Natuurbericht

Crowdfunding voor Nature Today Go over de 25 duizend euro!

In ruim twee maanden tijd hebben 450 mensen en organisaties al 25 duizend euro gedoneerd voor Nature Today Go. Het is een duidelijk bewijs dat er zeer veel interesse is om toegang te krijgen tot de schat aan locatiegebonden natuurinformatie die voor elke plek beschikbaar is. Lees hier welke informatie de voorkeur heeft. Doneer ook en help om nog meer informatie vanaf het begin op te nemen.

Wolvenpoep gevonden? Lekker laten liggen!

Wolven zijn terug op de Veluwe. Veel mensen zijn hier enthousiast over en helpen ons met het doorgeven van (mogelijke) meldingen van wolven en sporen van wolven. Helaas worden vaak, onder de beste bedoelingen, wolvendrollen mee naar huis genomen. Het Wolvenmeldpunt roept iedereen op een mogelijke wolvendrol wél te melden, maar vooral te laten liggen.

Berkenpollenseizoen piekt

Mensen met een berkenpollenallergie kunnen komende tijd veel klachten verwachten. Dit melden Weeronline, Wageningen University en het LUMC. Het berkenpollenseizoen piekt momenteel en bovendien blijft het vanaf vandaag voorlopig overwegend droog. Hierdoor neemt de hoeveelheid pollen in de lucht komende week flink toe. De kans op hooikoorts door berkenpollen is dan ook groot.

Zijn windmolens verantwoordelijk voor de achteruitgang van vlinders?

Vorige week was er veel media-aandacht voor het onderzoek van het CBS en De Vlinderstichting over de achteruitgang van de dagvlinders sinds 1890. Het intensieve landgebruik werd genoemd als belangrijkste oorzaak. In reacties op het bericht verwezen mensen regelmatig naar de schadelijke invloed van windmolens op insecten. Hebben ze een punt?

Otter kan Utrechtse N201 binnenkort veilig passeren

Langs de provinciale weg N201, ter hoogte van de Vinkeveense Plassen, legt de provincie Utrecht faunarasters aan. Deze lage rasters helpen otters en andere dieren om de weg te vinden naar de duikers en bruggen. Daar kunnen zij veilig de N201 passeren. Zo hoopt de provincie haar steentje bij te dragen aan het herstel van de otterpopulatie in Nederland.

Groenblauwe schoolpleinen: oases in de stad

Stel je voor: te midden van de drukte, verkeerschaos en stenen kolossen van de volle stad ontstaan er weer kleine groene eilandjes voor mens en dier. Sinds 15 maart dragen de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds bij aan de aanleg van deze schoolpleinen. Samen investeren zij de komende drie jaar 620.000 euro in het vergroenen en klimaatadaptief maken van schoolpleinen.

Hortus Alkmaar nieuwe vindplaats van Voorjaarskluifzwammen

De Voorjaarskluifzwam is in het westen van ons land een zeldzame verschijning. In Noord-Holland komt ze boven het Noordzeekanaal sinds mensenheugenis alleen voor onder de Grove dennen van de Eeuwigelaan in Bergen (NH). Daar is nu verandering in gekomen: na onderzoek van de nieuwe Hortus Alkmaar werden hier flink wat Voorjaarskluifzwammen onder een solitaire Grove den aangetroffen.

De scholekster: onze nieuwe stadsvogel?

Het gaat slecht met de scholekster in Nederland: het broedsucces aan de kust en in weilanden is zo laag dat de populatie sterk afneemt. Wel broeden scholeksters steeds vaker in de stad. Maar daar zijn nieuwe bedreigingen, en over deze nieuwe manier van broeden is nog te weinig bekend. Daarom begint de Stichting Onderzoek Scholekster een nieuw ‘citizen science’ onderzoek: Scholeksterophetdak.nl.

Huiszwaluwen onder snelweg A27

In Zuid-Europa, bijvoorbeeld langs de Taag, vind je onder veel viaducten en bruggen nesten van huiszwaluwen. In Nederland wordt onder bruggen nergens bewust rekening gehouden met deze vogel. Tot nu: Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken kreeg dankzij Rijkswaterstaat voor elkaar dat zwaluwen onder de Stichtse Brug (A27) tussen Huizen en Almere nu gemakkelijk een nest kunnen maken.

Spin van het jaar 2019: de bosmierspringspin

De bosmierspringspin is uitgekozen als spin van het jaar 2019. De soort is mooi gekleurd en de mannetjes hebben indrukwekkende, vooruitstekende kaken. Zoals de naam al zegt is het een soort uit de familie van de springspinnen (Salticidae).

Nieuwe natuur bij natuurbegraafplaats Schoorsveld

“Het voelt als een eer om dit te mogen doen”, aldus Piet den Besten. Piet is één van de mensen die een plekje heeft op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Medio maart plantte hij een boom ter ere van de officiële opening van een nieuw stukje natuur bij de natuurbegraafplaats. Dit werd gerealiseerd in samenwerking met stichting Nieuwe Natuur en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Bomen in blad, bloemen in bloei, vorst in de verwachting...

En weer een zeer warme week. Steeds meer magnolia’s en sierkersen staan in volle bloei. Onder andere pinksterbloem, hondsdraf, peer, fluitenkruid en berk worden in bloei gemeld op Natuurkalender.nl. Boerenzwaluw en zwartkop komen terug. Witte paardenkastanje, wilde lijsterbes, berk en vogelkers ontplooien hun bladeren. Hopelijk zakt de temperatuur niet te ver onder het vriespunt aankomende nacht.

Kansen voor bedreigde vlinders op de Maashorst

Met het project Wild van Vlinders laten ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting bedreigde vlinders profiteren van natuurontwikkeling. Dat gebeurt sinds 2016 met steun van de provincie Noord-Brabant. Uit onderzoek van student Daan van der Sluis blijkt dat hiervoor goede kansen liggen in het Brabantse natuurgebied de Maashorst.

Gelderland stelt leefgebied Veluwse wolven vast

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld. Binnen het aangewezen gebied kunnen dierhouders zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. LTO-schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders ondernemen actie om de gesprekken op gang te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt dat.

Nieuwe 'Handreiking Natuurdaken' brengt daklandschap tot leven

De 'Handreiking Natuurdaken' laat zien hoe je met je dak verschil kunt maken voor de natuur. Een dak met kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. De partners van de Green Deal Groene Daken reikten op 28 maart bij het NIOO het eerste exemplaar uit aan een enthousiaste Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Citizen science steeds belangrijker voor vogelonderzoek

Vandaag de dag speelt het publiek steeds vaker een rol in de wetenschap. Wereldwijd schieten citizen scienceprojecten uit de grond. Ook de bijna 10.000 vrijwilligers die zich verbonden hebben aan Sovon zijn van onschatbare waarde. Tellen, ringen en aflezen van vogels zijn zeer geschikte en interessante onderwerpen om als citizen scienceproject uit te voeren.

Landbouwvee niet ideaal voor natuurgebieden

Landbouwdieren als runderen, schapen en paarden worden op grote schaal ingezet voor begrazing in natuurgebieden. Zonder hun aanwezigheid zouden deze gebieden dichtgroeien met bos of overwoekerd raken door dominante planten. Maar er zit een keerzijde aan: de poep van landbouwvee blijkt funest voor insecten en insecteneters.

Acht op de tien dagvlinders verdwenen

Tussen 1890 en 2017 is het aantal dagvlinders met minstens 84 procent achteruitgegaan; 15 soorten zijn zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Dit blijkt uit een analyse van langetermijngegevens tot 127 jaar terug door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Vlinderstichting, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.

Het donker pimpernelblauwtje steekt de grens over

Het donker pimpernelblauwtje komt maar op één plek in Nederland voor: vlakbij de grens met Duitsland, waar de soort ook nog aanwezig is. In een project van Nederlandse en Duitse organisaties is nu een gezamenlijke strategie ontwikkeld voor behoud en uitbreiding van deze bijzondere vlinder in die grensregio.

Start campagne 'Dumpen doe je niet!'

Ruim 5.000 keer per jaar wordt er in de Brabantse natuurgebieden van alles gedumpt. Van slachtafval, bankstellen, complete keukens, bouwafval tot asbest en synthetisch drugsafval. Het ontsiert de natuur, is gevaarlijk, slecht voor het milieu en de maatschappelijke kosten van het opruimen zijn hoog.

Pagina's