Natuurbericht

De eerste jonge levendbarende hagedis extreem vroeg dit jaar

Zondag 14 juni werd de eerste jonge levendbarende hagedis gesignaleerd in een Zuid-Limburgse mergelgroeve. Dat is extreem vroeg in het jaar. Normaal gesproken worden de meeste pasgeboren jongen van dit reptiel pas rond half juli gemeld. Het vorige record voor de eerstgeborene stond op begin juli.

Immigratie kleine vossen?

De kleine vos is een zeer algemene vlinder die ook in tuinen veel wordt gezien. De laatste jaren waren de aantallen echter laag, zeker in het zuiden van het land. Ook dit voorjaar was de vlinder maar weinig aanwezig, tot ze plotseling half mei in het hele land veel verscheen. Omdat er dit voorjaar heel weinig rupsen zijn gezien, zijn dit waarschijnlijk geen autochtone vlinders, maar immigranten.

Nu in Zoogdier: hoe staat het met de edelherten in Nederland?

Elk kwartaal zijn in het blad Zoogdier achtergrondartikelen te lezen over bescherming van en onderzoek naar in het wild levende zoogdieren. Het zomernummer biedt inzicht in het volgen van de vleermuistrek, gebruik van warmtebeeldkijkers bij monitoring en de vraag of wolven beheerd mogen worden om stroperij tegen te gaan. Onderstaand artikel wordt aangeboden door de redactie van Zoogdier.

Gedragsverstoringen door geluid van grote invloed op kabeljauwpopulatie

Er is meer gericht onderzoek nodig naar de effecten van onderwatergeluid op het gedrag en de fysiologie van vissen. De publicatie van Floor Soudijn in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B toont aan dat als geluid leidt tot hogere energetische kosten of een lagere voedselinname van kabeljauw, dit al snel een negatief effect zou hebben op de populatie.

Bioblitz - Vierentwintig uur tellen voor de wetenschap

Op zaterdag 20 juni organiseert Jaarrond Tuintelling een Bioblitz. Deelnemers aan deze dag ontdekken 24 uur lang zoveel mogelijk dieren en planten in eigen tuin. Deze Bioblitz wordt gehouden ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van dit citizen science project.

Toename van Nederlandse draagvlak voor de wolf

In 2012 was 45% van de Nederlandse bevolking positief ten opzichte van de natuurlijke terugkeer van de wolf. Inmiddels is dit gegroeid naar 57%. De wolf hoort volgens deze mensen thuis in Nederland. Dit geldt ook voor bewoners van gebieden waar wolven voorkomen. Wel is de Zoogdiervereniging van mening dat er nog belangrijke zaken liggen die opgepakt moeten worden door de overheid.

Drastische effecten van coralita op de biodiversiteit van insecten en spinnen

Onderzoek van de VU toont aan dat de invasieve plant coralita en stedelijke ontwikkeling hebben geleid tot grote veranderingen in insecten- en spinnen op Sint Eustatius. Invasieve soorten zoals coralita liften niet alleen mee met stedelijke ontwikkeling, maar zijn ook zelf een motor van verandering. Herstel van inheemse vegetatie is nodig om de biodiversiteit te behouden.

Misvormde truffels ontdekt in Wieringermeer

Op 4 juni deed een lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging een merkwaardige vondst in het westelijk deel van het Robbenoordbos. In de humuslaag van een drooggevallen greppel vond hij een aantal eigenaardig uitziende misvormde truffels, die hij in eerste instantie niet herkende. Na onderzoek bleek het te gaan om een geïnfecteerde vorm van de Roodbruine truffel.

Fryske ringslang gezocht!

De ringslang is met name in het zuidoostelijke deel van Friesland een redelijk algemene verschijning. In het noorden van de provincie lijkt de soort echter schaars. Om meer inzicht in de populatie te krijgen is RAVON op zoek naar waarnemingen, zowel historisch als actueel, uit Noard-Fryslân. Ringslang gezien? Meld het ons. Contactgegevens vind je onderaan het artikel.

De middenberm bloeit met gifbeker van Socrates

Wie langs des lands heeren wegen rijdt, heeft het mogelijk al gezien: de middenberm van de snelweg staat, met name in zuidelijk Nederland, vol met Gevlekte scheerling. Deze fraaie, maar extreem giftige plant verspreidt zich opvallend snel via ons snelwegennetwerk.

Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de lage landen en Scandinavië

Een studie naar de trekroute en het overwinteringsgebied van een soort begint vaak met het volgen van een aantal individuen binnen een populatie. Om echter een beeld van de migratie van een soort over het gehele verspreidingsgebied te krijgen moeten individuen van meerdere populaties worden gevolgd, omdat ook daar verschillen tussen kunnen bestaan. Hierbij is internationale samenwerking cruciaal.

Sterke uitbreiding bruine korenbout en smaragdlibel in Zuid-Holland

Veenlibellen breiden hun areaal steeds verder uit in westelijke richting. Afgelopen weken waren er veel nieuwe meldingen van met name de bruine korenbout en de smaragdlibel. De vroege glazenmaker en glassnijder waren al sterk toegenomen, en nu dus ook de bruine korenbout en smaragdlibel; soorten die tot voor kort nog maar op een enkele plek voorkwamen in Zuid-Holland.

Zenderonderzoek vogels zet bescherming in gang

Piepkleine chips of zenders op vogels helpen ons beter begrijpen waar ze uithangen en hoe ze leven. Dat kán belangrijke informatie bijdragen aan een betere bescherming. Hoe? Dat leest u in deze fijne voorbeelden.

Lepidoptarium: kunst en wetenschap samen voor bloemen en vlinders

In de provincie Limburg is een mooi kunst- en wetenschapsproject gestart. Het gaat om het Citizen Art & Sience project, waar veel mensen bij betrokken worden. In zes gemeentes in de provincie Limburg zijn de afgelopen weken bloemenvelden ingezaaid. De naam van het project Lepidoptarium verwijst naar de vlinders die in het project een belangrijke rol spelen.

De #korenwolf: icoon van een soortenrijk #agrarisch landschap

De hamster is een typisch Limburgse soort, die sinds enige jaren nationale bekendheid geniet onder de naam ‘korenwolf’. Het diertje heeft een imago van juridische dwarsligger, maar het is veel meer een icoon van een soortenrijk agrarisch landschap.

Pagina's