Feed-aggregator

Meer stikstofreductie nodig om natuur te beschermen

Natuurbericht -

Deze week verscheen het rapport 'Stikstof en natuurherstel', geschreven door elf vooraanstaande wetenschappers op het gebied van stikstofecologie en biodiversiteit. De conclusie van de wetenschappers is duidelijk. Om natuur te beschermen is een vermindering van stikstofuitstoot noodzakelijk van minstens 70% in 2035, veel meer dan het huidige kabinetsbeleid dat mikt op 25% in 2030 en 50% in 2035.

Bonaire lanceert online lesprogramma over wegwerpplastic

Natuurbericht -

Plasticvervuiling is een wereldwijd probleem en er wordt mondiaal gewerkt aan het verbieden van wegwerpproducten zoals plastic tasjes, rietjes en styrofoam maaltijdverpakkingen. Ook de overheid op Bonaire is voorstander van plasticreductie en werkt daarom actief aan het invoeren van een plasticverbod.

Op weg naar een natuurlijker Dommeldal

Natuurbericht -

ARK Natuurontwikkeling is in het Dommeldal gestart met de versterking van het stroomgebied van de Dommel. Natuurgebieden worden er met elkaar verbonden, ontbrekende stukken worden aangekocht en ecologische verbindingen gerealiseerd. Daarvoor zal bijvoorbeeld op sommige plekken het bos tot de oevers van de Dommel gaan reiken. Talloze planten en dieren zullen van de maatregelen profiteren.

Hoe goed zijn voedselbossen voor de bodem?

Natuurbericht -

Voedselbossen zijn één van de meest veelbelovende vormen van duurzame landbouw. Op een voormalige akker bij Almere zijn bodemecologen Isabelle van der Zanden en Ciska Veen van het NIOO begonnen met een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ze willen erachter komen wat voor effect zo'n voedselbos heeft op de bodemkwaliteit, en hoeveel koolstof het opslaat.

Stel je ideale ‘Bed & Breakfast’ voor bestuivers samen met deze webtools

Natuurbericht -

Populaties van wilde bestuivende insecten staan onder druk. De laatste jaren zijn tal van initiatieven ontwikkeld om bestuivende insecten te helpen behouden en bevorderen. Veel terreineigenaren en instanties hebben interesse om hieraan bij te dragen, maar weten vaak niet hoe. Die eerste stap is nu eenvoudig gemaakt met de nieuwe webtools op Bloeibogen.nl en Hulpvoorbestuivers.nl.

Steun het Aanvalsplan Grutto, teken de petitie

Natuurbericht -

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. Dat is de sombere boodschap van natuurorganisaties en boeren die zich inzetten voor het behoud van weidevogels. Zij maakten een reddingsplan in de vorm van het Aanvalsplan Grutto. Actie van de rijksoverheid blijft echter uit. Teken de petitie om de regering tot actie aan te zetten.

Laserscandata bieden zicht op micro-habitats van vlinders

Natuurbericht -

Laserscanning vanuit de lucht levert gedetailleerde 3D-opnames van het landschap. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en De Vlinderstichting gebruikten deze data om de habitats van vlinders te bestuderen. Zij ontdekten dat de structuur van de vegetatie bepalend is voor het voorkomen van vlindersoorten. Zelfs de habitats van kleine ongewervelden zijn hiermee te bestuderen.

Is de wilde kat een blijvertje in het Vijlenerbos?

Natuurbericht -

Voor het eerst sinds vier jaar hebben ARK Natuurontwikkeling en Vroege Vogels weer wildcamera’s in het Vijlenerbos bij Vaals geplaatst. De verwachtingen waren hooggespannen omdat in 2017 niet alleen zes volwassen wilde katten in het bos waren gezien, maar ook vijf kittens (van één moederdier). De beelden deden bovendien vermoeden dat nog één, mogelijk zelfs twee andere vrouwtjes dragend waren.

Is deze kou funest voor vlinders?

Natuurbericht -

Vorige week liepen we in ons T-shirt en zagen we overal citroenvlinders en dagpauwogen. Zelfs de vlinders die als pop overwinterden, zoals oranjetipjes en de koolwitjes, waren al volop aanwezig. En nu hagel, sneeuw en harde wind. Dat kan toch nooit goed zijn voor die tere, fragiele vlinders? Leggen ze nu massaal het loodje?

Waar komen de gaten in het Friese blauwgrasland vandaan?

Natuurbericht -

Op een iets hoger gelegen zandkop in Van Oordt’s Mersken komt zeldzaam blauwgrasland voor. In dit voormalig veengebied zijn kuilen aangetroffen met afwijkende vegetatie. Deze gaten zijn lang een mysterie geweest, tot onderzoekers een merkwaardige ontdekking deden.

Richtlijn honingbijkasten heideterreinen

Natuurbericht -

De dichtheid wilde bestuivers op heidevelden is verder van honingbijkasten waarneembaar hoger dan dichterbij. Aan de hand van het aantal honingbijkasten kan de reikwijdte van deze negatieve invloed voorspeld worden. Dat blijkt uit onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten op een drietal grote heideterreinen. Op basis van deze resultaten is een richtlijn geformuleerd.

Vanaf nu IFAW op Nature Today

Natuurbericht -

IFAW is een wereldwijde organisatie, actief in ruim veertig landen, die helpt om mensen en dieren in balans te laten leven. We redden dieren, rehabiliteren ze en laten ze weer vrij in de natuur. Ook beschermen we hun natuurlijke leefomgeving. Samen met gemeenschappen, NGO’s, overheden en bedrijven zoeken we innovatieve oplossingen zodat alle diersoorten kunnen floreren.

Tickets en programma cursus Planten en Dieren Herkennen

Natuurbericht -

SoortenNL, de koepel van negen soortenorganisaties, lanceert op 14 april een online cursus veldbiologie in tien delen. Diverse experts leren je op tien woensdagavonden van alles over de meest boeiende en bijzondere planten en dieren van Nederland. Programma en tickets zijn nu beschikbaar.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator