Feed-aggregator

Kennisnetwerk OBN maakt kennis beschikbaar voor natuurbeheer

Natuurbericht -

Voor het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit was 2020 een jaar met veel ontwikkelingen. Eén daarvan was de uitvoering van het Ecologisch Assessment. De resultaten van het Ecologisch Assessment geven een impuls aan de toekomstige focus, positionering van het Kennisnetwerk OBN en inhoudelijke prioritering van het uit te voeren onderzoek. Hieronder een aantal onderzochte onderwerpen.

Zaai woorden, schrijf een column!

Natuurbericht -

De achteruitgang van de biodiversiteit, met name het ineenstorten van de insectenfauna, wordt tegenwoordig door brede lagen van de samenleving als zorgwekkend ervaren. Massaal wordt er actie ondernomen. Inzaai van bloemrijke planten is daarbij favoriet. Komen de bijen in de knel, geef ze dan een zoete oppepper! Makkelijk te organiseren, leuk om te doen en fleurige resultaten: win-win-win! Of niet?

Beleef het spannende leven van het oranjetipje

Natuurbericht -

Toen ik klein was, was de dag om het oranjetipje te zien 30 april, toen nog Koninginnedag. Eind april was toen de top in de vliegtijd van deze echte voorjaarsvlinder. Door klimaatverandering is die vliegtijd inmiddels weken naar voren gegaan, maar door de lage temperaturen in april is het oranjetipje dit jaar begin mei nog overal te vinden. Hoe leeft het oranjetipje?

Steeds meer zeewiersoorten in Nederland

Natuurbericht -

De biodiversiteit van de Nederlandse zeewieren wordt steeds rijker. In de afgelopen decennia zijn veel nieuwe soorten in ons land ontdekt. De afgelopen 25 jaar werden bijna elk jaar wel soorten aangetroffen die voorheen niet bekend waren. Het gaat zowel om door de mens geïntroduceerde exoten als om Europese soorten die zich op eigen kracht nieuw bij ons hebben gevestigd.

Steur gezien? Geef het door!

Natuurbericht -

De kans dat je een steur tegenkomt in Nederlandse wateren wordt steeds groter. Vaak gaat het dan om gekweekte exotische steuren bestemd voor de tuinvijver, die in sloot of plas zijn vrijgelaten. Maar ook de zeldzame en inheemse Europese steur wordt vaker aangetroffen. Het melden van steuren levert waardevolle informatie op die kan helpen om deze eens in Nederland uitgestorven vis terug te brengen.

Wat sleutelbloemen zeggen over de Europese natuur

Natuurbericht -

Sleutelbloemen vertellen ons hoe graslanden ervoor staan. Daarvoor hoef je alleen maar in de bloemen te kijken. Dit voorjaar doen mensen dat in heel Europa. Wat heeft versnippering van de natuur bijvoorbeeld voor effecten, en hoe zit dat in Nederland? Plantenliefhebbers, terreinbeheerders en vrijwilligers kunnen helpen om dit verhaal te ontrafelen.

Doe mee met onderzoek naar plastic in meerkoetnesten

Natuurbericht -

Meerkoeten gebruiken allerlei soorten zwerfvuil in hun nesten; van ruitenwissers tot zonnebrillen, en tegenwoordig ook onze mondkapjes. Bioloog Auke-Florian Hiemstra wil weten waarom ze dat doen en wat de gevolgen ervan zijn. Aan dat onderzoek kan iedereen meedoen.

Begrazingseffecten verder onderzocht: Hoe herstelt een ecosysteem na een periode van overbegrazing?

Natuurbericht -

Grazers spelen een belangrijke rol in het gezond houden van de duinen, mits er een goede balans wordt gevonden tussen het aantal grazers en de biodiversiteit van een gebied. Door bepaalde delen van het duin af te sluiten voor grazers krijgen we meer inzicht in het herstel van een gebied na een periode van overbegrazing. En wat blijkt? Eén groeiseizoen kan al een enorm verschil maken.

Vrouwen als rolmodellen bij het beschermen van wilde diersoorten

Natuurbericht -

Het traditionele man-/vrouwbeeld is aan het veranderen: ook vrouwen doen levensgevaarlijk werk om wilde dieren te beschermen in Malawi en Zambia. Vrouwelijke rangers weten als geen ander wat het inhoudt om in de frontlinie te staan om wilde dieren te beschermen. Dit is het verhaal van Eveles Magoli, een verhaal over doorzetten.

Zeer zeldzame adderwortelgaatjesmaker in nieuwe landen gevonden

Natuurbericht -

Adderwortel is voedselplant van een aantal zeldzame vlinders, met name in voedselarme en vochtige graslanden in Midden-Europese berggebieden. Veel is bekend over de dagvlinders blauwe vuurvlinder en ringoogparelmoervlinder, maar er zijn ook micronachtvlinders gebonden aan deze plant. Zo is de adderwortelgaatjesmaker recent in België, Frankrijk en Zwitserland nieuw ontdekt.

WaardeVOL Brummen: voor en door inwoners

Natuurbericht -

Wat doe je als een groot project voor versterking van natuur en watersysteem tot onrust leidt? In Brummen besloten waterschap, provincie en gemeente inwoners actief te betrekken. De plannen worden nu door overheden en inwoners samen ontworpen. Dat kost wellicht wat extra tijd, maar levert winst op voor de omgeving.

Tegelwippen: maak jouw stukje natuur in de stad

Natuurbericht -

Tot 30 september vindt het NK Tegelwippen plaats. Het doel is om zoveel mogelijk tuinen in Nederland groener te maken. Ecoloog Mark van Heukelum wipte vorig jaar tegels voor zijn Utrechtse geveltuin. Ontdek waarom hij blij is met zijn eigen gemaakte stukje natuur in de stad. En ontvang ‘groene tips’ van Tinka Chabot, de duurzaamste hovenierster 2019. Want tegels eruit, maar welk plantje erin?

Vleermuizen slachtoffer van na-isolatie

Natuurbericht -

Ecoloog Ferdy Timmerman wist meteen wat er aan de hand was toen hij afgelopen zondag op klaarlichte dag een in 'lichtgrijze bolletjes verpakte' vleermuis op een boom zag landen. Het dier – een gewone grootoorvleermuis – was slachtoffer geworden van na-isolatie.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator