Natuurbericht

#Otters in Duitsland: 'noch immer' een gat in de kaart

Toen de otter in 1988 in Nederland uitstierf, verdwenen otters tot ver in Oost-Duitsland. Maar het gaat momenteel ook in Duitsland beter. Sinds de Wende in 1989 worden otters beschermd en worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Wanneer groeit de populatie van de otters die sinds 2002 in Nederland zijn uitgezet vast aan de populatie in het oosten van Duitsland?

Het ‘verkennertje’: nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland

Het jaar 2018 zal de boeken ingaan als een bijzonder jaar voor trekvlinderwaarnemingen. Sinds het begin van de maand oktober zijn er diverse interessante trekvlinders gemeld. In Zandvoort werd zelfs een nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland gevonden. Het ‘verkennertje’ is een zwerver die vorige week deze kant is opgekomen met de langdurige warme zuidelijke stroming.

Groene Held: Cornelis Simjouw

In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze week: Cornelis Simjouw.

Zeebaars in Utrecht

Wie aan de provincie Utrecht denkt, denkt niet meteen aan zeevissen. Toch werden deze tijdens het RAVON-vissenweekend aangetroffen in de Lek. Zeebaars, harder en bot werden op verschillende plekken waargenomen. Waarschijnlijk houdt dit verband met de lage rivierafvoeren van afgelopen zomer.

Zeer bijzondere Grote berkenrussula in een heel bijzonder seizoen

Recent werd de Grote berkenrussula aangetroffen in de bossen bij Vaals (Limburg). Het was sinds 1968 pas de tweede maal dat deze zeer zeldzame soort werd aangetroffen in Nederland. De soort is zeer gevoelig voor vermesting, waarschijnlijk is hij daardoor zo zeldzaam geworden. En mogelijk heeft ook het weer invloed, want de najaren van 2016 en 2018 zijn beide niet goed in paddenstoelenopzicht.

'Rewilding': van droom naar data

Steeds meer diersoorten sterven uit of verdwijnen uit hun oorspronkelijke leefgebied. Daarmee verdwijnt ook de cruciale bijdrage van deze dieren aan het ecosysteem. Een mogelijke remedie biedt 'rewilding': het bewust terugbrengen van zulke ontbrekende schakels in de ketting. In het gerenommeerde tijdschrift Phil Trans B laat Liesbeth Bakker (NIOO-KNAW) zien waarom dat een veelbelovende aanpak is.

Buxus dood? Dit is de oplossing

Pronkt in uw tuin een dode buxus? Er is amper een straat te vinden waar niet zo’n geel, spindraderig ding staat. Akelig voor de tuinbezitter, maar hoopvol voor de vogel. Tenminste, als u vogelvriendelijke alternatieven aanplant. Vier suggesties.

Adelaarsvaren bloeit bij voorkeur in goede wijnjaren

Dit jaar zijn meerdere Adelaarsvarens met sporen gevonden. Dit is erg opvallend na jaren waarin nauwelijks sporenvorming waargenomen is. Waarom worden er dit jaar zoveel waarnemingen gedaan van bloeiende exemplaren? Literatuuronderzoek laat zien dat er een sterke link is met goede wijnjaren.

Zuidenwind brengt zadellibellen

Vorige week zijn erg veel meldingen van zadellibellen doorgegeven via de invoerportalen Waarneming en Telmee. De zadellibel is een Afrikaanse soort die af en toe sterke trekneigingen heeft. In Nederland is de zadellibel zeer zeldzaam met, tot dit jaar, minder dan tien waarnemingen. Waarschijnlijk door de aanhoudende zuidelijke stroming zijn er nu, vooral langs de kust, veel waargenomen.

Exotische getraliede mossel in het Noordzeekanaal

In onze zoete en brakke wateren leefden tot voor kort drie kleinere mosseltjes, alle familie van de eetbare mossel. Dit jaar kwam daar de Aziatische mossel bij. Dat er zo snel een vijfde zou opduiken, kon niemand voorzien. Het nieuwe mosseltje heeft geribde schelpen en is vermoedelijk een exoot. Experts proberen op dit moment uit te vinden om welke soort het precies gaat.

Honderd hectare nieuwe natuur erbij in de Achterhoek

Op 12 oktober werd een feestje gevierd: vier inrichtingsprojecten van nieuwe natuur rondom Winterswijk zijn klaar! Ook op twee andere plaatsen in de Achterhoek, bij Vorden en Zieuwent, richt het Waterschap Rijn en IJssel, in samenwerking met de provincie Gelderland, nieuwe natuur in. In totaal komt zo dit jaar honderd hectare nieuwe natuur tot stand.

Zeer groot aantal vliegende bladluizen in Nederland

De zeer grote aantallen vliegjes die deze dagen in de lucht vliegen zijn bladluizen. Van mei tot en met augustus viel het aantal vliegende bladluizen nog mee. Blijkbaar waren de uitzonderlijke weersomstandigheden sindsdien zeer gunstig. Bijzonder dit jaar was de zeer hoge virusdruk in aardappelen. Bladluizen spelen daarin een belangrijke rol. Er zijn nu nog opvallend veel ongevleugelde bladluizen.

Massale trek van vinken

Elk najaar bereikt rond half oktober de vinkentrek zijn hoogtepunt. Zo ook nu. We worden al weken getrakteerd op mooie aantallen overtrekkende vinken. Het zijn er heel wat meer dan in een gemiddeld najaar. Trektellers noteerden al meer dan 4,2 miljoen langsvliegende exemplaren.

Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor behoud icoonsoorten

De provincie Zuid-Holland daagt bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren uit om zich in te zetten voor meer leefruimte voor planten en dieren. Wie bijvoorbeeld rietmoerassen wil aanleggen in Reeuwijk, nestgelegenheid voor steenuilen in knotwilgen wil realiseren, of bloemperken in de stad voor hommels en andere insecten, kan daarvoor tot 15 november subsidie aanvragen.

Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater

Vanaf september staan in de Atlas Leefomgeving twee kaarten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze kaarten komen uit de Bestrijdingsmiddelenatlas. Wilt u meer weten over de waterkwaliteit in onze landbouwgebieden? Combineer dan de data uit de Bestrijdingsmiddelenatlas met andere kaarten uit de kaartenbibliotheek.

Onzichtbare natuur wordt niet gezien

De natuurstudie in Nederland is booming. In de eerste plaats door moderne citizen science, maar ook door de wettelijke noodzaak voor informatie over beschermde soorten. Helaas blijft onbekend ook onbemind en vooral een probleem voor soort en maatschappij. Herman Limpens van de Zoogdiervereniging roept op om dit samen op te lossen.

Flinke extra generatie argusvlinders

De argusvlinder is de afgelopen twintig jaar met meer dan 95% achteruit gegaan en is uit grote delen van oostelijk Nederland helemaal verdwenen. Dit jaar leek de achteruitgang door te zetten, want tijdens de jaarlijkse argusvlindertelling in mei werden er weer minder geteld, maar de extra derde generatie lijkt nu goed te vliegen. In het agrarisch gebied zijn zeker nog kansen voor deze vlinder.

Vijf dagen natuurfilms tijdens Wildlife Film Festival Rotterdam 2018

Voor de mooiste natuurdocumentaires ga je deze herfstvakantie naar Rotterdam waar van 24 tot en met 28 oktober het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) wordt gehouden. WFFR is het enige wildlife filmfestival in Nederland en vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Vijf dagen lang worden in filmtheater Cinerama de beste en meest recente natuurdocumentaires uit binnen- en buitenland vertoond.

Onderwaterdrainage veengebieden zeer kostbaar en effect niet bewezen

Nederlands veen stoot veel CO2 uit. Onderwaterdrainage wordt door de klimaattafel landbouw voorgesteld om deze uitstoot te verminderen. Hier blijkt echter geen eenduidig wetenschappelijk bewijs voor. Ook is onderwaterdrainage extreem duur. Landbouw op diepe veengebieden past niet in een effectief klimaatbeleid, zegt prof. Lars Hein van Wageningen University.

WAD: een ongekende waddenervaring vanuit je bioscoopstoel

Het waddengebied is een wereldwijd uniek natuurgebied. De bioscoopfilm WAD laat je de wadden op een bijzondere manier zien en beleven. De fantastische beelden en geluiden bieden een bioscoopervaring die je volgens ons niet mag missen.

Pagina's