Natuurbericht

Grassencursus van start

Zijn grassen en andere sprieten moeilijk om op naam te brengen? Zeker niet! De nieuwe cursus 'Grassen, zeggen en russen herkennen' van FLORON daagt floristen, ecologen, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden uit zich te verdiepen in de wondere wereld van de Nederlandse grasachtigen. Aanmelden is nu mogelijk.

Anti-vlooiengif schadelijk voor vogels

Het seizoen om je huisdier van een vlooien- en tekenbehandeling te voorzien is weer van start gegaan. Dit is dus ook hét moment om de effecten van deze behandelingen op biodiversiteit verder onder de loep te nemen. Sommige middelen bevatten namelijk pesticiden die door honden en katten ook in de natuur terechtkomen.

Bosreservaten verbergen een schat aan informatie

Wat gebeurt er in bossen die volledig met rust worden gelaten? Hoe ontwikkelen de bomen zich? En de biodiversiteit? Wat verandert er in de bodem? In Nederland zijn zo’n veertig jaar geleden 59 bosreservaten benoemd. Hier doet de grondeigenaar helemaal niets. Over wat dat oplevert, is helaas niet zo veel bekend. Onderzoek is dus hard nodig.

Invasie koraalduivel vormt ernstige bedreiging voor biodiversiteit Middellandse Zee

De koraalduivel heeft zich nu ook gevestigd in de koudere delen van de Middellandse Zee. Vanuit het warmere oostelijke deel waar de invasie ongeveer tien jaar geleden begon, hebben de dieren hun territorium snel uitgebreid. Dat blijkt uit een studie van WUR-onderzoekers die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift NeoBiota.

Noodweer voor de grote parelmoervlinder

De grote parelmoervlinder is in Nederland een ernstig bedreigde dagvlinder. Het is een kenmerkende soort van een schrale, dus stikstofarme omgeving. Gelderland herbergt op de Veluwe meer dan de helft van de Nederlandse populatie. Sinds 2017 is de soort sterk in aantal achteruitgegaan. De problemen en kansen voor herstel zijn onlangs nader onderzocht.

Worm uit Deltagebied is nieuw voor de wetenschap

In onze Deltawateren is een nieuwe soort kieuwdraadjesworm ontdekt. De Italiaanse onderzoeker Marco Lezzi en zijn Nederlandse collega Ton van Haaren beschreven het dier als nieuw voor de wetenschap, naar materiaal uit Nederland. De soort werd vernoemd naar een Nederlandse collega.

Symposium toont potentie van natuurdata voor ruimtelijk beleid aan

Provincie Noord-Brabant en SoortenNL organiseerden op 8 april een symposium met als centrale vraag: wat kun je met natuurdata binnen ruimtelijke ordening en de huidige gebiedsopgaven? Andere vragen waren: wat weten we van natuur en wat weten we nog niet, en wat is de potentie van citizen science daarbij? Een verslag met de belangrijkste 'take home messages'.

Plant & insect: bostulp

Velden vol zilvergrijze blaadjes waar dauwdruppels als parels op blijven liggen. De spitse blaadjes van de bostulp staan dicht bij elkaar, als haren op een hond. Niet meer dan één blad uit elk bolletje – nergens een bloemsteel. "Beheerders kunnen wanhopig worden van zulke velden vol monter ogende tulpenblaadjes", schreef ik meer dan tien jaar geleden. Tegenwoordig bloeien de bostulpen rijkelijk.

FPNA wordt omgedoopt tot Aruba Conservation Foundation

Op 22 april heeft de onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie die voorheen bekend stond als Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), de gelegenheid van de wereldwijde Dag van de Aarde aangegrepen om haar transformatie naar Aruba Conservation Foundation (ACF) te onthullen. Deze transformatie omvat een nieuwe naam, logo en visuele identiteit die aansluit bij de moderne beschermingsorganisatie.

Druppelzwammen houden je van de straat!

Het is heel goed mogelijk dat je aan het vogelen bent en dan een mooi stuk populierenhout tegenkomt met opvallende grote oranje tot oranjegele druppelvormige zwammen er op. Snel wat foto’s gemaakt en doorgegaan met vogelen. Thuisgekomen werden de foto’s bekeken, waarna de conclusie dat het wel moest gaan om een druppelzwam misschien te snel is getrokken.

Grootste plantenstamboom ooit

Bijna tienduizend plantensoorten uit alle bloemplantenfamilies hebben een plekje gekregen in de grootste evolutionaire stamboom van planten ooit. En dat is niet alleen goed nieuws voor evolutiebiologen.

Haring zwemt door klimaatverandering steeds vroeger het wad op

Door het veranderende klimaat komen jonge haringen in het voorjaar steeds een beetje vroeger de Waddenzee op zwemmen. “Dát we dit konden aantonen, is te danken aan heel consequent, zestig jaar lang, ieder voorjaar en ieder najaar continu de vissen te bemonsteren met steeds precies dezelfde fuik. Het herkennen van dit soort veranderingen vraagt extreme precisie en uithoudingsvermogen."

Zoek mee naar kokerjuffers en andere waterdiertjes

Dit jaar zet Waterdiertjes.nl samen met natuurorganisaties, wetenschappers en waterbeheerders de kokerjuffer in het zonnetje. Om te weten hoe het met dit waterdiertje én het Nederlandse water gaat, is jouw inzet als vrijwilliger cruciaal. Doe jij mee?

De timmerboktor en het veranderend beheer van zijn bos

De aanwezigheid van dood hout is belangrijk voor de biodiversiteit. Door veranderend bosbeheer neemt de hoeveelheid dood hout in bossen na decennia van schaarste weer sterk toe. Hier reageren doodhoutkevers als de timmerboktor duidelijk op. Het creëren van dood hout in 'lege' bossen blijkt een positief effect te hebben op het voorkomen van de timmerboktor.

In beeld: Caribische koraalriffen toen en nu

Wie voor het eerst de koraalriffen in de Nederlandse Cariben ziet, is aangenaam verrast door hun schoonheid. Wie de riffen tientallen jaren geleden zag en nu weer ziet, schrikt. De riffen zijn niet meer zo groot, sterk en gezond als toen. Om dat perspectief en nog veel meer bijzonders over de koralen te tonen, lanceert WWF een online tentoonstelling over de geschiedenis van koralen in deze regio.

Pagina's