Natuurbericht

Veldwerkers Jan en Sietze inventariseren stand van Utrechtse natuur

Provincie Utrecht geeft jaarlijks opdracht om de flora en de fauna van ongeveer tien procent van het landelijk gebied te inventariseren. De gegevens zijn belangrijk voor het provinciale natuurbeleid. Hierdoor wordt inzichtelijk waar verbeteringen nodig zijn. In dit bericht volgen we het werk van twee Utrechtse ecologen.

Natuurclubs organiseren tiendelige online cursus over de natuur

Wat is het verschil tussen een havik en een buizerd? Hoe kun je onderzoek doen naar vleermuizen of de korstmossen op je stoep? Welke padden leven er in ons (kikker)landje? Wat is eigenlijk natuur? Dat - en nog veel meer- leer je in de tiendelige online cursus veldbiologie, opgezet door SoortenNL.

Monitoring van meervleermuizen in de Rijntakken van start

Afgelopen zomer hebben vrijwilligers en medewerkers van de Zoogdiervereniging de eerste monitoringsronde uitgevoerd van een nieuw monitoringsmeetnet voor de meervleermuis. De 48 meetpunten van dit meetnet liggen in Natura 2000-gebied Rijntakken. Het rivierenlandschap van de Rijntakken is onder andere aangewezen als Natura2000-gebied, omdat het dient als foerageergebied voor de meervleermuis.

Vliegende start vlinderseizoen komende week

Er zijn altijd wel warmere en zonnige perioden in de eerste drie maanden van het jaar. Dan worden er ook altijd wel wat vlinders gezien. De overwinteraars komen dan tevoorschijn en vooral de citroenvlinders zijn dan erg opvallend. Maar eind maart-begin april begint het seizoen pas echt. Dan komen ook de verse vlinders uit hun pop. Dat gaat met de huidige weersverwachtingen komende week gebeuren.

Informatiemateriaal beschermde dier- en plantensoorten (CITES) Caribisch Nederland ontwikkeld

Voor de inwoners en toeristen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is er informatiemateriaal ontwikkeld over de regelgeving van internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (ook wel bekend als CITES-verdrag). Op deze manier willen DCNA en LNV meer bewustwording creëren over de beschermde status van planten en dieren in Caribisch Nederland, zoals de koralen.

Nota 'Bos voor de toekomst' desastreus voor bospaddenstoelen?

In een reactie op protesten tegen de massale kap van bomen werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een nota 'Bos van de toekomst' opgesteld. Sommige maatregelen die in de nota worden voorgesteld kunnen desastreus uitpakken voor in de bossen voorkomende paddenstoelen. De NMV gaat hier in een lezing op 29 maart nader op in.

Beekherstel geeft kansen aan loopkevers

Loopkevers zijn goede indicatoren van de ecologische kwaliteit van de oeverzone van stromende wateren. Daarom is onderzoek gedaan naar de invloed van beekdalbreed herstel op loopkevers. In drie gebieden in Drenthe is onderzocht welke soorten aanwezig waren op plaatsen waar vernatting van het beekdal had plaatsgevonden. Hieruit bleek dat vernatting gunstig is voor loopkevers van vochtige biotopen.

Lente barst los: ruim baan voor voorjaarsbloeiers

Het voorjaar is losgebarsten. Wie naar buiten gaat zal het niet ontgaan: kruiden komen tot bloei, de pollen van windbestuivers als Zwarte els en Krokussen stuiven er op los, boomknoppen springen open en de eerste bladeren vouwen zich uit. De winter is voorbij, de dagen worden langer en de temperatuur hoger. De overgang van winter naar lente is een sensatie, elk jaar weer!

Medewerkers Efteling helpen mee in de natuur

Het was zomaar een idee, maar sinds deze week gebeurt het werkelijk in het Leenderbos: medewerkers van de Efteling helpen boswachters met het beheer van de Brabantse natuur. “Zorg voor een natuurlijke omgeving zit bij de Efteling in het DNA”, weet Wyke Smit van de Efteling. “Nu ons park dicht is, is het fantastisch dat we toch voor de natuur aan het werk kunnen.”

Rotterdamse onderwaternatuur gedijt bij meer aandacht

In Rotterdam kan nog veel meer worden gedaan om de natuur onder water een boost te geven, zo blijkt uit een nieuwe studie in opdracht van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, WWF en ARK Natuurontwikkeling. Inzet is het aantrekkelijker en natuurlijker maken van de oevers van de Rotterdamse rivieren en het vergroten van de biodiversiteit.

Kwartiertelling vlinders levert erg veel informatie, ook in het buitenland

Het duurt niet lang meer of het vlinderseizoen barst los. Binnen twee weken zullen veel vlinders uit overwintering komen en zullen er nieuwe vlinders uit hun pop komen. Gelukkig geven heel veel mensen al door als ze ergens vlinders zien, maar via de nieuwe kwartiertellingen worden die gegevens nog veel waardevoller en bruikbaarder. Download de app en doe mee aan de kwartiertellingen.

Het oliekeverseizoen staat weer voor de deur

Oliekevers zijn in ons land sterk achteruitgegaan. Het resterende verspreidingsgebied en de oorzaken van de afname zijn onvoldoende bekend. Na positieve reacties op onze oproep van vorig jaar willen we u opnieuw vragen om te zoeken naar deze forse kevers. Zo hopen we meer over ze te weten te komen.

Meer dan één Goudkammetje

Op het strand spoelen vaak buisjes of kokertjes aan die opgebouwd zijn uit zandkorrels. In zo'n buisje woont een borstelworm die op de kop twee gouden kammetjes heeft: het 'Goudkammetje'. Recent bleek dat er in de Noordzee meer dan één soort voorkomt. Bij deze wat informatie uit de koker van de Goudkammetjes.

Visarend voor het eerst te volgen via webcam Beleef de Lente

Op zondag 21 maart gaat de nieuwe webcam aan: vanaf dat moment kan er gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch. Staatsbosbeheer heeft een webcam bij het nest geplaatst, waarmee de broedende visarenden via de bekende site Beleefdelente.nl van de Vogelbescherming te volgen zijn.

Pagina's