Natuurbericht

Verdriet om de Grote heremiet

Tijdens een duik-winterweekend van het Monitoringproject Onderwater Oever in maart 2024 zagen de duikers nauwelijks meer Grote heremietkreeften. Deze bij duikers en het grote publiek populaire soort lijkt, net als de Zeekreeft, af te nemen. Een triest vooruitzicht

De veldkrekel is ‘Insect van het Jaar’ 2024

De veldkrekel is verkozen tot 'Insect van het Jaar 2024'. Dit nieuws maakte Aglaia Bouma, insectendeskundige en een van de initiatiefnemers van de verkiezing, vanochtend bekend tijdens een radio-uitzending van Vroege Vogels vanuit Naturalis. De veldkrekel, vertegenwoordigd door presentator Maurice Lede, won met een ruime 30% van de stemmen. De verkiezing helpt het imago van insecten te verbeteren.

Plant & insect: mierenplanten

Na de zonnige dagen van de afgelopen weken knalde het blad uit de bomen. In de tuin scharrelden de mieren over de klinkers. Ze verslepen de zaadjes met mierenbroodjes van sneeuwklokje, viooltjes, de eerste zaadjes van de stinkende gouwe. Mooie samenwerking tussen plant en insect, maar die samenwerking kan nog veel intensiever. Verbaas u over het verhaal van Louwerens-Jan Nederlof en Tim Möhlmann.

Boek 6200+ soorten in de Gelderse Poort

Voor het 5000-soortenjaar in de Gelderse Poort in 2022 werden de verwachtingen ruim overtroffen, met in totaal meer dan 6200 soorten. De spectaculaire resultaten zijn nu toegelicht in een magazine vol informatie, foto’s en interviews. Het is zaterdag 13 april gepresenteerd in Kekerdom aan de rand van de Millingerwaard, de hotspot van de telling waar ruim drieduizend soorten werden gevonden.

Het sociale leven van renhagedissen

Aruba, Bonaire en Curaçao herbergen unieke ecosystemen met verschillende soorten hagedissen die nergens anders ter wereld voorkomen. Daaronder zijn drie endemische soorten: de Arubaanse renhagedis, de Bonairiaanse renhagedis en de (Curaçaose) Blauwe renhagedis. Recent is ontdekt dat deze hagedissen complex sociaal gedrag vertonen.

Betere bescherming boerenlandvogels is hard nodig

Betere gebiedsbescherming voor boerenlandvogels is hard nodig, concludeert Vogelbescherming Nederland op basis van het gisteren gepubliceerde rapport van Sovon Vogelonderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Grutto's en andere vogels die afhankelijk zijn van het boerenland komen nog verder in de gevarenzone als er nu geen maatregelen worden genomen.

Meer gorilla’s, luipaarden en olifanten in tropische bossen met FSC-certificering

Uit onderzoek blijkt dat in FSC-gecertificeerde bossen 2,7 keer meer grote bedreigde zoogdieren leven dan in bossen zonder certificering. Joeri Zwerts van de Universiteit Utrecht kwam tot deze conclusie na onderzoek uitgevoerd op initiatief van het Wereld Natuur Fonds en met steun van de Wildlife Conservation Society.

"Ringslangen zien onze broeihopen als een hotel"

In het voorjaar valt vooral de bedrijvigheid van de nestenbouwende en broedende vogels op, maar ook ringslangen hebben voor hun eieren een nest nodig: een broeihoop. Op verschillende plekken in het land helpen vrijwilligers hen een handje. Zo ook afgelopen zaterdag, in het Gagelbos bij Utrecht. En ze tellen de lege eieren van vorig jaar. "Hopelijk vinden we er dit jaar wat meer."

Exoten-alert: oostelijke ringslang gezocht in Limburg

In Nederland is de ringslang (Natrix helvetica) inheems. Op enkele locaties in Nederland is de oostelijke ringslang (Natrix natrix) echter geïntroduceerd, waaronder in Zuid-Limburg. De exotische oostelijke ringslang handhaaft zich in Nederland en hybridiseert met de inheemse ringslang. Een onwenselijke situatie, omdat het de overlevingskansen van de inheemse ringslang negatief kan beïnvloeden.

Natuurjournaal 12 april 2024

Bruine kiekendieven duiken het riet in en ga op zoek naar bloeiende dagkoekoeksbloemen.

Impact klimaatverandering op zeeleven veel groter dan voorheen bekend

Vissen en ongewervelde dieren hebben veel meer last van de gevolgen van warmer en zuurder zeewater dan tot nu toe bekend was. Dat is de conclusie van een onderzoek mede onder leiding van Katharina Alter, marien bioloog bij het NIOZ, op basis van een nieuwe analysemethode die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

De voorjaarsvlinders zijn er weer

Op de eerste mooie dagen in het jaar, in februari en begin maart, komen de vlinderoverwinteraars als dagpauwoog en citroenvlinder tevoorschijn. Nu, in de loop van april, zien we vlinders die als pop de winter hebben doorgebracht, zoals de koolwitjes, boomblauwtje, bont zandoogje en oranjetipje. Wil je deze te zien krijgen, zoek dan op zonnige dagen op plekken waar bloemen bloeien.

Klimaatverandering en de noodzaak van bosadaptatie

Het is de hoogste tijd voor bosbeheerders om na te denken over hoe om te gaan met klimaatverandering. Klimaatverandering en andere veranderingen in ons milieu zorgen ervoor dat de bosgroeiplaats blijvend verandert met een snelheid en omvang die onze bossen en bomen niet zomaar kunnen bijbenen. Bosbeheerders en boseigenaren moeten zich afvragen of én hoe ze hier op willen inspelen.

Herziene veldgids invasieve waterplanten in Nederland

Om risicovolle invasieve waterplanten beter te kunnen herkennen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een herziene veldgids invasieve waterplanten uitgebracht. Herkenning is vaak lastig, maar wel belangrijk zodat snel actie kan worden ondernomen. Wil je helpen om te voorkomen dat invasieve waterplanten in de natuur komen? Gooi dan geen waterplanten in openbaar water.

Kluifzwammen in de berm van de snelweg A8

De bermen van snelwegen in Nederland gelden niet als de meest paddenstoelenrijke plaatsen. Toch zijn er mycologen die hier geregeld naar paddenstoelen zoeken omdat ze er een andere mening op na houden. In de berm van de snelweg A8 bij Zaandam komen elk voorjaar paddenstoelen tevoorschijn die als ernstig bedreigd op de Rode lijst staan genoteerd.

Onderzoek naar amfibieënschimmels gaat de volgende fase in

Amfibieën nemen wereldwijd af door verschillende ziektes, waarbij schimmels een grote rol spelen. Door onderzoek leren we steeds meer over de complexe interacties tussen de vaak invasieve schimmels, de amfibieën en hun omgeving. RAVON leidt de komende jaren gericht onderzoek om concrete beheer- en beleidsmaatregelen op te stellen tegen amfibieënschimmels.

Pagina's