Natuurbericht

Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse

Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenaamde wintervoedselveldjes. Tellers ontdekken er steeds meer exemplaren van deze erg schaarse overwinteraar.

Kijktips voor vijf fraaie winterse watervogels

Gooi de kerstdagen eens over een andere boeg: ga met de familie op vogelavontuur en zoek één van de vijf fraaiste winterse watervogels van Nederland. Een beleving, die ook nog goed is voor de gezondheid. Nonnetje, brilduiker, grote zaagbek, ijseend en kleine zwaan: hier vindt u ze.

Doe mee met de Eindejaars Plantenjacht 2018!

FLORON organiseert voor de vijfde maal de Eindejaars Plantenjacht. Elke plantenliefhebber kan tussen dinsdag 25 december en donderdag 3 januari waarnemingen van bloeiende planten doorgeven aan FLORON. In de winter wordt er maar weinig gekeken naar planten, daarom is er ook maar weinig bekend van winterbloeiers. Met de jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht brengt FLORON hier verandering in.

Nachtvlinderjaar 2018

Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk terug te kijken. Welke nachtvlinders zijn er veel gezien? Een blik op de databestanden geeft een indruk, maar bij nachtvlinders blijken allerlei factoren van invloed op de lijstjes.

In 2018 tot nu toe tien verschillende wolven vastgesteld in Nederland, waarvan zes wijfjes

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn van augustus tot en met oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen.

Inheemse plantensoorten cruciaal voor toename biodiversiteit in bermen

Voor het vergroten van biodiversiteit in bermen door de aanleg van bloemrijke bermen blijkt de keuze voor inheemse planten cruciaal. De herkomst van een plantensoort is van grote invloed op het aantal soorten dat hiervan gebruik kan maken. Inheemse plantensoorten leveren gemiddeld een grotere bijdrage aan de biodiversiteit dan exoten.

Wie haalt toch die koeienvlaaien uit elkaar?

Alsof ze ontploft zijn. Zo ligt menige koeienvlaai of paardenhoop er in begraasde natuurgebieden bij. Vooral in de herfst en winter is dat het geval. Als de temperatuur zakt, is het snel gedaan met de insecten waar veel vogels van leven. Met name kraaiachtigen stappen dan over op het plunderen van de poep, op zoek naar de larven van kevers en vliegen. 

Hooikoorts onder de kerstboom door zeer hoge temperaturen

Door de (zeer) hoge temperaturen in de afgelopen maanden zijn de afgelopen dagen al de eerste hazelaars en elzen in bloei gekomen. Met de aanhoudende hoge temperaturen zullen mensen die gevoelig zijn voor hazelaar- en/of elzenpollen rekening moeten houden met hooikoorts ‘onder de kerstboom’. Zo’n 33 procent van de hooikoortspatiënten is gevoelig voor pollen van hazelaar en/of els.

De wondere winterwereld van bomen en struiken

In een winters landschap zijn de kale bomen en struiken de meest opvallende planten. Vooral als een sneeuwdek de vegetatie op de bodem bedekt. Op het eerste gezicht lijken deze kale 'staketsels' allemaal op elkaar, maar als je je er eens in verdiept, zul je zien dat bomen en struiken ook in de winter goed op naam te brengen zijn.  

Natuur in Eigen Hand 2019

Heeft u een concreet plan om nieuwe natuur te realiseren, maar ontbreekt het u aan voldoende financiële middelen? Door deel te nemen aan de prijsvraag van het Groen Ontwikkelfonds Brabant maakt u kans op €5.000.

Tuinvogels herkennen!

In de winter, als je flink voert, is je tuin een groot vogelfeest. En je herkent de merel en de spreeuw prima. Maar soms komen er ook hele andere vogels in je tuin, die je er nog nooit eerder hebt gezien. Wil je weten wat er in je tuin zit, dan is nu het moment. Overal in het land worden cursussen gegeven over de herkenning van tuinvogels.

Wolven zijn terug in Nederland

Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig en hoewel het er maar weinig zijn, neemt hun aantal wel toe. Maar wat betekent dat voor u? Hoog tijd voor een folder om, naast de website, mensen hierover te informeren. Nederlanders voorbereiden op de komst van de wolf is immers één van de doelstellingen van Wolven in Nederland.

#Eekhoorn gebruikt #faunaportalen over #A12

Afgelopen zomer werden middels camera’s de eerste eekhoorns vastgelegd die de A12 tussen Arnhem en Ede overstaken via de twee daarvoor aangelegde faunaportalen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om twee verschillende eekhoorns. De faunaportalen zijn in 2016 gerealiseerd tijdens de verbreding van de A12. Bekijk de beelden in dit bericht.

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Een brede maatschappelijke beweging heeft in Den Haag haar aanpak voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel.

Exotische hondsvissen dwarsbomen amfibieën

Vennen zijn belangrijk voor amfibieën als voortplantingswater. Beheerders geven veel aandacht aan het beheer van vennen, om effecten van verbossing, verzuring en vermesting tegen te gaan. Voor amfibieën heeft dit weinig zin als er exotische vissen aanwezig zijn. Onderzoek in Noord-Brabant laat zien dat ook de Amerikaanse hondsvis amfibieherstel flink in de weg zit.

Nu live te zien: de kleine bruine muis in de boom

Een klein, bruin muisje. Daarmee zou je de boomkruiper kunnen vergelijken. Schuw als ie is, schuifelt hij geplakt aan de boom omhoog, op zoek naar kleine insecten en spinnetjes. Maar in de winter laat de boomkruiper zich beter zien. Wie in de buurt wat bomen heeft, kan deze kruiper nu zo maar in de tuin aantreffen.

Fosforworm gevonden, een nieuwe, lichtgevende exoot

Leden van de Vogelwerkgroep Texel zagen tijdens een nachtexcursie op 27 oktober lichtgevende puntjes langs het pad bij de Horsmeertjes. Al snel werd de verrassende veroorzaker gevonden: de fosforworm Microscolex phosphoreus. Dit is de eerste vondst in Nederland. Deze exotische regenworm is door plantenhandel wereldwijd verspreid en in Groot-Brittannië vormen ze zelfs een plaag op golfbanen.

Geopark Schelde Delta gaat voor UNESCO-status

Onlangs vertegenwoordigde de provincie Noord-Brabant het Geopark Schelde Delta op de internationale conferentie ‘UNESCO Global Geoparks’ in Italië. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Oost-Vlaanderen en vele gemeenten en 'streekholders'. Gezamenlijk streven we naar de UNESCO Global Geopark status voor het gebied van de Schelde Delta.

Van PAS naar PAN: Programma Aanpak Natuurkwaliteit

De overheid gaat uit van een droomscenario voor het stikstofbeleid. Maar de belasting van de natuur met stikstof is hoger dan de overheid had voorzien en daarom moet het beleid worden aangepast, vindt Michiel Wallis de Vries, senior onderzoeker bij De Vlinderstichting en buitengewoon hoogleraar Ecologie en Bescherming van Insecten aan Wageningen University & Research.

Gelderland heeft plan van aanpak invasieve exoten

De provincies zijn dit jaar verantwoordelijk geworden voor de aanpak van invasieve exoten. De provincie Gelderland heeft nu een plan van aanpak voor invasieve exoten vastgesteld. Er komt onder andere een regeling om beheerders van natuurterreinen te subsidiëren bij het treffen van bestrijdingsmaatregelen tegen deze soorten. Ook wordt geïnvesteerd in communicatie en bewustwording.

Pagina's