Natuurbericht

Aanvalsplan voor een natuurinclusieve samenleving

Het versterken van het landschap met landschapselementen is niet alleen een opdracht voor boeren, maar voor iedereen. Dit zei demissionar minister Schouten na ontvangst van het Aanvalsplan Versterking Landschappelijke Identiteit van Landschapselementen. “De natuurinclusieve samenleving moet onderdeel zijn van alle omgevingsplannen. Beleid moet je niet versnipperen. Net zoals de natuur."

LIFE Climate Forest: hoe je met klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen kan vergroten

Iedereen ziet en ervaart een bos op een eigen manier. Dus als we vragen hoe het bos van de toekomst eruit moet zien, zullen de antwoorden ongetwijfeld verschillen. Toch zal er vermoedelijk één gemene deler zijn. Namelijk dat het een vitaal bos is; gezond en veerkrachtig! Hoe je daar met klimaatslim bosbeheer aan kunt bijdragen, staat centraal in het project LIFE Climate Forest.

Van hamerhoofd tot Obama: nieuwe sleutels voor op naam brengen landplatwormen

In Nederland kennen we slechts twee inheemse landplatwormen. Het aantal gesignaleerde exotische soorten is echter veel groter! De kennis over deze exoten is helaas zeer gering. Om daar verandering in te brengen, zijn een zoekkaart en een digitale soortenzoeker gemaakt in de hoop dat er meer waarnemingen doorgegeven gaan worden.

Onderzoekers bouwen nieuw koraalrif

Voor de kust van Kenia is de afgelopen vijf jaar duizend vierkante meter rif teruggeplaatst. Vissers hebben door met hun sleepnetten over het koraal te slepen en zelfs door dynamiet te gebruiken in het verleden veel koraal kapot gemaakt. Wetenschappers van Wageningen University & Research werken succesvol samen met de stichting REEFolution en de lokale gemeenschap om het rif weer op te bouwen.

Vleugelloze nachtvlindervrouwtjes in het vroege voorjaar

Wie in de schemer weleens buiten is, zal het zijn opgevallen dat de eerste nachtvlinders alweer rondvliegen. Vooral spanners, die qua bouw wat weg hebben van dagvlinders en een rustige sierlijke vlucht hebben, zijn soms talrijk waar te nemen. Het gaat in dit geval om mannetjes, want van veel van deze vroege soorten kunnen de vrouwtjes namelijk niet vliegen.

We beheren onze natuur kapot

Nederland voert negatief natuurbeleid: we regelen heel precies tot hoe ver de natuur mag worden aangetast maar er is nauwelijks aandacht voor wat natuur nodig heeft. Daardoor wordt natuur vooral als hindermacht ervaren, terwijl de positieve kwaliteiten niet belicht worden. Beleid dat uitgaat van wat de natuur nodig heeft, levert uiteindelijk veel meer op, betogen Sander Turnhout en Sander Hunink.

Met de duiding van Jos heeft de vleermuis toekomst

Een ontelbaar aantal excursies en lezingen over vleermuizen verzorgde Jos Marcelissen de voorbije dertig jaar. Volgens de 65-jarige nieuwbakken inwoner van Dorst (bij Breda) is die duiding zowel leuk om te doen als broodnodig. De beschermde diersoort krijgt nou niet bepaald het respect dat ie verdient.

Leve het typisch Nederlandse moerasveen

In het voorjaar schiet het jonge, frisgroene riet tussen de oude stengels door omhoog. De lisdodde, gele lis en grote egelskop laten zich weer zien tussen de afgestorven plantenresten van het voorgaande jaar. De afwisseling van open water, natte rietlanden en bos is een feest voor allerlei soorten dieren en planten. Moerasveen: een en al leven.

Stand van de broedvogels samengevat

Jaarlijks zet Sovon alle gegevens van de broedvogels in ons land weer op een rij. Op basis van tellingen van meer dan drieduizend vrijwilligers is het mogelijk om van 197 soorten de aantalsontwikkeling op een rij te zetten. En nog veel meer interessants. Wist je dat de populatie van de grote bonte specht in dertig jaar tijd bijna verdubbelde? Het nieuwe broedvogelrapport vat alles samen.

Volg soorten in de Nature Today App en krijg een notificatie bij elke nieuwe levensfase

De zwarte specht is gaan broeden, de gierzwaluw is onderweg naar Nederland en de steenmarter heeft jongen. Vanaf nu kun je dit soort meldingen ontvangen in de Nature Today App. Het enige dat je hoeft te doen is de soorten die jij interessant vindt te gaan volgen. Zodra de levensfase van een soort verandert krijg je rond het middaguur een melding op je telefoon. Zo zie je nog meer met Nature Today.

‘Uitgestorven’ schijfslak na 80 jaar weer in Nederland

Onlangs werd tijdens een excursie in het getijdengebied van de Oosterschelde een zeer spectaculaire vondst gedaan: voor het eerst in tachtig jaar werd weer een schijfslak (een Corambe-soort) waargenomen in Nederland. Het is nog niet bekend of de gevonden schijfslak dezelfde soort is als de schijfslak die tachtig jaar geleden voorkwam, of misschien zelfs een nieuwe soort.

Sinagote, het verhaal van één lepelaar

Eén lepelaar, één vogelleven, één trekroute. Theunis Piersma en Petra de Goeij van de Rijksuniversiteit Groningen, Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam en Carl Zuhorn van Staatsbosbeheer volgen al sinds 2006 de trekbewegingen en observeerden het gedrag van Sinagote, een gezenderde lepelaarvrouw. Ze schreven zelfs een boek over hun bevindingen, dat 8 april verschijnt.

Help Leidse biologen de slachtoffers van corona-afval in kaart te brengen

Corona-afval doodt dieren over de hele wereld. De mondmaskers en handschoentjes die ons moeten beschermen, zijn juist gevaarlijk voor de dieren om ons heen. Leidse biologen willen weten hoe groot het probleem precies is. De wetenschappers vragen hulp van iedereen om de gevolgen beter in kaart te brengen.

Spectaculaire waarneming van geringde brandgans in Oost-China

Een brandgans die geboren is in het Nederlandse Deltagebied en geringd door onderzoekers van het NIOO, blijkt te overwinteren in het oosten van China. Brandganzen zijn in China een zeer zeldzame verschijning. Hoe is deze vogel daar terechtgekomen? Dat weet hoofd Vogeltrekstation Henk van der Jeugd van het NIOO.

Afrikaanse olifanten ernstiger bedreigd

Voortaan staan de Afrikaanse savanneolifant en de bosolifant op de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten te boek als Bedreigd en Ernstig bedreigd. Onlangs besloot de African Elephant Specialist Group van IUCN na jarenlang onderzoek en debat, dat bosolifanten en savanneolifanten zoveel van elkaar verschillen dat ze twee soorten zijn. Tot nu toe werden ze altijd als één soort beschouwd.

Pagina's