Natuurbericht

Nationale Bijentelling: bijen en tellers trotseren barre weersomstandigheden

De Nationale Bijentelling had dit jaar te lijden onder een koud en wisselvallig voorjaar met veel wind, regen en zelfs vrieskou. Desondanks zijn er ruim 40.000 bijen, hommels en zweefvliegen geteld door ruim 2.300 tellers. Het slechte voorjaarsweer is terug te zien in de resultaten: de kou-bestendige honingbij, aardhommel, en metselbijen zijn opnieuw de meest gespotte bijen.

Gratis proefles: hoe kun jij impact maken voor de natuur?

Het is een van de meest gestelde vragen aan natuurbeschermers: 'Dat het slecht gaat met de natuur weten we nu wel, maar wat moeten we doen om het beter te laten gaan?' Het antwoord is veelzijdig. Het goede nieuws is dat er zoveel verkeerd gaat dat je je ook op heel veel manieren in kan zetten om het tij te keren. In een gratis proefles op de soortenacademie geven we een paar suggesties.

Teken op roofdieren: TickTrack mee!

Van wolven tot wezels, roofdieren zijn een diverse en boeiende groep zoogdieren. Ze breiden hun areaal uit of hebben het juist zwaar. In de week van de teek bespreken we de teken die op roofdieren leven. Centrum Monitoring Vectoren (CMV) bestudeert of deze net zo dynamisch veranderen als hun gastheren. Lees in dit bericht meer over deze studie en hoe jij eraan kan bijdragen.

Saba's zeebodem als nooit tevoren

Het Sababank Nationaal Park was onlangs onderwerp van een innovatief onderzoek naar het in kaart brengen van habitats. Het in kaart brengen van habitattypen is essentieel voor inspanningen op het gebied van milieubeheer, natuurbehoud en onderzoek, evenals voor het begrijpen van veranderingen op lange termijn.

Bladluizen en de achteruitgang van insecten

Veel insectensoorten die recent sterk zijn afgenomen, zijn voor hun voedsel afhankelijk van bladluizen. In natuurgebieden staan bladluispopulaties mogelijk onder druk van stikstofdepositie en pesticiden, wat een deel van de verklaring kan zijn voor de massale achteruitgang van andere insecten. Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken dit in opdracht van OBN.

Waarnemingen gezocht voor onderzoek naar impact uitheemse rivierkreeften op amfibieën

Uitheemse rivierkreeften zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse watersysteem. Hun opmars is nog volop gaande en de verwachting is niet dat ze ooit nog zullen verdwijnen. Dat ze een grote impact kunnen hebben op ecosystemen en inheemse soorten is bekend. Naar de specifieke effecten op amfibieën in Nederland is echter weinig onderzoek gedaan. Hoog tijd om er dieper in te duiken.

Herintroductie van de zalm: waarom lukt het niet?

De herintroductie van de Atlantische zalm in de Rijn leek eerst succesvol, maar de populatie is de laatste tien jaar volledig ingestort. Aan de hand van zenderdata hebben onderzoekers aangetoond dat de grootste verliezen, tot 94%, tijdens de migraties in zoetwater plaatsvinden. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd artikel in het wetenschappelijk tijdschrift River Research and Applications.

Verborgen eeuwenoude laan Landgoed Weleveld in ere hersteld

Twee dubbele rijen walnoten markeren de plek waar op Landgoed Weleveld in Zenderen (Twente) honderden jaren geleden een oprijlaan liep. De eigenaresse blies dit stukje cultuurhistorie onder supervisie van Bosgroep Noord-Oost Nederland nieuw leven in. De aanplant maakt het landgoed stukje bij beetje klaar voor de toekomst.

Vogelbescherming Nederland blij met vergroening tuin

"Steeds meer mensen denken aan vergroening van tuinen", kopte de NOS deze week. Tuineigenaren vervangen stenen en tegels voor planten, bloemen, heggen en struiken. Een goede ontwikkeling, vindt Vogelbescherming Nederland.

Steeds minder insect-bestoven planten in Nederland

Nederland verliest plantensoorten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten. Milieuwetenschapper Kaixuan Pan toont dat aan na een analyse van 87 jaar aan metingen van meer dan 365.000 locaties. Het nieuws is verontrustend voor onze biodiversiteit en de voedselzekerheid. "75 procent van onze gewassen en 90 procent van de wilde planten zijn afhankelijk van insecten."

Slijkvliegen: de veldherkenning

Een opvallende verschijning in april in de buurt van water zijn tientallen slijkvliegen, ook bekend als elzenvliegen, die traag rondvliegen rond elzen, wilgen en andere struwelen. Er zijn drie soorten slijkvliegen vastgesteld in Nederland, waarvan er één zeer algemeen is. Maar hoe kun je die andere twee uitsluiten?

Meeste tekenbeten per 100 duizend inwoners in 2023 in Drenthe

Het aantal tekenbeten stijgt nu duidelijk. Een mooi moment om terug te blikken op 2023. Drenthe had veruit de meeste gemelde tekenbeten per 100 duizend inwoners op Tekenradar.nl. Vanuit Gelderland werd het hoogste absolute aantal gemeld. De helft van de tekenbeten werd opgelopen in het bos. Een derde in de tuin. Nu start onderzoek via Tekenradar naar hoe de Lymebacterie ons afweersysteem misleidt.

Op zoek naar eitjes en rupsen van het oranjetipje

Het oranjetipje is een echte voorjaarsvlinder, die nu vliegt. Pinksterbloem en look-zonder-look zijn bekende planten waarop de rupsen kunnen overleven. Maar ook op andere kruisbloemigen worden eitjes afgezet. We zijn benieuwd op welke planten eitjes worden gevonden en op welke planten er grotere rupsen worden gevonden. Een oproep om op zoek te gaan en je vondsten door te geven.

Uitbreiding leembossen in Het Groene Woud

Met de overdracht van twaalf hectare grond aan het Brabants Landschap is weer een belangrijke stap gezet in het herstellen, verbinden en uitbreiden van ons meest zeldzame type bos, het leembos. De robuustheid van de Brabantse natuur neemt hierdoor gestaag toe en we zijn nog lang niet klaar. Het project Brabants Goud in het Groene Woud gaat verder met de aankoop van nog eens 400 hectare.

Pagina's