Feed-aggregator

Jaarrond vissen in de Waddenzee voor nieuwe kennis over visbestanden

Natuurbericht -

De visfauna van de Waddenzee staat onder druk en loopt al decennia achteruit. Koudbloedige dieren zoals vissen zijn gevoelig voor temperatuur, en door klimaatverandering trekken ze misschien wel eerder of juist later de Waddenzee in of uit. Een nieuw monitoringsprogramma geeft inzicht in in welke periode welke soorten gebruik maken van de Waddenzee, en wat mogelijke verschuivingen zijn.

Meidoorn-jeneverbesroest vroeg dit jaar

Natuurbericht -

Begin maart is voor het eerst dit jaar de Meidoorn-jeneverbesroest op wilde Jeneverbes aangetroffen in het Dwingelderveld en iets later in Zwolle en Nijmegen. Deze vondsten zijn opvallend vroeg, omdat sommige alternatieve waardplanten van deze roestsoort nog niet in blad staan.

De slangenschimmelqueeste

Natuurbericht -

Sinds 2017 screenen RAVON en de Universiteit Gent (B) vervellingen en dode slangen op de exotische en invasieve schimmel Ophidiomyces ophiodiicol. Deze schimmel kan bij slangen 'Snake Fungal Disease' (SFD) veroorzaken. Omdat deze ziekte dodelijk kan zijn voor slangen is het tijdig detecteren van de invasie van de schimmel in Nederland belangrijk om een eventuele uitbraak te kunnen beheersen.

Zelf aan de slag tegen de eikenprocessierups

Natuurbericht -

Eikenprocessierupsen zijn geen pretje, maar vanaf april moeten we ook daar weer het beste van maken (naast het coronavirus...). Met de goede aanpak geven de rupsen steeds minder overlast. Waar u ook woont of werkt: gebruik en verspreid deze kennis.

Geniet van het boomblauwtje in uw tuin

Natuurbericht -

De coronacrisis houdt ons aan huis gekluisterd. Alleen in speciale gevallen gaan we nog op pad. Dat betekent dat we, meer dan ooit, kunnen genieten van het ontluikende voorjaar in de tuin. Zeker als de temperatuur wat hoger wordt en de zon volop schijnt, zoals afgelopen dagen, komen de boomblauwtjes los en die houden van tuinen!

Zoek mee naar oliekevers

Natuurbericht -

Oliekevers behoren tot de onfortuinlijke insecten die in de laatste decennia sterk achteruit zijn gegaan. Recent lijkt het aantal waarnemingen van oliekevers toe te nemen. Nieuwe vindplaatsen bevinden zich vooral nabij dijken langs de rivieren en in de zeekleigebieden. Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding doet EIS Kenniscentrum Insecten een oproep: zoek mee naar oliekevers!

Unieke zuivering brengt fosfaatvrij water naar De Groote Meer

Natuurbericht -

Om de waterkwaliteit in De Groote Meer van de Brabantse Wal te behouden, wordt binnenkort een filter van ijzerzand aangelegd. Deze innovatieve oplossing houdt de waterkwaliteit in één van Nederlands grootste vennen op peil. Water uit de landbouw zorgt voor toevoeging van fosfaten en dus achteruitgang van de kwaliteit. Het project wordt gefinancierd uit het Europese programma LIFE.

Waterkrachtcentrales in Mekong-rivier van de baan

Natuurbericht -

De Cambodjaanse regering heeft de plannen voor de bouw van twee waterkrachtdammen geannuleerd en kondigde aan dat het de komende tien jaar geen nieuwe waterkrachtdammen zal bouwen in de Mekong-rivier. Fantastisch nieuws dat voorkomt dat de kwetsbare biodiversiteit in de Mekongdelta nog verder wordt vernietigd!

Bevers: natuurlijke houthakkers en bouwvakkers

Natuurbericht -

Veel natuur in Nederland wordt begraasd en dan denken we meteen aan schapen, runderen, paarden, herten, wilde zwijnen of zelfs wisenten of waterbuffels. Maar in het water huist nog een grazer en wel een die een enorme invloed heeft op het landschap en de natuur in en om het water: de bever! Dit artikel in de serie over natuurlijke begrazing gaat over bevers en hun invloed op het landschap.

Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied

Natuurbericht -

Het Rijk stelt klimaatgelden beschikbaar voor het project Valuta voor Veen. Vanuit dit project worden een landelijke koolstofbank en vijf franchisefilialen voor veenweidegebieden opgezet. Met de regionale koolstofbanken worden grondeigenaren die waterpeilen verhogen om het veen te behouden en daardoor CO2-uitstoot besparen gefinancierd.

Blad in water breekt DNA af

Natuurbericht -

Dieren en planten laten sporen van DNA in hun omgeving achter. Dit DNA wordt environmental DNA (eDNA) genoemd en kan met zeer gevoelige PCR-technieken gedetecteerd worden in bodem- en watermonsters. Met dit eDNA kunnen onderzoekers de aanwezigheid van een bepaalde soort aantonen.

Vijf vogels om voor thuis te blijven

Natuurbericht -

Doordat we meer thuis zijn, maken we de natuur rondom het huis intensief mee dit voorjaar. Veel trekvogels komen terug uit hun overwinteringsgebieden en het broedseizoen is in volle gang. Een ideale situatie om in eigen tuin of balkon, of bij het halen van een frisse neus, vogels te tellen. Vijf vogels om voor thuis te blijven.

Wilde tapir geboren in Brazilië

Natuurbericht -

Een cameraval in het Guapiaçu Ecological Reserve in Brazilië legde pasgeleden iets heel bijzonders vast: een babytapir! Het was meer dan honderd jaar geleden dat er in de staat Rio de Janeiro in Brazilië een wilde tapir werd geboren.

Track & trace aaltjes in het IJsselmeer

Natuurbericht -

Op dit moment zwemmen er 1300 jonge aaltjes (jonge paling) met een groen kleurmerk in het IJsselmeer. De aaltjes zijn losgelaten bij Den Oever als onderdeel van een grootschalig onderzoek om inzicht te krijgen in de trek richting de achterliggende polders en boezems langs de Noord-Hollandse kust. Deze kennis is belangrijk om knelpunten te signaleren en op te heffen.

Bereikt scheefbloemwitje dit jaar de Wadden?

Natuurbericht -

In 2015, nog maar vijf jaar geleden, werden de eerste scheefbloemwitjes in Nederland gezien. Inmiddels heeft deze vlinder een groot deel van Nederland bevolkt, en er lijkt nog geen einde te komen aan de opmars. Zal hij dit jaar ook het noorden van Noord-Holland en de Waddeneilanden gaan bevolken?

Wolf duikt op bij boomgaard in West-Betuwe

Natuurbericht -

Vanmorgen rond 9 uur is er een wolf vastgelegd op film in een boomgaard in de West-Betuwe. Volgens de bewoners liep de wolf verder gewoon in een draf de weg op. Het is niet de eerste keer dat er een rondzwervende wolf opduikt in de Betuwe. We roepen iedereen op het dier met rust te laten en afstand te bewaren, mocht je het dier zien.

Nu met NatureToday.nl: ontdek de natuur rondom je huis

Natuurbericht -

De ontluikende lente biedt in deze tijd een mooie kans om te ontspannen. Met zijn allen naar natuurgebieden gaan kan echter niet. Met NatureToday.nl ontdek je vanaf nu de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die in jouw directe omgeving leven. Kennis van biologen en tienduizenden natuurliefhebbers wordt voor iedereen toegankelijk en geeft natuurbeleving een nieuwe dimensie.

Samenleven met de wolf: hoe beschermen we schapen effectief?

Natuurbericht -

De terugkeer van de wolf naar Nederland heeft een grote impact op de maatschappij, zowel positief als negatief. In de tweehonderd jaar afwezigheid van wolven zijn we verleerd om met deze grote roofdieren samen te leven, met doodgebeten schapen als gevolg. Hoe leren we om weer samen met de wolf te leven? Welke effectieve en haalbare mogelijkheden zijn er om schapen te beschermen?

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator