Natuurbericht

Wereldwijd unieke app helpt onderzoekers bij visdeterminatie en gegevensverzameling

Twijfels bij de determinatie van vis zijn vrijwel verleden tijd met de VISsenscanner, een wereldwijd unieke app voor het herkennen van vissoorten op foto’s. Voor (vis)onderzoekers, biologen en ecologen is de VISsenscanner een welkom instrument, want juist de determinatie van vis blijkt met het blote oog vaak lastig. Naturalis Biodiversity Center heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling.

Bescherming biodiversiteit is meer dan bescherming van soorten

Het behoud en de bescherming van de biodiversiteit in Nederland staat de laatste tijd in het middelpunt van het debat. Dat roept allerlei vragen op. Hoe realiseer je dat behoud? Welke rol kan bijvoorbeeld de landbouw hierbij spelen? Soms krijg je de indruk dat het vanzelf goedkomt als we allemaal groene tuinen hebben zonder tegels. De werkelijkheid is weerbarstiger.

Grote grazers en predatoren zoals de wolf

Wat betekent de comeback van grazers en hun predatoren in Nederlandse natuurgebieden? Dit keer gaat het in de serie over natuurlijke begrazing over predatie van grote grazers in de natuur, en hoe grazers omgaan met de terugkeer van onder meer de wolf. Ook laten we zien wat dat betekent voor de bescherming van boerenvee zoals schapen.

Naturalis doet onderzoek naar biodiversiteit zonnepark Heerenveen

Vandaag is de bouw van het zonnepark Heerenveen-Zuid officieel begonnen. Het park wordt ontwikkeld door Shell. Net als bij het Shell-zonnepark bij Moerdijk gaat Naturalis Biodiversity Center ook in het nieuwe zonnepark onderzoek doen naar de biodiversiteit, met name naar vegetatie en bestuivers. Het onderzoek op Moerdijk is verlengd. 

Groen kun je doen!

De terrassen gaan met gepaste afstand weer open, maar de meeste mensen werken nog thuis. Kijk op Check je plek hoe klimaatbestendig jouw leefomgeving is. Hoe groen en koel is het bij jou in de buurt? 'Moesmeisje' Kim Nelissen vertelt wat je zelf kunt doen om je leefomgeving groener te maken. De volgende keer nemen we kijkje in eigen tuin bij een klimaatdeskundige en een bodemexpert.

Herstelplan voor knautiabij helpt meteen drie soorten

De knautiabij en de knautiawespbij staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Ongeveer 25 procent van de Nederlandse populatie komt voor in het Gelderse rivierengebied. De provincie Gelderland neemt daarom extra maatregelen om beide bijensoorten te behouden. In opdracht van de provincie hebben ATKB en Stachys ecologisch advies een herstelplan opgesteld voor deze soorten.

Wat is dat voor een rups? Toch geen….

De rups van de plakker, een nachtvlinder, zit soms in groepen op eiken en wordt nogal eens verward met de eikenprocessierups. Na de eerste 'golf' vlinders in het voorjaar, verschijnen een paar weken later de rupsen. Sommige zijn heel bekend of berucht, zoals de eikenprocessierups, maar er zijn er heel veel meer. De Vlinderstichting maakte een overzicht van rupsen die nu veel worden gezien.

Botanisch stoepkrijten in Amersfoort

‘Botanisch stoepkrijten’ verovert de hele wereld via de sociale media, mede dankzij het coronavirus. Binnen enkele weken na de start in Engeland zijn plantenliefhebbers in allerlei landen bezig om trottoirs af te speuren, terwijl ze met stoepkrijt de namen naast stoepplantjes schrijven. Zo kunnen wandelaars heel gemakkelijk hun plantenkennis bijspijkeren.

Groenste Fietsnetwerk van Nederland biedt kansen voor natuur en landschap

Het bestaande netwerk van fietspaden rondom Gorinchem en de noordelijke Drechtsteden gaat de basis vormen voor een kilometerslange brede ecologische zone. De plannen hiervoor zijn door de betrokken gemeenten beschreven in het ambitiestatement 'Groenste Fietsnetwerk van Nederland'. De provincie Zuid-Holland en verschillende kennispartners helpen bij de realisatie.

Vleermuistuintelling: Dwergvleermuis op Nr. 1

Afgelopen weekend (23 en 24 mei) vond de Voorjaars Vleermuistuintelling 2020 plaats. Na de voor- en najaarstellingen van 2019 was dit de derde vleermuistuintelling die in Nederland is gehouden. 492 tuineigenaren - 200 meer dan vorig jaar - keken in het uur na zonsondergang naar vleermuizen. In totaal namen zij 2668 keer waar hoe vleermuizen rond hun huis op insecten jaagden.

Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de dijkversterking gaat twintig kilometer bijzonder leefgebied voorgoed verloren en dreigen elf soorten korstmossen uit Noord-Holland te verdwijnen.

Honderden zeldzame witte Beekmijtertjes in Limburg

De afgelopen weken werden in het Limburgse Belfeld honderden witte Beekmijtertjes gevonden. Belfeld is pas de tweede plaats in Nederland waar deze variant van dit waterminnende zwammetje werd gevonden. Ook in de rest van Europa worden witte Beekmijtertjes slechts zeer zelden gemeld.

Oude herbarium-exemplaren geven hun DNA-geheimen prijs

Voor veel biogeografische studies naar plantengroepen is materiaal van over de halve wereld nodig. Zelfs buiten coronatijd is het verzamelen hiervan amper te doen. Gelukkig lukt het steeds beter om ook oude, lang geleden in verre streken verzamelde herbariumexemplaren te gebruiken, om zo biogeografische vragen te beantwoorden.

Nieuw boek: Stadsflora van de Lage Landen

Wist je dat planten een uniek verhaal vertellen over de cultuurhistorie van jouw stad, en dat ze tegelijkertijd een blik geven in de toekomst van de Nederlandse flora? Je ontdekt het met de kersverse Stadsflora van de Lage Landen. Laat je verrassen door de soortenrijkdom en hun verhalen in jouw stad!

Tweejarig onderzoek naar maatschappelijke impact en betere beheersing eikenprocessierups

Een consortium van bijna twintig organisaties en gemeenten gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. De nieuwe inzichten moeten leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. De afgelopen jaren is het onvoldoende gelukt om de rups beheersbaar te houden.

Zonnebrand versterkt beschadigend effect van klimaatverandering op warmwaterkoraal

De laatste jaren worden steeds vaker UV-filters afkomstig van zonnebrandcrème in kustwater aangetoond. Deze UV-filters lijken het koraal nog verder te verzwakken dan het al is, waardoor het opgewarmde zeewater het koraal nog meer kan beschadigen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.

Pagina's