Feed-aggregator

Online handel wilde dieren in Nederland niet altijd legaal

Natuurbericht -

Samen met TRAFFIC, IFAW en Interpol deed het Wereld Natuur Fonds vorig jaar onderzoek naar illegale online handel van zeldzame vogels en reptielen. De resultaten van het cybercrime-project zijn deze week naar buiten gebracht. De online handel in wilde dieren is lang niet altijd legaal en platforms hebben vaak geen duidelijk beleid voor de handel in levende dieren op hun sites.

Droog voorjaar: vijf effecten op vogels

Natuurbericht -

Een keiharde bodem, een uitdrogend vennetje of stuivend zand in de duinen. Wat doet de droogte van dit voorjaar met broedvogels? Op basis van enkele indrukken uit het veld lopen we vijf effecten langs. Niet voor iedere soort lijkt het neerslagtekort overigens negatief uit te pakken. 

Fors meer grijze zeehonden geteld in Nederlandse Waddenzee

Natuurbericht -

Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee zijn 7.649 zeehonden geteld; bijna 17 procent meer dan vorig jaar. Trendonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre minimale menselijke verstoringsbronnen vanwege de COVID-19 lockdown of mooi weer van invloed zijn geweest.

Beheerders van meer dan 800.000 kilometer infranatuur aan de slag voor biodiversiteit

Natuurbericht -

Het Natuurnetwerk Nederland wordt omsloten door een spinnenweb van wegen, spoorlijnen, watergangen en vele leidingnetwerken. De nationale beheerders van deze infrastructuur hebben zich georganiseerd in Groene Netten. Een van de doelen is versterking van biodiversiteit op hun gronden. Deze week werden hun bestuurders hierover voorgelicht, geïnspireerd en aangezet tot concrete actie.

Wat spookt de stadse #egel allemaal uit? Uniek #zenderonderzoek naar #egels in Nederland

Natuurbericht -

Binnenkort zullen er in Steenwijk en Zoetermeer egels met een zender op de rug rondlopen. Onderzoekers van Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies volgen hier een aantal stadse egels in hun dagelijkse doen en laten. Het zal voor het eerst zijn dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. En dat is niet voor niets, want het is slecht gesteld met de egel in Nederland.

Kleurkeur: eerste bedrijf met succesvolle audit

Natuurbericht -

Op 19 juni heeft het eerste bedrijf de audit Kleurkeur succesvol afgerond: ‘De Heer land en water’ uit Polsbroek. Zij zijn hiermee in het bezit van de oorkonde ‘Groenvoorziening met Kleurkeur’ dat zij in samenwerking met provincie Gelderland als opdrachtgever behaalden. Er zijn nog veel meer bedrijven actief met Kleurkeur bezig en hopelijk zien we dit op korte termijn terug in biodiverse bermen.

Zaden bij Japanse duizendknoop! Kunnen ze kiemen en zich vestigen?

Natuurbericht -

Er worden in Nederland steeds vaker zaden aangetroffen bij Japanse duizendknoop. Japanse duizendknoop kan kruisen met andere plantensoorten. Uit onderzoek blijkt dat sommige kruisingen zaden opleveren die kunnen kiemen en zich vestigen. Dit heeft invloed op de wijze van beheer van deze plantensoorten.

Aziatische modderkruiper blijkt andere soort, problemen voor grote modderkruiper? 

Natuurbericht -

In de Tungelroyse Beek komen sinds 2012 Aziatische modderkruipers voor. In 2019 werden in Vlaanderen ook de eerste dieren gevangen. Nu blijkt uit eDNA-onderzoek dat het niet om de Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) gaat, maar om de Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus). De zich uitbreidende soort vormt een bedreiging voor bedreigde inheemse grote modderkruipers.

Doe mee aan de twaalfde Landelijke Tuinvlindertelling

Natuurbericht -

Op zaterdag 4 juli 2020 begint de Landelijke Tuinvlindertelling. Deze telling wordt voor de 12e keer door De Vlinderstichting georganiseerd en duurt 4 weken. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen. Tel zo vaak je wilt een kwartier lang de vlinders die je in je tuin of op je balkon ziet en geef ze door. Vorig jaar werd het klein koolwitje het meest gemeld. Welke vlinder wordt dat dit jaar?

Zeldzaam Bultig dropkussen gevonden in Swalmen

Natuurbericht -

Slijmzwammen worden vaak gezien als een bepaalde groep zwammen, maar dat is niet het geval. Ze nemen een eigen plek in onder de amoebe-achtige organismen. Onlangs werd in Swalmen het zeldzame Bultig dropkussen aangetroffen.

Broedvogels tellen met een drone

Natuurbericht -

Het is inmiddels zomer, maar in het Waddengebied is het broedseizoen nog steeds in volle gang. Vooral in broedkolonies is het een drukste van jewelste. Uit de lucht worden de broedkolonies van visdiefjes, kluten en andere vogels met drones in kaart gebracht.

Inzaaien van planten voor insecten: eerst denken, dan doen!

Natuurbericht -

De laatste jaren is er een hausse aan initiatieven ontstaan om de insecten te ‘helpen’. Vooral het inzaaien van nectarrijke planten is populair. Goed bedoeld en hartverwarmend, maar hieronder worden, met als voorbeeld Groot streepzaad, toch wat kanttekeningen geplaatst worden bij al dat gezaai.

Recordaantal harlekijnorchissen op Workumer Nijlân

Natuurbericht -

Slechts 66 hectare telt het Workumer Nijlân aan de voet van de Friese IJsselmeerdijk. Klein in oppervlakte, maar groot in het aantal Rodelijst-planten. Eén van deze soorten is de harlekijnorchis. Dit voorjaar telde Staatsbosbeheer ruim 1200 bloeiende exemplaren, een record.

Scheefbloemwitje in alle tuinvlindertellingtuinen?

Natuurbericht -

De koolwitjes hebben hun tweede generatie. Vliegend zijn ze lastig uit elkaar te houden, zeker omdat we sinds een paar jaar, naast klein geaderd witje, klein koolwitje en groot koolwitje ook scheefbloemwitje hebben. Deze nieuwkomer is zich nog steeds verder over ons land aan het uitbreiden en wordt vooral in tuinen gezien. Deze is, zelfs zittend, soms lastig van klein koolwitje te onderscheiden.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator