Feed-aggregator

Leve het typisch Nederlandse moerasveen

Natuurbericht -

In het voorjaar schiet het jonge, frisgroene riet tussen de oude stengels door omhoog. De lisdodde, gele lis en grote egelskop laten zich weer zien tussen de afgestorven plantenresten van het voorgaande jaar. De afwisseling van open water, natte rietlanden en bos is een feest voor allerlei soorten dieren en planten. Moerasveen: een en al leven.

Stand van de broedvogels samengevat

Natuurbericht -

Jaarlijks zet Sovon alle gegevens van de broedvogels in ons land weer op een rij. Op basis van tellingen van meer dan drieduizend vrijwilligers is het mogelijk om van 197 soorten de aantalsontwikkeling op een rij te zetten. En nog veel meer interessants. Wist je dat de populatie van de grote bonte specht in dertig jaar tijd bijna verdubbelde? Het nieuwe broedvogelrapport vat alles samen.

Volg soorten in de Nature Today App en krijg een notificatie bij elke nieuwe levensfase

Natuurbericht -

De zwarte specht is gaan broeden, de gierzwaluw is onderweg naar Nederland en de steenmarter heeft jongen. Vanaf nu kun je dit soort meldingen ontvangen in de Nature Today App. Het enige dat je hoeft te doen is de soorten die jij interessant vindt te gaan volgen. Zodra de levensfase van een soort verandert krijg je rond het middaguur een melding op je telefoon. Zo zie je nog meer met Nature Today.

‘Uitgestorven’ schijfslak na 80 jaar weer in Nederland

Natuurbericht -

Onlangs werd tijdens een excursie in het getijdengebied van de Oosterschelde een zeer spectaculaire vondst gedaan: voor het eerst in tachtig jaar werd weer een schijfslak (een Corambe-soort) waargenomen in Nederland. Het is nog niet bekend of de gevonden schijfslak dezelfde soort is als de schijfslak die tachtig jaar geleden voorkwam, of misschien zelfs een nieuwe soort.

Sinagote, het verhaal van één lepelaar

Natuurbericht -

Eén lepelaar, één vogelleven, één trekroute. Theunis Piersma en Petra de Goeij van de Rijksuniversiteit Groningen, Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam en Carl Zuhorn van Staatsbosbeheer volgen al sinds 2006 de trekbewegingen en observeerden het gedrag van Sinagote, een gezenderde lepelaarvrouw. Ze schreven zelfs een boek over hun bevindingen, dat 8 april verschijnt.

Spectaculaire waarneming van geringde brandgans in Oost-China

Natuurbericht -

Een brandgans die geboren is in het Nederlandse Deltagebied en geringd door onderzoekers van het NIOO, blijkt te overwinteren in het oosten van China. Brandganzen zijn in China een zeer zeldzame verschijning. Hoe is deze vogel daar terechtgekomen? Dat weet hoofd Vogeltrekstation Henk van der Jeugd van het NIOO.

Afrikaanse olifanten ernstiger bedreigd

Natuurbericht -

Voortaan staan de Afrikaanse savanneolifant en de bosolifant op de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten te boek als Bedreigd en Ernstig bedreigd. Onlangs besloot de African Elephant Specialist Group van IUCN na jarenlang onderzoek en debat, dat bosolifanten en savanneolifanten zoveel van elkaar verschillen dat ze twee soorten zijn. Tot nu toe werden ze altijd als één soort beschouwd.

Veldwerkers Jan en Sietze inventariseren stand van Utrechtse natuur

Natuurbericht -

Provincie Utrecht geeft jaarlijks opdracht om de flora en de fauna van ongeveer tien procent van het landelijk gebied te inventariseren. De gegevens zijn belangrijk voor het provinciale natuurbeleid. Hierdoor wordt inzichtelijk waar verbeteringen nodig zijn. In dit bericht volgen we het werk van twee Utrechtse ecologen.

Natuurclubs organiseren tiendelige online cursus over de natuur

Natuurbericht -

Wat is het verschil tussen een havik en een buizerd? Hoe kun je onderzoek doen naar vleermuizen of de korstmossen op je stoep? Welke padden leven er in ons (kikker)landje? Wat is eigenlijk natuur? Dat - en nog veel meer- leer je in de tiendelige online cursus veldbiologie, opgezet door SoortenNL.

Monitoring van meervleermuizen in de Rijntakken van start

Natuurbericht -

Afgelopen zomer hebben vrijwilligers en medewerkers van de Zoogdiervereniging de eerste monitoringsronde uitgevoerd van een nieuw monitoringsmeetnet voor de meervleermuis. De 48 meetpunten van dit meetnet liggen in Natura 2000-gebied Rijntakken. Het rivierenlandschap van de Rijntakken is onder andere aangewezen als Natura2000-gebied, omdat het dient als foerageergebied voor de meervleermuis.

Vliegende start vlinderseizoen komende week

Natuurbericht -

Er zijn altijd wel warmere en zonnige perioden in de eerste drie maanden van het jaar. Dan worden er ook altijd wel wat vlinders gezien. De overwinteraars komen dan tevoorschijn en vooral de citroenvlinders zijn dan erg opvallend. Maar eind maart-begin april begint het seizoen pas echt. Dan komen ook de verse vlinders uit hun pop. Dat gaat met de huidige weersverwachtingen komende week gebeuren.

Informatiemateriaal beschermde dier- en plantensoorten (CITES) Caribisch Nederland ontwikkeld

Natuurbericht -

Voor de inwoners en toeristen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is er informatiemateriaal ontwikkeld over de regelgeving van internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (ook wel bekend als CITES-verdrag). Op deze manier willen DCNA en LNV meer bewustwording creëren over de beschermde status van planten en dieren in Caribisch Nederland, zoals de koralen.

Nota 'Bos voor de toekomst' desastreus voor bospaddenstoelen?

Natuurbericht -

In een reactie op protesten tegen de massale kap van bomen werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een nota 'Bos van de toekomst' opgesteld. Sommige maatregelen die in de nota worden voorgesteld kunnen desastreus uitpakken voor in de bossen voorkomende paddenstoelen. De NMV gaat hier in een lezing op 29 maart nader op in.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator