Natuurbericht

Kom ook naar de Atlas Werkconferentie op 16 mei 2019

Nog twee weken en dan is het zover. De Atlas Werkconferentie vindt dit jaar plaats op donderdag 16 mei en wel op een heel bijzondere locatie, namelijk in de voormalige Philips gloeilampenfabriek in het hart van Eindhoven. Het thema is Burger in beweging. We focussen op hoe overheden burgers kunnen betrekken bij de leefomgeving. Want een gezonde leefomgeving bereiken we samen! Bent u er ook bij?

Libellenmeetnet weer van start

Vanaf 1 mei worden de monitoringroutes van het Meetnet libellen weer geteld. Op honderden locaties gaan vrijwilligers op pad om vaste routes te doorlopen en er de libellen te tellen. Doordat dit jaar in jaar uit op dezelfde manier gebeurt, krijgen we een goed beeld van hoe het met de libellen gaat.

#Muntjaks ontsnappen beperkt, maar opmerkzaamheid is geboden

De muntjak lijkt voorlopig geen vaste voet aan de grond te krijgen in Nederland, zoals dat wel is gebeurd in het Verenigd Koninkrijk. Er ontsnappen een aantal keren per jaar dieren uit gevangenschap, die zich in het wild niet lijken te handhaven. Maar oplettendheid is geboden, vooral als meerdere dieren tegelijk ontsnappen.

Snelle groei zonneparken biedt kansen voor biodiversiteit en landbouw

De aanleg van zonneparken in Nederland maakt een snelle groei door. Dit gaat niet zonder enige discussie. Wat is de plek van zonneparken in het landschap en wat betekent dit voor de bodem, biodiversiteit en landbouw? Er liggen zeker kansen voor combinaties met natuur en landbouw, maar daarvoor zal gezocht moeten worden naar een optimum tussen stroomproductie en andere functies.

Al veel koninginnenpages gemeld

Het is pas eind april, maar toch zijn er al flink wat koninginnenpages doorgegeven. Niet alleen uit Limburg en Noord-Brabant, waar deze grote en opvallende vlinder vast voorkomt, maar ook daarbuiten. De hete en droge zomer van 2018 lijkt voor deze soort goed uit te pakken.

Mezensterfte door bestrijding buxusmot? Help mee met het onderzoek!

Mezen krijgen gif binnen dat wordt gebruikt tegen de buxusmotrups, blijkt nu uit onderzoek. Uw hulp is nodig om dit uitvoeriger te onderzoeken en in de toekomst hopelijk te voorkomen. Geef waarnemingen van dode meesjes daarom alstublieft door.

Boomkikkers doen het goed in Brabant

Inmiddels is de boomkikker niet meer weg te denken uit de Brabantse natuur. Die situatie was zo’n tien jaar geleden wel anders. Dat het nu zo goed gaat met de boomkikker in Brabant hebben we te danken aan de inspanningen van en samenwerking tussen Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant en een zeer betrokken werkgroep met vrijwilligers.

Wat één geslagen purperreiger teweeg kan brengen

De vondst van een net door een havik gedode purperreiger leidde tot boeiende informatie over de vogelsoort zelf, en tot de vondst van een zeldzame luisvlieg die al zeventig jaar niet in ons land was gezien. Hier volgt een verslag van anatomische én entomologische ontdekkingen aan deze vogel.

Is uw tuin goed leefgebied voor dieren?

Bijna wekelijks staan de media vol alarmerende berichten over de achteruitgang van aantallen insecten, vogels, en andere diersoorten. Verlies van leefomgeving en gebrek aan voedsel door onder andere het intensieve landgebruik lijken hierbij een grote rol te spelen. Tuinen kunnen voor soorten goede leefomstandigheden bieden. Is uw tuin goed leefgebied?

Vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij

Het Haringvliet is een icoon rijker. Het nieuwe vogelobservatorium Tij biedt een prachtig uitzicht over het weidse Haringvliet en haar vogelrijkdom. Het originele en duurzame ontwerp is in de vorm van een ei van de grote stern gebouwd.

Gemeente Stichtse Vecht timmert aan de weg met Wet natuurbescherming

Gemeenten die zich het hoofd breken over hoe ze natuur kunnen beschermen zonder dat het klauwen met geld en zeeën van tijd kost, kunnen hun licht opsteken bij ambtenaren Loes van de Craats en Cees van der Weerd van de gemeente Stichtse Vecht. Zij vertellen hoe hun gemeente de plaatselijke natuur beschermt.

Huiszwaluwonderzoek gaat verder in 2019

Ze vliegen momenteel ons land weer binnen: huiszwaluwen. In 2018, hun ‘Jaar van’, volgden vrijwilligers bijna duizend nesten voor een nieuw nestonderzoek. Enkele interessante resultaten daarvan delen we in dit bericht. Omdat 2018 een erg warme, droge zomer kende, willen we graag weten of het de broedende huiszwaluwen onder andere (?) weersomstandigheden anders zal vergaan. Help je mee?

Natuurbeleving 2.0: de potentie van digitale natuurbelevingen

Nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen zorgen ervoor dat de manier waarop mensen de natuur beleven snel aan het veranderen is. Hoewel digitale technologieën soms worden gezien als een bedreiging voor de relatie tussen mens en natuur, lijkt nieuw onderzoek aan te tonen dat sommige van deze digitale technologieën ook een bijdrage kunnen leveren aan het verbinden van mens en natuur.

Al twintig soorten libellen actief

Het fraaie voorjaarsweer van de afgelopen week heeft de libellen het water uitgelokt. Meer dan twintig soorten zijn nu al te zien, waaronder zowel juffers als grotere ‘echte libellen’. Hoewel je voor een deel van die soorten speciale gebieden moet bezoeken, zijn er nu ook zeker tien soorten die je gewoon in je eigen omgeving kunt tegenkomen.

Een decennium van koraalduivelbeheer op Bonaire

De koraalduivel werd voor het eerst gespot voor de kust van Bonaire in 2009. Sindsdien werkt STINAPA Bonaire nauw samen met een groep toegewijde vrijwilligers om deze invasieve soort, die van nature niet in het Caribisch gebied voorkomt, te monitoren en te beheersen. Afgelopen maand organiseerde STINAPA een openbare presentatie om de afgelopen tien jaar koraalduivelbeheer te bespreken.

Impuls voor poelenbeheer werpt zijn vruchten af

Poelen zijn belangrijke landschapselementen. Ze zorgen voor variatie in het landschap, waardoor de biodiversiteit in een gebied verhoogd wordt. Goed en tijdig beheer is noodzakelijk, maar blijft vaak achterwege. Met behulp van een interactieve poelenkaart op www.poelen.nu worden terreineigenaren gestimuleerd poelen te onderhouden.  

Bladpootrandwants: een ongevaarlijke binnendringer

De ziekte van Chagas is een nare grotendeels tot Zuid-Amerika beperkte ziekte die door wantsen (zogenaamde Kissing bugs) wordt overgebracht. De bladpootrandwants lijkt een beetje op deze kissing bug. Jaarlijks komen er meldingen binnen van mensen die een kissing bug hebben aangetroffen in Nederland. Gelukkig blijkt het dan altijd te gaan om de ongevaarlijke, maar wel zeer fraaie bladpootrandwants.

Intensive care voor zomertortel

De zomertortel is onze kleinste duivensoort. Om te voorkomen dat de ooit talrijke zomertortel uit Nederland verdwijnt, start Vogelbescherming Nederland een bijvoerprogramma. Dit is een noodmaatregel om verder verlies op korte termijn tegen te gaan. Het bijvoeren is onderdeel van een Europees reddingsplan voor de zomertortel om uitsterven te voorkomen.

De voorjaarsvorm van het landkaartje zien?

Het landkaartje heeft de laatste tijd, mede door klimaatverandering, drie generaties per jaar. De eerste generatie vliegt vanaf begin april; op dit moment is de kans om ze te zien het grootst. Zoek vooral op plekjes in de buurt van bomen en struiken waar fluitenkruid bloeit.

De Hilver: thuishaven voor bijzondere soorten

Langs De Reusel tussen Diessen en Moergestel ligt een uniek, nieuw natuurgebied. Wat decennialang landbouwgebied was, is nu met meer dan 700 hectare het grootste natuurontwikkelingsgebied van het Natuurnetwerk Brabant. De Hilver, ook wel de Nieuwe Reuselbeemden genoemd, is dé hotspot voor weidevogels en andere bijzondere soorten.

Pagina's