Natuurbericht

Eerste waarneming van een opmerkelijke nieuwe zeenaaktslak

Onlangs trof een duiker in de Oosterschelde een nog niet eerder in Nederland waargenomen zeenaaktslak aan. Het gaat om een nogal opmerkelijke soort met opvallend gele eiersnoeren. Mogelijk is deze Zuid-Europese soort met import van de schelpdierindustrie meegekomen.

Hoe overleeft het gentiaanblauwtje klimaatextremen?

De extreme droogte van de laatste jaren benadrukt de urgentie van klimaatbestendig natuurbeheer. Over hoe dit beheer eruit moet zien is nog weinig bekend. Dit is verkend voor twee soorten in natte heidegebieden: gentiaanblauwtje en klokjesgentiaan, een bedreigde dagvlinder en zijn waardplant. Het goede nieuws is dat de schade door klimaatverandering kan worden beperkt door aangepast terreinbeheer.

Eikenprocessierups in 30% van de eiken en rupsen van vorig jaar kruipen uit grondnesten

Het percentage eiken dat besmet is met processierupsen is met gemiddeld 30% beduidend lager dan de 55% vorig jaar. Toch komen nog steeds op veel plaatsen grote hoeveelheden rupsen voor. Opvallend is het grote aantal rupsen dat dit jaar vanaf begin juni uit de bodem komt. Door de verwachte (stevige) onweersbuien kunnen nesten, rupsen of brandharen uit de bomen waaien, met extra overlast tot gevolg.

Visarendpopulatie breidt snel uit: drie broedparen in de Biesbosch

Het gaat snel met de uitbreiding van het aantal broedparen van visarenden in Nederland. In de Biesbosch zaten dit jaar maar liefst drie paartjes op de eieren. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. Het is nog niet te zien hoeveel jongen dit jaar in het natuurgebied uit het ei kropen.

Virginische houtbij in Bunnik

Op een doordweekse ochtend zag Bram ter Keurs in zijn achtertuin een zeer grote bij. Het bleek een Virginische houtbij: een Noord-Amerikaanse bijensoort die nooit eerder in ons land gezien is. Ongetwijfeld is deze door menselijk toedoen in Nederland verzeild geraakt. Als dit vaker gebeurt, dan bestaat de mogelijkheid dat deze spectaculaire verschijning vaste voet aan de grond krijgt.

Omgaan met watercrassula in natuurgebieden

In het bestek van enkele jaren heeft watercrassula zich ontwikkeld van een onbekend plantje tot een nachtmerrie voor menig terreinbeheerder. Hoe kan je het beste omgaan met watercrassula bij het natuurbeheer en bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden? Deze vraag wordt beantwoord in de brochure ‘Omgaan met watercrassula in natuurgebieden’.

Zomertortels: voedsel in een veranderd landschap

Zomertortels waren ooit algemeen, maar dreigen inmiddels uit Nederland te verdwijnen. Naast veel te intensieve jacht lijken een veranderend landschap en gebrek aan voedsel (zaden van ‘onkruiden’) deze trekduif te nekken. Althans, dat denken we – maar hoe ’t precies zit weten we niet goed genoeg om effectieve maatregelen te kunnen nemen.

Een kwartier langs de rivier

De rivierrombout is een vrij zeldzame libel die voorkomt bij alle grote rivieren in Nederland. De soort wordt echter niet vaak gezien. Libellenwaarnemers gaan liever kijken op plekken waar veel soorten bij elkaar te vinden zijn. Daardoor valt de rivierrombout buiten de boot en weten we niet goed of deze libel nu toe- of afneemt. Daarom gaan we kwartiertellingen doen op strandjes langs de rivieren.

Zoldertellingen: wenteltrap naar bescherming van vleermuizen

Afgelopen weekend ging het seizoen voor de Zoldertellingen van Vleermuizen 2020 van start. De komende maanden bezoeken vrijwilligers overal in Nederland zolders en torens, op zoek naar (sporen van) vleermuizen. De zoldertellingen zijn sinds 2008 onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), en worden landelijk gecoördineerd door de Zoogdiervereniging.

Watervriendelijke tuin: eerste hulp bij veranderend klimaat

Wat kun je zelf doen om je leefomgeving te verbeteren? Het Atlas-team gaat op bezoek bij drie experts. Vorige keer namen we een kijkje in de tuin van Moesmeisje Kim Nelissen. Ditmaal leren we van meteoroloog Grieta Spannenburg hoe je je tuin klimaatbestendig en watervriendelijk in kunt richten.

Informatiemodel #Natuur zorgt voor betere samenwerking aan #natuurherstel

Provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor natuurbeheer. Ze doen dit samen met instanties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de twaalf landschappen. Om hierin goed te kunnen samenwerken, is afgesproken om de Index Natuur en Landschap als gemeenschappelijke ‘taal’ te hanteren en om data over de natuur op dezelfde wijze vast te leggen.

Waar zijn de kleine zwanen gebleven? Honderden kilometers oostelijker!

Bijna dertien kilometer per jaar. Zoveel is de afgelopen vijftig jaar het overwinteringsgebied van trekvogel de kleine zwaan naar het oosten verschoven. Dit betekent dat de soort andere bescherming nodig heeft dan gedacht, blijkt uit onderzoek onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Pagina's