Natuurbericht

In Nederland gezenderde Zeearend omgekomen door windturbine in Duitsland

Een jonge Zeearend die in 2019 in de Dordtse Biesbosch gezenderd werd, heeft op 24 februari een aanvaring met de rotoren van een windturbine in Duitsland gehad en is omgekomen. Met zowel een toename in het aantal windturbines als het aantal Zeearenden in Duitsland en Nederland zullen er steeds meer Zeearenden door windturbines om het leven komen.

Orchidee-extracten helpen bij de strijd tegen microbiële infecties

Toenemende antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Geneeskrachtige plantenextracten vormen een veelbelovend alternatief bij de behandeling van microbiële infecties. Orchideeën staan bekend om hun mooie bloemen, maar ze worden ook toegepast in de traditionele geneeskunde.

Zoetwatervissen hebben het zwaar

Een derde van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd, blijkt uit het 'vergeten vissen'-rapport dat is gepubliceerd door verschillende natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds. De variatie aan soorten in zoet water neemt wereldwijd twee keer zo snel af als in bossen en oceanen. Tachtig soorten zoetwatervissen zijn uitgestorven, waarvan alleen al zestien soorten in 2020!

Natuurlijke snoeimessen van ijs kortwieken de uiterwaarden

Geknakte takken en gevilde struiken zover het oog reikt. De combinatie van strenge vorst en dalend water in de rivieren zette half februari een bijzonder natuurlijk proces in gang. IJs als megasnoeimachine. Door het dalende water in de uiterwaarden hebben de gevormde ijsplaten hele takken van bomen getrokken en struiken in elkaar gedrukt. In één week is járen struweelontwikkeling tenietgedaan.

Aantal ingestuurde steekmuggen overweldigend; oproep stilgezet

Aan de oproep om muggen op te sturen naar Wageningen University is massaal gehoor gegeven. Met ruim zesduizend ingestuurde enveloppen is het aantal dusdanig hoog, dat we de mogelijkheid om muggen in te sturen stopzetten. De reeds ingestuurde steekmuggen zijn enorm waardevol voor het onderzoek. Meldingen van mate van muggenoverlast kunnen nog wel doorgegeven worden op Muggenradar.nl.

Houtsnip blijft brokkenpiloot

Tijdens de recente vorstperiode veranderde Nederland in een witte wereld. Die week waren er – niet geheel onverwacht – veel waarnemingen van op drift geraakte Houtsnippen.

Vissen op prooi kan roofvis helpen

Op zee wordt gevist op zowel kleine prooivissoorten (zoals haring, lodde en sprot) als grote roofvissoorten (zoals tonijn- en kabeljauwachtigen). De algemene theorie is dat het bevissen van prooivissen schadelijk is voor roofvissen. Uit een PNAS-publicatie van Floor Soudijn en collega's blijkt dat dit niet altijd opgaat. Onder sommige omstandigheden hebben roofvissen er juist baat bij.

Nederlandse wisenten naar Denemarken

Vanochtend zijn de laatste van negen wisenten uit de Maashorst, Veluwe en Natuurpark Lelystad uit de kuddes gehaald en apart gezet, in afwachting van hun verhuizing naar Denemarken volgende maand. Het is voor het eerst dat zo veel wisentgebieden in Nederland samenwerken aan zo’n grote internationale actie.

RAVON opent meldpunt voor zieke en dode reptielen en amfibieën

Ziekte en dood horen bij het leven. Alleen wanneer nieuwe, invasieve ziekteverwekkers inheemse populaties binnendringen, kunnen de gevolgen desastreus zijn. RAVON doet onderzoek naar verschillende ziektes die de inheemse fauna bedreigen en heeft daarom een nieuw meldpunt geopend: www.ravon.nl/ziektes.

Voorjaarsvlinders stropen: niet altijd succesvol, wel altijd spannend!

Er zijn twee veel gebruikte methoden om te onderzoeken welke nachtvlinders ergens voorkomen, met een felle lamp voor een laken of op een nachtvlinderval en stropen, ook wel smeren genoemd. Dat laatste werkt niet op alle momenten in het jaar even goed, maar nu, in het vroege voorjaar, als er nog maar weinig bloemen bloeien, is het een prima manier om een aantal voorjaarsuilen te zien te krijgen.

Geslaagde Mollentelling XL met zowel sneeuw als zon

De Mollentelling van 2021 verliep anders dan afgelopen jaren. Vanwege de omstandigheden met hoog water en de laag sneeuw die Nederland bedekte, werd besloten om de telling te verlengen. In plaats van slechts één weekend kon er dit jaar geteld worden van 13 tot en met 21 februari. Vooral tijdens de lentedagen richting het einde van de telling was er een piek in het aantal doorgegeven waarnemingen.

Beleef de Lente zondag van start

De webcams van ‘Beleef de Lente’ van Vogelbescherming gaan komende zondag weer aan! Het radioprogramma Vroege Vogels op NPO radio 1 zet de camera's tussen 7:00 en 10:00 live, zodat iedereen direct in de nesten kan kijken. De vogels genieten duidelijk al van het lentezonnetje: de bosuil zit te broeden op twee eieren en de steenuiltjes zijn tortelend in de kast te bewonderen.

Systeemgericht exotenbeheer

Een van de grootste knelpunten in het beheer van invasieve exoten is dat bestrijdingsmaatregelen van populaties exoten vaak maar een beperkte tijd effectief zijn. Dat komt doordat vrijwel alle invasieve exoten eigenschappen hebben waarmee ze zich snel kunnen herstellen van een sterke afname. Voor soorten die moeilijk te bestrijden zijn, is een andere strategie nodig.

Rotskust en klifflora aan de Wadden

De Afsluitdijk wordt grondig gerenoveerd. Daarbij wordt het talud aan de zeezijde helemaal gestript. Gelukkig is er in dat verband aandacht voor de bijzondere ‘kliffenflora’. Zaden van bijzondere planten zijn en worden verzameld voor ‘terugplaatsing’. Speciale golfbrekende blokken met veel voegen bieden hiervoor mogelijkheden. Er is een proef gestart om uit te vinden hoe dat het beste kan.

Pagina's