Natuurbericht

Gezonde mangrovebossen van groot belang bij het verkleinen van onze ecologische voetafdruk

Gezonde mangrovebossen nemen koolstof en andere broeikasgassen op uit de atmosfeer. Wanneer mangroven in hun voortbestaan bedreigd worden, gaat dit vermogen verloren. In 2019 onderzochten wetenschappers op Bonaire het verschil tussen intacte en aangetaste mangroven. Dit onderzoek toonde aan dat het behoud van gezonde mangrovebossen cruciaal is in de strijd tegen klimaatverandering.

Voldoende voedsel voor de steur in de Rijn

Halverwege de vorige eeuw verdween de Europese steur uit de Rijn. Nu de kwaliteit van de Rijn aanzienlijk is verbeterd, wordt gewerkt aan de terugkeer van deze bijzondere oervis. Op initiatief van ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland is onderzocht hoe het is gesteld met het voedsel voor jonge steuren in de Rijn. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat dat wel goed zit.

Wetenschappers kweken gifklieren van slangen in laboratorium

De gifklier van een slang is een orgaan met een duidelijke functie: de productie van gifstoffen. Iets meer dan een jaar geleden is het wetenschappers gelukt om zogeheten ‘organoïden’ van deze gifklieren van slangen te kweken. In een recente publicatie van het onderzoeksteam leggen ze precies uit hoe ze deze mini-gifklieren in het laboratorium op kunnen laten groeien.

Wisent maakt de Veluwe al vijf jaar wilder

Vijf jaar na de komst van de wisenten naar de Veluwe is een evaluatie van het project uitgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de wisentkudde bijdraagt aan de natuurontwikkeling, wildernisbeleving en het behoud van deze bijzondere diersoort.

Stem voor de natuur op 17 maart #stemvoornatuur

Als je natuur en de zorg voor biodiversiteit belangrijk vindt, heb je de komende verkiezingen niets aan de stem- of kieswijzer. Geen enkele vraag over het belang van de natuur. Een gemiste kans, want juist in de afgelopen tijd met de stikstof- en de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk natuur voor ons is. De groene organisaties roepen alle burgers op bij het stemmen de natuur niet te vergeten.

Eerste Europese hommelsymposium een succes

Op 20 en 27 februari vond het eerste online Europese symposium over hommels plaats: European Bumblebee Conference. Tijdens de twee digitale bijeenkomsten vertelden hommeldeskundigen uit diverse landen over uiteenlopende onderzoeken rond de ecologie en bescherming van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten organiseerde het congres in samenwerking met Naturalis.

Wegens succes verlengd: subsidie voor biodiversiteit en landschap in Gelderland

Van streekeigen beplanting op het erf en de aanleg van poelen en houtwallen tot educatie aan basisschoolklassen: er bestaat bij inwoners veel animo om met het eigen landschap aan de slag te gaan. Reden genoeg voor Provincie Gelderland om de subsidieregeling biodiversiteit en landschap voort te zetten. Boeren en gemeenten krijgen daarin bovendien meer mogelijkheden.

Bedreiging inheemse ringslang door nauw verwante exoot

De ringslang is in Nederland vermoedelijk de meest talrijke slangensoort. Als enige van de drie inheemse slangen leeft de ringslang ook buiten natuurgebieden en plaatselijk zelfs in tuinen en op woonerven. Onlangs kwam echter een serieuze bedreiging voor de soort aan het licht. In verschillende populaties is genetische vermenging tussen de inheemse en de oostelijke ringslang ontdekt.

Meer ruimte voor natuurlijk bos

De concept Bossenstrategie van de overheid zet in op meer en gezonder bos in Nederland. Door omvorming naar gemengde loofbossen met klimaatbestendige boomsoorten. Helaas is er daarbij veel te weinig aandacht voor natuurlijke processen als spontane vestiging van bomen, wildvraat, windworp en bodemwoeling. Een gemiste kans, want juist die processen leiden tot een vitaler bos en een levende bosbodem.

Voor het eerst sluipwesplarven in eitjes van eikenprocessierupsen in Nederland gevonden

Tijdens de jaarlijkse check van de conditie van eikenprocessierupsen in hun ei hebben we voor het eerst geparasiteerde eitjes aangetroffen. In deze eitjes groeit geen processierups maar een sluipwesp. De soort is nog niet bekend, maar de parasiet behoort tot de bronswespen, een superfamilie van de vliesvleugeligen. De eerste uitkomst van de niet geparasiteerde eitjes verwachten we rond 10 april.

Domweg gelukkig in een stacaravan

Atlasredacteur Jeannine Brand kwam vorig jaar net voor corona terug van een mooie reis in Vietnam. Ze droomde al van de volgende verre bestemming. En toen legde de lockdown alles stil. Jeannine ontdekte hoe leuk het dichtbij eigenlijk is en dat je niet naar Verweggistan hoeft voor je levensgeluk. Ze kocht een stacaravan op fietsafstand en geniet nu met volle teugen van de natuur dichtbij huis.

Stand van vlinders en libellen en bermbeheer centraal op Landelijke Vlinderdag 2021

Zaterdag 6 maart wordt de jaarlijkse Landelijke Vlinderdag gehouden. Vele honderden liefhebbers van vlinders en libellen komen, dit jaar digitaal, samen om te horen hoe het ervoor staat en om te genieten van schitterende plaatjes en films. Naast een update over het voorkomen van dagvlinders, nachtvlinders en libellen is er ook aandacht voor bermen en bermbeheer.

Bunzing, hermelijn en wezel nu ook beschermd in Flevoland: tijd voor meer informatie

Begin 2021 werd bekend dat de kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst van de provincie Flevoland zijn afgehaald, in navolging van Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland. Dit is goed nieuws, want uit de recente Rode Lijst blijkt dat het niet goed gaat met deze soorten. Hopelijk volgen de overige provincies snel, zodat landelijk een eenduidige lijn zal gelden.

Koolmezen die elkaar al kennen hebben meer succes met broeden

Nesten en eieren zijn nog niet te bekennen. Maar koolmezen die al in de winter hun partner hebben ontmoet, hebben in het voorjaar wel een streepje voor bij het broeden. Dat wil trouwens niet zeggen dat ze daarna ook bij elkaar blijven. Mezenparen die elkaar lang kennen 'scheiden' namelijk even vaak als paartjes die elkaar pas kort voor het broeden ontmoetten.

Naturalis en IUCN organiseren het Groene Verkiezingsdebat

Vandaag, donderdag 4 maart, vindt het Groene Verkiezingsdebat 2021 plaats. In aanloop naar de verkiezingen dagen jongeren diverse politici uit om hun verkiezingsprogramma te verdedigen op het gebied van groene thema’s, zoals duurzaamheid en circulariteit. Ook gaan zij in gesprek over oplossingen voor de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies.

Pagina's