Natuurbericht

Domweg gelukkig in een stacaravan

Atlasredacteur Jeannine Brand kwam vorig jaar net voor corona terug van een mooie reis in Vietnam. Ze droomde al van de volgende verre bestemming. En toen legde de lockdown alles stil. Jeannine ontdekte hoe leuk het dichtbij eigenlijk is en dat je niet naar Verweggistan hoeft voor je levensgeluk. Ze kocht een stacaravan op fietsafstand en geniet nu met volle teugen van de natuur dichtbij huis.

Stand van vlinders en libellen en bermbeheer centraal op Landelijke Vlinderdag 2021

Zaterdag 6 maart wordt de jaarlijkse Landelijke Vlinderdag gehouden. Vele honderden liefhebbers van vlinders en libellen komen, dit jaar digitaal, samen om te horen hoe het ervoor staat en om te genieten van schitterende plaatjes en films. Naast een update over het voorkomen van dagvlinders, nachtvlinders en libellen is er ook aandacht voor bermen en bermbeheer.

Bunzing, hermelijn en wezel nu ook beschermd in Flevoland: tijd voor meer informatie

Begin 2021 werd bekend dat de kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst van de provincie Flevoland zijn afgehaald, in navolging van Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland. Dit is goed nieuws, want uit de recente Rode Lijst blijkt dat het niet goed gaat met deze soorten. Hopelijk volgen de overige provincies snel, zodat landelijk een eenduidige lijn zal gelden.

Koolmezen die elkaar al kennen hebben meer succes met broeden

Nesten en eieren zijn nog niet te bekennen. Maar koolmezen die al in de winter hun partner hebben ontmoet, hebben in het voorjaar wel een streepje voor bij het broeden. Dat wil trouwens niet zeggen dat ze daarna ook bij elkaar blijven. Mezenparen die elkaar lang kennen 'scheiden' namelijk even vaak als paartjes die elkaar pas kort voor het broeden ontmoetten.

Naturalis en IUCN organiseren het Groene Verkiezingsdebat

Vandaag, donderdag 4 maart, vindt het Groene Verkiezingsdebat 2021 plaats. In aanloop naar de verkiezingen dagen jongeren diverse politici uit om hun verkiezingsprogramma te verdedigen op het gebied van groene thema’s, zoals duurzaamheid en circulariteit. Ook gaan zij in gesprek over oplossingen voor de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies.

Nieuwe mosselbanken in Waddenzee weten zich te handhaven

Wageningen Marine Research bestudeert al meer dan 25 jaar de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Een groot deel van de bestudeerde banken blijkt zich te kunnen handhaven sinds de start van het onderzoek in 1995. De twee in 2018 nieuw aangetroffen mosselbanken zijn de eerste jaren goed doorgekomen en in 2019 en 2020 teruggevonden.

Sterfte, vlieggedrag en overwintering van jonge Nederlandse rode wouwen

In 2019 en 2020 zijn 21 Nederlandse nestjonge rode wouwen uitgerust met GPS-GSM-zenders om kennis over verspreiding en overleving van de nog kleine Nederlandse broedpopulatie te krijgen. Hoge-resolutie data wordt gebruikt om het driedimensionale vlieggedrag en aanvaringsrisico met windturbines te onderzoeken. De voornamelijk in Spanje overwinterende vogels beginnen spoedig aan hun voorjaarstrek.

Zwartbrauwmuistimalia na 172 jaar terug van weggeweest

Afgelopen oktober vonden twee inwoners uit Indonesië een mysterieuze vogel. Vorige week is bevestigd dat het om de zwartbrauwmuistimalia gaat. Men dacht dat deze vogel was uitgestorven. Het enige tot dan toe bekende exemplaar was een vogel die in de 19e eeuw werd verzameld tijdens een expeditie op Borneo.

Otters en wasbeerhond op beeld in de Gelderse Poort

Op beelden van wildcamera’s in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen kwamen in januari bijzondere dieren voorbij. In de Rijnstrangen werd een opvallend hoog aantal otters vastgelegd. Deze zeldzame waterliefhebber werd maar liefst vijftien keer waargenomen in twee weken tijd! Een andere bijzondere waarneming was de wasbeerhond die ook meerdere keren op camera is vastgelegd.

Opvallend veel waterdiertjes gezocht in 2020; poelslak meest gevonden

In 2020 hebben opvallend veel mensen meegedaan aan het beoordelen van de waterkwaliteit via Waterdiertjes.nl. Dit ondanks, of misschien wel dankzij, corona. In totaal deden 623 waarnemers meer dan 890 waarnemingen; ongeveer twee keer zoveel als in voorgaande jaren. In veertig procent van de wateren was de kwaliteit goed tot uitstekend. Stromende wateren en tuinvijvers scoren hoger dan gemiddeld.

Winterlinde in Twente: recente historische referentie voor bos met rijk-strooiselsoorten

In het bosbeheer is sinds enkele jaren veel aandacht voor het inbrengen van rijk-strooiselsoorten; boom- en struiksoorten met calcium- en kaliumrijk strooisel. Een voorbeeld is de winterlinde. Uit historisch landschapsecologisch onderzoek is gebleken dat deze soort ook redelijk recent nog op de zandgronden van Noordoost-Twente voorkwam.

Invasievogels: (on)verwachte bezoekers in de tuin

Naast de jaarlijkse Tuinvogeltelling in januari zijn er ook noeste tellers die het hele jaar door informatie doorgeven over de vogels (en andere flora en fauna) in hun tuin. Dat levert een schat aan informatie op. In het winterhalfjaar is het altijd weer afwachten of er invasies optreden: doorgaans zeldzame vogels die ineens massaal in ons land opduiken.

Strikt beschermde vermiljoenkever breidt zich verder uit

Na zijn ontdekking in 2012 is de vermiljoenkever jaarlijks op nieuwe plekken gevonden. Met name in Limburg en Oost- en Midden-Brabant is de kever wijd verspreid. Verwacht mag worden dat ten noorden en westen van de huidige vindplaatsen de kever ook zal opduiken.

Bevers regelen het waterpeil, straks ook in Eindhoven

Nog even en ook in Eindhoven regelen de bevers het waterpeil in de rivieren de Dommel en de Tongelreep. Bevers bouwen dammen die werken als stuwen waarmee ze de hoogte van de waterstand regelen. Midden in de stad zijn de dieren sinds kort hun eigen bezienswaardigheid. Ze zijn gezien bij de High Tech Campus, het Centraal Station en in het Dommeldal, waar ze heerlijk aan de wilgen knagen.

Bremvlinder extra bedreigd door bosaanplant

De bremvlinder komt nog maar weinig voor in Europa. De vlinder is afhankelijk van extensief gebruikt grasland en dat verdwijnt door intensivering, maar ook doordat de plekken verlaten worden en verbossen. Nieuwe bedreiging vormt grootschalige aanplant van coniferen. Door samen te werken met bewoners en gebruikers proberen vlinderbeschermers in Transsylvanië in Roemenië de bremvlinder te behouden.

Gewilde dieren

Wisent, wolf en wilde kat. Het zijn maar enkele diersoorten die de afgelopen jaren op de terugweg zijn in Nederland, nadat ze eerder uit ons land verdwenen. Sommige dieren kunnen prima op eigen kracht terugkeren, andere soorten hebben onze hulp nodig. Over deze herintroducties gaat het onlangs verschenen boek 'Gewilde dieren'.

Pagina's