Natuurbericht

Rode Lijst IUCN: 31 soorten uitgestorven

Deze week publiceerde IUCN de update van de Rode Lijst van Bedreigde Dieren en Planten. 31 soorten zijn nu uitgestorven, en alle soorten rivierdolfijnen worden momenteel met uitsterven bedreigd. Met de Europese bizon gaat het dankzij gerichte natuurbescherming beter. De IUCN Rode Lijst heeft van 128.918 soorten de status bepaald, waarvan er 35.765 met uitsterven worden bedreigd.

Moerasvogels varen wel bij rietherstel in Rijnstrangen

Bijzondere vogelsoorten als karekiet, roerdomp en zwarte stern kunnen niet zonder riet. Maar als je niets doet verandert riet in bos. Dat gebeurde in Rijnstrangen, dertig jaar nadat de rivierdynamiek wegviel. Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland hebben een werkwijze gevonden waarbij iedere tien jaar vijftien hectare riet wordt hersteld. En daar gedijen de rietvogels goed bij!

Natuurlijk kapitaal verbindt!

Vegetatie slaat koolstof op, de ondergrond geeft ons drinkwater en onze bodem produceert voedsel. Dat is natuurlijk kapitaal. Hoe kunnen we informatie over natuurlijk kapitaal gebruiken in plan- en besluitvorming? Daarover spraken honderd beleidsmakers van verschillende ministeries onlangs tijdens het webinar ‘Natuurlijk Kapitaal verbindt’.

DNA-onderzoek bevestigt: goudjakhals blijkt een mannetje

Voor het eerst is de aanwezigheid van een goudjakhals in Nederland genetisch vastgesteld. Er zijn eerder al waarnemingen van het dier geweest, maar deze zijn nooit bevestigd met DNA onderzoek. Het blijkt te gaan om een mannetje dat eerder in Duitsland is vastgesteld.

Wolf vestigt zich officieel in Zuidoost-Brabant

In Zuidoost-Brabant in het gebied Groote Heide heeft zich officieel een mannelijke wolf gevestigd. Deze wolf is nu namelijk langer dan zes maanden in het gebied aanwezig. De mannelijke wolf in Drenthe, waarvan eerder gedacht werd dat deze zich in de provincie had gevestigd, lijkt het gebied weer te hebben verlaten. Hij is vlak over de grens in Duitsland gesignaleerd.

Otter na veertig jaar terug in Utrecht: DNA gevonden nabij Vinkeveen

De otter is na ruim veertig jaar terug in de provincie Utrecht. Vrijwilligers hebben sporen gevonden langs de Veldwetering in de buurt van Vinkeveen en weten na een DNA-analyse zeker dat het om een otter gaat. De vondst zorgt voor een jubelstemming bij natuurkenners Hans Blom en Gerard Korthals. “Ik zie de otter als ambassadeur van een goed ecosysteem", zegt Korthals tevreden.

Zoogdieren in beeld: de juiste wildcamera juist plaatsen

Wildcamera’s zijn een ideaal hulpmiddel voor het betreden van de mysterieuze wereld van wilde zoogdieren. Ze maken het mogelijk om dieren ongestoord waar te nemen, op elk moment van de dag en onder de meest uiteenlopende weersomstandigheden. Inmiddels is de markt overspoeld met wildcamera’s. Naast een zorgvuldige opstelling is het dan ook een ware uitdaging om tot een juiste keuze te komen.

Heeft de bosparelmoervlinder nog toekomst?

Ooit kwam de bosparelmoervlinder op de zandgronden op veel plekken voor. De combinatie van halfopen hakhoutbossen, bloemrijke graslanden en heidevelden vormde ideaal leefgebied. Maar daar is weinig meer van over. Sinds 1998 komt de soort alleen op de Veluwe nog voor. Is er nog toekomst voor deze vlinder in Nederland?

60.000 koala’s getroffen door bosbranden Australië @wnfnederland

Meer dan 60.000 koala’s werden getroffen door de heftige bosbranden in Australië eerder dit jaar, blijkt uit een rapport van WWF. De buideldieren stierven in de vlammen of hadden te maken met allerlei andere vormen van trauma en bedreigingen. WWF kondigt een herstelplan aan om het aantal koala’s in Australië weer te laten toenemen.

Schoonheid in het verborgene: het grootsporig Zeerusruitertje

Onlangs vond Theo Strik de grootsporige variëteit van het fraaie Zeerusruitertje op Helm in Westenschouwen op Schouwen-Duiveland. Het betreft de derde vondst in Nederland van dit in het verborgene levende paddenstoeltje.

Ben jij erbij op de digitale FLORON-dag 2020?

Op zaterdag 12 december is de FLORON-dag / KNNV botanische dag. Deze jaarlijkse lezingendag is voor vrijwilligers, beheerders, liefhebbers en geïnteresseerden die zich bezighouden met wilde planten en is dit jaar voor het eerst online te volgen. Met een divers programma is er voor ieder wat wils. Benieuwd naar het programma? Deelname is gratis; aanmelden is vereist. Hopelijk tot zaterdag!

Keutelkaalkopje en andere zeldzaamheden aangetroffen op schone mest van grote grazers

Op de Slikken van de Heen, een natuurgebied van Het Zeeuwse Landschap, zijn veel bijzondere paddenstoelen gevonden op de mest van grote grazers. Met name de poep van konikpaarden blijkt rijk aan paddenstoelen. Dit robuuste paardenras leeft samen met rode geuzen (een runderras) en wisenten het hele jaar door in het gebied. Het gebied geeft de dieren alles wat zij nodig hebben.

Boseigenaren ervaren steeds meer gevolgen van klimaatverandering, snel maatregelen nodig

Uit een enquête onder Nederlandse boseigenaren blijkt dat tachtig procent steeds meer last heeft van natuurlijke verstoringen te linken aan klimaatverandering, zoals droogte, stormschade en insectenschade. Veel boseigenaren overwegen daarom klimaatslimme aanpassingen te maken in hun beheer. Hier zijn wel grote investeringen voor nodig, bijvoorbeeld de aanplant van klimaatbestendige soorten.

Tapuit in Nederland veert weer licht op

De tapuit in Nederland heeft enkele succesvolle broedseizoenen achter de rug. Dit is goed nieuws, want de aantallen tapuiten nemen al decennia af en deze trend lijkt nu gestopt. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende het broedseizoen, spelen vermoedelijk een positieve rol. Maar ook intensief beschermingswerk werpt zijn vruchten af.

Samen koeken bakken: naar een betere nieuwe stikstofwet

Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering is een compromis waar helemaal niemand blij van wordt. In plaats van, zoals nu wordt voorgesteld, alle belangen een klein beetje bedienen zijn landbouw en natuur er veel meer gebaat om wat je doet ook echt goed te doen. Dat kan door niet de koek te verdelen, maar die samen te bakken.

“Behoud landweren belangrijk bij aanleg Ecologische Verbindingszone”

“Landweren zijn cultuurhistorische monumenten. We zijn blij dat ze blijven als onderdeel van de Ecologische Verbindingszone tussen Grotelse Heide en Biezen”, zegt Jan Timmers van Heemkundekring Gemert. Leon van Hoften, Waterschap Aa en Maas: “Deze verbindende natte schakel tussen twee natuurgebieden maakt gebruik van landweren uit de middeleeuwen, met genetisch gezien authentiek plantmateriaal.”

Pagina's