Natuurbericht

Is kleinschalige vlaktekap goed voor het bos?

De ontwerp Bossenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in meerdere opzichten omstreden. Ambities en doelen klinken in het algemeen positief, maar de uitvoeringsmaatregelen zijn daarmee niet zelden in strijd. Daarom is het goed dat de behandeling ervan in de Tweede Kamer is uitgesteld tot na de verkiezingen.

Help Nature Today nog aantrekkelijker te maken: vul de enquête in

Zoveel mogelijk mensen informeren, laten verwonderen en betrekken bij de natuur. Dat is wat we al twaalf jaar nastreven met Nature Today. Om Nature Today verder te verbeteren en om meer aan te sluiten bij jouw wensen en behoeften, nodigen wij je uit onze enquête in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en is volledig anoniem. Als dank krijg je 10 procent korting op een jaarabonnement.

Waarom zijn de eitjes van de kamsalamander gedoemd te sterven?

Natuurlijke selectie zorgt er normaal gesproken voor dat dodelijke mutaties in het DNA zoveel mogelijk verwijderd worden. Toch gaat er in de natuur af en toe wel eens wat fout. Watersalamanders van het geslacht Triturus (de kam- en marmersalamanders) vertonen zo’n extreme situatie: de helft van hun eitjes komt niet uit door een genetische afwijking die al miljoenen jaren geleden geëvolueerd is.

Maak de sprong naar een gelukkige leefomgeving

Don’t worry, be happy! Het is vandaag de Internationale Dag van het Geluk. Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij brachten in 2019 voor De Geluksatlas geluksplekken in Nederland in kaart. In Gelukkig Utrecht praten ze met 16 duurzame doeners in Utrecht die geluksplekken creëren, behouden en versterken. Wie is jouw favoriete plekverbeteraar? Doe mee aan hun oproep en maak kans op de gids!

Ontwikkeling lente ruim twee weken later dan vorig jaar

Heb je ze al gezien, de eerste bloemen van het bosanemoontje, maarts viooltje, hondsdraf of dotterbloem? Het kan rond deze tijd. Vorig jaar werden deze eerstelingen ruim twee weken eerder doorgegeven via Natuurkalender.nl dan dit jaar. Dit komt vooral doordat januari en februari vorig jaar bijna 3 graden warmer waren. Ten opzichte van 50 jaar geleden ligt de natuur nog wel zo’n twee weken voor.

Nieuwe natuur voor newbies

De allereerste #WorldRewildingDay is vandaag op zaterdag 20 maart 2021. Maar wat is rewilding of natuurontwikkeling nou precies? En wat kunnen we ermee? ARK Natuurontwikkeling, al ruim dertig jaar rewilding-pionier en één van de oprichters van Rewilding Europe, licht toe.

10.000 bomen uitgedeeld voor vergroening provincie Utrecht

Honderden inwoners van de provincie Utrecht kwamen recentelijk naar één van de ‘bomen-drive-thru’s’ om hun gratis inheemse boompjes op te halen. Enthousiaste vrijwilligers hielpen hen daarbij, natuurlijk op een coronaveilige manier. De provincie heeft deze bomenuitdeelactie financieel mogelijk gemaakt.

Toepassing Theory of Change kan impact van groene burgerinitiatieven vergroten

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties en burgers die zich inzetten voor natuur en biodiversiteit, substantiële resultaten en fundamentele systeemveranderingen realiseren? Deze vraag stond centraal bij een WUR-onderzoek naar de impact van Tiny Forest communities en georganiseerde opruimacties langs stranden. Hiervoor werd de ‘Theory of change’ methodiek gebruikt.

Te droog of te nat: op zoek naar optimaal peilbeheer voor rietherstel Rijnstrangen

Tussen Lobith en Pannerden ligt Natura 2000-gebied Rijnstrangen. Hier werken Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland aan een robuust moerassysteem voor kwetsbare rietvogels. Het rietherstel in Rijnstrangen komt goed op gang, maar de balans tussen nat en droog luistert nauw. De recente droge zomers laten zien dat klimaatverandering de weg naar rietmoeras nog een stukje uitdagender maakt.

Gelderland bereidt zich voor op uitbreiding leefgebied wolf

De wolf die op 6 maart 2021 werd doodgereden in Ede is waarschijnlijk wolvin GW1729f. Dit is aannemelijk vanwege de locatie van het voorval, het geslacht en het feit dat het dier drachtig was. Uit de eerste resultaten van sectie op het dier bleek dat sprake was van acht pril ingenestelde embryo’s. Dit staat in de rapportage over de activiteit van de wolf in Nederland die BIJ12 gister publiceerde.

Actief beheren van vrij grazend vee op Bonaire en Curaçao heeft een positief effect op lokale flora

Na veertig jaar is de status van de Sabal palm op de eilanden Bonaire en Curaçao opnieuw in kaart gebracht. Er was een opvallend verschil tussen de twee eilanden. Door actief parkbeheer heeft Curaçao een meer dan drievoudige toename van volwassen Sabal-palmen; de onbeheerde palm op Bonaire zag een afname van bijna twintig procent in het aantal volwassen palmen. Actieve bescherming is nodig.

Natuurlijke vijanden effectief tegen eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgde ook in 2020 weer voor overlast en ophef. In Gelderland loopt al enkele jaren een onderzoek naar het effect van bloemrijke bermen op natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. De resultaten beginnen inmiddels voorzichtig uit te wijzen dat een groter bloemaanbod inderdaad helpt om de plaagdruk van de rupsen te verminderen.

PWN ontdekt in 2020 opvallend veel nieuwe soorten in het duin

2020 was een uitzonderlijk jaar. Dit zag natuurbeheerder PWN niet alleen terug in de bezoekersaantallen, maar ook in het aantal soortwaarnemingen in het Noordhollands Duinreservaat en in de Kennemerduinen. In 2020 zijn er maar liefst 589 nieuwe soorten geregistreerd. Ter vergelijking, in 2019 waren dit er 416. Vermoedelijk is er een verband tussen het aantal bezoekers en nieuw ontdekte soorten.

‘s Werelds eerste oesterwieg basis voor meer Noordzeenatuur

Kippengaas als huls, vier houten balken als poten en honderden lege oesterschelpen om het gevaarte mee vol te stoppen. Het vergt wat knutselwerk, maar dan heb je ook wat: de eerste oesterwieg ter wereld is een feit. Deze afbreekbare ‘wieg’ vol oesterschelpen is de eerste van vele wiegen die samen een belangrijk doel dienen: de Noordzeenatuur een geweldige boost geven.

Pagina's