Natuurbericht

Invasieve wijnmineermot van naam veranderd

Recente DNA-studies van Erik van Nieukerken en Charles Eiseman tonen aan dat een groep motten die van oudsher werd aangeduid met de geslachtsnaam Antispila, evolutionair gezien niet nauw verwant is aan andere Antispila-soorten. Deze groep motten wordt vanaf nu aangeduid met een nieuwe naam.

Labonderzoek in de strijd tegen fout hout

Bedrijven in Nederland importeren jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro’s aan hout, meubels, papier en pulp. De houtinspecteurs bij de NVWA zien erop toe dat handelaren geen illegaal gekapt hout importeren. Daarnaast controleren ze of het om een niet-beschermde houtsoort gaat. In 2019 zijn mooie stappen gezet rondom internationale samenwerking en innovatief onderzoek.

Natte natuur met ‘droge voeten’ in Marickenland

Het nieuwe natuurgebied Marickenland in de provincie Utrecht wordt een heerlijke leefomgeving voor de grote karekiet, de woelmuis, orchideeën en zelfs de otter. Dit unieke gebied in het zuidoosten van de polder Groot-Mijdrecht gaat bestaan uit rietland, moeras, vochtig hooiland en kruiden- en bloemrijk grasland.

Honderd dagen zijn voorbij; de gierzwaluw vertrekt

Nu het kroost is grootgebracht en het broedseizoen voor de meeste vogels ten einde loopt, wordt het weer wat stiller om ons heen. Een groot deel van de vogels zal in deze periode ruien. Maar voor een aantal soorten zit het verblijf in Nederland er al weer op. De gierzwaluw is misschien wel de bekendste ‘vroege’ wegtrekker.

Het nut van waterplanten en algen in onze meren

Waterplanten en algen: we komen ze in overvloed tegen in ons waterrijke Nederland. Die overvloed zorgt nog wel eens voor problemen. In woekerende waterplanten kunnen boten vastlopen, en blauwalgen zorgen geregeld dat we niet kunnen zwemmen. Maar waterplanten en algen bieden ook veel voordelen, en leveren allerlei belangrijke ecosysteemdiensten.

Sterke toename van karmozijnrood weeskind, en volgt het eikenweeskind?

Karmozijnrood weeskind en eikenweeskind zijn inheemse nachtvlinders in Nederland, maar waren vroeger zeer zeldzaam. Het aantal waarnemingen is de afgelopen jaren toegenomen; het karmozijnrood weeskind komt nu bijna overal in het land voor. Zal het eikenweeskind ook zo’n sterke uitbreiding laten zien?

Op jacht naar watermonsters van Eindhoven tot Stadskanaal

Deze zomerweken reist onderzoeker Sven Teurlincx van het NIOO het hele land door voor ‘watermonsters’. Die neemt hij mee naar het lab. Hoe staan onze grachten, sloten en plassen ervoor? En wie zijn die paar duizend andere mensen die ook naar dat water keken? Tijd voor een duik in het wateronderzoek!

Strop voor zoetwatergetijden-habitat in Wantijmonding

Een belangrijk stuk zoetwatergetijdenhabitat van de bedreigde Getijdeslak en de Rivierrombout in de monding van het Wantij (ZH) ging onlangs verloren door oeverwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder ontheffing, waarvoor de gemeente Dordrecht onlangs een officiële waarschuwing ontving. Helaas was dit grotendeels te laat voor de betreffende soorten.

Niet slapen door de hitte? Geniet van motten in je tuin!

We zijn in een warme periode beland en ook ’s nachts koelt het niet sterk af. Die zwoele nachten betekenen voor sommige mensen dat ze minder goed kunnen slapen, maar voor veel nachtvlinders zijn de omstandigheden juist ideaal. Zo is de gamma-uil nu veel aanwezig en die doet zich op zo’n warme avond graag te goed aan de nectar uit bloeiende planten.

Grootstedelijk broedgeval van grote gele kwikstaart in Rotterdam

Het gebeurt niet vaak dat een vogelsoort zich meldt als nieuwe broedvogel in een grote stad als Rotterdam. Met een veelheid aan razendsnelle ontwikkelingen, waaronder verdichting en nieuwbouw, lijkt het omgekeerde eerder voor de hand te liggen. Niettemin ontdekten ecologen van Bureau Stadsnatuur een nest van grote gele kwikstaarten in het centrum van de Havenstad.

Wordt 2020 een nieuw recordjaar qua bosbranden?

Nu de totale omvang van de schade, die de verwoestende bosbranden eerder dit jaar aanrichtten in Australië, langzaam duidelijk wordt, kampt een ander deel van de wereld alweer met nieuwe branden. In de Braziliaanse Pantanal bijvoorbeeld, zijn in de eerste helft van 2020 al 285 procent meer brandhaarden geteld dan in het zeer droge 2019. En de ergste droogte moet nog komen.

Gelderland in de startblokken voor natuurinclusieve landbouw

Maar liefst twintig Gelderse overheden, boerenorganisaties en natuurclubs hebben op 7 juli de Samenwerkingsovereenkomst Natuurinclusieve landbouw Gelderland ondertekend. Wat klinkt als een formaliteit om abstracte afspraken te bezegelen, is juist het startsein om nu samen echt werk van een groener Gelderland te maken.

Nieuw-Guinea: eiland met de meeste plantensoorten ter wereld

Nieuw-Guinea is het grootste tropische eiland in de wereld en herbergt veel, tot nu toe nog intacte ecologische gradiënten - van mangroven tot tropische alpiene graslanden. Dat is ongeëvenaard in de Aziatisch-Pacifische regio. Er is nooit een poging gedaan om het volledig aantal soorten vaatplanten van Nieuw-Guinea kritisch te catalogiseren. Tot nu toe.

Pagina's