Natuurbericht

Bodem verslechtert door menselijke invloed

Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen vijfduizend jaar. Daar is vooral de mens en zijn landbouw verantwoordelijk voor. Dat ontdekte Marijn van der Meij tijdens zijn promotieonderzoek dat hij op 19 november 2020 verdedigde.

Zelf op onderzoek in de natuur

ARK Natuurontwikkeling heeft voor haar veldlessen met schoolklassen veel opdrachten ontwikkeld om natuur te ontdekken en te beleven. Hierbij draait het er vooral om dat kinderen op een leuke manier geraakt worden door de natuur, en dat ze ervaren hoe fijn het is om door de natuur te banjeren. Ook voor iedereen die in de kerstvakantie de natuur in trekt zijn de doe-opdrachten gratis beschikbaar.

Eindejaars Plantenjacht 2020 van start!

Winterbloeiers zoeken in hartje winter, doe jij mee? Tussen Eerste Kerstdag 2020 en 3 januari kun je op zoek naar bloeiende planten en jouw waarnemingen doorgeven aan FLORON. De feestdagen zijn dit jaar anders dan anders door corona. Speciaal daarom pakt de Eindejaars Plantenjacht deze zevende editie extra groots uit met botanisch stoepkrijten en een Eindejaars Plantenquiz.

Op ontdekkingstocht in je eigen omgeving met de mooiste natuurboeken uit 2020!

Je mag deze kerstvakantie een heleboel niet. Niet op reis, niet uiteten en niet gezellig met veel familieleden bij elkaar komen. Heel jammer natuurlijk. Maar wat kan er wel? We hebben tijd, tijd om te lezen en te ontdekken! Ga op ontdekkingstocht in je eigen tuin, buurt of balkon met de mooiste natuurboeken uit 2020 als gids. Geheel coronaproof!

#Vleermuizen in #gebouwen, waar zitten ze precies?

In rap tempo verdwijnen verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen, mede als gevolg van grootschalige (na-)isolatie en energieneutraal bouwen. Hoewel duurzaam bedoeld, ontbreekt het vaak aan inzicht in welke gebouwen vleermuizen mogelijk gebruiken en in hoeverre hun verblijfplaatsen worden aangetast. De website Vleermuisverblijfplaatsen.nl heeft als doel daar verandering in te brengen.

Libellenjaar 2020: daar word je niet blij van!

Het gaat richting jaarwisseling en dat is het moment om terug te kijken. Hoe ging het in 2020 met de libellen? Uiteraard zien we per soort verschillen, maar over het geheel genomen was het een slecht libellenjaar. Veel soorten vlogen (veel) minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Gelukkig waren er ook een paar positieve uitzonderingen.

De parasiet van de parasiet: vleermuizen, vleermuisvliegen en schimmels

Vleermuizen staan erom bekend dat ze veel parasieten met zich meedragen, maar wist je dat de parasieten zelf ook parasieten kunnen hebben? Een nieuw onderzoek laat de wereldwijde distributie zien van de schimmels die op vleermuisvliegen zitten, en hoe die drie lagen onderling op elkaar inwerken.

Nieuwe Nederlandse soort bekerzwam in Steenwijk

In Steenwijk is eind november een voor Nederland nieuwe paddenstoel gevonden. Deze ‘Blonde bekerzwam’ komt oorspronkelijk uit de Alpen. Verrassend genoeg is dankzij Prins Maurits en de Spanjaarden ook in Nederland een geschikt biotoop voor deze bekerzwam ontstaan. Hieronder is te lezen hoe dit zo gekomen is.

Grazers reageren op wolf en hond

Sinds 2015 is de wolf weer terug in Nederland. Veel zijn het er nog niet, maar hun aantal groeit wel gestaag. Wat betekent dat voor de grazers in onze natuurgebieden? Wolven zijn immers vleeseters die jagen op prooien, van konijn, haas, bever, ree en edelhert tot wisent aan toe. En wat is de invloed van onze huiswolf, de hond?

Ontvang subsidie van provincie Overijssel om bomen te planten

Provincie Overijssel biedt vanuit het project Iedereen een Boom subsidie voor kleinschalige boomaanplant. De helft van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van €1500. Met de subsidie wil de provincie maatschappelijke initiatieven mogelijk maken om bomen te planten op hun grond of op grond waar zij toestemming hebben van de grondeigenaar.

Rijk en provincies eens over besteding drie miljard euro voor sterke natuur

Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna drie miljard euro voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende tien jaar. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur, dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 8 december, mede namens de provincies, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jaarrond roodborstjes in de tuin

De meest populaire tuinvogel is misschien wel de roodborst. Die populariteit hebben de vogels voor een belangrijk deel te danken aan hun uiterlijk en de zoetgevooisde zang die ze voortbrengen. Hun vaak tamme gedrag zal daar zeker aan bijdragen. Ook in de Jaarrond Tuintelling is het een graag geziene en veel getelde soort. Hier de resultaten van jaren tellen door duizenden vrijwilligers op een rij.

Pagina's