Natuurbericht

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken van graslanden biedt kansen voor biodiversiteit. Onderzoekers Judith Westerink, Jan Hassink, Conny Bufe en Wim Ozinga spraken met boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de kansen en risico’s die zij zien en over wat zij nodig hebben om hun grasland kruidenrijker te maken.

Natuur in tijden van corona: helpt het je om mentaal gezond te blijven?

Er zijn sterke aanwijzingen dat contact met natuur goed is voor ons welbevinden. Maar wat is het verband tussen natuur in de woonomgeving en het welbevinden tijdens de coronapandemie? Studente Ralitsa Shentova van Wageningen University onderzoekt via een enquête of contact met nabije natuur mensen heeft geholpen om zich staande te houden sinds de invoering van de eerste coronamaatregelen in maart.

Maretak in Brabant: uitzonderlijke gast

Ze houden van kalk. Met hun dunne worteltjes boren ze zich in een boom, het liefst een populier. Bovendien worden hen magische krachten toegedicht. Maar het meest bekend zijn ze van de toestemming die ze geven om te kussen, als je er tenminste recht onder staat. De maretak, een geliefde half-parasiet, vooral met kerst.

Tussen 16 en 27? Word groene trainee!

De afgelopen twee jaar hebben honderden trainees tussen de 16 en 27 jaar zich ingezet voor natuur en duurzaamheid in Nederland. Ze hebben zeldzame diersoorten geholpen, een overtuigende campagne bedacht om plasticgebruik te verminderen, een Tiny Forest aangeplant, of ze zijn met andere jongeren actief geweest in een klimaatcampagne. Vanaf nu kan jij je aanmelden voor een Groen Traineeship.

Stevige band tussen wetenschap en praktijk kan impact rewilding vergroten

Als het rewilding-symposium eerder deze maand één ding liet zien, dan was het wel het enorme enthousiasme voor deze vernieuwende vorm van natuurherstel: meer dan tweeduizend mensen uit meer dan vijftig landen deden online mee. Maar rewilding kan nog veel meer impact hebben, was de boodschap op het symposium. Daarvoor moet de band tussen praktijk en wetenschap worden verstevigd.

Help de exotische rivierkreeften terug te dringen en win

Exotische rivierkreeften zorgen voor steeds meer schade aan keringen, oevers en waternatuur. Daarmee bedreigen ze ook de inheemse flora en fauna binnen Nederland. Daarom gaat Delfland in samenwerking met het ministerie van LNV een proef doen met het intensief wegvangen van deze rivierkreeften. Weet jij hoe wij dat het beste kunnen aanpakken? Deel je idee en maak kans op duizend euro.

Schaap en wolf verdienen beter

De provincie Drenthe heeft een subsidieregeling voor schadepreventie opengesteld om schade door wolven bij schapen te voorkomen. Dat is fantastisch nieuws, ware het niet dat deze regeling maar voor een klein deel van Drenthe geldt. En laat dat nou net het gebied zijn waar voorlopig niet de meeste schade te verwachten valt.

Oceaangebied bij Antarctica wordt gesloten voor krillvisserij @wnfnederland

Een oceaangebied van 4500 vierkante kilometer rond Hope Bay bij het noordelijke Antarctische schiereiland wordt gesloten voor visserij. Dat is het mooie resultaat van een samenwerking tussen niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en de visserij-industrie. Deze sluiting is een grote stap voorwaarts om de oceaan rond de zuidpool beter te beschermen.

Planktonslakken van Naturalis eindelijk in kaart gebracht

De tienduizenden planktonslakken in de collectie van Naturalis zijn voor het eerst samengevat, omschreven en gekwantificeerd. Onderzoekers gebruiken de schelpen van deze dieren om meer te leren over hoe evolutie werkt in de open oceaan, en over de vatbaarheid van kwetsbare soorten voor klimaatverandering.

Grenzen aan voedselproductie uit zee

Het is moeilijk om de zee beter te benutten als voedselbron. Dat stelt ecoloog Jaap van der Meer van de WUR in een nieuwe studie. Mariene ecosystemen zijn al zeer efficiënt. Verhoging van de voedselopbrengst uit zee is mogelijk door te vissen op soorten die lager in de voedselpiramide zitten, maar dat vraagt om een grondige risicoafweging.

Bijna 1,2 miljoen burgers willen Europese Bossenwet om wereldwijde ontbossing te stoppen

Meer dan een miljoen (1.193.652) Europeanen, waaronder veel Nederlanders, roepen de EU op om te zorgen voor een ambitieuze Bossenwet, waardoor alleen nog ontbossingsvrije producten op de Europese markt zijn toegestaan. Niet eerder hebben zo veel burgers zich tijdens een zogenoemde publieksconsultatie van de Europese Commissie uitgesproken over een natuurthema.

Glasaalmonitoring 2021: vrijwilligers gezocht voor behoud van de paling

In het afgelopen voorjaar werden voor het eerst in de geschiedenis intrekkende glasalen (jonge palingen) langs de volledige Nederlandse kustlijn geteld. Rekening houdend met de coronamaatregelen trotseerden meer dan tweehonderd vrijwilligers weer en wind om de intrek van glasaal in kaart te brengen. Belangrijk werk, want deze data geven ons een goed beeld over hoe het gaat met de soort.

Blauw van de kou. Over blauwe reigers en winterweer

De welbekende blauwe reiger is vooral een standvogel. Mocht er een koude winter komen, dan moet hij het dus hier zien te rooien. Uit verschillende tellingen van Sovon-vrijwilligers blijkt dat echt winterweer nogal wat gevolgen heeft voor deze reiger.

Opnieuw hooikoorts met kerst en oud en nieuw

De eerste hazelaars staan nu al in bloei. Door de aanhoudend zeer hoge temperaturen zullen komende week steeds meer struiken in bloei komen. Mensen die gevoelig zijn voor de hazelaar moeten de komende weken dus rekening houden met hooikoortsklachten. Ook de eerste elzen zullen binnenkort in bloei komen. Door de gestegen temperatuur begint het hooikoortsseizoen steeds vaker al in december.

Ruim twee miljoen mensen willen een plasticverdrag @wnfnederland

Veel mensen zullen, als zij terugkijken op 2020, denken aan de dramatische gevolgen van COVID-19 of aan de verwoestende overstromingen en bosbranden. Maar er zijn ook lichtpuntjes: we kunnen 2020 inmiddels ook gaan beschouwen als het keerpunt in onze strijd tegen plasticvervuiling.

Gratis boekje boordevol ideeën: aan de slag voor insecten

Het gaat niet goed met insecten, dat wordt steeds duidelijker. Om hier wat aan te doen zijn grootschalige maatregelen nodig en een ander gebruik van de schaarse ruimte in ons land. Deze veranderingen krijgen we niet van de ene op de andere dag voor elkaar. Toch kunnen we ook op korte termijn al wat doen voor vlinders, bijen en andere insecten. Bestel het gratis boekje ‘Aan de slag voor insecten'.

Pagina's