Natuurbericht

Onderzoek naar amfibieënschimmels gaat de volgende fase in

Amfibieën nemen wereldwijd af door verschillende ziektes, waarbij schimmels een grote rol spelen. Door onderzoek leren we steeds meer over de complexe interacties tussen de vaak invasieve schimmels, de amfibieën en hun omgeving. RAVON leidt de komende jaren gericht onderzoek om concrete beheer- en beleidsmaatregelen op te stellen tegen amfibieënschimmels.

Natuurjournaal 10 april 2024

Bontbekplevier is zeldzame strandbroeder en gewone grootoorvleermuizen verhuizen deze maand.

Vogels hebben baat bij inheemse biologische planten in de tuin

De eerste mooie dagen gaan vaak gepaard met een bezoek aan het tuincentrum. Veel mensen weten niet dat het belangrijk is om te kiezen voor inheemse biologische planten, en kopen met alle goede bedoelingen in het tuincentrum een 'insectenvriendelijke' plant uit de reguliere teelt die ze in de tuin zetten. Helaas zit er op deze planten vaak nog gif met alle gevolgen van dien voor insecten en vogels.

Het gevaar van meeliftende koralen

Koraalecosystemen zijn kwetsbaar voor invasieve soorten, waardoor ze uit balans gebracht kunnen worden. Zulke soorten worden onbedoeld getransporteerd, zoals blijkt uit onderzoek op een halfafzinkbaar platform dat afgemeerd lag bij Curaçao. Het platform bracht soorten met zich mee die nog niet eerder voorkwamen in de zuidelijke Caraïben.

Een middag vlinderen in het Kuinderbos: tel je mee?

Het Kuinderbos in de Noordoostpolder is een erg goed vlindergebied. Er komen bijzondere soorten voor en de wat ‘gewonere’ soorten kom je daar in hele grote aantallen tegen. Het is dan ook een erg gevarieerd bos. Jaarlijks wordt in een heel korte tijd (1,5 uur) door zoveel mogelijk mensen het hele gebied onderzocht. Dit jaar is dat de middag van 11 augustus. Hulp is welkom, tel je ook mee?

Landgoed Postel: van landbouwgrond naar natuur

In 2021 erfde Judith Schrijvers de landbouwgrond in Ulicoten van haar oma Martha. Ze wilde het in de familie houden én er actief ‘iets’ mee doen. Geïnspireerd door de buren koos ze voor een duurzame integratie van landbouw en natuur, met veel ruimte voor natuurwaarde. De nieuwe natuur die ook aansluit op het Natuur Netwerk Brabant wordt ingericht als kleinschalig coulisselandschap.

Groene Bondgenoten voor kennis, contacten en lokale impact

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de omgevingsplannen van een gemeente. Dit biedt alle Nederlanders nieuwe kansen voor het vergroenen van de buurt en herstellen van biodiversiteit in eigen leefomgeving.

Plant en insect: kievitsbloem

Pinksterbloem, fluitenkruid, paardenbloem, madeliefje én wilde kievitsbloem haalden de top vijf in de verkiezing van de nationale bloem. De eerste vier inclusief winnaar madeliefje zijn heel algemeen, de laatste lijkt een vreemde eend in de bijt. De kievitsbloem zullen de meeste stemmers alleen uit hun tuin kennen. Toch is dit een wilde bloem, zeldzaam, maar op die plekken soms massaal in bloei.

Kennis nodig voor behoud en herstel bestuivers

In Nederland komen 360 bijensoorten voor. Ze zijn onmisbaar voor de bestuiving van onze eetbare gewassen en wilde planten. Toch is ruim de helft van deze bijensoorten bedreigd. Wat kun je doen om een bijdrage te leveren aan hun behoud en herstel? Welke kennis is daarvoor nodig? En waar vind je die? Naturalis en Wageningen University hebben alle kennisbronnen, 363 in totaal, op een rijtje gezet.

Leave nothing but footprints: is dat genoeg om de duinen te behouden?

Lekker naar het strand en genieten van de zon en de zee. Voor velen is dit een belangrijke manier om te ontspannen als het warm is. Maar de Nederlandse stranden worden steeds drukker. Dit betekent dat het niet alleen moeilijk is om een parkeerplek te vinden of een goede plek voor je handdoek te veroveren. Ook voor planten is de drukte lastig: hoe overleef je al die voetstappen in het zand?

Tekort aan vrouwen voor het paapje

Het paapje is grotendeels uit ons land verdwenen door de intensivering van de landbouw. Maar ook in beschermde natuurgebieden gaat de soort achteruit. Naar de oorzaken hiervan hebben Sovon Vogelonderzoek, Stichting Bargerveen en Oenanthe Ecologie onderzoek gedaan in de leefgebieden van het paapje. Een tekort aan vrouwtjes blijkt een belangrijk knelpunt.

Kerkhoven zijn ook belangrijk voor paddenstoelen

Begraafplaatsen gelden als rustgebieden voor vele soorten vogels, planten en paddenstoelen. Daarom worden ze geregeld bezocht door leden van natuurverenigingen voor inventarisaties. Ook leden van Paddenstoelenwerkgroep 'De Noordkop' bezoeken begraafplaatsen vanwege de paddenstoelen. Dit keer stelde een stekelige zwam ons voor een raadsel.

Extreme droogte in Zambia is ramp voor mens en natuur

Vorige maand verklaarde de president van Zambia dat de huidige langdurige droogte in het Afrikaanse land inmiddels officieel een nationale ramp is. Meer dan 1,59 miljoen Zambianen hebben humanitaire hulp nodig om onder andere ondervoeding te voorkomen. En dat aantal groeit naarmate de droogte aanhoudt. Het Rode Kruis en WWF in Zambia pleiten voor natuurlijke klimaatoplossingen.

De gewone dwergvleermuis, zo bescherm je deze nachtelijke insectenjager

De gewone dwergvleermuis leeft in allerlei soorten bouwwerken in groene en waterrijke omgevingen. Bij ruimtelijke activiteiten moet rekening worden gehouden met dit dier en zijn leefomgeving. In het vernieuwde 'Kennisdocument gewone dwergvleermuis' van BIJ12 staat welke maatregelen genomen kunnen worden om de soort te beschermen.

Pagina's