Natuurbericht

Plant & insect: pinksterbloem

Jubel op de fenolijn van Vroege Vogels: er zijn weer oranjetipjes! Ook Jan Jansen moet haast euforisch met z'n fototoestel rondgeslopen hebben in Hortus Nijmegen in een wolk van deze vlindertjes. Ik zocht ze vroeger bij de look-zonder-look maar de pinksterbloem is minstens even populair bij deze elegante insecten.

Natuurjournaal 21 april 2024

Klein geaderd witje is in het voorjaar makkelijk te herkennen en wilde gagel met blad én bloemen.

Bijvliegen bijeengebracht in nieuwe soortzoeker

Vanaf april zijn ze weer volop aanwezig in je tuin of op je balkon: de bijvliegen van het geslacht Eristalis. Door hun vaak geel-zwarte kleur en beharing kunnen deze zweefvliegen door zowel dieren als mensen verward worden met bijen of hommels, maar daar zijn ze goed van te onderscheiden. Het is nu mogelijk om de bijvliegen op naam te brengen door middel van een handige, digitale soortzoeker.

Bijzondere wilde bijen in Noorderpark Ruigenhoek

Behalve de welbekende ‘gekweekte’ honingbijen komen in Nederland meer dan 350 soorten wilde bijen voor. Zeker de helft daarvan wordt bedreigd door gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Sommige soorten zijn zelfs al verdwenen. Reden genoeg dus om de wilde bijen goed in de gaten te houden en waar mogelijk een handje te helpen.

Bestuivers in het nauw: hoe landschapselementen kunnen helpen

Bestuivende insecten staan onder druk. Onder andere door gebrek aan voedsel en voedselconcurrentie. In landbouwgebieden helpt de slimme inzet van landschapselementen, zoals akkerranden, bomenrijen, sloten en heggen. Maar wat maakt een sloot of heg interessant voor een bij, zweefvlieg, vlinder, of honingbij? Hoe speelt beheer hierop in? Een nieuw rapport van Naturalis brengt dit in kaart.

Natuurjournaal 20 april 2024

Grutto's aan het broeden en eerste kuikens uit het ei, boterbloemen beginnen te bloeien.

Nieuwe fase genetische tool voor beheer Aziatische olifant

Wageningen University & Research en Diergaarde Blijdorp ontwikkelen een tool waarmee het DNA van Aziatische olifanten in het wild wordt blootgelegd. Hiertoe brachten enkele onderzoekers onlangs een gezamenlijk bezoek aan Noord-India; voor de officiële aftrap van de nieuwe stap in het onderzoeksproject.

Kan het ook te veel regenen voor de natuur?

Het was kleddernat in Nederland de afgelopen maanden. Een zegen voor de natuur, maar té nat is ook niet goed. Niet alleen maken de ondergelopen wandel- en fietspaden het recreanten moeilijk, ook verschillende bomen en insecten kunnen in de problemen komen. Bosadviseur Martijn Boosten en boswachter ecologie Henk-Jan van der Veen belichten de voor- en nadelen van de overvloedige regen.

Zangvogels dit voorjaar veel vroeger terug uit Afrika

Veel soorten zangvogels die in Afrika overwinteren, arriveren dit jaar een stuk eerder massaal in Nederland. Braamsluipers, nachtegalen en bonte vliegenvangers werden minstens een week eerder dan normaal al in flinke aantallen gemeld. Dat blijkt uit gegevens van LiveAtlas, waarmee vogeltellers een actueel beeld van de aanwezigheid van vogels bijhouden. Waardoor kwamen deze vogels zo vroeg terug?

Goed nieuws voor de natuur: nieuw recordaantal verouderde dammen verwijderd in Europa

In 2023 is het recordaantal verwijderde dammen van een jaar eerder gesneuveld. Vorig jaar zijn er bijna 500 barrières uit Europese rivieren verwijderd tegenover 325 in 2022. Tijdens de ‘Free Flow Conference’ in Groningen is een nieuw rapport gepresenteerd van Dam Removal Europe, waar het Wereld Natuur Fonds mede-initiatiefnemer van is.

19 april: World Jackal Day!

Vandaag, vrijdag 19 april, wordt internationaal aandacht gevraagd voor de verschillende soorten jakhalzen. In Nederland wordt in toenemende mate de goudjakhals waargenomen. Wat weten we eigenlijk over de goudjakhals in ons land?

Natuurjournaal 19 april 2024

Nachtegalen zijn vroeg terug in Nederland en tijgerachtig roofdier sluipt door de tuin.

Gaswinning bij Borkumse Stenen mag voorlopig niet doorgaan

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse overheid onterecht een omgevingsvergunning heeft verleend aan mijnbouwbedrijf ONE-Dyas voor gaswinning in de Noordzee, in het rijke en zeldzame natuurgebied de Borkumse Stenen.

Aan de slag met groene gevels in hartje Utrecht

Een straat in hartje Utrecht — mijn straat — verrijken met geveltuintjes. Enthousiaste buren kwamen met dit plan aan. De inspiratie voor dit idee kwam van groen in de stad, en jawel, bruidsparen. Samen met mijn buren ging ik aan de slag. Op weg naar een mooie, groenere straat. En je spreekt nog eens iemand. Buurvrouw Lenneke: "Sinds we meer buiten zijn, komen we allerlei mensen tegen."

Alarmerende staat van de natuur vraagt om aandacht en actie

Verschillende natuurorganisaties zijn vandaag aanwezig bij het Commissiedebat Stikstof, Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) en Natuur in de Tweede Kamer. Van boswachters tot ecologen: collectief gekleed in het groen vragen zij aandacht voor de alarmerende staat van de natuur en de noodzaak van snelle actie. "De natuur staat onder zware druk, er zijn nu keuzes nodig."

Iedereen wordt Groenkijker met de nieuwe documentaire van Sanne Rovers

Goed leren kijken is de eerste stap om natuurbeschermer te worden. Daarover gaat de documentaire Groenkijkers, een co-productie van NTR en Docmakers. Regisseur Sanne Rovers gaat op pad met mensen die de teloorgang van 'hun' stukje natuur proberen tegen te houden. Groenkijkers is te zien op donderdag 18 april om 22:20 uur op NPO 2.

Natuurjournaal 18 april 2024

Zwaluwen zijn terug — welke soorten ken jij? En zoek in het zuiden naar de bijzondere wolzwever.

Slakken vreten ook paddenstoelen

Een vondst van de Harde voorjaarssatijnzwam is bij elke in paddenstoelen geïnteresseerde persoon weer een terugkerende gebeurtenis in het voorjaar. Zoals de Nederlandse naam al suggereert, is het een voorjaarssoort die in de hand inderdaad stevig aanvoelt. Momenteel kan deze karakteristieke soort weer worden gevonden, mits de slakken ze met rust laten.

Rivierprikken geholpen bij paaitrek naar de Veluwe

Half maart stonden medewerkers en vrijwilligers van RAVON wederom in de Oude Grift om rivierprikken over te plaatsen. De prikken zijn onderweg om stroomopwaarts te gaan paaien, maar worden gehinderd door waterwerken die in afwachting zijn van een vispassage. Hiermee slaan RAVON, waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland twee vliegen in een klap: rivierprik én beekprik worden geholpen.

Pagina's