Natuurbericht

Welke rassen horen bij #natuurlijkebegrazing? @ARKNatuur

Al veertig jaar worden in Nederland runderen en paarden ingezet bij het natuurbeheer. Hiervoor zijn robuuste rassen nodig die het hele jaar door in de natuur kunnen overleven. Dit deel van de serie over natuurlijke begrazing in Nederland gaat in op dit aspect.

Het belang van natuurbeheer voor het beperken van de uitstervingskans

Onlangs is het eerste onderzoek verschenen dat expliciet het uitstervingsrisico als gevolg van klimaatverandering bekeken heeft. De studie biedt een oplossing waarmee meer dan de helft van de tropische soorten van uitsterven gered wordt: wanneer dertig procent van het land wordt beschermd en klimaatverandering gelimiteerd wordt tot maximaal 2 graden opwarming.

De roek wordt heen en weer gejaagd

‘Kraaien nemen alleen maar toe’, is een veelgehoorde opmerking. In de afgelopen dertig jaar gaat die vlieger echter voor geen van de algemeen voorkomende kraaiensoorten op. De broedvogelaantallen van gaai, ekster, kauw en zwarte kraai zijn stabiel, die van de roek nemen af. Desondanks bezorgt de roek sommige gemeenteambtenaren en dorpsbewoners hoofdbrekens? Is dat terecht?

Australiërs in actie voor hun bedreigde diersoorten

De toekomst van veel dier- en plantensoorten in Australië is in gevaar. De recente bosbranden hebben dit alleen maar erger gemaakt. WWF-Australië schat dat 1,25 miljard dieren zijn gedood door de branden. Sommige soorten lijken zelfs al in het wild uitgestorven te zijn. Steun de Australiërs in hun roep om strengere wetten zodat de bijzondere Australische natuur beter wordt beschermd.

Meer biodiversiteit op het erf van de wroetvarkensboer

Dat de biodiversiteit vergroot moest worden op het erf, daar waren de wroetvarkensboeren het over eens. Bij de realisatie ervan konden ze echter wel wat ondersteuning gebruiken. De boeren schakelden daarom de hulp in van Natuur en Milieu Overijssel: samen trokken ze een jaar geleden een project van de grond om de soortenrijkdom op het boerenerf te vergroten. Nu zijn er de eerste resultaten.

Beschermde grote #bosmuis verovert #Noordoost-Nederland

De grote bosmuis staat in Nederland, in tegenstelling tot de gewone bosmuis, nog altijd te boek als een zeer zeldzame soort. Toch zit deze uit de kluiten gewassen bosmuis al jarenlang in de lift en is de soort inmiddels een heel stuk minder zeldzaam dan de meeste ecologen denken. Sinds het laatste bericht over de grote bosmuis in 2016 heeft de soort zeker niet stil gezeten. Tijd voor een update!

Kennisuitwisseling op symposium ‘Ecologie en de praktijk’

In Nederland wordt op allerlei manieren ingegrepen in het aanwezige groen. Daar gaan vele afwegingen en keuzes aan vooraf. Elke keuze heeft effecten, maar wat positief is voor het een, kan negatief uitpakken voor het ander. Ook kunnen er verschillen zijn tussen maatregelen in effectiviteit, kosten, draagvlak en neveneffecten voor andere gebiedsfuncties. Hier de juiste weg in vinden vergt inzicht.

Nieuw virus-alert: padden en kikkers met herpes

RAVON doet een oproep om kikkers en padden met mogelijke herpesinfecties te melden. Herpesvirussen kunnen bij zowel mens als dier ziekte veroorzaken. Ook amfibieën, met name kikkers en padden, kunnen gevoelig zijn voor bepaalde herpesvirussen. Ondanks dat dit al sinds de jaren 90 bekend is, is de precieze impact van deze infecties op wilde populaties nagenoeg onbekend.

De mysterieuze ecologie van de Nederlandse heidehommel ontrafeld

Van de in Nederland ernstig bedreigde heidehommel was tot voor kort zeer weinig bekend. Om licht in deze duisternis te scheppen heeft in het afgelopen jaar soortgericht onderzoek plaatsgevonden. Als onderdeel van dit onderzoek is de verspreiding, het eetpatroon en de habitat van de heidehommel nader onderzocht.

Schenking maakt ‘kennisboost’ mogelijk voor tienduizenden natuurvrijwilligers

De Nederlandse biodiversiteit krijgt een impuls dankzij miljoenen van de Postcode Loterij. SoortenNL, de koepel van organisaties die zich inzetten voor dier- en plantensoorten, heeft een schenking gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Het bedrag van één miljoen euro zal de komende drie jaar geïnvesteerd worden in bescherming van biodiversiteit in Nederland.

Kom ook in actie en help de otter!

Vind je het ook vreselijk als otters worden doodgereden in het verkeer? Zorg dan voor veilige verbindingen en help de otter! Geef samen met ARK Natuurontwikkeling de natuur de ruimte en doneer voor een veiliger rivierengebied. Daarmee help je niet alleen de otter, maar geef je ook veel andere dieren een warm onthaal.

Provincie Gelderland maakt zich sterk voor bedreigde Zwartblauwe rapunzel

Onderzoek in 2019 heeft aangetoond dat het één voor twaalf is voor de Zwartblauwe rapunzel in Gelderland. Van de tien aanwezige populaties zijn er slechts twee levensvatbaar. Hoog tijd om aan de slag te gaan om de bestaande populaties te behouden en te versterken tot vitale toekomstbestendige populaties.

Beleef de Lente start 1 maart

Save the date: Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland gaat op 1 maart weer van start. Op deze zondagochtend zet Vogelbescherming in de uitzending van Vroege Vogels op NPO Radio 1 de camera’s bij de broedende vogels aan. De publiekslievelingen ooievaar, steenuil en slechtvalk zijn ook dit jaar weer van de partij.

'Opwinding als ze waterschorpioen of bloedzuiger vinden'

Wat is het verschil tussen een kikker en een pad? 'Een pad heeft een wrat en een kikker is glad.' Dat rijmpje gebruikt Tineke Lous regelmatig, wanneer ze als natuurgids met kinderen aan de waterkant staat. Ze móét dit soort vragen wel stellen, want de Veldhovense heeft ervaren dat zowel jong als oud maar weinig weet van water en de beestjes die erin leven.

Voorjaarsmotten spotten

Terwijl de meeste dagvlinders nog weggekropen zitten of als ei, rups of pop zich ergens hebben verstopt in de planten, zijn er al wel flink wat motten actief. Motten, nachtvlinders dus, hebben geen zon nodig om actief te worden en zijn er al als het een paar graden boven nul is. Nu, en de komende weken nog veel meer, zijn diverse uilen te zien, maar je moet er wel wat voor doen.

Meer ambitie nodig om paling te redden

De Europese regelgeving is nog niet effectief genoeg en de implementatie in de EU-lidstaten moet worden verbeterd, zo blijkt uit evaluatie evaluatie van de Europese Aalverordening, die op 18 februari jl. is gepubliceerd. De Good Fish Foundation en RAVON vinden dat er meer ambitie nodig is om de Europese paling te redden.

2020 bij drie vroegste lentes ooit

Door de extreem warme winter loopt de ontwikkeling van planten vijf weken voor op de gemiddelde ontwikkeling van vijftig jaar geleden en 2,5 week voor op het gemiddelde van de afgelopen 19 jaar. Hiermee is de start van de lente gelijk aan die van 2008 en 2016 die de vroegste ooit waren. Dit blijkt uit een analyse van bloeiwaarnemingen die via Natuurkalender.nl zijn doorgegeven.

Storm Ciara ruimt op en vervoert

We waren uitgebreid gewaarschuwd: blijf thuis, code geel en oranje, Ciara kwam eraan. Behalve voor schade en gevaar, zorgen stormen voor nog meer. Onder water in zee blijft het dan ook niet rustig. Hoge golven veroorzaken op de bodem veel deining. Daarvan kun je op het strand soms de gevolgen waarnemen.

Gelderland is de groenste provincie en moet dat blijven

Van de bijna tienduizend hectare nieuwe natuur die Gelderland vóór 2027 moet aanleggen, is 53 procent al klaar. Dat staat in een rapportage over de voortgang van het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk.

De soortenrijkdom van eilandvogels wereldwijd verklaard

Ooit afgevraagd waarom eilanden zoals de Galapagos en Hawaii zoveel unieke vogelsoorten herbergen? Biologen van onder andere Naturalis Biodiversity Center liepen rond met deze vraag, want wat verklaart het aantal vogelsoorten op een eiland? Het antwoord hierop is gebleken uit een uitgebreide studie waarbij van honderden soorten eilandvogels hun gebied, isolatie en diversiteit is bestudeerd.

Pagina's