Natuurbericht

Primeur: #Vleermuiskast op palen bewoond door #kraamgroep gewone #dwergvleermuizen

Vleermuiskasten op palen hebben als beschermingsmaatregel nog een experimenteel karakter, vooral voor kraamkolonies. Bureau Waardenburg meldde deze zomer voor het eerst in Nederland het gebruik van een paalkast door een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis. In juli 2020 gebruikten ruim honderd dwergvleermuizen de kraamkast als onderkomen.

Onderzoek naar broeikasgas in Polder Camphuis

Sinds half augustus staat er in Polder Camphuis nabij Groningen een bijzondere opstelling in het moeras. Onderzoekers van Wageningen University & Research meten hier hoeveel broeikasgas wordt vastgelegd en hoeveel er in de polder vrijkomt.

Mysterie verdwijnen en verschijnen grote aantallen eikenprocessierupsen definitief opgelost

Onderzoek toont aan dat eikenprocessierupsen in de grond kunnen verpoppen tot vlinder, maar daar ook in grote aantallen tenminste tien maanden in verlengde diapauze kunnen gaan. In juni kruipen ze met brandharen uit de grond. Beheersing van de processierups wordt hiermee een stuk ingewikkelder. Positief is dat ook sluipvliegen en -wespen in de grond overleven. Ze parasiteren vooral de mannetjes.

Extreme weersomstandigheden en de tuin

We zijn er inmiddels (bijna) allemaal van doordrongen dat er de aarde opwarmt en dat dat leidt tot een klimaatcrisis. De consequenties blijven natuurlijk niet uit. De impact op het natuurlijke leven om ons heen is al zichtbaar. Wat merken we van klimaatverandering in onze tuinen en wat kunnen we hier aan doen?

Na de brand; de weg naar herstel

Met de toenemende droogte is helaas ook de kans op bos- en natuurbranden steeds groter. De zwartgeblakerde nalatenschap van het vuur dat om zich heen heeft gegrepen, is slechts het zichtbare deel van het drama. De schade in de bodem is weliswaar niet direct te zien, maar wel een cruciale factor bij het potentiële herstel. Hoe bepaal je de impact van een brand en hoe verloopt de weg naar herstel?

Naturalis bestaat 200 jaar: jubileum met aandacht voor cultuurhistorie en behoud biodiversiteit

Naturalis Biodiversity Center in Leiden bestaat 200 jaar. Wat ooit begon als een persoonlijke verzameling van koning Willem I is met 42 miljoen objecten uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende collecties ter wereld. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geeft tijdens het Gala van de Biodiversiteit het officiële startsein voor de jubileumviering.

Lederschildpad in de Oosterschelde

Sinds 22 september 2020 zwemt er een meterslange lederschildpad in de Oosterschelde. Het is de 27ste geregistreerde waarneming van deze dwaalgast in Nederland. Met een beetje geluk is deze grote schildpad van 500 kilo ook te zien vanaf de zeedijk.

In 16 jaar verrassend veel nieuwe schelpdieren in Nederlandse Noordzee

Onlangs verscheen de herdruk van een veldgids die alle schelpdieren en langs de kust aanspoelende schelpen beschrijft. Deze herdruk maakt een vergelijking mogelijk met 2004, het jaar waarin de eerste druk verscheen. Er blijken sindsdien verrassend veel soorten bij gekomen te zijn in onze Noordzee, waaronder veel exoten.

Je vangt meer vlinders met stroop dan met azijn

De herfst is een prima nachtvlindertijd. Als je nu en de komende weken op zoek gaat naar nachtvlinders, door te stropen, dan kun je flink wat uilen en andere motten te zien krijgen. Er is een aantal algemene soorten die alleen of met name in september en oktober vliegt. Ook worden de eerste winteruilen al actief.

Het geheime nachtleven van de ruige dwergvleermuis in havengebied Moerdijk @brabant

Haven- en industriegebied Moerdijk is overdag druk met bedrijvigheid. Bovendien is er tussen augustus en eind oktober een geheim nachtleven: de mannelijke ruige dwergvleermuis neemt bezit van bomen en andere schuilplaatsen, om er zoveel mogelijk vrouwtjes te kunnen ontvangen. Ecoloog Roland Jan Buijs vertelt enthousiast over de vleermuissoort die ‘in een luciferdoosje past’.

Wisent helpt bij terugdringen exoten @ARKNatuur

Op de Slikken van De Heen lopen sinds begin dit jaar wisenten en rode geuzen, samen met konikpaarden. De grote grazers helpen de verruiging in het natuurgebied terug te dringen en zo het halfopen landschap duurzaam te behouden. Daarnaast overwoekeren adelaarsvarens het grasland en rukken exoten als reuzenberenklauw en dijkviltbraam op. De grote grazers maken hier echter korte metten mee.

Pagina's