Natuurbericht

LIFE Resilias voorkomt dominantie van invasieve exoten, door de veerkracht van bos en natuur te versterken

In onze bossen en natuurterreinen komen verschillende uitheemse planten- en diersoorten voor, ook wel exoten genoemd. Ongeveer 10% daarvan gedraagt zich invasief en verspreidt zich ten koste van lokale inheemse soorten. Dat kan een serieuze bedreiging zijn voor de biodiversiteit en daarmee het functioneren van het ecosysteem. LIFE Resilias laat zien hoe je dominantie van exoten kunt doorbreken.

Oprichting #Kenniscentrum #Bever: bundeling van kennis en krachten

In het Kenniscentrum Bever werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee. Om duurzaam met de bever samen te leven, is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel.

Boomkikkerkoor kwaakt weer, dankzij Jeanne en Bert

Tien jaar nadat-ie bijna uit Brabant was verdwenen, is de boomkikker weer bezig aan een opmars. Dat is mede de verdienste van Jeanne Soetens en Bert Vervoort. Als vrijwilligers helpen zij mee met het tellen en lokaliseren van de diertjes in natuurgebied de Mortelen, tussen Boxtel en Best. De biotoop van de boomkikker profiteert daar ten volle van.

Libellenbijtmuggen parasiteren libellen

In 2008 werd de libellenbijtmug voor het eerst in Nederland aangetroffen. Dit was in het Nationaal park Weerribben-Wieden. De libellenbijtmug behoort tot de familie van de knutjes en de vrouwtjes zuigen vocht uit de vleugels van volwassen libellen. In de zomer van 2020 is een onderzoek gedaan naar het voorkomen van deze libellenparasieten in het Nationaal Park.

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups van start in Overijssel

De provincie Overijssel gaat bij het aanpakken van overlast van eikenprocessierupsen sterker inzetten op het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom worden de komende week dertienhonderd koolmezennestkasten opgehangen. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en wethouder Jacques van Loevezijn hebben woensdag 10 maart de eerste mezennestkasten opgehangen.

Op zoek naar kadavers, poep, bloedende bomen en meer

Fladderend van bloem tot bloem. Zo kennen we veel vlinders: op zoek naar nectar. Maar soms leven vlinders ook van hele andere dingen en voeden ze zich met mineralen uit vochtige plekken en sap van bloedende bomen. Of ze komen naar de grond om te drinken van kadavers, uitwerpselen en soms zelfs bezwete mensen. Belangrijk dus om te zorgen dat dat aanwezig is.

Diervriendelijk vangen van muskus- en beverratten heeft de toekomst

Muskusratten en beverratten zien er voor veel mensen best leuk en aaibaar uit. Toch zijn deze uitheemse diersoorten een risico voor de waterveiligheid in Nederland. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het onder controle houden van de aantallen. Maar hoe kan dat diervriendelijker? En hoe kunnen we daarbij samenwerken met onze buurlanden? Dit artikel is verschenen in het blad Zoogdier.

Nieuwe families voor oude libellen

Een grootschalig, internationaal onderzoek heeft ertoe geleid dat we momenteel een beter beeld hebben van de herkomst van de zesduizend soorten libellen en juffers op aarde, en hun relatie tot elkaar. Wetenschappers van onder andere Naturalis ontdekten vijf groepen libellen en juffers die zo afwijkend en uniek zijn, dat ze in nieuwe families zijn geplaatst.

Maak jij van de natuur in jouw buurt een echte zwerfafvalvrije schoonheid?

Plastic bekers tussen de bloemen, mondkapjes in het zand, snoeppapiertjes in zee. Zwerfafval is overal, zelfs in de meest verlaten natuurgebieden. Toon daarom op 20 maart liefde voor de natuur in jouw buurt en kom tijdens de Landelijke Opschoondag in actie tegen zwerfafval. Loop jij iedere dag een blokje om? Of laat je de hond uit? Maak er deze dag een opschoon-ommetje van.

Zeetrektellen: voorbijgaande stipjes worden blijvende kennis

Urenlang door de telescoop naar de horizon turen. Van Westkapelle tot aan Schiermonnikoog. Op stormachtige herfstdagen en grijze winterochtenden zien fanatieke vogeltellers honderden tot soms duizenden zeevogels voorbij vliegen. Een inspanning waarmee nu ook een betrouwbare inschatting over hun aantalsontwikkelingen gemaakt kan worden.

Versnippering van leefgebied verhindert vlinders om mee te bewegen met klimaat

Klimaatverandering beïnvloedt wereldwijd de biodiversiteit en dwingt soorten in verspreiding mee te schuiven met de opwarming. In een zojuist verschenen artikel in Ecology Letters laat een internationaal onderzoeksteam zien dat versnippering van leefgebied door de mens voor vlinders bepaalt in welke mate ze hun verspreiding kunnen aanpassen en daarmee kunnen mee bewegen met klimaatverandering.

Eikenprocessierups nu goed aanpakken

Belangrijk: eikenprocessierupsen bestrijden met mezennestkasten is een mooi begin, maar niet genoeg! U én uw gemeente moeten nu aan de slag om tuinen, bermen en parken natuurvriendelijk in te richten. Zo maken we leefgebied voor mezen en andere natuurlijke vijanden van deze rups. Tips en een leidraad.

Nieuwe bossen aanleggen met creativiteit

Nederland krijgt er de komende tien jaar 37.000 hectare nieuw bos bij, volgens de ambities in Bossenstrategie van het ministerie van LNV. Dat klinkt prachtig, maar hoe leggen we nieuw bos aan in een snel veranderende wereld? Waar doen we dat in de beperkte ruimte in ons land? Hoe gaan we dat betalen en waar liggen kansen?

Virtueel het veld in voor voorjaarspaddenstoelen

Dit jaar worden er geen voorjaarsexcursies georganiseerd door de NMV. Om dat een beetje te compenseren, biedt de NMV vanaf 15 maart een serie lezingen over paddenstoelen aan.

Pagina's