Natuurbericht

Distelvlinder: invasie of niet?

Toen in maart de eerste meldingen binnenkwamen over grote aantallen distelvlinders in het Midden-Oosten, gloorde er hoop: zouden we eindelijk weer eens een invasie van distelvlinders krijgen, zoals in 2009? Toen was 'onze' laatste grote invasie. De grote massa kwam toen uit het Atlas gebergte in NW Afrika. Met miljoenen overspoelden ze Europa, en een paar duizend wisten zelfs IJsland te bereiken.

Oproep: laat uw oude en nieuwe #waarnemingen meetellen voor de Rode Lijst #Zoogdieren

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt de Zoogdiervereniging aan een nieuw basisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren. Om hier een goede inschatting van te kunnen maken, roept de Zoogdiervereniging iedereen op om (oude en recente) zoogdierwaarnemingen in te voeren in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Hooikoortsverwachting voor gras op de kaart

Het hooikoortsseizoen is volop aan de gang. Na de pollen die vrijkomen van berken en elzen is nu het seizoen van de graspollen aangebroken. Waar in Nederland is de hooikoortsverwachting voor mensen met een graspollenallergie het hoogst? En hoe zijn de omstandigheden de komende dagen? Bekijk de kaarten!

1ste #Vleermuistuintelling: #tuinen zijn belangrijk voor #vleermuizen

Afgelopen weekend (25 en 26 mei) vond de eerste landelijke vleermuistuintelling plaats. De eigenaren van iets meer dan driehonderd tuinen uit heel Nederland deden mee aan de telling en telden in totaal ruim 1900 vleermuizen: een succesvolle eerste telling!

Pionierkwelder Delfzijl @WURmarine

Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht van de gemeente Delfzijl experimenteren onderzoekers van EcoShape hier met verschillende methoden om kwelderaangroei te stimuleren.

Kroonbekerzwam nu ook in Nederland

Tijdens een oehoe-excursie in de Curfsgroeve te Berg en Terblijt bij Meerssen (LB) werd niet alleen de oehoe gezien, maar ook een onbekende bekerzwam. Ilona Buth fotografeerde de bekerzwam en plaatste hem op Facebook. Dit leverde diverse suggesties op, waaronder de Kroonbekerzwam, een nieuwe soort voor Nederland. Microscopische controle van wat verzameld materiaal bevestigde deze suggestie.

Wat de vogel niet kent… eet hij gewoon op

Vogels kiezen soms een andere maaltijd dan ze normaal doen: een merel die op salamanders vist, een mees die eikenprocessierupsen met brandharen leert eten of een specht die specialiseert in het nestkast-openhakken. Zo’n opportunistische uitbreiding van het menu kan helpen bij het overleven. En redt misschien uw buxus.

Zeldzame wolfsklauwen zwaar getroffen door zomerdroogte

Wolfsklauwen hebben de zomerdroogte van 2018 overwegend slecht doorstaan. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens een wolfsklauwenexcursie van het FLORON-district Gelderland-Midden. Hoe gaat het in de rest van Nederland met deze zeldzame plantensoorten?

Bijna twintig procent meldingen Tekenradar.nl betreft meer dan één teek

Bijna 1 op de 5 mensen die een tekenbeet meldt op Tekenradar.nl, had meerdere tekenbeten tegelijk. Vind je bij het controleren van je lichaam een teek, zoek dan verder naar andere tekenbeten. In 2018 gaven mensen de meeste tekenbeten door vanuit Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Als je deze gegevens corrigeert voor het aantal inwoners, is de top drie: Drenthe, Gelderland en Utrecht.

Nu zijn rupsen van het oranjetipje te vinden @vlinderNL

Het oranjetipje is een echte voorjaarsvlinder die vliegt van eind maart tot in mei. Nu zijn de rupsen aanwezig. Er waren erg veel oranjetipjes de afgelopen maanden en dat betekent dat de kans om rupsen te vinden nu groot is. Je moet deze zoeken op kruisbloemigen zoals pinksterbloem, look-zonder-look of judaspenning.

Groene zandbij verovert twee nieuwe provincies

Niet met alle 360 Nederlandse bijensoorten gaat het slecht. Er zijn soorten die zich ondanks alle natuur- en milieuproblemen weten uit te breiden. Zo'n soort is de groene zandbij. Dit kleine bijtje werd in 1997 voor het eerst in Limburg gevonden en breidt zich sindsdien langzaam uit. Dit voorjaar dook de groene zandbij opeens op in Noord-Brabant en Utrecht.

Brabant stimuleert (natuur)herstel en behoud #wijstgronden @Brabant

Wijst is een uniek natuurverschijnsel dat zich kenmerkt door natte hoger gelegen gronden en droge lager gelegen gronden. Dat komt doordat grondwater langs de (Peelrand)breuklijn omhoog wordt gestuwd. Kenmerkend is de rode kleur van het opborrelende grondwater door het hoge ijzergehalte. Provincie Noord-Brabant verleent subsidie voor behoud en herstel van wijstgronden samen met natuurontwikkeling.

Herstel #schelpdierbanken is mogelijk @ARKNatuur @wnfnederland

Uit de eerste pilots voor herstel van schelpdierbanken in de Noordzee blijkt dat dit herstel mogelijk is. Veel van de uitgezette oesters overleven en planten zich voort op de verschillende proeflocaties. De factoren die dit succes mogelijk maken en aanbevelingen voor verder herstel zijn terug te vinden in het nieuwe rapport 'Recommendations for flat oyster restoration'.

Argusvlindertelling laat nog geen herstel zien

De argusvlinder is één van de snelst verdwijnende vlindersoorten in ons land. Om een actueel beeld te krijgen van de verspreiding, hebben De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het zesde jaar op rij een telweekend gehouden. Tijdens de telling vorig jaar werd de soort al erg weinig gemeld en het lijkt er niet op dat er dit jaar verbetering optreedt.

De dip van de koolmees is voorbij

Heb je al jonge mezen gezien? De vrijwilligers van de werkgroep NESTKAST in ieder geval wel. Zij vieren hun tienjarig jubileum met een uitgebreid verslag van het broedseizoen van 2018. In totaal bekeken ze al bijna een miljoen eieren van vogels die in nestkasten broeden. Gegevens die belangrijk zijn voor onderzoek om toe- en afnames van vogels te verklaren.

Europees actieplan biodiversiteit grotendeels mislukt, scherpere afspraken noodzakelijk

De EU ging in 2011 van start met een robuuste strategie die de achteruitgang van de biodiversiteit een halt moest toeroepen. Per 2020 zou de EU aantoonbare stappen hebben gezet naar ecologisch herstel. Uit een analyse van Birdlife International – waarvan Vogelbescherming de Nederlandse partner is – blijkt nu dat daarvan vrijwel niets terecht is gekomen.

Help #egels op weg met de #Egelsnelweg

Hét geheim om de egel te redden kan weleens in onze eigen tuin liggen. De natuurlijke leefomgeving van de egel krimpt en de druk van predatoren in natuurgebieden wordt groter. Tuinen kunnen als ideale veilige havens voor egels dienen. In het teken van het Jaar van de Egel 2019 lanceert de Egelwerkgroep het project ‘Egelsnelweg’, waarbij tuinen weer opengesteld en geschikt worden voor egels.

Zeldzame vissoorten gevangen op de Waal

Bij een visserijkundig onderzoek op de Waal bij Tiel zijn op donderdag 9 mei onder meer twee jonge zalmen, enkele rivierprikken en een juveniele houting gevangen. Als vangtuig diende de ankerkuil, een historisch vistuig dat meer dan een eeuw geleden veelvuldig gebruikt werd op de Waal. Doel van de studie is de verspreiding van trekvissoorten in de buurt van ‘langsdammen’ in kaart te brengen.

Trekroutes grauwe franjepoten in kaart gebracht @WURmarine

Een nieuwe studie toont het trekpatroon van de grauwe franjepoot aan; met zijn 25 tot 40 gram één van de kleinste zeevogels. Slechts drie maanden per jaar komen ze aan land; om te broeden in de Arctis. De westelijke broedvogels laten een spectaculair trekpatroon zien. Ze steken de Atlantische Oceaan over, vliegen over Centraal-Amerika heen en brengen de winter door in de Stille Oceaan.

Pagina's