Natuurbericht

Bijzondere paddenstoelen langs fietspad Wageningen-Bennekom

In 2011 is het fietspad van Wageningen naar Bennekom grotendeels vervangen door een betonnen pad. Dit fietspad was voordien bedekt met schelpen. Bij de aanleg van het betonnen pad is de oorspronkelijke bedekking van schelpen in de bermen langs het nieuw aangelegde pad terecht gekomen. In combinatie met de diversiteit aan boomsoorten zorgt dit nog steeds voor een rijke paddenstoelenflora.

Zandinstuiving verzacht effecten stikstof in duingraslanden

De komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel maatregelen genomen om de negatieve effecten van teveel stikstof op de natuur te verzachten. In duingraslanden is het effect onderzocht van instuiving van zand. Hieruit blijkt dat instuiving werkt voor herstel van de vegetatie. Er is echter geen positief effect op de stikstofhuishouding in deze gebieden.

Botanische collectie op de kaart: herbarium Naturalis ontcijferd

Vrijwilligers van FLORON zijn de afgelopen maanden begonnen om de digitale plantencollectie van Naturalis letterlijk op de kaart te zetten. Op de papieren vellen met gedroogde planten staan de locaties vaak in oude handschriften geschreven. Onderzoekers konden dus niet zomaar opzoeken welke soorten in een bepaald gebied gevonden zijn. Vrijwilligers voegen die informatie nu handmatig toe.

Uw tuin als voorraadkast

Hoewel de temperaturen dit lijken te weerspreken, nadert de winter met rasse schreden. Daarmee breekt er weer een interessante periode aan in de tuin. Bij een koude winter ligt voedselschaarste altijd op de loer en een voorraadje aanleggen kan dan ook geen kwaad. Ook in uw tuin kunt u hamsterende dieren aantreffen.

Voormalige sloot is nu levensader voor natte natuur

Een meanderende beek met aan weerszijden tien hectare natte natuur, dat is de Kraggeloop in Bergen op Zoom. Nog niet zo lang geleden was het een slootje dat de meeste Bergenaren niet eens kenden, het laatste stukje verbindingszone dat Bergen op Zoom nog moest realiseren. Nu is het een levensader voor nieuwe natuur.

Iepenpage plant zich voort in Flevoland

De iepenpage breidt zich steeds verder uit in Nederland, voornamelijk in warmere regio’s als de Achterhoek, Brabant en Limburg en in grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Begin november is een spectaculaire vondst gedaan van een eitje in Flevoland en ook hier lijkt dus sprake te zijn van vestiging van deze bijzondere vlinder.

Vleermuiskasten in ons koude kikkerlandje vaak oververhit

Nederland kunnen we allang niet meer bestempelen als koud kikkerlandje. Zomers worden steeds warmer en dan is het belangrijk om oververhitting te voorkomen. Dat geldt ook voor vleermuizen. Helaas blijkt dat bij donkere vleermuiskasten een moeilijke opgave. Het veel gegeven advies om vooral zwarte vleermuiskasten te gebruiken en deze te plaatsen op het zuiden, moet hoognodig herzien worden.

Nieuwe zee-anemoon vestigt zich in Nederland

Hoewel de Wasroos zich al eerder in Nederland liet zien, bleven waarnemingen van een permanente vestiging uit. Afgelopen zomers zagen duikers op verschillende plaatsen bij de Brouwersdam solitaire exemplaren en kleine kolonies. Ook spoelden exemplaren aan op Terschelling. Met de Wasroos hebben we er een inheemse zee-anemoon bij.

Herfstkleuring 2020 laat op gang maar verliep snel

De start van de herfstkleuring kwam dit jaar laat op gang door het uitblijven van lage minimumtemperaturen. Enkele koude nachten halverwege oktober zorgden echter voor een versnelling van de bladverkleuring. Daarna ging het snel, waardoor we relatief kort van de herfstkleuren konden genieten. Mogelijk zijn we getuige van het fotosynthese-effect op de timing van de herfst.

Shell en Naturalis werken samen in Zonnepark Heerenveen

Shell opende afgelopen vrijdag een nieuw zonnepark in Heerenveen. Als zonneparken goed worden beheerd, kan biodiversiteit daarvan profiteren. Naturalis werkt mee om de biodiversiteit op het park in kaart te brengen en te vergroten.

Onverwacht: klimaatverandering gaat mogelijk herfst vervroegen

Verrassende nieuwe inzichten in fenologieland. Tot nu toe gingen we er van uit dat een warmere herfst resulteert in latere bladverkleuring en bladval. Dat zien we ook in Nederland gebeuren. Een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science laat echter zien dat een hogere productiviteit tijdens het groeiseizoen door klimaatverandering tot vervroeging van de herfstverschijnselen kan leiden.

Niet één maar twee nieuwe halfnaaktslakken!

Met ruime aandacht in de media, werd op 25 november jongstleden de vondst gemeld van een voor Nederland nieuwe semi-naaktslak met een (te) klein mutsvormig huisje. Minstens zo spectaculair is de recente ontdekking dat op dezelfde locatie nóg een nieuwe slak voorkomt, uit dezelfde familie maar met een ander huisje. Twee in één klap; echt een unicum!

Resultaten zenderonderzoek leggen het geheime leven van de egel bloot

Waar hebben egels hun leefgebied? Waar zoeken zij hun voedsel? En welke route leggen zij daarbij af? Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies zochten dit het afgelopen jaar uit en volgden twee maanden lang een aantal gezenderde stadse egels in hun dagelijkse doen en laten. De verkregen GPS-data heeft nieuw inzicht gegeven in het verborgen leven van onze egels.

wind, ernergie, duurzaam, windmolen, windturbine, wind op zee, vogels, gezondheid

Nieuw op Atlas Leefomgeving is de kaart Windturbines. Deze geeft een beeld van de locatie en de hoogte van windmolens in Nederland. Want wist je dat onze windmolens steeds hoger worden? Windmolens bieden kansen voor schone en duurzame energie. Maar voor mens en dier kunnen ze ook nadelige gevolgen hebben.

Pagina's