Natuurbericht

Rugstreeppad gek op Zeeuwse bolussen

In duingebied Oranjezon leven konikpaarden en Hereford-runderen. De mest van deze dieren heeft een sterke aantrekkingskracht op jonge rugstreeppadjes. Vooral paardenmest blijkt aanlokkelijk. Omdat de mesthopen grote aantallen vliegen en kevers aantrekken, maar ook vanwege de vele schuilplekjes die de paardenbolussen bieden. Door deze combinatie zijn jonge rugstreeppadjes gek op paardenmest.

Computertechnologie helpt hout gemakkelijker en nauwkeuriger te identificeren

De meest gebruikte methode voor de taxonomische identificatie van boomstammen is houtanatomie. Het aantal experts met deze langdurige opleiding neemt echter af, terwijl de technologie zich intussen verder ontwikkelt. Houtanatomen van Naturalis en computerwetenschappers van het Leidse LIACS bundelen daarom hun krachten voor een computerondersteund hulpmiddel voor hout-identificatie.

WWF-ambassadeurs Armin van Buuren en Jessie Jazz slaan handen ineen voor #beatplastic

De wereldwijde plasticvervuiling is nog steeds een gigantisch probleem. Elk jaar komt er maar liefst acht miljoen ton plastic in de zee. Het blijkt bijzonder lastig om deze enorme hoeveelheden terug te dringen. Daarom sloegen Global Oceans Ambassador Armin van Buuren en het Wereld Natuur Fonds vorig jaar al hun handen ineen voor #Beatplastic. En nu krijgen ze ook steun van Jessie Jazz Vuijk.

Goede start nieuw akkerreservaat Hallerlaak

Nieuwe natuur: daarbij hoort niet alleen moeras of bos, maar ook akkernatuur. Provincie Gelderland heeft vorig jaar een nieuwe akker bij Vorden in de Achterhoek ingezaaid met rogge en allerlei oude akkerkruiden. De meeste soorten hebben zich dit jaar goed ontwikkeld en leveren nu zelfs al voldoende zaad op om straks ook andere nieuwe akkers in de buurt mee in te zaaien.

Zonnebaars: moordenaar of dokter?

De zonnebaars, een mooie vis die vaak in vijvers wordt gehouden bij koi karpers om ze vrij te houden van parasieten. Maar ook een invasieve exoot die is opgenomen in de Europese Unielijst met soorten die de inheemse natuur bedreigen. In Nederland komt deze soort helaas niet alleen in vijvers voor, maar ook in de natuur. Daar zorgen ze voor grote schade.

Nazomer Vleermuistuintelling: weinig tellers en minder vleermuizen

Afgelopen weekend (29 en 30 augustus) vond de Nazomer Vleermuistuintelling 2020 plaats. Dit was het tweede jaar dat er een Vleermuistuintelling in het voorjaar en de nazomer werd gehouden. Door het slechte weer werd er in deze editie echter weinig geteld: 76 tuineigenaren (416 minder dan dit voorjaar) zagen in totaal slechts 240 keer een vleermuis in hun tuin (2428 minder dan dit voorjaar).

De natuur viert feest. Vier jij mee?

Ontdek de natuur aankomend weekend tijdens het grensoverschrijdende Fête de la natuur. IVN Natuureducatie initieert deze zevende editie van dit natuurfeest in Nederland. Vier mee en kijk welke mooie natuurfeestjes er bij jou in de buurt plaatsvinden op 4, 5 en 6 september!

Kleine vuurvlinder: nauwelijks te missen!

De echte vlindertijd is over, maar in de nazomer zijn er nog zeker vlinders te zien. Het landkaartje begint met een derde generatie, de koolwitjes zijn er volop en ook de kleine vuurvlinder is nu te zien. Het lijkt alsof deze soort dit jaar in september erg algemeen wordt. De huidige derde generatie vliegt nog tot in oktober, dus voldoende gelegenheid om deze fraaie vlinder te zien te krijgen.

Prachtsloten: meer biodiversiteit in agrarisch landschap

De flora en fauna in agrarisch gebied staan flink onder druk. Hoe werken we aan herstel? In de pilot Prachtsloten zoeken diverse organisaties en overheden samen met de boeren naar optimaal ecologisch beheer van de poldersloot. De vele sloten en oevers in het veenweidegebied bieden volop kansen om de biodiversiteit te vergroten.

Drie maal bijzondere akkernatuur

Vogelbescherming werkt mee aan PARTRIDGE: een internationaal project dat met goede voorbeelden laat zien hoe de biodiversiteit op het boerenland kan toenemen. Zodat 'bijzondere waarnemingen' weer 'gewone akkernatuur' worden. Drie favoriete soorten die ervan profiteren op een rijtje.

Snow White zwemt zonder zender verder

Het was vaker voorgekomen dat de gezenderde zeehond Snow White een tijd lang buiten bereik van een ontvanger was, maar inmiddels is zeker dat de zender, na vijf maanden, is afgevallen. Het laatste signaal dateert namelijk van 29 juni. Het apparaatje verzamelde in die vijf maanden een schat aan gegevens over de tochten en het gedrag van de zeehond voor onderzoeker Sophie Brasseur.

Voortaan met laarzen in het beekbegeleidend bos bij de Tongelreep

Vanuit België stroomt de Warmbeek Noord-Brabant in. Vanaf daar heet ze Tongelreep. Na de Genneper Parken in Eindhoven gaat ze op in de Dommel. Tot Eindhoven is het een belangrijke waterloop met een beschermd beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. De komende jaren wordt het gebied klimaatbestendiger door beekherstel en natuurontwikkeling.

Zet een rotfruitschaal in je tuin!

Zo in de nazomer zie je dat de kleur uit de tuin een beetje verdwijnt. Veel planten hebben hun optimale bloeitijd in juli en augustus. Toch zijn er nog steeds vlinders te zien als het een beetje warm en zonnig is. Normaal gesproken zie je de vlinders op de bloeiende planten, maar er zijn soorten die ook andere voorkeuren hebben.

Tussenstand mate van muggenoverlast – Meer overlast tijdens warme periode

Tijdens de recente zeer warme periode verdubbelde het aantal mensen dat muggenoverlast had van 30 procent naar 60 procent. Dat blijkt uit ruim 1700 waarnemingen die via Muggenradar.nl werden doorgegeven. In Friesland is de gemiddelde overlast tot nu toe het hoogst. 75 procent van de deelnemers geeft aan maatregelen te nemen om muggenoverlast te voorkomen. Het zomeronderzoek loopt tot 21 september.

Pagina's