Natuurbericht

Steeds meer dino's in de toekomst? @niooknaw

In de toekomst treffen we door klimaatverandering mogelijk vaker giftige algen in onze kustwateren aan. Onderzoekers Karen Brandenburg en Dedmer van de Waal van het NIOO raden dan ook aan om dit nauwlettend in de gaten te houden met landelijke monitoring. Ze bestudeerden de giftige algenbloeien van zogenaamde dinoflagellaten, die in Zeeland al elk jaar de kop opsteken.

Doe mee met fotoactie kruidenrijk grasland

Het Wereld Natuur Fonds, ministerie LNV, RVO, BoerenNatuur en WUR (WEnR) vragen je hulp bij het verzamelen van 4000 actuele foto’s van kruidenrijke graslanden in Nederland. Tot 15 juni kun je kruidenrijke graslanden fotograferen en doorgeven via een speciale webapp. Deze oproep maakt deel uit van een onderzoek om kruidenrijke graslanden op een eenvoudige en betrouwbare manier te leren herkennen.

Iepenpage leren zoeken - cursus

De iepenpage is een zeldzame vlinder die zich sinds 2014 heeft uitgebreid. Door onderzoek van De Vlinderstichting is meer bekend geworden over de leefwijze. Met gericht zoeken op de juiste plekken en op de juiste manier, en ‘leren kijken’ zijn ze nu op diverse plekken gevonden – ondanks de verborgen levenswijze van deze soort. Tijdens een speciale iepenpage-cursus leer je de kneepjes van het vak.

Nachtbraken voor bosrietzangers

Wanneer in het oosten de eerste paarse gloed aan de hemel verschijnt om een ochtend in juni aan te kondigen, klinkt vanuit een ruigte met brandnetels en bramen een eindeloze serie van vogelimitaties: een zingende bosrietzanger! De zangpiek van deze zangvogels is zo kort, dat vogeltellers moeten nachtbraken om ze te horen. Dit jaar was het een week langer wachten op de ‘bosrietjes’.

Voor het eerst in 30 jaar weer voortplanting van de grote vos in Nederland

De grote vos was nagenoeg verdwenen uit ons land, maar dat lijkt nu te veranderen. De afgelopen jaren werden er al regelmatig vlinders gezien, maar bewijs voor voortplanting werd slechts sporadisch gevonden. Nu zijn er op verschillende plekken rupsen gevonden. Komt de grote vos weer terug naar Nederland?

Let op: overlastseizoen eikenprocessierupsen begonnen, nesten uit bomen gewaaid

De levensfase waarbij de eikenprocessierups brandharen heeft is sinds de laatste week van mei nagenoeg overal bereikt. Nestvorming is inmiddels duidelijk zichtbaar in de bomen aanwezig. Door het noodweer van de afgelopen twee dagen zijn eikenprocessierupsen, hun nesten en vervellingshuidjes uit de bomen gewaaid. Hierdoor is de kans groter dat mensen en (huis)dieren in contact komen met brandharen.

Nieuw en veel voorkomend micro-organisme gevonden in koralen

Bijna een derde van alle mariene soorten zijn te vinden op of rond koraalriffen. De snelle afname van koraalriffen is dan ook een grote zorg. Om koralen als geheel beter te begrijpen, hebben wetenschappers eukaryotische micro-organismen onderzocht. Onderzoekers ontdekten een nieuw, veel voorkomend micro-organisme, dat leeft in een groot aantal tropische koraalsoorten, genaamd 'corallicoliden'.

Kom op, ga de zolder op!

Afgelopen weekend ging het seizoen voor de Zoldertellingen van Vleermuizen 2019 van start. Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden overal in Nederland zolders en torens bezocht om te zoeken naar (sporen van) vleermuizen. Sinds 2008 zijn deze tellingen onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Ga mee op eilandsafari in het Haringvliet!

Vaar mee met het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling naar het nieuwe vogel- en viseiland Bliek in het Haringvliet, en spot de eerste broedende vogels. Leer van onze experts meer over onze unieke Nederlandse deltanatuur.

Gezocht: slangenhemden voor ziekteonderzoek

Sinds 2017 doet de Universiteit van Gent samen met Stichting RAVON onderzoek naar de aanwezigheid van Snake Fungal Disease (SFD) in populaties wilde slangen. Tot nog toe is de schimmel gelukkig nog niet in Nederland aangetoond. De afgelopen twee jaar is er aan onze oproep om slangenhemden op te sturen fantastisch gehoor gegeven! Ook dit veldseizoen zetten we de zoektocht onverminderd door.

Deze lente veel Narrentasjes

Het Narrentasje is een schimmel die in een vroeg ontwikkelingsstadium het vruchtbeginsel van diverse soorten Prunus binnendringt en de controle over de groei overneemt. Dit leidt tot langwerpige pitloze vruchtjes die niet meer eetbaar zijn. In vergelijking met eerdere jaren zijn er deze lenteperiode veel meldingen van het Narrentasje.

Vijf tips voor meer (soorten) vogels in je tuin

Koolmees, merel, roodborst of winterkoning. Hoe groener je tuin, des te meer soorten vogels voor je komen zingen. Op Mijnvogeltuin.nl van Vogelbescherming Nederland kun je via de postcode-vogelcheck ontdekken welke vogels bij jou in de buurt leven en wat je kunt doen om ze naar jouw tuin te lokken. Hieronder alvast een paar tips.

Ontwikkeling Harlekijn na langdurige droogte

Drie grote groeiplaatsen van de orchidee Harlekijn in Zuidwest-Nederland lieten dit jaar een heel verschillende ontwikkeling zien. Dit heeft alles te maken met het verloop van de grondwaterstand. Extreme omstandigheden, zoals langdurige droogte, slaan op de ene plek keihard toe terwijl deze soort op de andere locatie juist toeneemt. Hoe komt dat?

Tweede #wolf gevestigd op de #Veluwe @WURenvironment

Een tweede wolf heeft zich gevestigd op de Veluwe. Dat blijkt uit het monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. In de periode van 1 februari tot en met 1 mei 2019 waren er in totaal zes wolven in Nederland, waaronder één in Limburg.

Wordt droogte de #speerwaterjuffer fataal? @vlinderNL

De zomer van 2018 was erg droog en warm. Dat merken we nu nog steeds: op veel plekken in Nederland is de droogte nog niet voorbij. Libellen leven als larve in het water en droogte kan dan ook een probleem zijn. We beginnen de gevolgen nu duidelijk te zien en het ziet er niet goed uit. Een voorbode van wat er kan gebeuren door klimaatverandering.

Het #BosscheBroek bloeit op @Brabant

Het Bossche Broek bloeit op dankzij de hydrologische maatregelen die de provincie Noord-Brabant eind 2018 liet uitvoeren. De aanhoudende droogte is nu minder van invloed en daar profiteert de vegetatie van. Het kwelwater verspreidt zich goed door het gebied en de stuwen houden het kwelwater langer vast.

Een voor de wetenschap nieuwe #korstmos ontdekt in de #Biesbosch @BLWG_NL @VroegeVogels

In 2016 werd in de Biesbosch een korstmos gevonden dat door specialisten niet zomaar op naam kon worden gebracht. Het bleek een voor de wetenschap nieuwe soort die in het laatste nummer van The Lichenologist wordt beschreven als Chaenotheca biesboschii. Als Nederlandse naam is Wilgenschorssteeltje gekozen. De Biesbosch is in de afgelopen tien jaar tijd uitzonderlijk rijk aan korstmossen geworden.

Witte #wenteltrap weer door #duikers waargenomen @_ANEMOON

Recent is door sportduikers een levende Witte wenteltrap gevonden in de Oosterschelde. In de afgelopen twintig jaar is deze soort, duikend in de Oosterschelde, slechts twaalf keer gemeld bij Stichting ANEMOON. Het betreft dus een zeldzame vondst. Of deze waarneming een indicatie is van een opkomst van de soort is onzeker. Daarvan kan pas sprake zijn als de soort komende tijd vaker gevonden wordt.

Succesvolle lancering automatische insectentelling in Noord-Holland

Op een zonnig veld van zorgboerderij Saens Groen in Wormer kwamen recent onderzoekers en belanghebbenden bij elkaar voor de landelijke aftrap van een nieuw monitoringssysteem voor insecten. Het systeem maakt het voor het eerst mogelijk om volledig automatisch insecten te tellen én te herkennen.

Broedsels spotten vanuit nieuwe vogelkijkhut Haringvliet

Het gaat goed met de natuur in en om het Haringvliet: er is een flinke jonge aanwas van onder meer de bruine kiekendief en de tureluur. In het Haringvliet is onlangs een nieuwe vogelboulevard geopend waar natuurliefhebbers al deze rijkdom kunnen bewonderen: het Hellegat-Ventjager.

Pagina's