Natuurbericht

Vleermuizen op een waakvlammetje

Op dit moment zijn de meeste vleermuizen in winterslaap. Met de temperaturen van de afgelopen tijd hebben vleermuizen moeite om te blijven slapen. Als ze wakker worden, gaan sommige soorten meteen naar buiten. Andere soorten vliegen door hun winterverblijf en zoeken het koelste plekje op om verder te kunnen slapen, want eigenlijk is het voor veel vleermuissoorten nog te vroeg om wakker te worden.

De meeste blauwbokken zijn geen blauwbokken

In het verleden zijn verschillende 'blauwbokken' in musea overhaast per ongeluk bestempeld als dé blauwbokken. Door DNA-analyse in nu bekend dat er maar vier van de tien exemplaren echt zijn, waaronder het exemplaar van Naturalis in Leiden. De rest blijkt tot overige antilopensoorten te behoren.

Houtkevers en schimmels: fascinerende plaagkoppen

Fijnsparren, essen en lariksen hebben het lastig. Staatsbosbeheer ziet deze soorten in zijn terreinen achteruitgaan. Dit komt door vooral door de droge zomers in combinatie met kevers en schimmels die bomen het leven moeilijk maken. Nu is het zaak om de schade op te ruimen die is ontstaan is door deze kleine plaaggeesten. Dit zijn drie voorbeelden van bedreigingen voor deze bomen in Nederland.

Het allereerste overzicht van kevers van de Nederlandse Antillen

In december vorig jaar verscheen de catalogus van de kevers van de Nederlandse Antillen. Het lijvige artikel vormt het eerste overzicht van de keverfauna van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen. Het artikel is open access en voor iedereen gratis te downloaden van de website van Tijdschrift voor Entomologie.

Braziliaanse droogte belemmert Nederlands herbebossingsproject

Het is droger dan gebruikelijk in de Braziliaanse Amazone en Cerrado-savanne. Het regenseizoen begon twee weken later dan verwacht, en sindsdien heeft het slechts onregelmatig geregend. Dit heeft invloed op herbebossingsprojecten, die juist zo hard nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Ook de Nederlandse Black Jaguar Foundation, die bomen plant in Brazilië, heeft last van deze droogte.

Natuurherstel door koppeling van OBN-kennis aan maatschappelijke vragen

In 2019 initieerden LNV, BIJ12 en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren het uitvoeren van een ‘Ecologisch Assessment’. De resultaten leiden tot inzicht over hoever onze kennis al reikt en waar nog de lacunes zitten. Er blijken zes aangrijpingspunten te zijn die kunnen helpen met het herstellen van de Nederlandse natuur.

De Naad van Brabant: unieke plantenrijkdom in smal gebied

In het noorden van Brabant ligt op de overgang van de hoge zandgronden naar de lager gelegen kleipolders de zogenaamde Naad van Brabant. Door de grote variatie in bodems, het opkwellende diepe grondwater en het agrarisch gebruik was de Naad begin vorige eeuw één van de soortenrijkste gebieden van Nederland. Ontdek het zelf!

Hilarische Tuinvogeltelling-perikelen

Heeft u ook een ‘gouden’ tuinvogel? Eén waarop u echt trots bent als hij zich vertoont? Vaak hebben ze de hinderlijke gewoonte niet op te komen dagen tijdens de Tuinvogeltelling - evenals alle andere vogels - of in de boom van de buren te gaan zitten. Zucht. Vijf tuinvogeltelling-perikelen en wat te doen.

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

Nu op zoek naar eitjes van de sleedoornpage

De afgelopen weken waren er zeer regelmatig meldingen van sleedoornpage, en ook wel van eikenpage, op Waarneming.nl en Telmee. Het gaat vast en zeker niet om waarnemingen van vlinders, maar in de winter worden wel de eitjes gevonden. Deze zijn in de winter goed te vinden, als je weet waar en hoe te zoeken.

Bruggenbouwer naar een uniek stukje natuur

Hans Volmer is een laatbloeier. Tenminste, als het gaat om zijn inzet als natuurvrijwilliger. Maar in de tien jaar die de 71-jarige Boxtelaar nu actief is voor de plaatselijke natuurwerkgroep, heeft hij zijn sporen ruim verdiend. Ook in de Dommelbimd, een bijzonder stukje natuur daar waar de Dommel het centrum van Boxtel binnen stroomt, komen zijn technische vaardigheden volledig tot hun recht.

Het gewoon sneeuwklokje komt al weer in bloei! Zie het in 300-jarig perspectief

De eerste meldingen van gewoon sneeuwklokje in bloei komen al binnen op Natuurkalender.nl. We verwachten de meeste meldingen van eerste bloei rond 1 februari. Dit is bijna twee weken eerder dan gemiddeld over de afgelopen 300 jaar. Dat blijkt uit een bloeireconstructie van ruim 300 jaar op basis van 6.000 waarnemingen. Geef ook jouw eerste bloeiend sneeuwklokje door aan De Natuurkalender.

Gewilde dieren: hamster en otter 18 jaar na herintroductie

De afgelopen decennia zijn in Nederland tientallen diersoorten geherintroduceerd. Een overzicht hiervan is nu verschenen in het boek ‘Gewilde Dieren’. Wageningen Environmental Research (WENR) monitort de populaties van de Europese hamster en otter na hun herintroductie. Hoe staat het ervoor met deze soorten?

Zowaar zeldzame zeepaardjes

Bijna iedereen weet wel wat een zeepaardje is. Héél soms ziet een duiker of een visser er een in Nederland, maar op ons strand spoelen ze vrijwel nooit aan. Totdat in het afgelopen jaar, rond de Kerst, op Texel opeens meerdere Kortsnuitzeepaardjes aanspoelden. Tientallen diertjes volgden in de weken erna. Waar komt deze, toch wel trieste, invasie vandaan?

De Mycale monografie: een levenswerk aan sponsdiertjes

Ruim tweehonderd pagina’s beschrijven de Mycale, een sponzengeslacht gekenmerkt door hun skeletnaalden. De monografie is grotendeels opgezet door Naturalis sponzenexpert Rob van Soest, en speciaal opgedragen aan mede-onderzoeker Ratih Aryasari.

Pagina's