Natuurbericht

Droogte laat de Maashorst ook opbloeien

De droogte van de afgelopen jaren heeft er ook in natuurgebied de Maashorst flink ingehakt. Bomen stierven af en hele grasvlaktes kwijnden weg. Maar dat is niet het hele verhaal. De droogte zorgde ook voor een ongekend snelle omslag van monotone grasvlakten naar kruidenrijk grasland met zeeën van bloemen. Tevens worden de contouren van een open loofbos versneld zichtbaar.

Na 170 jaar weer de garnalenbof in Nederland

Hoewel er wel degelijk op werd gelet, liet de 'garnalenbof' zich zeker 170 jaar lang niet in Nederland zien. Tot deze zomer dan. In het Grevelingenmeer werd een Gezaagde steurgarnaal gefotografeerd met een duidelijk geval van de garnalenbof.

Veel geelvlekheidelibellen op Terschelling

In de week van 10 tot 16 augustus waren tientallen geelvlekheidelibellen aanwezig op Terschelling. De geelvlekheidelibel is een zeer zeldzame soort in Nederland met een invasiegewijs voorkomen. Dusdanig grote aantallen waren al jaren niet meer waargenomen in Nederland en zijn vermoedelijk met de oostenwind aangevoerd.

75 procent natuurbranden wereldwijd veroorzaakt door mensen

Van de Amazone, Californië, Siberië tot Australië: wereldwijd zijn sinds april al dertien procent meer natuurbranden dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal branden neemt niet alleen toe, de branden worden ook heviger én duren langer. Dit melden het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Boston Consulting Group (BCG) in het rapport: ‘Fires, Forests, and the Future: A crisis raging out of control’.

Grauwe kiekendief broedt eindelijk weer eens in Overijssel

In 2011 was het laatste broedgeval van grauwe kiekendieven in Overijssel. Nu, bijna tien jaar later, heeft er weer een paartje succesvol gebroed, nabij het Overijsselse stadje Ootmarsum. De grauwe kiekendieven kozen daar voor een perceel extensief grasland in natuurgebied Ottenshagen van Natuurmonumenten, een gebied speciaal ingericht voor broedende weidevogels.

#Veganistische #steenmarters, een nieuwe trend?

Marters zijn roofdieren, wat betekent dat hun menu voor een groot deel uit dierlijk voedsel bestaat: kleine zoogdieren, eieren, rupsen, kikkers, regenwormen. Dat sommige martersoorten in het najaar vrijwel vegetarisch of zelfs veganistisch zijn, is veel minder bekend.

Kwelderareaal in de Waddenzee neemt toe, zeespiegelstijging vormt risico

De kwelders in de Waddenzee zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging en dragen bij aan (inter)nationale natuurdoelstellingen. Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium gegroeid en daarmee wordt aan de instandhoudingsdoelstelling voldaan. Klimaatverandering en de daaruit voortkomende zeespiegelstijging vormen een mogelijke bedreiging voor kwelders

Samen kunnen we ons weerbaarder maken tegen de effecten van klimaatverandering

Aan de hand van internationaal aanvaarde klimaatveranderingsvoorspellingen en (onderzoeks)rapporten heeft DCNA de effecten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden voor zowel boven als onder water samengevat. De noodzaak voor onmiddellijke actie om veerkracht op te bouwen tegen de effecten van klimaatverandering wordt benadrukt.

Aromatische truffels in Nederland

In de afgelopen twee jaar zijn op verschillende plaatsen in Nederland diverse nieuwe truffelsoorten ontdekt. In de meeste gevallen ging het om de Zomertruffel. De Zwarte wintertruffel werd in het rivierengebied aangetroffen en Tuber mesentericum (nog geen Nederlandse naam) in Zuid-Kennemerland. Het zijn drie zwarte truffelsoorten met een krachtig en herkenbaar aroma.

Onderzoek werpt nieuw licht op evolutie van vlinderorchideeënbloem

Nieuw onderzoek laat zien hoe vlinderorchideeënbloemen zijn geëvolueerd tot verschillende vormen die zijn aangepast aan hun bestuivers. In een recent gepubliceerd artikel ontrafelen Dewi Pramanik (Naturalis Biodiversity Center) en collega's de evolutionaire oorsprong van drie verschillende bloemorganen.

Droogte hakt erin bij de vlinders

Het vlinderjaar zit er nog niet op, maar de tellingen geven nu al duidelijk aan dat de droogte van deze zomer flinke gevolgen voor de vlinders heeft gehad. Er zijn zeker winnaars, maar helaas nog meer verliezers. Veel vlinders hadden het al moeilijk door andere stressfactoren en de droogte doet daar nog een schepje bovenop. Voor verschillende toch al bedreigde soorten wordt de situatie kritiek.

Miljoenen observaties van burgers dragen bij aan het in kaart brengen van biodiversiteit

Steeds meer natuurwaarnemingen van burgers vinden hun weg naar de mondiale biodiversiteitsdatabase van de ‘Global Biodiversity Information Facility’ (GBIF). Zo dragen burgers bij aan het in kaart brengen én hopelijk ook het in stand houden van de biodiversiteit van onze planeet. Deze week wordt een grote stap gezet. Miljoenen waarnemingen met gevalideerde foto’s worden aan de database toegevoegd.

'Het was een dood ven. Maar nu krijgt het bijzondere natuurwaarden.'

Vanwege de aanhoudende droogte is men, een week eerder dan gepland, begonnen met het baggeren van slib in het Greveschutven, in natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard. Daarmee is een project van omvangrijke natuurherstel en -ontwikkeling zichtbaar gestart. Er komt ruimte voor een schraler ven, vochtige heide en natte laagten. In 2022 worden de herstelwerkzaamheden afgerond.

Pagina's