Natuurbericht

Doe dit weekend mee aan de libellentelling in je tuin

Komend weekend, 14 tot en met 16 juni, is er weer een libellentelling. Als je een vijver in de tuin hebt, met een mooie water- en oevervegetatie en zonder vissen, dan heb je vast en zeker libellen. Maar zelfs in tuinen zonder water kun je libellen tegenkomen, zij zijn op zoek naar insecten om te eten. We zijn benieuwd welke soorten in tuinen zitten en hoeveel. Tellen jullie mee?

Vogeltje gevonden, wat nu?

Van mei tot juli worden Vogelbescherming en vogelopvangen vaak gebeld met de vraag: wat moet ik doen met een gevonden vogeltje? In dit bericht alles wat je wel of niet kan doen om jonge vogels te helpen in zes vragen en antwoorden.

Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot voltooien Green Deal

De Europese kiezers hebben de politieke kaarten in Brussel opnieuw geschud tijdens de verkiezingen van 2024. De partijen die voor de Green Deal staan, behouden de meerderheid. Klimaatverandering en het aanhoudende natuurverlies vragen om doortastend leiderschap en actie. Europa kan en moet door met haar aanpak.

Wilgengriend - een uitdagend beheertype

Wilgengriend valt in Nederland onder de cultuurhistorische bossen. Waar we er rond 1920 nog 14.000 hectare van hadden, is daar nu nog maar 450 hectare van over. Wilgengriend is cultuurhistorisch en ecologisch ontzettend waardevol, maar het is ook erg uitdagend om te beheren. Er zijn nog een paar Bosgroep-leden die deze unieke landschappen in stand houden. Een daarvan is Michel Jamin.

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van Reuzenberenklauw?

De invasieve Reuzenberenklauw bloeit binnenkort. We worden wederom geconfronteerd met het potentieel schadelijke effect op de omgeving en de gezondheid. Regelmatig komen verzoeken om Reuzenberenklauw te verwijderen aan bij het verkeerde loket, of de verantwoordelijken komen niet in actie. Maar wie heeft er nu verantwoordelijkheid voor bestrijding, en wat zijn hun plichten?

Op zoek naar waterdiertjes tijdens de Slootjesdagen

Welke dieren leven er allemaal in, op en rondom het water? Voor wie zijn schepnet pakt, gaat een nieuwe wereld open. Er zijn namelijk veel verschillende soorten waterdieren, allemaal met hun eigen gedrag, uiterlijk en leefgebied. Wie benieuwd is naar al deze bijzondere diertjes kan zijn hart ophalen tijdens de tiende editie van de IVN Slootjesdagen die van 10 tot en met 16 juni worden gehouden.

Afsluiting Kennisspecial voor jongeren: meer dan 500 soorten!

Ruim honderdtien jongvolwassenen kwamen zaterdagochtend 25 mei naar het buitencentrum Weerribben in Nationaal Park de Weerribben-Wieden. Gepland stond de afsluiting van de Kennisspecial, een groen traineeship van SoortenNL, in combinatie met de Landelijke Dag van het Groen Traineeship. Het was een zeer inspirerend weekend in een prachtig gebied.

De week van het bruin zandoogje

Als je mensen vraagt welke dagvlinder het meest wordt geteld in het meetnet vlinders, dan komen ze vaak met een koolwitje of met dagpauwoog of atalanta. Maar het bruin zandoogje is jaar in jaar uit de meest getelde. Dat is best vreemd, want lang niet overal vliegen bruin zandoogjes. Maar als ze ergens zijn, kan het om tientallen of honderden gaan. Het is de week van het bruin zandoogje.

Kwaliteitsimpuls Zuilespolder bedreigt getijdennatuur en beschermde soorten

Herstelmaatregelen voor natuur verdienen alle lof. Maar niet altijd. Onderzoekers vrezen voor een onomkeerbaar verlies aan natuurwaarden bij de geplande ontpoldering van de Zuilespolder. Onder meer een populatie van de streng beschermde Platte schijfhoren zal verdwijnen. Ook voor de unieke getijdennatuur in de Sliedrechtse Biesbosch, waaronder het zeldzame Vloedschedemos, zijn er grote risico's.

Plant & insect: blauwe zeedistel

De blauwe zeedistel stond op mijn poster met ‘beschermde planten’ uit 2002, en was daarmee voor mij een haast mythische verschijning. Beschermd, dat moest wel iets heel bijzonders zijn. Familielid kruisdistel zag ik genoeg, maar een blauwe zeedistel was iets om opgetogen naartoe te hollen. Die kleur, z'n frisse voorkomen op het felwitte duinzand in de blikkerende zon. Een zomerse verschijning.

Collectie in orde brengen voor de toekomst

Dit jaar is een grootschalig project, CollAction, gestart in Naturalis Biodiversity Center om achterstanden in het collectiebeheer weg te werken. Deze arbeidsintensieve klus zorgt ervoor dat de collectie weer in topconditie komt voor onderzoek naar biodiversiteit.

Exotische slangen in de duinen tussen Katwijk en Scheveningen

De Zuid-Hollandse kustduinen worden sinds 2013 onafgebroken bewoond door exotische zogenaamde 'stierslangen'. De dieren vinden er voedsel, overleven de winters en leggen er eieren. In de nieuwste uitgave van het tijdschrift RAVON vind je onder andere artikelen over deze bijzondere waarnemingen en een interview met Lendersprijswinaar Tineke Lous.

Verwijderen asbestdaken in Utrechts landelijk gebied eenvoudiger én met oog voor de natuur

In 2023 wil de provincie Utrecht asbestvrij zijn. Ook asbestdaken in het landelijk gebied moeten dan verwijderd zijn. Dit moet wel zorgvuldig gebeuren. Vanwege gezondheidsrisico’s, maar ook omdat de daken vaak een verblijfplaats zijn van beschermde dieren waaronder huismussen en uilen. Dankzij een nieuwe vrijstellingsregeling verloopt dit nu eenvoudiger én wordt rekening gehouden met de natuur.

Pagina's