Natuurbericht

Huismoeder meest waargenomen nachtvlinder van 2019

In 2019 zijn er 300.000 waarnemingen van macronachtvlinders doorgegeven van in totaal 694 soorten. De huismoeder, de gamma-uil en de kolibrievlinder werden het meest gezien, en hadden ook de grootste verspreiding in Nederland. De eikenprocessierups stond op de zevende plek qua aantal waarnemingen. Er werd dit jaar één nieuwe soort voor Nederland gevonden: de grauwe bandspanner.

Hoeveel grazers passen er in een natuurgebied?

Wildlevende paarden en runderen planten zich jaarlijks voort. De kuddes groeien daardoor, maar de natuurgebieden waar ze in leven groeien meestal niet mee. Dan komt vroeg of laat de vraag waarmee menig beheerder worstelt: wanneer zijn de kuddes te groot en passen de grazers niet meer in het gebied? Een vraag die ook regelmatig door het publiek wordt gesteld.

Laatste ijstijd nog steeds van invloed op verspreidingsgebied wulp

Het verspreidingsgebied van ondersoorten van de wulp is terug te voeren tot het laatste glaciale maximum, zo’n 20.000 geleden. Dat blijkt uit onderzoek van biologen van onder andere Naturalis Biodiversity Center. Zij vergeleken het DNA van wulpen en regenwulpen in Eurazië en Noord-Amerika om te verklaren waarom welke ondersoort waar voorkomt.

Geen sneeuwvlokken maar pollen met kerst

Door het zeer zachte decemberweer komen de eerste hazelaars en elzen nu al in bloei. Omdat het voorlopig zacht blijft moeten mensen die gevoelig zijn voor pollen van deze soorten rekening houden met hooikoortsklachten. Dat melden Wageningen University, LUMC en Weeronline. Tijdens Kerst is het meestal droog en kan de hoeveelheid pollen in de lucht toenemen.

Aantal berggorilla’s gestegen naar 1063

Goed nieuws! Na een telling in parken in Oeganda en DRC blijkt dat het aantal berggorilla's in het gebied is gestegen. Een mooi resultaat van onvermoeibare natuurbeschermers samen met de lokale bevolking.

2020 wordt het jaar van de Wilde Eend

Hoe kan het dat een van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? In 2020 krijgen we de kans de Wilde Eend eens goed onder de loep te nemen. Vogelbescherming en Sovon hebben 2020 namelijk uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend.

Keizersmantel is echt terug in Nederland

De keizersmantel is een grote en opvallende vlinder, die in de vorige eeuw verdween uit ons land. Af en toe kwamen er zwervers binnen, op sommige plekken zelfs een aantal malen binnen een paar jaar. Tegenwoordig kunnen nu ook zwervende exemplaren worden gezien op heel veel plekken. Ook zijn er zeker zes streken waar de keizersmantel zich jaar in jaar uit voortplant. Hij is echt terug!

Dennenslijmkoppen van het Kootwijkerveen terug van weggeweest

Door de droge zomer van 2018 was het vorig jaar treurig gesteld met de Dennenslijmkoppen van het Kootwijkerveen (GD). Dit jaar is de 'Heraut van de Winter' hier weer op veel groeiplaatsen in aantal tevoorschijn gekomen. Deze slijmkop heeft de bijnaam 'Heraut van de Winter' gekregen vanwege zijn eigenschap om pas laat in de herfst tevoorschijn te komen. Dit doen ze pas na de eerste nachtvorst.

Glasaal beter in beeld door uitbreiding monitoring langs gehele kust

Voor het eerst in de geschiedenis worden vanaf komend voorjaar intrekkende glasalen (jonge palingen) langs de volledige Nederlandse kustlijn geteld. Een unicum, mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Postcode Loterij. Komend voorjaar gaat ook de Waddenzeekust meedoen in de kruisnetmonitoring: een project dat grotendeels op de inzet van toegewijde vrijwilligers draait. Doe jij ook mee?

Nieuwbouwwijk Berkelbosch vogelvriendelijk

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland slaan de handen ineen. Samen gaan ze aan de slag om vogels en natuur een plek in de stad te geven. In de nieuwbouwwijk Berkelbosch in Eindhoven creëren zij een vogelvriendelijke omgeving, waar vogels alle kans krijgen om te leven. Ook de nieuwe bewoners worden hierbij betrokken.

Zo groen kan Nederland over honderd jaar zijn

Over honderd jaar is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw, en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk, zeggen de Wageningse onderzoekers Michael van Buuren en Martin Baptist.

Nieuwe zoetwaterkreeft voor Nederland ook in de Amerongse Bovenpolder

Tijdens visstandbemonsteringen in de Amerongse Bovenpolder vingen onderzoekers van Wageningen Environmental Research meerdere Calicotrivierkreeften. Dit is de tweede locatie in Nederland waar de soort is gevonden. Eerder dit jaar trof Bureau Waardenburg een eerste exemplaar aan langs de Waal. De soort vormt mogelijk een groot risico voor onze inheemse watergebonden flora en fauna.

Fulltime vrijwilliger dagelijks op pad om planten te inventariseren in West-Brabant

Als er een gilde van plantendeskundigen zou bestaan, had Petra van der Wiel daarin vast en zeker een vooraanstaande positie. De Roosendaalse kent duizenden soorten. In de zomermaanden gaat ze vrijwel iedere dag op pad om in West-Brabant planten te inventariseren. Fulltime vrijwilliger, zo noemt ze zich. Haar werk blijkt belangrijker te zijn dan het in eerste instantie doet vermoeden.

Tijdelijke Natuur werkt! 10 jaar, 50 terreinen & 3800 hectare verder

In 2009 werd de eerste ontheffing Tijdelijke Natuur afgegeven. Nu, 10 jaar later, is er maar één conclusie mogelijk: Tijdelijke Natuur werkt. Het is gebruikt op ruim 50 terreinen, gezamenlijk goed voor bijna 3800 hectare. Het juridische instrument Tijdelijke Natuur verkleint risico’s voor ontwikkelaars, en biedt ruimte aan de natuur.

De Jongerenraad van Staatsbosbeheer zoekt nieuwe leden

‘Jongeren zijn de natuurbeschermers van de toekomst’, wordt vaak gezegd. Maar waarom zouden jongeren niet nu al actief meedenken over natuurbeheersvraagstukken? Daartoe heeft Staatsbosbeheer in 2016 de Jongerenraad opgericht: een divers gezelschap van scholieren, studenten en werkenden van 18 tot 28 jaar oud met een passie voor natuur. Op dit moment is de Jongerenraad op zoek naar nieuwe leden.

Planktonslakkensoort na 47 jaar vernoemd naar ontdekker

47 jaar nadat plankton-expert Siebrecht van der Spoel een aantal zeeslakken ving tussen zijn plankton net in de Zuid-Pacifische Oceaan, zijn deze eindelijk tot nieuwe soort verklaard. Met moderne technieken zijn biologen van Naturalis Biodiversity Center erin geslaagd om Atlanta vanderspoeli te onderscheiden van andere planktonslakken.

Weer zand op het Kootwijkerzand

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt op het Kootwijkerzand. Over een oppervlakte van bijna 30 hectare heeft Staatsbosbeheer het stuifzand hersteld door de moslaag eraf te schrapen. Vanaf uitkijktoren De Zandloper, die twee jaar geleden vernieuwd is, is het werk te zien. Het afgevoerde materiaal wordt verwerkt in het nieuwe ecoduct Clemens Cornielje.

Europese Commissie: Waterwet blijft!

De waterwet - de zogenaamde Kaderrichtlijn Water – is ‘fit for purpose’. Dit besloot de Europese Commissie na een twee jaar durende evaluatie. Bart Geenen, hoofd zoetwater WWF-NL, noemt het geweldig nieuws! Alle lidstaten committeren zich en koersen hiermee op een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa, uiterlijk in 2027.

In 2019 minder mieren, meer miljoenpoten en weer pissebedden

Ondanks het natte najaar gaan de regenwormen net niet aan kop in de Bodemdieren Top 3 van Nederlandse Tuinen. De pissebedden hebben het alweer voor elkaar: zij zijn in de meeste tuinen (maar liefst 91%) gescoord. Bijna 1000 waarnemers uit het hele land ontdekten tijdens de Bodemdierendagen 2019 zo’n 7900 ‘bodemschatjes’. En honderden mensen trakteerden hun bodemdieren op een 'bodemdierensnack'.

Grootschalig natuurherstel oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis

Vandaag roepen 15 Europese rewilding organisaties de EU op om te kiezen voor een wilder Europa. Maak grootschalig natuurherstel (rewilding) onderdeel van de Green Deal en de Biodiversity Strategy van de EU. Dit heeft de potentie de gevolgen van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen, en de achteruitgang in biodiversiteit om te keren.

Pagina's