Feed-aggregator

Provincie investeert twaalf miljoen euro in meer natuur in Utrechts landelijk gebied

Natuurbericht -

Provincie Utrecht gaat aan de slag met de realisatie van meer natuur in het landelijk gebied. Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van twaalf miljoen euro aan de zogenoemde Groene Contour. Het doel is om bestaande natuurgebieden te versterken door ook in de tussenliggende gebieden natuur aan te leggen. Terreineigenaren kunnen subsidie krijgen voor de aanleg en het onderhoud.

Integraal natuurherstel draagt bij aan behoud Brabantse heidegebieden

Natuurbericht -

Integraal natuurherstel. Een belangrijk uitgangspunt in de herstelprojecten die we met leden en partners realiseren. Die integrale aanpak houdt in dat we problemen in een gebied vanuit verschillende invalshoeken bekijken en ze vervolgens in samenhang met gerichte maatregelen aanpakken. Dat draagt bij aan herstel, meer veerkracht en natuurontwikkeling. Mooi voorbeeld: de POP3-projecten in Brabant!

Een goed jaar voor zeldzame dazen

Natuurbericht -

Het afgelopen jaar zijn een drietal zeer bijzondere dazen in ons land gevonden: de hartvlekrunderdaas, de roodsprietknobbeldaas en de bloemdaas. De eerste twee zijn al lang uit ons land bekend, maar waren de afgelopen twintig jaar niet meer met zekerheid vastgesteld. Van beide is nu een nieuwe inheemse populatie ontdekt. De bloemdaas is een migrant uit zuidelijke streken.

Een voorjaarsdip voor nachtvlinders

Natuurbericht -

Het leuke van nachtvlinders is dat er jaarrond altijd wel exemplaren gevonden kunnen worden. Toch verschillen de aantallen nogal van week tot week. Qua soortenrijkdom zijn juni tot en met augustus de topmaanden, maar in het voorjaar kunnen er ook grote aantallen vlinders worden waargenomen. Mensen die momenteel de val buiten zetten, zullen echter niet veel vlinders vangen, hoe kan dat?

Herstel eeuwenoud moerasgebied Wijffelterbroek

Natuurbericht -

In grenspark Kempen~Broek gaat ARK Natuurontwikkeling samen met Natuurmonumenten het eeuwenoude moerasgebied Wijffelterbroek en het aangrenzende Kettingdijk in oude glorie herstellen. Niet alleen wordt zo de verdroging van de omgeving aangepakt, het gebied gaat ook fungeren als klimaatbuffer.

Nationale Dag van de Paardenbloem

Natuurbericht -

Paardenbloemen behoren tot de meest algemene planten van onze flora. Denk niet 'een paardenbloem is maar een paardenbloem', want niets is minder waar. In Nederland zijn tot nu toe meer dan 250 soorten vastgesteld. Een bloeiend weiland kan meer dan 60 soorten herbergen en in tuinen komen meer dan 25 soorten voor. Op 25 april, de dag van de Paardenbloem, staan paardenbloemen in de schijnwerpers.

Wat telde Nederland?

Natuurbericht -

Opnieuw telden duizenden Nederlanders mee tijdens de Nationale Bijentelling vorig weekend. Veel bijentellers merkten op dat er nog weinig in bloei stond in hun tuin. Experts speculeerden dat de winterse kou in april wel eens zijn effecten kon hebben op het aantal hommels. Toch is dit niet terug te zien in de waargenomen aantallen: voor de hommels ligt die per tellocatie zelfs hoger dan vorig jaar.

Wanneer legt de koolmees haar eerste ei?

Natuurbericht -

Grote kans dat de mees in je nestkastje net het eerste ei heeft gelegd. Vorig jaar legde de gemiddelde Nederlandse koolmees op 17 april haar eerste ei. Dat blijkt uit één van de grootste jaarlijkse bevolkingsonderzoeken onder vogels: de controle van meer dan 18.000 nestkasten.

Zorgen over bouwplan in kwetsbaar koraalrif

Natuurbericht -

Het Wereld Natuur Fonds, STINAPA, Sea Turtle Conservation Bonaire en the Dutch Caribbean Nature Alliance maken zich grote zorgen over de plannen van de Nederlandse overheid voor een nieuwe aan te leggen los- en overslag plaats voor ruwe stookolie in het Willem Alexander mariene reservaat. De bouw van deze pier zal één van de gezondste koraalriffen van Bonaire onherstelbaar beschadigen.

Brabantse leefgebieden voor de wilde kat

Natuurbericht -

De wilde kat breidt zijn leefgebied vanuit de Belgische Ardennen en Duitse Eifel steeds verder uit naar het noorden. Na de vestiging in de boscomplexen van Zuid-Limburg is het een kwestie van tijd tot deze bijzondere katachtige ook de bossen van Noord-Brabant zal bereiken. Uit recent onderzoek blijkt dat het zuidoosten van Brabant nu al voldoende leefgebied biedt voor de wilde kat.

Symposium ‘Future of Butterflies’ brengt Europese vlinderbeschermers samen

Natuurbericht -

Op 8 en 9 april organiseerde De Vlinderstichting voor de vijfde keer het symposium Future of Butterflies in Europe. Noodgedwongen was het een verkort online symposium, maar daardoor konden deelnemers uit meer landen dan ooit aanwezig zijn: 35 landen waren vertegenwoordigd. Het programma bracht een overzicht van actuele thema’s over vlinderbescherming, met veel bedreigingen maar ook nieuwe kansen.

Uitspraak Raad van State goed nieuws voor vleermuizen

Natuurbericht -

Gisteren heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep in het kader van de gedragscode Natuurinclusief Renoveren. Dit hoger beroep was onder andere door de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON) aangespannen tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het goedkeuringsbesluit van de minister is vernietigd.

Zonder het beschermen van onze bossen wereldwijd is er geen toekomst

Natuurbericht -

Sommige bomen hebben beide wereldoorlogen, de gevolgen van klimaatverandering en het verlies, en nu ook de geleidelijke terugkeer, van belangrijke dieren zoals wolven overleefd. Voor vele mensen over de hele wereld hebben bos en natuur een vredig en aardend effect gehad in deze verontrustende tijden. Maar wat als op een dag al deze bossen zouden verdwijnen of onherstelbare schade zouden oplopen?

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator