Natuurbericht

Natuurjournaal 17 mei 2024

Jonge futen liften mee met hun ouders en deze vlinder is kampioen verstoppertje.

Provincie Utrecht telt weidevogels: van grutto tot graspieper

Het broedseizoen van de weidevogels is in volle gang en dat is goed te merken in het Eemland bij Amersfoort. Al van grote afstand is het geroep en gekwetter van grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten hoorbaar. “Toch gaat het nog niet goed met de weidevogels”, zegt Joeri de Wit van de provincie Utrecht. “Daarom tellen we ze om te zien of we extra maatregelen moeten nemen."

Infectieziekten belangrijkste doodsoorzaak gestrande bruinvissen in 2023

Jaarlijks onderzoekt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Marine Research de doodsoorzaak van gestrande bruinvissen. In 2023 zijn 47 bruinvissen onderzocht. Bijna een derde van de onderzochte dieren bleek te zijn gestorven aan de gevolgen van infectieziekten. Andere doodsoorzaken waren onder andere bijvangst, trauma en voedseltekort.

Jaarlijkse argusvlindertelling: waar zit hij nog?

Dit jaar is het alweer het 11de jaar dat we met zijn allen op zoek gaan naar de argusvlinder, ditmaal in het weekend van 24 tot en met 26 mei. Iedereen kan meehelpen de huidige situatie van de argusvlinder in kaart te brengen, we horen graag of, en hoeveel je er gezien hebt. Maar ook als er wel gezocht is maar geen argusvlinder gevonden is, kan dat erg waardevolle data zijn!

Pak de fiets en vind de spelende mens in jezelf terug

Vandaag is het Fiets naar je werk-dag. De dag om de auto te laten staan en de fiets naar je werk te pakken. Goed voor lichaam, geest én het milieu. Goede redenen om te gaan fietsen, maar als het aan Marco te Brömmelstroet ligt, hoogleraar Urban Mobility aan de Universiteit van Amsterdam, kan het fietsen er vooral aan bijdragen om op een andere manier naar mobiliteit te kijken.

Hazelmuizen klaar voor nieuw telseizoen

Al ruim dertig jaar worden hazelmuizen in Zuid-Limburg nauwkeurig gemonitord door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging. Als onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) zoeken zij elk najaar langs vaste telroutes naar nesten in bosranden en hagen. Omdat het vinden van de nesten vaak niet eenvoudig is, wordt er sinds een aantal jaren ook gebruik gemaakt van nestbuizen.

Vogelbescherming en bouwbedrijf Heijmans slaan handen ineen

Bouwbedrijf Heijmans en Vogelbescherming Nederland gaan samenwerken om de leefomgeving van vogels en mensen in nieuwbouwwijken te verbeteren. Dinsdag 14 mei ondertekenden de directeuren Karsten Schipperheijn van Vogelbescherming en Harwil de Jonge van Heijmans de overeenkomst in Park Vijfsluizen in Vlaardingen, een toekomstbestendige woonwijk.

Europe For Nature: help Europeanen voor natuur en duurzaamheid kiezen

Help het tij te keren en Europa voor natuur en duurzaamheid te laten kiezen, en om zoveel mogelijk experts in Europa heel veel mensen te bereiken met hun kennis over veranderingen in het milieu, de gevolgen en mogelijke oplossingen. Reageer de komende weken op sociale mediaberichten met #EuropeForNature, teken de #EuropeForNature petitie en/of doe een donatie zodat we ons bereik vergroten.

Laatste stof daalt langzaam neer op bodem van de diepzee

‘Stofwolken’ op de bodem van de diepzee, die zullen ontstaan bij diepzeemijnbouw, dalen voor het grootste deel al snel weer neer. Dat suggereert promotieonderzoek van NIOZ marien geoloog Sabine Haalboom, op de bodem van de Stille Oceaan. Toch blijft een klein deel van het opgewoelde bodemmateriaal nog tot op grote afstand zichtbaar in het water.

Natuurjournaal 15 mei 2024

Groene kikkers kwaken er lustig op los — welke soorten ken jij? En piepkleine kruisspinnetjes worden geboren.

Vogelweek van start, natuurliefhebbers door heel Nederland op pad

Duizenden natuurliefhebbers maken zich deze week op voor de twaalfde editie van de Nationale Vogelweek. Tijdens deze bijzondere week biedt Vogelbescherming – samen met vele vrijwilligers en collega-organisaties – laagdrempelige vogelexcursies en vogelactiviteiten aan in Nederland. Dit jaar is de editie met ruim 200 verschillende excursies opnieuw een groot succes.

Al 125 jaar een interessante investering: Landgoed De Utrecht

Landgoed De Utrecht is een prachtig gebied in de Brabantse Kempen. Op de ruim 2.500 hectare liggen bos- en natuurterreinen, akker- en graslanden, een golfbaan, natuurbegraafplaats, woonhuizen, boerderijen en horeca. Rentmeester Raymond Gennissen vertelt in dit interview meer over het 125-jarig bestaan van het landgoed én over de duurzame en ambitieuze plannen die er nog liggen.

DNA-onderzoek toont 51 wolven aan in Nederland

In Nederland zijn 51 verschillende wolven met DNA aangetoond tussen eind oktober 2023 en half februari 2024. Ook is in deze periode het territoriale gedrag tussen roedels voor het eerst vastgelegd op beeld en kon via DNA een bijzondere zwerftocht van een wolf door drie landen worden gevolgd. Dat blijkt uit de nieuwe voortgangsrapportage van BIJ12 over de activiteit van de wolf in Nederland.

Natuurjournaal 14 mei 2024

Kleine bosspitsmuisjes op stap en ga op zoek naar het nog veel piepkleinere menierood zuringspitsmuisje.

Zeldzame argusvlinder gesignaleerd tijdens recordaantal tellingen

Vlinderteller Ina Hoekstra is in 2023 begonnen met het tellen van een vlinderroute in Heerenveen. Ze was direct zo gemotiveerd dat ze maar liefst 73 keer heeft geteld tussen eind mei en begin oktober! Dat is gemiddeld zo’n vier keer per week en leverde een bijzondere waarneming op. We vroegen haar hoe ze zo enthousiast is geworden.

Veel plakkende slakken in 2024, tel jij ze?

Het voorjaar is nat. De tuinders-uitdrukking "regen met bakken geeft plakkende slakken" lijkt voor 2024 zeker op te gaan. Ook 2023 was een rijk jaar voor de slijmerds. Of was dat alleen plaatselijk? Duik in een struik en tel mee!

Natuurjournaal 13 mei 2024

Kluten zijn aan het broeden, eerste kuikens uit het ei, en zeepostelein begint te bloeien.

Gebochelde spinkrab bereikt Nederland op plastic

Plastic is een ramp voor alles dat in zee leeft, maar soms zorgt het voor een bijzondere vondst. In december 2023 werd in een aangespoeld plastic krat een Gebochelde spinkrab gevonden. Deze soort was nog niet bekend van onze kust.

Pilot walviskadaver Rottumerplaat afgerond

Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research (WMR) hebben de pilot met het walviskadaver op Rottumerplaat onlangs afgerond. Onderzoekers van WMR volgden twee jaar lang het afbraakproces en de invloed ervan op bodem en biodiversiteit.

Pagina's