Natuurbericht

Zon en natte voeten voor de Brabantse boomkikker

Een zonnige zone bij bosgebied de Heiningen en twee poelen bij golfclub Toxandria. Boomkikkers en andere dieren kunnen binnenkort via Breda, van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam, en weer terug. De ecologische verbindingszone tussen de Molenschotse Heide en de Chaamse Bossen krijgt vorm. Hij versterkt de biodiversiteit, ook van plantensoorten. Zeven organisaties werken hiervoor samen.

Insecten en maatschappij: van plaag naar parels

Eikenprocessierups, buxusmot en mug: er zijn genoeg plagen die ons de kriebels bezorgen. Maar veel meer insectensoorten zijn juist onmisbaar en verdienen aandacht omdat het slecht met ze gaat. Het nieuwe lectoraat ‘Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij’ is bedoeld om ecologische oplossingen te ontwikkelen met bedrijfsleven en natuurorganisaties, stevig verankerd in het groene beroepsonderwijs.

Droogte in het waterwingebied van Nationaal Park Hollandse Duinen

Het klinkt zo tegenstrijdig en toch gebeurt het tegenwoordig bijna elk voorjaar en elke zomer. De natuur verdroogt onder invloed van verdamping en bij gebrek aan neerslag. Ook in een waterwingebied. En eigenlijk boft de natuur hier een beetje. Want planten die van grondwater afhankelijk zijn, komen hier beter aan hun trekken.

Elf soorten steekmuggen aangetroffen op Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen

In een onderzoek uit 2018 van steekmuggenpopulaties op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn elf soorten gedocumenteerd, waaronder twee nieuwe soorten voor Sint Maarten. Van sommige soorten is bekend dat ze ziekten verspreiden. Met onderzoek kunnen lokale overheden de verspreiding van door steekmuggen overgedragen ziekten tegengaan en inzicht krijgen in de gezondheid van lokale ecosystemen.

Gezonde duinen: dat is waar we het voor doen

Veel natuurliefhebbers worden tijdens een bezoek aan een duingebied blij van al het groen. Leg dan maar eens uit dat al dat groen niet altijd betekent dat de natuur sterk en gezond is. Esther Rommel: “Ik dacht ook altijd: lekker groen, dat ziet er goed uit. Totdat een ecoloog je wijst op details en typische eigenschappen die horen bij een duingebied. Dan kijk je toch met een andere blik."

Europese Commissie: Waterwet blijft!

Een mijlpaal voor de rivieren, meren en wetlands in Europa! De Europese Commissie kondigt aan dat de krachtige waterwet van de EU - de Kaderrichtlijn Water (KRW) - niet wordt gewijzigd.

Particulieren geven natuurontwikkeling een vlucht

De natte bossen en bloemrijke graslanden moeten zich nog verder ontwikkelen, maar al een jaar na oplevering staan de eerste ratelaars er in Leidsche Hoeven prachtig bij. Het gebied bij Tricht (Geldermalsen) ging onder regie van provincie Gelderland flink op de schop. Grote succesfactor was de betrokkenheid van alle particulieren in het gebied.

Hitte zorgt ervoor dat eikenprocessierupsen de eiken verlaten

Het is precies een jaar geleden dat de eikenprocessierups grote overlast veroorzaakte. Ook vorig jaar hadden we in de laatste week van juni maximumtemperaturen boven de 30 graden Celsius. Bij deze hoge temperaturen zoeken processierupsen verkoeling in de bodem in de buurt van eiken. Iets om bedacht op te zijn met kinderen en huisdieren in de buurt van eiken.

Een nieuw mos uit het oude cultuurlandschap

DNA-onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuwe mossoort voor de wetenschap. Slank braamknikmos kwam vermoedelijk vroeger veel voor in schrale graslanden in Nederland. De soort duikt nu geregeld op in natuurontwikkelingsgebieden op de hogere zandgronden.

Fryske ringslang gezocht!

De ringslang is met name in het zuidoostelijke deel van Friesland een redelijk algemene verschijning. In het noorden van de provincie lijkt de soort echter schaars. Om meer inzicht in de populatie te krijgen, is RAVON op zoek naar waarnemingen, zowel historisch als actueel, uit Noard-Fryslân. Ringslang gezien? Meld het ons. Contactgegevens vind je onderaan dit artikel.

Naar een nieuwe norm in het landschapsbeheer

Met de manier waarop we met ons natuurlijk kapitaal omgaan, is een wereld te winnen. Willem Ferwerda (Commonland) en Danielle de Nie (Wij.land) strijden al jaren om landschappen weer groener, leefbaarder en gezonder te maken. Economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit en landschapsherstel kunnen heel goed samengaan. Hoe? Dat vertellen ze aan Atlas Natuurlijk Kapitaal in dit interview.

Overal vliegen weer witjes

De junidip is de periode waarin de voorjaarsvlinders zijn verdwenen en de zomervlinders er nog niet zijn. Dan zie je maar erg weinig vlinders, zelfs als je tuin vol met bloemen staat. De drie algemene koolwitjes hebben allemaal een eerste generatie in april-mei en in de loop van juni verschijnen de nakomelingen. Ze komen nu dan ook volop tevoorschijn en luiden het einde van de junidip in.

Mooi weer voor houtzwammen, zoals de Vosrode weerschijnzwam

In juni vallen veel meerjarige houtzwammen op vanwege de aanwezigheid van een nieuwe poriënlaag. Veel houtzwammen zijn echter eenjarig of leven zelfs nog korter. De opvallendste is wel de Zwavelzwam met zijn zwavelgele en oranje tinten. De bontkleurige Vosrode weerschijnzwam valt niet minder op, maar wordt wel veel minder gezien vanwege zijn toenemende zeldzaamheid.

Aantallen groene zeeschildpadden en karetschildpadden westkust Bonaire stabiel

Uit onderzoek van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) over de periode 2003 tot en met 2018 blijkt dat de aantallen groene zeeschildpadden en karetschildpadden aan de westkust van Bonaire en rond Klein Bonaire stabiel zijn met ongeveer 500 groene zeeschildpadden en 70 karetschildpadden. STCB begint dit jaar met onderzoek op de oostkust.

Eerste organismen in mariene meren kunnen nieuwkomers buitensluiten

In mariene meren in Indonesië bestaat een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-mechanisme: organismen die als eerste in een meer aankomen zijn in staat nieuwkomers te weren. Hierdoor raken populaties gescheiden van elkaar, zelfs als er nauwelijks een fysieke barrière tussen zit. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.

Pagina's