Natuurbericht

KinderBomenBos: plant een boom voor een kind

Zaterdag 21 november vindt er een bijzondere gebeurtenis plaats in het Bentwoud. Die dag worden nieuwe bomen geplant in het KinderBomenBos. Dit is een speciaal gedeelte van het gebied, waar mensen een boom kunnen planten voor kinderen: ter ere van de geboorte, of omdat er een kind(je) overleden is.

Drie jaar SNL-monitoring op de Hoge Veluwe: veel en bijzondere waarnemingen

In opdracht van Het Nationale Park De Hoge Veluwe hebben we de afgelopen drie jaar het veldwerk voor de SNL-monitoring in dit bijzondere gebied uitgevoerd. Ecologen Tim Termaat, Jaap Bouwman en Maarten Immerzeel inventariseerden het gehele Park op flora, dagvlinders, sprinkhanen en libellen. Dat leidde, ook heel recent nog, tot bijzondere waarnemingen, die de komende tijd verwerkt worden.

Plannen voor nieuw onderwateronderzoeksstation op Curaçao

Plannen voor een hypermodern onderwateronderzoeksstation ‘PROTEUS™’ zijn onlangs vrijgegeven. Het ontwerp, geïnspireerd op koraalpoliepen, stelt wetenschappers in staat om rechtstreeks vanaf de oceaanbodem voor de kust van Curaçao te verblijven en onderzoek te doen. PROTEUS™ is een project van het Fabien Cousteau Ocean Learning Center (FCOLC) en is de visie van Fabien Cousteau.

Oproep aan Tweede Kamer: investeer juist nu in de natuur

Vogelbescherming roept de Tweede Kamer op om krachtig te pleiten voor natuurherstel in de debatten over de begrotingsbehandeling. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat twee op de vier Nederlanders vindt dat natuur onderdeel moet zijn van de herstelplannen na de coronocrisis. Een uitkomst die de politiek niet naast zich neer mag leggen, vindt Vogelbescherming Nederland.

Fabeltjes over geweldige klimop

Klimop is een geweldige plant. Altijd groen en één van de weinige planten die laat in het jaar bloeit. De eerste bloemen verschijnen nu en dan zijn er ook direct vlinders en allerlei andere insecten op aanwezig. Dat kan wel doorgaan tot in december. Je hoort vaak over de schadelijkheid van klimop, maar dat zijn bijna allemaal fabeltjes.

Met sloten en zoefjes bloeit de Herfsttijloos in Pelterheggen

Deze week zijn ze er nog. De bijzondere Herfsttijloos bloeit in de Pelterheggen, onderdeel van natuurgebied De Plateaux in Bergeijk, op de grens van Brabant en België. De bovensloten, ondersloten en zoefjes zorgen voor het behoud van een bijzonder gebied dat deze zomer werd toegevoegd aan de immaterieel erfgoed-lijst van Unesco. En waar de Herfsttijloos zich lekker voelt.

Boomkroonbewonende viervlekmier voor het eerst in Nederland gevonden

Voor het eerst is in Nederland de viervlekmier aangetroffen. Deze warmteminnende soort is wijd verspreid in Zuid- en Midden-Europa, maar schaars in Noord-Europa. De mieren zijn lastig te vinden omdat ze nesten maken in dode takken in boomkronen. Dat deze mier Nederland heeft bereikt, is ongetwijfeld het gevolg van het warmer wordende klimaat.

Vierbandgroefbij ontdekt stierenkuil

En weer duikt een zeer zeldzame bij op in stierenkuilen in de natuurlijk begraasde uiterwaarden bij Nijmegen. Ditmaal eentje met een voor groefbijen indrukwekkend formaat: ruim anderhalve centimeter. De vierbandgroefbij is vanuit het zuiden aan een opmars bezig en zoekt lemige steilrandjes die ze onder andere vindt in de kuilen die door bronstige stieren worden uitgegraven.

Spinnentelling 2020: 19 en 20 september

In het weekend van 19 en 20 september mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen huis en tuin voor de Nationale Spinnentelling 2020. Zal de kruisspin weer op één eindigen?

70 procent minder koala’s in verbrande gebieden @wnfnederland

Een nieuw rapport van WWF-Australië laat zien wat de impact van de bosbranden van 2019-2020 was op koalapopulaties. Uit het rapport blijkt dat de bosbranden resulteerden in het verlies van ongeveer 71 procent van de koalapopulaties op zes brandlocaties aan de noordkust van New South Wales.

Burgers helpen bij beheer nieuwe natuur Binnenveldse Hooilanden

Tussen Wageningen en Veenendaal, is onlangs een nieuw natuurgebied gerealiseerd: de Binnenveldse Hooilanden. Een gebied van 280 hectare met potenties voor blauwgrasland, dotterbloemhooiland en trilveen. Dit natuurgebied wordt beheerd door drie partijen: Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer. Burgers worden actief betrokken bij het beheer van het gebied.

Massale trek ruige dwergvleermuis over Afsluitdijk

Vanaf half augustus tot in oktober trekt de ruige dwergvleermuis door Nederland. Voor deze kleine vleermuissoort van circa acht gram is de Afsluitdijk een belangrijke migratiecorridor in zijn trekroute van de Baltische staten naar de overwinteringsgebieden in Zuid- en West-Europa.

Sterke EU-bossenwet moet wereldwijde ontbossing stoppen #Together4Forests

De Europese Unie is nog altijd één van de topimporteurs van soja, palmolie en hout uit gebieden waarvoor vaak bossen en andere waardevolle natuurgebieden zijn vernietigd. Europa heeft geen wetgeving tegen ontbossing. Vanaf vandaag kunnen Europeanen aan de Europese Commissie laten weten dat er een krachtige wet moet komen die ervoor zorgt dat uitsluitend ontbossingsvrije producten de EU bereiken.

Broedpopulatie visarend groeit

In 2020 waren de drie paar in de Biesbosch broedende visarenden bijzonder succesvol. Elk paar bracht drie jongen groot. Een vierde stel bouwde twee nesten, maar deed nog geen broedpoging. In vijf jaar tijd zijn er al twintig visarenden grootgebracht in het gebied.

Pagina's