Natuurbericht

10.000 bomen uitgedeeld voor vergroening provincie Utrecht

Honderden inwoners van de provincie Utrecht kwamen recentelijk naar één van de ‘bomen-drive-thru’s’ om hun gratis inheemse boompjes op te halen. Enthousiaste vrijwilligers hielpen hen daarbij, natuurlijk op een coronaveilige manier. De provincie heeft deze bomenuitdeelactie financieel mogelijk gemaakt.

Toepassing Theory of Change kan impact van groene burgerinitiatieven vergroten

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties en burgers die zich inzetten voor natuur en biodiversiteit, substantiële resultaten en fundamentele systeemveranderingen realiseren? Deze vraag stond centraal bij een WUR-onderzoek naar de impact van Tiny Forest communities en georganiseerde opruimacties langs stranden. Hiervoor werd de ‘Theory of change’ methodiek gebruikt.

Te droog of te nat: op zoek naar optimaal peilbeheer voor rietherstel Rijnstrangen

Tussen Lobith en Pannerden ligt Natura 2000-gebied Rijnstrangen. Hier werken Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland aan een robuust moerassysteem voor kwetsbare rietvogels. Het rietherstel in Rijnstrangen komt goed op gang, maar de balans tussen nat en droog luistert nauw. De recente droge zomers laten zien dat klimaatverandering de weg naar rietmoeras nog een stukje uitdagender maakt.

Gelderland bereidt zich voor op uitbreiding leefgebied wolf

De wolf die op 6 maart 2021 werd doodgereden in Ede is waarschijnlijk wolvin GW1729f. Dit is aannemelijk vanwege de locatie van het voorval, het geslacht en het feit dat het dier drachtig was. Uit de eerste resultaten van sectie op het dier bleek dat sprake was van acht pril ingenestelde embryo’s. Dit staat in de rapportage over de activiteit van de wolf in Nederland die BIJ12 gister publiceerde.

Actief beheren van vrij grazend vee op Bonaire en Curaçao heeft een positief effect op lokale flora

Na veertig jaar is de status van de Sabal palm op de eilanden Bonaire en Curaçao opnieuw in kaart gebracht. Er was een opvallend verschil tussen de twee eilanden. Door actief parkbeheer heeft Curaçao een meer dan drievoudige toename van volwassen Sabal-palmen; de onbeheerde palm op Bonaire zag een afname van bijna twintig procent in het aantal volwassen palmen. Actieve bescherming is nodig.

Natuurlijke vijanden effectief tegen eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgde ook in 2020 weer voor overlast en ophef. In Gelderland loopt al enkele jaren een onderzoek naar het effect van bloemrijke bermen op natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. De resultaten beginnen inmiddels voorzichtig uit te wijzen dat een groter bloemaanbod inderdaad helpt om de plaagdruk van de rupsen te verminderen.

PWN ontdekt in 2020 opvallend veel nieuwe soorten in het duin

2020 was een uitzonderlijk jaar. Dit zag natuurbeheerder PWN niet alleen terug in de bezoekersaantallen, maar ook in het aantal soortwaarnemingen in het Noordhollands Duinreservaat en in de Kennemerduinen. In 2020 zijn er maar liefst 589 nieuwe soorten geregistreerd. Ter vergelijking, in 2019 waren dit er 416. Vermoedelijk is er een verband tussen het aantal bezoekers en nieuw ontdekte soorten.

‘s Werelds eerste oesterwieg basis voor meer Noordzeenatuur

Kippengaas als huls, vier houten balken als poten en honderden lege oesterschelpen om het gevaarte mee vol te stoppen. Het vergt wat knutselwerk, maar dan heb je ook wat: de eerste oesterwieg ter wereld is een feit. Deze afbreekbare ‘wieg’ vol oesterschelpen is de eerste van vele wiegen die samen een belangrijk doel dienen: de Noordzeenatuur een geweldige boost geven.

LIFE Resilias voorkomt dominantie van invasieve exoten, door de veerkracht van bos en natuur te versterken

In onze bossen en natuurterreinen komen verschillende uitheemse planten- en diersoorten voor, ook wel exoten genoemd. Ongeveer 10% daarvan gedraagt zich invasief en verspreidt zich ten koste van lokale inheemse soorten. Dat kan een serieuze bedreiging zijn voor de biodiversiteit en daarmee het functioneren van het ecosysteem. LIFE Resilias laat zien hoe je dominantie van exoten kunt doorbreken.

Oprichting #Kenniscentrum #Bever: bundeling van kennis en krachten

In het Kenniscentrum Bever werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee. Om duurzaam met de bever samen te leven, is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel.

Boomkikkerkoor kwaakt weer, dankzij Jeanne en Bert

Tien jaar nadat-ie bijna uit Brabant was verdwenen, is de boomkikker weer bezig aan een opmars. Dat is mede de verdienste van Jeanne Soetens en Bert Vervoort. Als vrijwilligers helpen zij mee met het tellen en lokaliseren van de diertjes in natuurgebied de Mortelen, tussen Boxtel en Best. De biotoop van de boomkikker profiteert daar ten volle van.

Libellenbijtmuggen parasiteren libellen

In 2008 werd de libellenbijtmug voor het eerst in Nederland aangetroffen. Dit was in het Nationaal park Weerribben-Wieden. De libellenbijtmug behoort tot de familie van de knutjes en de vrouwtjes zuigen vocht uit de vleugels van volwassen libellen. In de zomer van 2020 is een onderzoek gedaan naar het voorkomen van deze libellenparasieten in het Nationaal Park.

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups van start in Overijssel

De provincie Overijssel gaat bij het aanpakken van overlast van eikenprocessierupsen sterker inzetten op het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom worden de komende week dertienhonderd koolmezennestkasten opgehangen. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en wethouder Jacques van Loevezijn hebben woensdag 10 maart de eerste mezennestkasten opgehangen.

Op zoek naar kadavers, poep, bloedende bomen en meer

Fladderend van bloem tot bloem. Zo kennen we veel vlinders: op zoek naar nectar. Maar soms leven vlinders ook van hele andere dingen en voeden ze zich met mineralen uit vochtige plekken en sap van bloedende bomen. Of ze komen naar de grond om te drinken van kadavers, uitwerpselen en soms zelfs bezwete mensen. Belangrijk dus om te zorgen dat dat aanwezig is.

Pagina's