Natuurbericht

Lichtpuntjes voor de zomertortel?

Internationaal bestaan er zorgen over het lot van de zomertortel. Daarom heeft de Europese Unie in 2018 een actieplan voor deze soort vastgesteld. Sindsdien gloren er enkele lichtpuntjes aan de horizon. Een van deze lichtpuntjes is dat we de komende jaren in de provincie Zeeland kunnen onderzoeken hoe we de soort erbovenop kunnen helpen.

Gouden lepelaar voor Charles Brosens

Vogelbeschermer Charles Brosens uit Zundert heeft dit weekend de Gouden Lepelaar ontvangen, de onderscheiding van Vogelbescherming Nederland voor het op uitzonderlijke wijze beschermen van vogels. Als kleine jongen raakte Charles Brosens al gefascineerd door vogels. Het resulteerde in vijftig jaar vol passie en belangeloos vogels beschermen.

FLORON en De Vlinderstichting brengen veldgids ecologisch bermbeheer uit

Ben je betrokken bij de uitvoering van ecologisch bermbeheer, dan is de nieuwe veldgids ecologisch bermbeheer misschien iets voor jou. In de veldgids worden diverse aspecten van ecologisch bermbeheer belicht: wat is het beste maaibeheer, hoe ga je om met inzaaien en hoe houd je rekening met bijzondere planten en dieren? In de veldgids komt het kort en bondig aan de orde.

Dassen en andere dieren kunnen veilig Utrechtse provinciale weg oversteken

Langs de Amersfoortseweg (N237) in De Bilt wordt een kleinwildraster aangelegd dat voorkomt dat dassen en andere dieren zomaar de hoofdrijbaan oversteken en aangereden worden. In het raster worden verschillende terugkeerkleppen geplaatst zodat verdwaalde dieren hier doorheen kunnen en hun route veilig kunnen vervolgen.

Landgoed Het Meuleman maakt zich klaar voor de toekomst

Op Landgoed Het Meuleman in Overijssel zijn maatregelen uitgevoerd om het bos te revitaliseren en de biodiversiteit te verrijken. Door de maatregelen zal het bos meer CO2 vastleggen én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Theun Scholten, bijna 84, is nog dagelijks bezig met het beheer en laat graag een mooi landgoed na aan zijn familie, en aan de vele bezoekers.

“Het lijkt intussen meer een steppelandschap dan een heidegebied” #elkedruppeltelt

De Werkgroep Natuur en Landschap Oost-, West- en Middelbeers stuurde eind vorig jaar een brandbrief met een noodkreet over de verdroging van de Landschotse Heide naar een aantal betrokken instanties. Onlangs ontvingen ze antwoord. Kan het de Landschotse Heide, de hoge zandgronden tussen de Groote Beerze en de Kleine Beerze, redden van verdroging en vergrassing?

Daling stikstofdepositie leidt tot herstel biodiversiteit

De hooilanden bij Wageningen worden sinds de jaren vijftig intensief onderzocht. Tussen 1950 en 1990 daalde de diversiteit aan plantensoorten hier sterk en vond een scherpe stijging plaats van de stikstofdepositie. Vanaf 1990 daalde de neerslag van stikstof en herstelde de diversiteit zich langzaam, maar na 2010 stagneerde het herstel van de botanische diversiteit in de Wageningse hooilanden.

Meer stikstofreductie nodig om natuur te beschermen

Deze week verscheen het rapport 'Stikstof en natuurherstel', geschreven door elf vooraanstaande wetenschappers op het gebied van stikstofecologie en biodiversiteit. De conclusie van de wetenschappers is duidelijk. Om natuur te beschermen is een vermindering van stikstofuitstoot noodzakelijk van minstens 70% in 2035, veel meer dan het huidige kabinetsbeleid dat mikt op 25% in 2030 en 50% in 2035.

Bonaire lanceert online lesprogramma over wegwerpplastic

Plasticvervuiling is een wereldwijd probleem en er wordt mondiaal gewerkt aan het verbieden van wegwerpproducten zoals plastic tasjes, rietjes en styrofoam maaltijdverpakkingen. Ook de overheid op Bonaire is voorstander van plasticreductie en werkt daarom actief aan het invoeren van een plasticverbod.

Op weg naar een natuurlijker Dommeldal

ARK Natuurontwikkeling is in het Dommeldal gestart met de versterking van het stroomgebied van de Dommel. Natuurgebieden worden er met elkaar verbonden, ontbrekende stukken worden aangekocht en ecologische verbindingen gerealiseerd. Daarvoor zal bijvoorbeeld op sommige plekken het bos tot de oevers van de Dommel gaan reiken. Talloze planten en dieren zullen van de maatregelen profiteren.

Hoe goed zijn voedselbossen voor de bodem?

Voedselbossen zijn één van de meest veelbelovende vormen van duurzame landbouw. Op een voormalige akker bij Almere zijn bodemecologen Isabelle van der Zanden en Ciska Veen van het NIOO begonnen met een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ze willen erachter komen wat voor effect zo'n voedselbos heeft op de bodemkwaliteit, en hoeveel koolstof het opslaat.

Stel je ideale ‘Bed & Breakfast’ voor bestuivers samen met deze webtools

Populaties van wilde bestuivende insecten staan onder druk. De laatste jaren zijn tal van initiatieven ontwikkeld om bestuivende insecten te helpen behouden en bevorderen. Veel terreineigenaren en instanties hebben interesse om hieraan bij te dragen, maar weten vaak niet hoe. Die eerste stap is nu eenvoudig gemaakt met de nieuwe webtools op Bloeibogen.nl en Hulpvoorbestuivers.nl.

Steun het Aanvalsplan Grutto, teken de petitie

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. Dat is de sombere boodschap van natuurorganisaties en boeren die zich inzetten voor het behoud van weidevogels. Zij maakten een reddingsplan in de vorm van het Aanvalsplan Grutto. Actie van de rijksoverheid blijft echter uit. Teken de petitie om de regering tot actie aan te zetten.

Laserscandata bieden zicht op micro-habitats van vlinders

Laserscanning vanuit de lucht levert gedetailleerde 3D-opnames van het landschap. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en De Vlinderstichting gebruikten deze data om de habitats van vlinders te bestuderen. Zij ontdekten dat de structuur van de vegetatie bepalend is voor het voorkomen van vlindersoorten. Zelfs de habitats van kleine ongewervelden zijn hiermee te bestuderen.

Is de wilde kat een blijvertje in het Vijlenerbos?

Voor het eerst sinds vier jaar hebben ARK Natuurontwikkeling en Vroege Vogels weer wildcamera’s in het Vijlenerbos bij Vaals geplaatst. De verwachtingen waren hooggespannen omdat in 2017 niet alleen zes volwassen wilde katten in het bos waren gezien, maar ook vijf kittens (van één moederdier). De beelden deden bovendien vermoeden dat nog één, mogelijk zelfs twee andere vrouwtjes dragend waren.

Pagina's