Natuurbericht

Rood weeskind veel gezien

Het rood weeskind is een zeer grote nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). In 2018 is deze vlinder heel veel waargenomen. Hij komt best veel voor in Nederland, maar toch hebben de meeste mensen deze indrukwekkende vlinder nog nooit gezien.

Mezenonderzoek wijst op illegaal gebruik bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot

In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijke gebieden waar buxusmotten worden bestreden, zijn maar liefst 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Dat is de uitkomst van verkennend onderzoek door CLM Onderzoek en Advies, waaraan ook het NIOO-KNAW heeft meegewerkt. Geen van de middelen is voor particulieren toegelaten; dit wijst op mogelijk illegaal gebruik.

Beleef het bronstspektakel in Brabant

Eind september kunnen bezoekers op zoek naar bronstige edelherten in Het Groene Woud. Brabants Landschap, ARK Natuurontwikkeling en SPPiLL organiseren in de herfst weer bronstexcursies naar deze koningen van het woud. De excursies beginnen twee weken later dan afgelopen jaar, omdat toen bleek dat de indrukwekkende paartijd in het edelhertengebied later op gang kwam dan gedacht.

1400 nieuwe soorten in jubilerend tijdschrift

Op 1 augustus verscheen het 50ste nummer van Nederlandse Faunistische Mededelingen. Dit tijdschrift is gewijd aan insecten en andere kleine beestjes. In deze aflevering worden 11 nieuwe soorten voor Nederland gemeld, twee cicaden, een mosdiertje en acht vliegen. In de afgelopen 40 jaar zijn ruim 1400 nieuwe soorten voor Nederland vastgelegd, maar liefst 6% van de Nederlandse fauna.

Maasheggengebied erkend als ‘UNESCO biosfeergebied’

Het Maasheggengebied in de Noordelijke Maasvallei krijgt een speciale erkenning. UNESCO wees de Brabantse Maasheggen namelijk aan als 'biosfeergebied'. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Maasheggen is het enige biosfeergebied van Nederland. Het is een veilige thuishaven voor planten en dieren en belangrijk in tijden van klimaatverandering.

Kosten en baten bijvriendelijk beheer

Steeds meer beheerders van gemeentelijk groen zijn geïnteresseerd in bijvriendelijk beheer. Maar wat kost dat nu eigenlijk en wat levert het op ten opzichte van bijvoorbeeld traditioneel gazonbeheer? Groene Cirkel Bijenlandschap heeft dit overzichtelijk op een rij gezet in een nieuwe brochure. Wat blijkt: bloemrijk gras hoeft helemaal niet duur te zijn en is vaak zelfs goedkoper!

Leren uit de ondergrond om rivieren weer te laten slingeren

Steeds meer rivieren en beken in Nederland worden weer slingerend gemaakt. Het vereist meer kennis over hoe riviersystemen functioneren als ze weer de vrije loop krijgen. Hoe en waar ontstaan bijvoorbeeld rivierbochten als je de oeverbescherming verwijdert? De ondergrond is als een geschiedenisboek. Ze kan inzicht geven in hoe rivieren vroeger functioneerden en hoe ze dat mogelijk weer gaan doen.

Stekeligheden genoeg: tijd voor oprichting Egelwerkgroep Nederland

Een bekende verschijning in voor- en achtertuin: de egel. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met deze kleine stekelbol in Nederland? Hoe gaan egels om met de verstening van tuinen? Hoe zorgen we ervoor dat minder egels worden overreden? Hoe help je de egel vooruit? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden is de ‘Egelwerkgroep Nederland’ opgericht.

Maatregelen tegen verdroging Bossche Broek

Met de natuur in het Bossche Broek gaat het niet zo goed. Het Bossche Broek verdroogt waardoor de bijzondere flora en fauna in dit gebied dreigen te verdwijnen. Om dit te voorkomen en om de kwaliteit en de diversiteit te behouden en te verbeteren, voert Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uit. Dit vindt plaats van half september tot eind december 2018.

Scheefbloemwitje in een nectarkroeg!

Op het Kootwijkerzand zijn nectarkroegen gemaakt voor de heivlinder, kommavlinder en vooral de uiterst zeldzame kleine heivlinder. Deze soorten blijken regelmatige bezoekers: vooral blauwe knoop en vlinderstruik bezoeken de vlinders vaak om te drinken. Op 28 augustus was er wel een heel verrassende gast in een van de kroegen: een scheefbloemwitje.

Wat is het effect van de droge, hete zomer op reptielen en amfibieën?

De effecten van de hete, droge zomer voor reptielen en amfibieën zijn pas op langere termijn zichtbaar. Verschillende soorten zullen de afgelopen zomer heel goed of juist moeilijk zijn doorgekomen. Factoren als broeihooptemperatuur, schade aan struikheide, het mooie voorjaar, uitdrogend voortplantingswater en op langere termijn opgedroogd leefgebied van predatoren spelen allemaal een rol.

De zwartkop, de bessenplukker

Einde zomer en het is stil in de achtertuin. Het lijkt alsof er niet zoveel gebeurt. Maar wie oplet ziet de zwartkop: hij eet zijn buik rond met bessen. In september vertrekken de meeste zwartkoppen naar het zuiden. Om voldoende energie te hebben voor deze lange reis, moeten ze nu flink 'opvetten'.

Groot herstelinfuus voor Tengere distel op Wierdijk

De Tengere distel is een stekelige zeldzaamheid. De kans is groot dat u hem nog nooit hebt gezien. U kunt hem vinden op de Wierdijk, nabij het dorpje Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland. FLORON, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer werken samen aan het herstel van deze soort.

Pioniers profiteren van droogte langs rivieren

Door de lage waterstanden in de grote rivieren vallen op veel plekken oevers droog. Droogvallende oevers van plassen vormen de ideale groeiplaats van veel bijzondere pionierplanten. De buien van afgelopen week zorgen ervoor dat deze nu weer massaal kiemen.

Extra vlindergeneraties door warme zomer

Dankzij het warme weer afgelopen zomermaanden, lijken veel vlinders extra generaties te hebben deze nazomer. Zo zijn er aanwijzingen voor tweede generaties van onder andere kleine ijsvogelvlinder, heideblauwtje, groot dikkopje, veenhooibeestje en grote vuurvlinder. Zoals de laatste jaren al gebruikelijk was, heeft het landkaartje momenteel een grote (extra) derde generatie.

Gehoornde slijmvis meest opvallende winterslachtoffer afgelopen winter

Herinnert u zich nog de afgelopen koude winter, met ijspret tot begin maart? Toen troffen we als gevolg van de lage zeewatertemperaturen grote aantallen dode Fluwelen zwemkrabben aan in de Oosterschelde. Nu, midden in de zomer, kunnen we echter vaststellen dat de Gehoornde slijmvis een veel groter slachtoffer is geworden van het langdurig koude zeewater in de winter van 2017-2018.

Poep blijkt essentieel bij speurtocht naar wolf op Veluwe

Vanmorgen maakten BIJ12 en WENR bekend dat er twee nieuwe wolven zijn geïdentificeerd door DNA-onderzoek. Na diverse zichtwaarnemingen op het noordelijke deel van de Veluwe is de laatste maanden intensief veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een wolf. Vrijwilligers van Wolven in Nederland hielden kilometers aan zandpaden in de gaten op kenmerkende aanwijzingen: wolvenkeutels.

Gelderland: denk bij slopen aan de aanwezigheid van dieren!

Het slopen van gebouwen kan schade veroorzaken voor beschermde soorten vleermuizen, gierzwaluwen, mussen, uilen en steenmarters. Omdat er in de praktijk nogal eens iets mis gaat, brengen de Provincie Gelderland en de omgevingsdienst Rivierenland nu een folder uit om gemeenten en initiatiefnemers te informeren.

Opnieuw nieuwe mineermotten op smalbladige wilgen in Nederland en België

Er twee mineerders van smalbladige wilgen ontdekt, die nog niet eerder in Nederland en België waren aangetroffen. Het gaat om de slakkenspoormotten Phyllocnistis valentinensis en een mysteriesoort. Vorig werden jaar grote aantallen van de smalle wilgenmineermot voor het eerst in Nederland gevonden; deze soort is nu ook voor het eerst in België aangetroffen.

Warme sneeuwbal als overwinteringstactiek

Afgelopen weken is in het toonaangevende tijdschrift Nature gepubliceerd dat de Ussurische buisneusvleermuis op een wel erg bijzonder manier overwintert, namelijk opgerold als balletje in de sneeuw. Een welkom cool nieuwtje in deze bijzonder warme zomer.

Pagina's