Natuurbericht

Scheefbloemwitje al bijna in heel Nederland

Het scheefbloemwitje is pas sinds 2015 in ons land, maar is inmiddels in alle provincies al gezien en een groot deel van Nederland is al gekoloniseerd. De komende weken vliegt de soort nog en kan deze op nieuwe plekken worden ontdekt. Dat is niet zo eenvoudig, want hij lijkt best sterk op de andere witjes.

Maas weer opgeruimd

Al meer dan 430 vrijwilligers hebben zich in 2019 ingezet voor schone Maasoevers. De resultaten van hun inzet zijn nu bekend: ze verzamelden meer dan 650 vuilniszakken van 60 liter vol met zwerfaval.

Verspreiding Japanse zeepbelslak komt langzaam op gang

De Japanse zeepbelslak is sinds 2018 bekend uit het Veerse Meer. Toen kwam deze exoot uitsluitend voor op een kleine locatie ten oosten van de jachthaven bij Wolphaartsdijk. Ruim een jaar later zijn de dieren weliswaar aan een kleine opmars begonnen, maar is het bekende voorkomen tot op heden alleen nog steeds beperkt tot een gebied van even ten westen tot even ten oosten van Wolphaartsdijk.

Regulier hooikoortsseizoen voorbij; Hitte echter gunstig voor alsemambrosia

De pollenconcentratie van gras en bijvoet is sterk teruggelopen. Daarmee is het reguliere hooikoortsseizoen zo goed als voorbij. De huidige zeer hoge temperaturen zijn echter ideaal voor alsemambrosia. Alsemambrosia komt nu pas in bloei en kan lokaal hooikoortsklachten veroorzaken. Vooral bij vogelvoederplaatsen kan de alsemambrosia aanwezig zijn.

Diepzeesoorten

Onderzoekers van Wageningen Marine Research en de pelagische visserijsector hebben gezamenlijk een determinatiegids voor diepzeevissoorten uitgebracht. De fotogids omvat een selectie van bijna honderd bijzondere vissoorten en tien inktvissoorten uit de meso-pelagische zone (tussen 200 en 1000 meter diepte) in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Laatste fase natuurherstel Wooldse Veen in uitvoering

De komende weken zullen de laatste werkzaamheden in en om het Wooldse Veen uitgevoerd worden. Het gaat om het dempen van sloten en het leggen van duikers, het inrichten van enkele voormalige landbouwpercelen, het plaatsen van scherm en het kappen van een kleine oppervlakte bos. Het is dan het eerste gebied in Gelderland waar de natuurherstelmaatregelen klaar zijn.

De zwartpootwolbij, een verrassende nieuwe bijensoort voor Nederland

Op 30 juli werd tijdens veldwerk in de bebouwde kom van Ede een vrouwtje van de Anthidium septemspinosum aangetroffen, een wilde bij die niet eerder in ons land werd vastgesteld. Als Nederlandse naam wordt zwartpootwolbij voorgesteld. Het aantal soorten wilde bijen bekend uit ons land komt hiermee op 361.

Werkgroep Zeearend volgt jonge zeearenden via een GPS-zender

Vier zeearenden zijn sinds eind mei 2019 door de Werkgroep Zeearend voorzien van een GPS-zender: twee in Flevoland en twee in de regio van het Haringvliet. Daarmee kunnen de jonge vogels de komende jaren worden gevolgd, als ze op zoek gaan naar een eigen territorium en partner. Terreinbeheerders en overheden krijgen hiermee informatie over hoe ze de zeearend beter kunnen beschermen.

Normen en waarden van belang in dialoog over opvolging mosselconvenant

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat mosselkwekers, natuurorganisaties, beleidsadviseurs bij de overheid en wetenschappers verschillende ideeën hebben over hoe de natuur functioneert, en hoe je moet omgaan met die natuur. Nieuwe afspraken over mosselzaadvangst en mosselkweek in de Waddenzee vragen om breed gedragen onderzoek, en om het meenemen van normen en waarden.

Slim dakgebruik biedt kansen voor leefomgeving

We krijgen steeds vaker te maken met extremer weer ten gevolge van klimaatverandering. Tegelijkertijd staat de energietransitie voor de deur; we moeten omschakelen naar alternatieve brandstoffen. En dan neemt de biodiversiteit ook nog eens af. Kunnen we onze eigen omgeving inzetten voor deze opgaven? Ja, we kunnen het dak op!

Tweede ronde zadellibellen?

Op verschillende plekken in Nederland zijn dit jaar zadellibellen opgedoken. Dit waren zwervers uit het zuidoosten. Ze zijn samen met de distelvlinders uit de omgeving van Israël gekomen. Tot nu toe waren er, als er al zadellibellen naar Nederland kwamen, altijd maar een paar, maar dit jaar waren het er tientallen. Krijgen we de komende weken de nakomelingen te zien? Dat zou uniek zijn.

Bronstige stier laat de schoorsteen roken

Stierenkuilen bieden vestigingsplekken voor de zeldzame schoorsteenwesp Odynerus melanocephalus. Deze wesp gedijt in kruidenrijke natuurontwikkelingsgebieden, maar wil er dan wel graag een stukje bodemwoeling bij. In een zomerserie over stierenkuilen presenteert ARK-onderzoeker Jeroen Helmer zijn verrassende ontdekkingen. Deze keer: een charmant bouwvakkertje in de stierenkuil.

Veel staalsteeltjes te vinden op Schiermonnikoog

Staalsteeltjes zijn paddenstoeltjes waarvan de meeste soorten in groepjes in schrale, al dan niet drassige graslanden kunnen worden gevonden. Veel natuurliefhebbers hebben nog nooit staalsteeltjes gezien, want vrijwel alle soorten zijn zeldzaam. In het westen van Schiermonnikoog werd een opvallend groot aantal Bruine zwartsneesatijnzwammen opgemerkt.

We moeten Nederland weer mooi maken

We spreken met Henny Brinkhof die bezig is met aanplant van wilgen. Met gebruik van de provinciale subsidie wijstgronden heeft hij drie percelen van 6½, 3½ en 1 hectare wijstgrond aangekocht. Over het laatste perceel loopt de Peelrandbreuk.

Vette trekvogels vliegen ver

Ontiegelijk dik worden, daar zijn veel trekvogels nu druk mee. Ook in uw tuin zijn vogels bezig zich vol te eten. Want met voldoende brandstof aan boord kunnen ze hun lange reis zuidwaarts volbrengen. Daar is soms een onvoorstelbare aanpassing van hun lichaam voor nodig.

Vijftig tinten rood: heidelibellen

Het is nu heidelibellentijd. Heidelibellen zijn voor veel mensen een moeilijke groep om op naam te brengen. Van de drie algemene soorten (steenrode, bruinrode en bloedrode heidelibel) lijken zelfs de namen op elkaar. Deze soorten worden dan ook vaak met elkaar verward. Als je weet op welke kenmerken je moet letten, kom je er vaak wel uit. Hier een korte stoomcursus heidelibellen herkennen.

#Nacht van de #Vleermuis en tweede #Vleermuistuintelling #tuintelling

Vleermuisliefhebbers kunnen het weekend van 23 tot en met 25 augustus 2019 hun hart ophalen tijdens een van de ruim zestig excursies tijdens de Nacht van de Vleermuis 2019. Wie daar geïnspireerd raakt, of dat al was, kan op 24 en 25 augustus tijdens de tweede Nationale Vleermuistuintelling ook de vleermuizen in zijn eigen tuin in kaart brengen.

Grondnesten #eikenprocessierups compliceren beheersing. Op 25 september vindt er een processierupsbijeenkomst voor professionals plaats. Opgave kan via link in dit natuurbericht

Een nieuwe studie bewijst dat de levenscyclus van de processierups met grondnesten een stuk ingewikkelder wordt. Rupsen met brandharen komen dan opeens pas in juni tevoorschijn. Dat is ruim nadat preventieve bespuitingen worden uitgevoerd. Het is één van de onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de landelijke bijeenkomst voor professionals op 25 september.

Wespendief: niet elke buizerd is een buizerd

De meeste vogels zijn al lang klaar met het broedseizoen, zo niet de wespendief. Dit is de maand dat de jongen van deze meest onzichtbare, maar ook meest opmerkelijke roofvogel van ons land het nest verlaten. In de oudere bossen, vooral naald- en gemengde bossen, kun je met wat geluk jonge wespendieven horen bedelen. Niet lang meer, want spoedig begint de trek naar het zuiden, richting Afrika.

Pagina's