Natuurbericht

Minder zout en meer natuur door ondiepere Rijnmonding

Honderdvijftig jaar geleden werd tussen Rotterdam en de Noordzee de Nieuwe Waterweg gegraven. De diepe riviermonding heeft ons veel gebracht: een goed bereikbare haven die internationaal concurreert met de andere wereldhavens. Maar het brengt ook problemen met zich mee, zoals verzilting van het rivierwater en een gebrek aan ruimte voor natuur op de oevers.

“Als je op de kleintjes let, gaat het met de groten ook goed!”

“Zie je een ooievaar langs de snelweg, dan weet je dat het nabijgelegen gebied duurzaam wordt onderhouden. Een ooievaar landt waar kikkers zijn. En die zijn er alleen als er eten is, zoals muggen, vliegjes, motjes, libellen. De basis moet goed zijn. Dan volgt de rest vanzelf.” De filosofie van Jap Smits, 41 jaar boswachter bij Staatsbosbeheer, is duidelijk. Sinds dit jaar is hij met pensioen.

Dood hout belangrijk voor overwinterende sluipwespen

In de winter biedt dood hout een plek voor overwinterende insecten en andere ongewervelde dieren. Dit geldt ook voor sommige sluipwespen, die de winter als volwassen dier doorbrengen. Tot nu toe zijn meer dan 25 soorten sluipwespen overwinterend gevonden in Nederland, maar veel is nog onbekend. Je kunt zelf bijdragen aan de kennis door waarnemingen van overwinterende sluipwespen te melden.

Doe je mee met het libellenmeetnet?

Er vliegt nog geen libel. Alleen winterjuffers zijn nu te vinden, verscholen in hun overwinteringsplekken. Toch zijn we al wel volop bezig met libellen. De komende tijd worden er weer nieuwe meetnetroutes aangemeld en voor 1 mei worden deze beschreven en de tellers ingewijd. Op honderden locaties gaan vrijwilligers vanaf 1 mei op pad om vaste routes te lopen en er de libellen te tellen.

Onontdekt deel Veluwe nieuw leven ingeblazen

Op de zuidelijke Veluwe gaat ARK de natuur een enorme oppepper geven. Dankzij een bijdrage van 2.185.000 euro van de Nationale Postcode Loterij gaat het project ‘Rewilding de Veluwe’ van start. Natuurgebieden worden aaneengesloten en kwijnend monotoon naaldbos verandert in vitaal bos vol leven. Vele planten en dieren profiteren hiervan en Nederland krijgt er zo een prachtig wild natuurgebied bij.

Veel vogels weten natuurinclusieve polder Rhoon te vinden

Het Buijtenland van Rhoon is een poldergebied van ongeveer zeshonderd hectare onder de rook van Rotterdam. Hier moeten natuur, landbouw en recreatie in de toekomst hand in hand gaan. De hoop is dat verschillende vogelsoorten zich er thuis gaan voelen, waaronder vogels die tegenwoordig uit het gebied zijn verdwenen, zoals de Steenuil en de Patrijs.

Parachuteplant selecteert bestuiver met uniek bloemorgaan: de corona

De binnenkant van de parachute-vormige bloem van Ceropegia sandersonii (Maagdenpalmfamilie) is spiegelglad, waardoor knutjes die de parachute binnenvliegen niet meer weg kunnen. Pas in ruil voor bestuiving laat de bloem hen weer gaan. Onderzoekers van Naturalis onderzochten het voor deze ruil essentiële bloemorgaan: de corona.

Haaien met gevaarlijk hoge niveaus van zware metalen in het Caribisch gebied

In de spierweefsels van grote rifhaaien en tijgerhaaien in de Bahama’s zijn alarmerend hoge niveaus gevonden van twaalf zware metalen, waaronder kwik. Deze ontdekking, die begin dit jaar in Scientific Reports is gepubliceerd, heeft belangrijke consequenties voor de menselijke gezondheid in het Caribisch gebied, waar soms nog haaien worden gegeten.

Natuurvriendelijke oevers en beekherstel voor gewenste waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas herstelt beken en legt natuurvriendelijke oevers in sloten en kanalen aan om de biodiversiteit te stimuleren en zo de gewenste waterkwaliteitsdoelen (gezond water) in 2027 te halen. Een analyse van eerder uitgevoerde maatregelen toont de geboekte vooruitgang met meer karakteristieke soorten in herstelde beken en een grotere soortenrijkdom in natuurvriendelijke oevers.

Meer tuintellingen dan ooit

We bleven vaker thuis dit jaar. En dat is te merken aan de deelname aan de Jaarrond Tuintelling. In bijna 70.000 tellingen zijn ruim een miljoen waarnemingen van planten en dieren doorgegeven. Nog nooit eerder werd er zoveel geteld in de tuin. Deze tellingen leveren belangrijke informatie op over de stand van de natuur dichtbij huis. Vooral als deelnemers zoveel mogelijk blijven tellen.

DNA onthult herkomst van eeuwenoud hout

Wat is de herkomst van archeologisch eikenhout? Onderzoekers van drie Europese laboratoria zijn erin geslaagd om DNA uit historisch en archeologisch hout van gebouwen en scheepswrakken tot zelfs zevenhonderd jaar oud te halen. Met dit aDNA (ancient DNA) kunnen ze de herkomst van het hout bepalen. Dit geeft informatie over historisch bosgebruik en houthandel door de eeuwen heen.

Actieplan voor 600.000 nieuwe bomen in de provincie Utrecht

Het is mogelijk om 600.000 nieuwe bomen aan te planten in de provincie Utrecht voor 2023. Dat staat in het ‘Bomen Actieplan’. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft dit plan opgesteld in opdracht van de provincie Utrecht. De voorstellen uit het actieplan bieden belangrijke bouwstenen voor het bosbeleid waar de provincie momenteel aan werkt.

Bruin blauwtje profiteert van warmte en droogte

De afgelopen drie jaar waren droog en hadden lange hete perioden. Voor een aantal vlindersoorten was dit geen goede zaak. Soorten van de heide, die het al moeilijk hadden door jarenlange verdroging en stikstofdepositie, kregen een extra klap en gingen verder achteruit. Maar het bruin blauwtje vond het prima, deze vlinder houdt wel van warmte en droogte!

Vleermuizen op een waakvlammetje

Op dit moment zijn de meeste vleermuizen in winterslaap. Met de temperaturen van de afgelopen tijd hebben vleermuizen moeite om te blijven slapen. Als ze wakker worden, gaan sommige soorten meteen naar buiten. Andere soorten vliegen door hun winterverblijf en zoeken het koelste plekje op om verder te kunnen slapen, want eigenlijk is het voor veel vleermuissoorten nog te vroeg om wakker te worden.

Pagina's