Natuurbericht

Subsidieregeling opruiming drugsafval voortaan door BIJ12

In natuurgebieden en aan randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen ervan kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om gedupeerden te compenseren is er de Subsidieregeling opruiming drugsafval. Deze wordt vanaf 1 januari 2021 verstrekt door BIJ12.

Ruigpootbuizerd heeft een gemakkelijke winter in muizenrijk Oost-Groningen

Rijd je op een winterdag door uitgestrekte akkerbouwgebieden, dan kun je hem tegenkomen: de ruigpootbuizerd. Net een slagje groter dan de buizerd, met langere vleugels en meer arendachtig met zijn bevederde poten. Een wintergast die de zomer in het hoge noorden doorbrengt. In Nederland neemt het aantal overwinterende ruigpootbuizerds gestaag af. Reden om hun winterecologie onder de loep te nemen.

Natuur onmisbaar voor oplossing maatschappelijke problemen

Het recente PBL rapport drukt ons wederom met de neus op de feiten: natuur is onmisbaar om maatschappelijke problemen pp te lossen. Maar om de internationaal vastgestelde doelen voor natuurbescherming en herstel van biodiversiteit te halen, zijn in Nederland een grotere ambitie voor natuurherstel én verregaande maatregelen tegen schadelijke stoffen, zoals stikstof en pesticiden, noodzakelijk.

Fraaie nieuwe paddenstoelensoort een aanwinst?

Op 1 november 2020 vond Inge van Westen in het Dijkgatbos in de Wieringermeer een voor Nederland nieuwe soort: Favolaschia calocera. Het is een opvallend oranje paddenstoeltje met grote poriën in plaats van lamellen. Qua uiterlijk is het een aanwinst, maar het is een exoot en er zijn zorgen dat hij onze inheemse houtbewonende paddenstoelen kan verdringen.

Meer biodiversiteit in de bermen: Kleurkeur nu een keurmerk

Op 1 december 2020 is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van onze leefomgeving. Sinds die dag zijn er namelijk duidelijke en officiële richtlijnen om biodiversiteit in Nederlandse bermen en groenstroken te bevorderen. Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur heeft besloten Kleurkeur definitief vast te stellen als add-on op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.

Natuurbeheerder moet eerst ‘akkeren’ voor soortenrijk grasland

De ontwikkeling van kruiden- en faunarijke graslanden blijft vaak steken in een fase met soortenarme vegetatie. Het tijdelijk toepassen van akkerbeheer kan voor een doorbraak zorgen richting een echte nectarweide, blijkt uit onderzoek in opdracht van Kennisnetwerk OBN. 

Hoe gaat het met de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland?

De eerste RAVON-balans is verschenen. Hierin worden voor het eerst de belangrijkste trends en verspreidingspatronen voor reptielen, amfibieën en vissen gebundeld in één helder overzicht. Verder gaan we in op thema’s zoals droogte en stikstof en hun effecten op deze soorten. Ook komen de vrijwilligers aan het woord, die de achterliggende gegevens in het veld verzameld hebben.

2020: een desastreus broedseizoen voor de grutto

Als het gaat om de toestand van de grutto in Nederland komen we superlatieven te kort om de zorgwekkende situatie te beschrijven. 'Desastreus' is een groot woord, maar geeft precies aan hoe het broedseizoen van onze nationale vogel er in 2020 uitzag. Er werden nog minder dan de helft van het aantal jonge grutto’s groot dat nodig is om de populatie te redden.

Je verwacht het niet, maar zelfs nu zijn er nog vlinders

Ook in de winter zijn er vlinders; een aantal zijn zelfs alleen in de winter als vlinder actief. Er zijn nachtvlinders die pas vanaf november te zien zijn en er zijn dagvlinders die als vlinder overwinteren en dan toch af en toe tevoorschijn komen. Mede dankzij de sociale media gebeurt dat niet meer onopgemerkt. Hier wat voorbeelden.

Massale vondst mediterraan draaigatje in een plantenpot uit een tuincentrum

Het mediterraan draaigatje is een inmiddels welbekende invasieve mierensoort die in een aantal woonwijken voor veel overlast zorgt, zowel binnen- als buitenshuis. Via opgepotte planten van tuincentra komen ze in Nederlandse woonwijken terecht. Onlangs werd uitgebreide vestiging van het mediterraan draaigatje aangetroffen op het terrein van een Gelders tuincentrum.

Nationaal Park Hollandse Duinen, een prachtig en krachtig gebied voor mens en natuur

Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dunea nam het initiatief om dit nieuwe nationaal park te stichten met het doel de natuur en andere waarden van het gebied samen beter te beschermen en te delen. Afgelopen week heeft de Provincie Zuid-Holland namens alle partners de officiële status van ‘Nationaal Park’ aangevraagd.

Vogelaar Henk deelt passie voor natuur met nieuwe generaties

“Met dit werk kun je elke dag urenlang bezig zijn als je zou willen. Het geeft mij een enorme brok voldoening. Sommige mensen gaan graag naar het strand, maar ik loop de natuur in met mijn verrekijker. Meer ontspanning en plezier is er voor mij niet.” Henk van Diest is een van de ‘Groene Helden’ die bijdragen aan een groene en gezonde leefomgeving in Noord-Brabant.

Dagactieve hagedis blijkt ook actief rond volle maan

Diersoorten worden normaliter beschreven als dag- of nachtactief, leidend daarin zijn fysiologische grenzen. Zo kunnen dagactieve dieren meestal alleen hun wereld waarnemen wanneer de zon schijnt. Zeldzaam zijn dan ook waarnemingen van dagactieve dieren die 's nachts actief zijn.

De overblijfselen van het Atlantische Woud doen steeds minder

Drieëntwintig tot eenendertig procent van de biodiversiteit in het Atlantische Woud in Brazilië is sinds 1950 verloren gegaan, schatten Braziliaanse, Franse en Nederlandse onderzoekers. Dat gaat ook ten koste van de biodiversiteit en koolstofopslag in het bos dat er nog wel staat. Toch zijn ze niet alleen maar pessimistisch: "Investeren in het bestrijden van ontbossing kan miljarden opleveren."

Pagina's