Natuurbericht

Doe mee met Wereld Oceanen Dag

Vandaag is het Wereld Oceanen Dag! En dat moet gevierd worden, want we hebben heel veel te danken aan de oceanen. En jij kunt vandaag, op Wereld Oceanen Dag (maar natuurlijk ook daarna), iets terugdoen voor de oceanen. Lees daarom onze tips.

Tussentijdse evaluatie rupsenval voor vangen eikenprocessierupsen

Op diverse plaatsen worden rupsenvallen ingezet om eikenprocessierupsen te vangen. Rupsen die langs de stam naar beneden lopen, zouden via een buisje in een zak met grond geleid worden. In een onderzoek met zes vallen in eiken met rupsen zijn in april en mei geen processierupsen gevangen. Rondom de vallen worden spinsels met brandharen aangetroffen, wat verwijderen van de val moeilijk maakt.

Goudjakhals: visitekaartje van een nieuwkomer

Na zich in Europa millennialang te beperken tot de Balkan en Hongarije en daar zelfs weg te kwijnen, breidde de goudjakhals zijn leefgebied de afgelopen twee decennia plotseling spectaculair uit, tot in ons land aan toe. Waarom precies is nog niet duidelijk, zeker is dat we serieus rekening moeten houden met deze nieuwkomer. ARK-tekenaar Jeroen Helmer heeft zijn visitekaartje alvast getekend.

Zo signaleer je zieke en dode reptielen en amfibieën

Lezingen in kleine gezelschappen zijn een ideale manier om kennis uit te wisselen. Omdat dit vanwege de coronacrisis tijdelijk niet mogelijk is, heeft RAVON in het kader van het Signaleringsproject Exoten een digitale presentatie gemaakt over ‘eerste hulp bij zieke en dode reptielen en amfibieën’. Alle informatie over het Early Warning System dierziekten, verteld in acht minuten.

Pagina's