Natuurbericht

Wie vindt de sneeuwspringer op de Wadden?

In de winter kom je weinig volwassen insecten tegen. De meeste sterven in het najaar en de eieren, larven of poppen overwinteren op beschutte plekken. De sneeuwspringer is een uitzondering. Deze groene springertjes met eendensnavel vind je uitsluitend in de winter. Ze hebben antivries in hun lichaam waardoor ze ook in de kou vrolijk rondspringen. Wie vindt de eerste sneeuwspringer op de Wadden?

Duurzame landbouw Zegenpolder rooskleurig

Onlangs verscheen de integrale rapportage over het experiment met akkernatuur in de Zegenpolder. Dit 75 hectare grote experiment loopt sinds 2017 in opdracht van de provincie Zuid-Holland en maakt deel uit van het Buijtenland van Rhoon, dat zeshonderd hectare groot is. Een gebied onder de rook van Rotterdam waar de gelijknamige gebiedscoöperatie ervaring opdoet met natuurinclusieve landbouw.

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering zal niet werken. Geef uw reactie!

Onlangs presenteerde het kabinet een wetsvoorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. “Dat zal niet werken” zegt SoortenNL, de overkoepeling van organisaties die actief zijn in onderzoek en bescherming van flora en fauna in Nederland. Er zijn echt aanpassingen van het wetsvoorstel nodig om de achteruitgang van de natuur zo spoedig mogelijk te stoppen en om te buigen in herstel.

Landbouw en Biodiversiteit bij elkaar brengen

Landbouw en biodiversiteit staan volop in de schijnwerpers, maar meestal als tegenpolen. Dat moet veranderen, maar hoe? In een nieuw EU-project wordt onderzocht hoe biodiversiteit het best met landbouw kan samengaan en wat dat oplevert voor zowel boer als biodiversiteit. De stip op de horizon is uit te vinden hoe natuurinclusieve landbouw van de grond kan komen als levensvatbaar verdienmodel.

Natuurbrug maakt ruimte voor edelherten

De edelherten in Het Groene Woud hebben het ecoduct over het spoor tussen Eindhoven en Boxtel snel gevonden. De dieren steken er niet alleen over, maar hebben er zelfs hun leefgebied van gemaakt. De natuurbrug is sinds eind augustus open voor de herten. In het Brabantse leefgebied voor edelherten zijn nu twee wildviaducten; over het treinspoor en over de autosnelweg A2.

Eikenprocessierups bestrijden met oplossingen uit de natuur

Op 9 december 2020 is het startevent van het 5-jarig LIFE-project 'Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’. In dit project werken we samen met Belgische en Nederlandse partners aan oplossingen om het aantal eikenprocessierupsen terug te dringen.

Nieuwe inzichten in 'die beestjes in je mosselen'

Tweehonderd jaar aan literatuur en nieuwe CT-scans geven inzicht in de evolutie van erwtenkrabbetjes. Ze komen overal ter wereld voor, als parasieten in bijvoorbeeld mosselen, zakpijpen en zee-egels. Nieuw onderzoek maakt duidelijk hoe de krabbetjes geëvolueerd zijn om te leven in deze bijzondere omstandigheden.

Bodemdierendagen 2020: regenworm verslaat pissebed

Regenwormen zijn dit jaar in de meeste Nederlandse tuinen waargenomen. De pissebedden staan slechts op 2, terwijl de huisjesslakken opklimmen naar de 3e plek. Een recordaantal waarnemers van de Bodemdierendagen ontdekte in eigen tuin of park samen meer dan 17.000 ‘bodemschatjes’. Interessante informatie voor Wereldbodemdag op 5 december, die dit jaar om de biodiversiteit in de bodem draait.

Goed jaar voor zeeschildpadden Bonaire @wnfnederland

Rond Bonaire en Klein Bonaire zijn dit jaar 113 nesten van zeeschildpadden geteld. Een stijging van 27 procent ten opzichte van 2019. Dat is goed nieuws want de drie soorten zeeschildpadden van Bonaire worden alle drie bedreigd.

Ontbossing Braziliaanse Amazone op hoogste niveau sinds 2008

Uit satellietdata van het Braziliaanse ruimteagentschap INPE blijkt dat in de periode van augustus 2019 tot eind juli 2020 elfduizend vierkante kilometer Amazonebos verloren is gegaan. In de afgelopen twaalf jaar is de ontbossing in het Braziliaanse deel van de Amazone niet zo hoog geweest als nu. Hoe veel rampjaren kan de Amazone nog hebben?

Gele bieslelie: nieuwe invasieve exoot in Nederland

De gele bieslelie is een nieuwkomer in Nederland. De eerste exemplaren werden in 2007 gevonden in Brabant en Zeeland. Ondertussen groeit deze uit Noord-Amerika afkomstige plant in bijna alle provincies van ons land, met name op natte, schrale orchideeënweitjes. Dit leuke oeverplantje – gewoon te koop bij het tuincentrum – lijkt zich invasief te gedragen en neemt snel in aantal toe.

Nieuwe broedvogelatlas van heel Europa: een mijlpaal

Er gingen zo’n 120.000 vogelaars voor het veld in, van de Azoren tot aan de Oeral. Met één doel: na zo’n dertig jaar een nieuw overzicht krijgen van alle broedvogels van heel Europa. De resultaten zijn samengevat in de nieuwe Europese broedvogelatlas (EBBA2), een boek dat op drie december werd gepresenteerd. Wat zijn de grote verschuivingen en wat valt er nog meer op?

Eekhoorn en hazelmuis winnaars Fotowedstrijd Rode Lijst Zoogdieren

Afgelopen week werden tijdens de Zoogdierdag van de Zoogdiervereniging de tien winnende foto’s van de grote Fotowedstrijd Rode Lijst Zoogdieren bekendgemaakt. Bij de wedstrijd ging het niet alleen om de zoogdieren die daadwerkelijk op de rode lijst zijn gekomen, maar om alle soorten die beschouwd zijn voor de actuele Rode Lijst.

Sierlijke haarbos en zuidelijk eikenuiltje: twee nieuwe nachtvlinders in Nederland

Deze herfst zijn in het Noordhollands Duinreservaat maar liefst twee soorten nachtvlinders gevonden die nieuw zijn voor Nederland: de sierlijke haarbos en het zuidelijk eikenuiltje. Beide soorten behoren tot de familie van de uilen; boswachter Luc Knijnsberg trof ze aan op smeer. Beide vlinders leggen grote afstanden af en komen met warme zuidelijke stromingen mee onze kant op.

Pagina's