Natuurbericht

Russische rattenslang heeft annexatie aspiraties

In 1994 is de Russische rattenslang in Eelde geïntroduceerd. De soort heeft standgehouden en zich succesvol voortgeplant. Uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van de soort in Eelde en omgeving is in 2016 uitgevoerd. Tot dan toe waren er geen waarnemingen buiten de gemeente Tynaarlo, waartoe het dorp Eelde behoort. In 2017 is in Peize een jong dier gevonden. Breidt de soort zich nu snel uit?

Jonge gierzwaluwen vliegen uit

In juni vliegen de vogels je letterlijk om de oren. Jonge vogels zijn uitgevlogen en wie oplet zal het zeker zien: hele families zwerven van tuin naar tuin. Kijk ook eens omhoog. Jonge gierzwaluwen leren nu in de lucht hoe ze moeten leven buiten het nest. Een spannende opgave, want de komende twee jaar zetten ze geen poot aan de grond.

Duinherstel: nieuwe uitdaging voor bodemtransplantatie

Hoe belangrijk is bodemleven voor het herstel van natuurkwaliteit? Om daar meer over te weten te komen, gaan onderzoekers al dan niet gesteriliseerde bodem in het duingebied Meijendel bij Den Haag 'inoculeren' met grond en zaden van elders. Bij het project worden op het NIOO ontwikkelde bodemtransplantatietechnieken voor het eerst toegepast in een duinlandschap.

Enige leefgebied donker pimpernelblauwtje vertrapt

Net als voorgaande jaren lopen tientallen vlinderliefhebbers en -fotografen door het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje in Nederland. Het gaat om een klein stuk berm van een provinciale weg bij Posterholt in Limburg. De waardplant grote pimpernel staat al niet meer overal overeind, en het leefgebied van de mieren, essentieel voor deze soort, wordt vertrapt.

Nauwe korfslak afgenomen door natuurbeleid

De Nauwe korfslak is een streng beschermde huisjesslak. Uit een CBS-analyse van onderzoeksgegevens uit de periode 2004-2017 komt een duidelijke en sterke landelijke afname van de Nederlandse populaties naar voren. De hoofdoorzaak van die daling blijkt vooral te liggen in het grootschalige natuurbeheer in de Nederlandse kustduinen.

Bruine eikenpage weer gezien in De Maashorst

De laatste jaren werden nauwelijks nog bruine eikenpages in De Maashorst waargenomen. De laatst gedocumenteerde waarneming stamt uit 2013. De vrees was dan ook dat de soort niet meer in het gebied zou voorkomen. Een speurtocht naar eitjes afgelopen winter leverde niets op. Een zoektocht naar vlinders vorige maand bracht meer succes. Er werden vijf bruine eikenpages gezien.

Indrukwekkend: wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen in GBIF; Nederland een van de hofleveranciers

Meer dan 1200 instellingen in 123 landen hebben met 1 miljoen onderzoekers en burgers wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen bijeengebracht in de Global Biodiversity Information Facility. Nederland heeft via NLBIF meer dan 28 miljoen waarnemingen ingebracht en staat op de achtste plaats van landen die het meest bijdragen. Dit jaar worden de waarnemingen mogelijk 1 triljoen keer gedownload.

Juveniele amfibieën vroeg aan wal

Het voorjaar van 2018 was uitzonderlijk warm en dit heeft een groot effect op amfibieën. Koorperiodes en eiafzetperiodes van ‘vroege’ en ‘late’ soorten overlapten elkaar, en larven ontwikkelden zich door de hoge temperaturen snel. Veel jonge amfibieën komen hierdoor dit jaar vroeg aan land. Aanhoudende droogte kan de metamorfose van amfibieën ook bespoedigen.

Dit voorjaar bezochten zes verschillende wolven Nederland

Uit de DNA-analyse van monsters uit bijtwonden bij doodgebeten of verwonde schapen blijkt dat er dit voorjaar zes verschillende wolven door Nederland gelopen hebben. Drie mannen en drie vrouwen. De inmiddels bekende wolf Naya zit bij die zes wolven. Deze zomer wordt door de overheden gewerkt aan het Draaiboek wolf voor de volgende fase waarin een wolf, een paar of een roedel zich vestigt.

Hommelnesten gezocht

In iedere tuin met bloemen vliegen hommels rond. Je ziet ze vaak van bloem naar bloem vliegen met klompjes stuifmeel aan de achterpoten. Dat stuifmeel moet naar het nest als voedsel voor de jongen. Maar, … waar is dat nest?

Heb jij al vleermuizen zien drinken?

Het is iedereen wel duidelijk dat het heet en droog is. Voor vleermuizen heeft dit voor- en nadelen. Tijdens het warme weer kunnen ze de hele nacht jagen en zijn er grotere prooien beschikbaar. Uidroging ligt echter op de loer doordat ze nu niet voldoende vocht uit hun eten halen. Dan wil een vleermuis wel eens een slok water uit een beschutte waterpartij of zelfs een zwembad 'scheppen'.

Provincie Groningen komt op voor boerenlandvlinders

Boerenlandvlinders hebben het moeilijk, ook in de provincie Groningen. Toch zijn deze vlinders met allerlei maatregelen een handje te helpen. Verschillende boeren en terreinbeheerders in Groningen zijn ermee aan de slag gegaan. In het inspiratieboek 'Boerenlandvlinders in Groningen', dat vandaag aan Gedeputeerde Staghouwer wordt gepresenteerd, valt hier meer over te lezen.

Op weg naar akkernatuur in het Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon, een poldergebied bij Rotterdam, komt extra ruimte voor natuur en recreatie. Er zijn plannen voor wandel-, fiets- en vaarroutes. Lokale boeren gaan laten zien hoe zij het gebied onderhouden en hun streekproducten verbouwen. Een gebiedscoöperatie gaat invulling geven aan de plannen; er is geld beschikbaar vanuit het project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Monster roofblei in de kop van Noord-Holland

Tijdens visonderzoek in de kop van Noord-Holland kwam dit voorjaar een hele grote verrassing boven water: een monster roofblei! Deze uitheemse karperachtige geeft de voorkeur aan stromend water en komt in Nederland voornamelijk in de grote rivieren en omliggende wateren voor. Wat doet deze vis in de kop van Noord-Holland?

Goudjakhals van Ruurlo blijkt gefabriceerd filmpje

Vorige week was het groot nieuws, de derde officiële melding van een goudjakhals in Nederland. Gefilmd bij Ruurlo in Gelderland. Helaas blijkt het filmpje gemaakt te zijn door een professioneel reclamebureau. Daarmee vervalt deze derde melding van een goudjakhals in Nederland en is het wachten op een nieuwe melding. De goudjakhals komt naar Nederland, maar hoe snel is niet te voorspellen.

Koolmezen eten zelfs poppen van eikenprocessierups

Eerder legden we vast dat mezen jonge en oudere eikenprocessierupsen eten. Nu hebben we op film vastgelegd dat koolmezen ook poppen uit de nesten halen. Het is hard werken voor de koolmees. De poppen zitten in een taaie cocon. Toch lukt het ze feilloos de poppen eruit te halen. Het is een van de resultaten van het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups.

Trosbosbes gevonden en aangepakt in Vechtplassengebied

Trosbosbes is een invasieve exoot die steeds vaker verwildert in de Nederlandse natuur, waaronder in kwetsbare veengebieden. Onlangs hebben verschillende partijen in het Oostelijk Vechtplassengebied de verspreiding van Trosbosbes geïnventariseerd en werken ze samen aan de bestrijding ervan.

Insectenexplosie bij patrijzenproject PARTRIDGE

Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen 30 jaar met wel 75 procent achteruit gehold. Insectenetende vogels krijgen daardoor zware klappen. De patrijs bijvoorbeeld is bijna verdwenen in Nederland. In de proefgebieden van het project PARTRIDGE vond het afgelopen jaar echter een explosieve toename van insecten plaats. “Met de juiste maatregelen, kunnen insecten zich snel herstellen."

Nachtvlinders, maar 'gewoon' overdag actief

Er komen regelmatig vragen binnen bij De Vlinderstichting van mensen die vlinders hebben gezien, maar ze in de boekjes niet kunnen vinden. “Dat zijn vast hele bijzondere”. Vaak gaat het dan om nachtvlinders die overdag actief zijn. Dat zijn er vele tientallen, maar deze staan niet in de gewone vlinderboeken.

Een zakpijp met twee anussen; een wonderlijke waarneming

Natuurwaarnemingen leiden vaak tot momenten van verwondering. Zo kwam na ruim 4300 duiken een vrijwilliger van Stichting ANEMOON een wel heel wonderlijk dier tegen in het Grevelingenmeer: een Doorschijnende zakpijp met twee anussen. Gewoonlijk hebben die, net als de meeste andere organismen en ook wij mensen, er slechts één!

Pagina's