Natuurbericht

Grondradaronderzoek brengt intrekgebied Uddelermeer in beeld

De waterkwaliteit van het Uddelermeer laat sinds langere tijd te wensen over, door hoge fosfaat- en stikstofconcentraties, blauwalgenbloei en beperkt doorzicht in de zomer. Hierdoor zijn de ecologische waarden van het meer afgenomen en is het overgrote deel van de karakteristieke vegetatie verdwenen. Met hulp van onder andere grondradaronderzoek bekijken we wat nodig is voor herstel van het meer.

Wijstgronden: bijzonder verschijnsel in ere hersteld

“Alles is andersom. De boeren wisten dat vroeger en handelden ernaar. Nu proberen we het te herstellen waar het kan,” zegt Thea Huijsmans, ecohydrologe van de provincie Noord-Brabant, over de wijstgronden. De wijstgronden zijn een bijzonder verschijnsel in het breukengebied van de Peelhorst. De streek zet zich in om er een Geopark van te maken, met als ultieme erkenning een Unesco-status.

Natuurbeleid faalt vooral vanwege eenzijdige focus op wettelijke verplichtingen

Ooit was Nederland koploper innovatief natuurbeleid, maar de laatste 25 jaar scoren we abominabele rapportcijfers. Dat komt doordat we onze indicatoren oneigenlijk gebruiken. We gaan ermee om als in de wet van Campbell die stelt dat hoe meer je mensen afrekent op cijfers, hoe meer ze zich op de cijfers gaan richten, zelfs als dat ten koste gaat van waar de cijfers oorspronkelijk voor bedoeld zijn.

Wie is de BovensteBesteBermbeheerder?

Bermen bestrijken een enorme oppervlakte en als deze op een goede, natuurvriendelijke manier worden beheerd is dit leefgebied voor veel planten en dieren. Bermen worden echter gemaaid en dat is nodig ook om de bloemrijkdom te houden. De manier van maaien bepaalt of en hoe waardevol bermen zijn. De Vlinderstichting heeft nu een stimuleringsprijs in het leven geroepen: BovensteBesteBermbeheerder.

Doe mee met Wereld Oceanen Dag

Vandaag is het Wereld Oceanen Dag! En dat moet gevierd worden, want we hebben heel veel te danken aan de oceanen. En jij kunt vandaag, op Wereld Oceanen Dag (maar natuurlijk ook daarna), iets terugdoen voor de oceanen. Lees daarom onze tips.

Tussentijdse evaluatie rupsenval voor vangen eikenprocessierupsen

Op diverse plaatsen worden rupsenvallen ingezet om eikenprocessierupsen te vangen. Rupsen die langs de stam naar beneden lopen, zouden via een buisje in een zak met grond geleid worden. In een onderzoek met zes vallen in eiken met rupsen zijn in april en mei geen processierupsen gevangen. Rondom de vallen worden spinsels met brandharen aangetroffen, wat verwijderen van de val moeilijk maakt.

Goudjakhals: visitekaartje van een nieuwkomer

Na zich in Europa millennialang te beperken tot de Balkan en Hongarije en daar zelfs weg te kwijnen, breidde de goudjakhals zijn leefgebied de afgelopen twee decennia plotseling spectaculair uit, tot in ons land aan toe. Waarom precies is nog niet duidelijk, zeker is dat we serieus rekening moeten houden met deze nieuwkomer. ARK-tekenaar Jeroen Helmer heeft zijn visitekaartje alvast getekend.

Zo signaleer je zieke en dode reptielen en amfibieën

Lezingen in kleine gezelschappen zijn een ideale manier om kennis uit te wisselen. Omdat dit vanwege de coronacrisis tijdelijk niet mogelijk is, heeft RAVON in het kader van het Signaleringsproject Exoten een digitale presentatie gemaakt over ‘eerste hulp bij zieke en dode reptielen en amfibieën’. Alle informatie over het Early Warning System dierziekten, verteld in acht minuten.

De Gladde snavelneut, een nieuwe tweekleppige in Nederland

Onlangs werd in een bodemmonster uit de Westerschelde een bijzondere en voor ons land nieuwe tweekleppige aangetroffen. Onderzoekers van Bureau Waardenburg troffen het dier aan in een monster dat in september 2019 was genomen voor het MWTL-zoutprogramma van Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een exoot uit Amerika en Canada die nog niet eerder in Noordwest-Europa is aangetroffen.

Twee nieuwe bijensoorten voor Nederland in één maand

In de afgelopen weken werden maar liefst twee nieuwe bijensoorten voor het eerst in Nederland gevonden. Op 23 april vond Marco Tanis de eerste tweecellige zandbij voor Nederland in de Herbertusbossen in Noord-Brabant. Op 17 mei vonden Luc Knijnsberg en Lucette Robertson-Proot in Zuid-Limburg meerdere exemplaren van de zwartbuikbehangersbij. Wat betekenen deze vondsten?

Oeps! Sorry! Per ongeluk gemaaid

Een prachtige volop bloeiende vlindertuin in Hoensbroek, een plantsoen in Amsterdam, een door vrijwilligers onderhouden stadsnatuurreservaat in Rotterdam helemaal kaal gemaaid. Allemaal ‘foutjes’ in het beheer. Gemaaid terwijl dat nog helemaal niet de bedoeling was. Behalve deze foutjes komen er altijd erg veel reacties als er gemaaid wordt: “Laat toch staan en laat de natuur haar gang gaan.”

Herstelprogramma voor bedreigde vogelsoorten Veluwe

Het is een van de grootste natuurgebieden van Nederland: de Veluwe. Met een omvang van bijna honderdduizend hectare is het een belangrijk leefgebied voor vogelsoorten als de Nachtzwaluw en Boomleeuwerik, die houden van het droge landschap. Voor zeven van hen is actie nodig om de aantallen in stand te kunnen houden.

Geef nu uw mening over de voorgenomen stikstofwet!

We hebben in Nederland veel te veel stikstof, waardoor het slecht gaat met planten, insecten, vlinders en vogels. Vooral in heidegebieden. Om deze natuurcrisis op te lossen, heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt. Deze is echter volstrekt onvoldoende om de stikstofuitstoot voldoende te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. Meedoen met publieksconsultatie stikstofwet kan tot 10 juni!

Pagina's