keer Nederland ontbost in Azië, Afrika en Zuid-Amerika voor landbouw

Tussen 2004 en 2017 is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika in totaal 43 miljoen hectare natuur vernietigd. Dit is een gebied ter grootte van tien keer Nederland. De tropische bossen zijn met name kaalgekapt om ruimte te creëren voor landbouw. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde overzichtsrapport 'Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world' van het Wereld Natuur Fonds.

Brandgans blijft midwintervogel nummer één

Nederland is met bijna 5,5 miljoen overwinterende watervogels een van de belangrijkste watervogellanden langs de Oost-Atlantische trekroute. Dat blijkt uit de jaarlijkse midwintertelling die in het weekend van 16 en 17 januari zijn 55e editie beleeft. De top drie van meest getelde vogels is al jaren constant: Brandgans, Kolgans en Smient.

Aandachtspunten voor inzet van vleermuiskasten bij bestrijding eikenprocessierups

In veel eikenlanen zijn de laatste twee jaar mezenkasten en vleermuiskasten opgehangen als hulpmiddel bij de ecologische bestrijding van eikenprocessierupsen. Waar de mezenkasten wel degelijk mezen aantrokken, bleven veel vleermuiskasten leeg. Oorzaak: eikenprocessierupsen hangen graag hun nest aan alles wat aan een eikenboom uitsteekt, inclusief een vleermuiskast. Wat kun je daaraan doen?

Nieuw programma All4biodiversity verbetert kwaliteit natuurgebieden

De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken. Ook Vogelbescherming is deelnemer aan dit programma met een looptijd van zes jaar, onder de noemer ‘All4biodiversity’.

Staatsbosbeheer plant nieuw bos tegen klimaatverandering

We weten het allemaal: het klimaat verandert snel. Dat komt vooral door CO2 in de atmosfeer, een gas dat wij massaal uitstoten. Bossen leggen daarentegen juist veel van dit gas vast. Die kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van CO2. Staatsbosbeheer plant daarom extra bomen; ook belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame productie van hout en recreatie.

Vlielandse potvis onder de loep

Het was een beetje wachten, maar toen op kerstavond een groep van zeven potvissen strandde in Engeland ging ook in ons land het sein op rood. De kans was groot dat er nog meer potvissen in de buurt rondzwierven, en er was een concrete verwachting dat er ook nog eentje in Nederland zou aanspoelen.

Insecten zwaar onder druk; ook gewone soorten hebben het moeilijk

Nieuwe studies over insectensterfte bevestigen wat de afgelopen jaren al duidelijk werd: het gaat slecht met de insecten wereldwijd. Er zijn vele oorzaken en de problemen beïnvloeden elkaar en versterken elkaar soms ook nog. De maatregelen om insectensterfte tegen te gaan zijn grootschalig en ingrijpend, maar als individu kun je ook bijdragen om de insecten in je eigen omgeving te helpen.

Natte overstromingsvlaktes: kansen voor terugkeer missing link in riviernatuur

Natte overstromingsvlaktes langs grote rivieren zijn ecologisch zeer waardevol, maar ze komen in Nederland nagenoeg niet meer voor. Onderzoekers hebben uitgezocht waar deze ‘missing link’ in de riviernatuurweer kan terugkeren en in het voorjaar een explosie van leven kan veroorzaken. Uit het onderzoek komen drie gebieden naar voren met hoge potentie voor herstel.

Wolvenfamilie floreert op de Veluwe

Afgelopen zondagochtend kwart voor tien trok de hele Veluwse wolvenfamilie van acht wolven langs één van de camera’s van de Zoogdiervereniging. Op deze zeldzaam scherpe beelden is het de eerste keer dat de hele groep tegelijk op film staat. Daarmee wordt bekend dat er van de negen welpen nog zeven in leven zijn. Het duidt ook op ruim voldoende beschikbaarheid van voedsel: herten en zwijnen.

De meidoornspanner trapt het nachtvlinderjaar af

Waar liefhebbers van dagvlinders een winterrust kennen, loopt het seizoen voor nachtvlinderaars ook in de winter door. Naast enkele robuuste uilensoorten die ’s winters actief zijn, is ook een aantal fragielere spannersoorten als imago in de winter te zien. De meidoornspanner begint rond de jaarwisseling met vliegen en is hiermee één van de eerste soorten van het nieuwe jaar.

Madeliefje op 1 in FLORONs Eindejaars Plantenjacht

FLORON en Tuintelling.nl organiseerden de Eindejaars Plantenjacht voor het zevende jaar op rij. Plantenliefhebbers gingen tussen Eerste Kerstdag en 3 januari op zoek naar bloeiende planten. In totaal vonden zij 624 wilde of verwilderde plantensoorten: gemiddeld meer dan 14 soorten per telling. Madeliefje werd het meest aangetroffen, maar Klein kruiskruid deed het ook verbazingwekkend goed.

Pagina's