Natuurbericht

Vleermuistuintelling 2024: tel komend weekend de vleermuizen in jouw tuin!

Het is eind mei en de lente is in volle gang. Dat betekent dat het weer tijd is voor misschien wel de spannendste tuintelling van het jaar: de Vleermuistuintelling! In de avondschemering komen ze tevoorschijn, op jacht naar muggen en andere insecten. Misschien ook wel bij jou in de tuin? Ontdek het zelf op 24, 25 of 26 mei en laat op Tuintelling.nl weten hoeveel vleermuizen jij hebt geteld.

Natuurjournaal 21 mei 2024

Is de veldparelmoervlinder een prinses op de erwt? En herken al die kleine gele bloemen.

Invasie van de landplatwormen: ook bij jou in de achtertuin?

De meeste mensen zullen er nog nooit van gehoord hebben: landplatwormen. En met reden: de twee inheemse soorten van Nederland zijn klein en onopvallend. Wel worden steeds vaker exotische landplatwormen aangetroffen, vooral in kassen, maar ook in tuinen. Daar is nog weinig over bekend. Daarom een oproep: ga ook zelf op zoek naar landplatwormen.

Dramatisch broedsucces, maar kieviten blijven akkers opzoeken

Op de akkers bij het Zuid-Hollandse Rhoon broeden steeds meer kieviten, ze lijken het daar dus goed te doen. Er blijken echter nauwelijks jongen groot te worden. Vooral in de eerste levensweek blijken de jongen te sterven. Na zeven jaar onderzoek blijkt dat gemiddeld 16% van de kieviten jongen weet groot te brengen, ronduit dramatisch en veel te weinig om de kievitaantallen op peil te houden.

Geen slecht vlindervoorjaar

Nu we half mei voorbij zijn hebben we een eerste indruk van hoe de voorjaarsvlinders het deden. Vergeleken met vorig jaar waren er duidelijk meer vlinders te zien de afgelopen weken, maar ja, vorig jaar was het voorjaar dan ook bedroevend. Vergeleken met de laatste dertig jaar is dit voorjaar niet bijzonder goed of bijzonder slecht, maar gemiddeld.

Zenders ontmaskeren de habitatvoorkeur van de mysterieuze houtsnip

De houtsnip is een steltloper die, in tegenstelling tot de meeste andere steltlopers, vooral voorkomt in bossen. Overdag zitten ze vaak diep verstopt in het bos maar in het donker trekken ze eropuit om te gaan foerageren op weilanden en akkers. In het Noord-Brabantse Groene Woud leeft een forse populatie houtsnippen die door Natuurlink en Sovon door middel van zenders wordt onderzocht.

(Beschuit met) muisjes voor de wilde kat

Het is kraamtijd voor de wilde katten in Zuid-Limburg. Kittens die eind maart geboren zijn, gaan voor het eerst op jacht, poezen die pas in maart hebben gepaard krijgen nu net een nestje. Om kleine katjes groot te krijgen zijn heel wat muizen nodig! (Met video).

Plant & insect: gele lis

Langs sloten en vaarten bloeit nu overal de gele lis. Geniet er maar van; als het echt hoogzomer wordt, is het met de bloei weer gebeurd en drijven de platte zaden naar hun bestemming. Vanaf het water gezien zijn de oevers nu net tuintjes, met grote kattestaart, waterzuring en allerlei kleine bloemen.

‘Genoeg voedsel en een verstopplek, meer heeft een wolf niet nodig’

Bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging komen regelmatig meldingen binnen van mensen die een wolf hebben gezien. De wolven worden vooral gezien op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Hoe houden we de wolvenpopulatie in de gaten en waarom leven ze hier? En wat moet je doen als je een wolf tegenkomt?

De Gewone boomwrat minder gewoon dan ooit gedacht

Vorige week zaterdag troffen we weer van die grijze bolletjes aan op een rotte stam van een dode den. Tot nu toe noteerden we deze soort als de Gewone boomwrat en hiermee was de kous af. Hij wordt ook wel Bloedweizwam genoemd als hij er in een pril stadium nog oranje tot karmijnroze uitziet. En zo zijn er nog wel meer Nederlandse namen te noemen. Wat is de Gewóne boomwrat precies?

Hoe biodivers zijn de oevers in jouw buurt? Doe een oevercheck

Op 15 mei is het zevende seizoen van de oeverplantencheck begonnen. Oeverplanten is een burgeronderzoek waarbij de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart wordt gebracht. Naturalis heeft daarbij jouw hulp hard nodig. Je neemt deel door de vegetatie van een oeverstrook te registreren via de Oeverplanten-app.

Attentie! Vogels hebben nesten op het strand

Eerste en Tweede Pinksterdag – 19 en 20 mei – staan op de Waddeneilanden in het teken van de vogels die op het strand broeden. Boswachters en handhavers van de verschillende terreinbeheerders en van gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie en het ministerie van LNV zijn op verschillende plekken zichtbaar om aandacht te vestigen op kwetsbare vogels als dwergstern en strandplevier.

Bescherming nesten bontbekplevier leidt tot meer broedsucces

Kwetsbare nestjes van de bontbekplevier lokaliseren en afschermen om het broedsucces te vergroten. Dat doet Staatsbosbeheer samen met andere natuurorganisaties en zo’n vijftig vrijwilligers de afgelopen vier jaar in Nationaal Park de Oosterschelde. Het resultaat: een derde meer broedsuccessen.

Oosterscheldekreeft blijkt unieke, geïsoleerde populatie

Uitgebreid DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de Oosterscheldekreeft een unieke, geïsoleerde populatie vormt en zich duidelijk onderscheidt van kreeftenpopulaties elders in Europa. Omdat de Oosterscheldekreeft kwetsbaar is voor drukfactoren is aandachtige monitoring noodzakelijk voor goed beheer. Dit concluderen de onderzoekers in hun publicatie in het ICES Journal of Marine Science.

Extra geld voor bescherming weidevogelkuikens in Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stellen 380.000 euro subsidie beschikbaar aan BoerenNatuur Brabant voor de bescherming van weidevogelkuikens in 'Het Land van Heusden en Altena' en 'de Beerse Overlaat'. Met dit bedrag worden maatregelen getroffen op honderd hectare grasland, om de kans op kuikenoverleving van weidevogels te vergroten.

Pagina's