Natuurbericht

Met gratis zoekkaarten de natuur in

Het beste uit een bezoek aan het natuurgebied om de hoek halen, eindelijk eens ontdekken welke diersporen je bent tegengekomen, of misschien wel gewoon zien wat je eigen achtertuin allemaal te bieden heeft? Handige hulpmiddelen daarvoor zijn de zoekkaarten van ARK Natuurontwikkeling.

Overlast eikenprocessierups sterk toegenomen en leidt tot problemen

Op veel plaatsen worden zeer grote aantallen eikenprocessierupsen aangetroffen en ontstaat er overlast. Door het aanhoudende zeer warme weer en de snelle ontwikkeling van de eikenprocessierupsen lijkt de preventieve bespuiting minder effectief geweest. In dit bericht een overzicht van de situaties waar als eerste bestreden dient te worden volgens de leidraad eikenprocessierups.

Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor een transitie richting natuurinclusieve landbouw is het daarom niet alleen nodig dat boeren gaan bewegen, maar ook hun omgeving. Een nieuwe brochure geeft tips.

Vier 30 jaar FLORON mee met Midzomerplantenjacht

FLORON bestaat in 2018 dertig jaar. Om dat te vieren organiseert de stichting meer dan twintig Midzomerplantenjachten verspreid over het hele land. Iedere plantenliefhebber is bij deze excursies welkom, ongeacht zijn of haar kennisniveau. In dit bericht belichten wij in welke traditie de jubilerende soortenbeschermingsorganisatie staat. Vier jij 30 jaar FLORON met ons mee?

Vier Tiny Forests in jouw gemeente?

Een Tiny Forest is een minibos ongeveer ter grootte van een tennisveld. IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Postcodeloterij om honderd Tiny Forests te realiseren. Om dit doel te bereiken zoekt IVN 24 partnerships met gemeenten. Gemeenten kunnen zich tot 17 juli aanmelden om samen met hun inwoners vier Tiny Forests aan te planten.

Nationaal slootjesonderzoek van 8 tot 10 juni: op missie langs de waterkant

Tijdens de IVN Slootjesdagen 2018 dit weekend wordt voor het eerst een landelijk 'citizen science' slootjesonderzoek uitgevoerd. Wetenschappers van het NIOO willen zo antwoord krijgen op de vraag: hoe gezond zijn onze Nederlandse sloten? Kleine en grote burgerwetenschappers spelen daarbij een sleutelrol.

Ecologisch onderzoek beschermde #flora en #fauna van het #Binnenhof

Vanaf medio 2020 wordt het Binnenhof gerenoveerd. Voor de renovatie van start kan gaan, moeten veel zaken onderzocht worden. Zo ook de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft De Zoogdiervereniging de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beschermde flora en fauna van het Binnenhof. Bijvoorbeeld vleermuizen maken dankbaar gebruik van historische gebouwen.

Groot dikkopjes vliegen volop; zwartsprietdikkopjes nog niet

De vrijwillige 'admins' van de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee.nl draaien overuren nu er weer heel veel vlinders worden gezien en doorgegeven. De tientallen meldingen van zwartsprietdikkopje die eind mei en begin juni binnenkwamen, bleken allemaal groot dikkopjes te zijn. Hoe herken je deze soorten en hoe houd je ze uit elkaar?

Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaartrek

Het broedseizoen voor grauwe kiekendieven in Europa is weer begonnen. Maar terugkeren uit de overwinteringsgebieden in de Sahel is niet vanzelfsprekend: zeker dit voorjaar niet. In sommige overwinteringsgebieden was weinig voedsel beschikbaar, en tijdens de voorjaarstrek hadden de grauwe kiekendieven te kampen met tegenwind en zandstormen in de Sahara.

Sterke toename houtgroei in Europa en Nederland door stikstofdepositie en klimaatverandering

Houtgroei in Europa is de afgelopen vijftig jaar met circa zestig procent toegenomen. Naast veranderingen in management, is dit vooral het gevolg van de toegenomen stikstofdepositie. Dit blijkt uit een modelanalyse gebaseerd op veldgegevens. De voorspelde toename in CO2 en temperatuur in de komende decennia zijn de belangrijkste reden voor een verwachte verdere stijging in houtgroei.

Nederlandse hagedissen: waar zit het verschil?

In Nederland kennen we vier verschillende soorten hagedissen: hazelworm, zandhagedis, levendbarende hagedis en muurhagedis. Het onderscheid tussen de vaak samen voorkomende zandhagedis en levendbarende hagedis is het lastigst. Waar moet je bij die soorten nu precies op letten?

Kamer: herstel ons landschap!

Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer over de achteruitgang van het aantal insecten in Nederland. Goed al die aandacht daarvoor, maar laat de Kamer die aandacht nu ook omzetten in actie. Het gevaar dreigt anders dat het debat niet veel meer oplevert dan de wens voor aanvullend onderzoek.

Aanleg oesterbank en 3D-geprinte riffen primeur voor Noordzee

In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, is op zo’n 20 meter diepte een uniek natuurherstelproject gestart. In het gebied de Borkumse Stenen is 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst, onder meer op 3D-geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat in diepere delen van de Noordzee oesterbanken worden hersteld.

Hoe was het vlindervoorjaar?

Het totaal aantal dagvlinders dit voorjaar lag dicht bij normaal, maar ze vlogen eerder en korter door de warmte. De junidip begon al in mei en was dieper dan we gewend zijn. De algemeen voorkomende kleine vos, dagpauwoog en gehakkelde aurelia deden het minder goed, terwijl de citroenvlinder duidelijk in de lift zit. Diverse zeldzame vlinders, zoals het klaverblauwtje, hadden een goed voorjaar.

Brandganzen trekken sneller door klimaatverandering, maar zijn nog steeds te laat

Wat zijn de effecten van de opwarming van het klimaat voor een Arctische trekvogel? NIOO-onderzoeker Thomas Lameris onderzocht of brandganzen de timing van voorjaarstrek en legdatum kunnen aanpassen aan vroegere voorjaren, en zo klimaatverandering kunnen bijbenen. En zo niet: heeft dit dan negatieve gevolgen voor hun kuikens?

Zeldzaam Goudstipje in Oosterschelde aangetroffen

Op 27 mei trof een vrijwilliger van Stichting ANEMOON één enkel exemplaar van het Goudstipje aan in de noordwestelijke Oosterschelde. Het was een zeer bijzondere waarneming omdat het voor deze locatie een uiterst zeldzame soort betreft en omdat het een zeenaaktslakje is met een wel heel bijzonder en karakteristiek kenmerk: het lijkt wel alsof dit diertje bekleed is met bladgoud.

Nieuw voorstel Europees landbouwbeleid leidt tot afbraak plattelandsnatuur

Op vrijdag 1 juni heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Een van de belangrijkste onderwerpen waar Europa zich mee bezig houdt. De miljarden aan landbouwsubsidies uit Brussel vormen en vervormen het agrarisch landschap in Europa.

Pagina's