Natuurbericht

Bewijs dat koolmezen eikenprocessierupsen uit nesten eten

Eerder hebben we aangetoond dat koolmezen zowel jonge als oudere eikenprocessierupsen eten. Twee video's laten nu zien dat ze ook rupsen opeten die overdag in de karakteristieke eikenprocessierupsnesten verscholen zitten. Ze maken daarvoor zelf gaten in de nesten. Koolmezen kunnen een prominente rol spelen in de beheersing van processierupsen, maar enkel nestkasten plaatsen is niet voldoende.

Infectieziekten belangrijkste oorzaak strandingen bruinvissen aan Nederlandse kust

Aan de Nederlandse kust stranden jaarlijks honderden bruinvissen. Ruim vijftig van deze dieren zijn in 2017 postmortaal onderzocht. Een derde daarvan is gestorven door ziekte, waarbij longontsteking de meest voorkomende diagnose was. Dit blijkt uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Pionier- en rietvogels weten nieuw moeras in Park Lingezegen vlot te vinden

In Park Lingezegen, het grote groene uitloopgebied tussen Arnhem en Nijmegen, is een bijzonder natuurgebied aangelegd: het Waterrijk. Dit gebied is de laatste jaren een hotspot voor vogelaars geworden. Vlakbij de nieuwe wijken van Arnhem-Zuid kun je allerlei water- en moerasvogels spotten.

Biodiversiteit in Nationaal Park Hollandse Duinen hoger dan verwacht

In het nieuw op te richten Nationale Park Hollandse Duinen zijn in 2018 al meer dan 5.000 soorten dieren en planten aangetroffen. Het aantal en de korte periode waarin de soorten zijn gevonden verrast biologen. Het laat zien dat deze ‘achtertuin’ van de Randstad tot de soortenrijkste gebieden van Nederland behoort.

Boomblauwtje herstelt na mager voorjaar

Ondanks het mooie voorjaar had het boomblauwtje een matige voorjaarsgeneratie. De vlinder vloog ook pas rond zijn normale tijd, terwijl veel andere soorten juist eerder verschenen. De tweede generatie verschijnt nu: deze lijkt wel groot te worden en ook eerder dan het langjarig gemiddelde. Vorig jaar had het boomblauwtje een hele vroege en grote voorjaarsgeneratie, en een matige zomergeneratie.

Zomer: pas op voor hittestress!

De zomer is pas net officieel begonnen, maar de zomerse temperaturen zijn al bijna twee maanden in het land. De maand mei had de hoogste gemiddelde maandtemperatuur gemeten sinds 1901. En we ervoeren al bijna de eerste hittegolf van het jaar. Met deze warmte ligt ook een gevaar voor de gezondheid op de loer: hittestress.

Zuid-Holland kiest voor een groene en waterrijke leefomgeving

Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie voor ogen slaan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te vergroenen. Op 22 juni vond de startbijeenkomst van de inspraakperiode op deze visie plaats. De provincie Zuid-Holland nodigt iedereen van harte uit om op de visie te reageren.

Flora Zeelandica: meesterwerk over de Zeeuwse flora

Afgelopen vrijdag werd de Flora Zeelandica gepresenteerd. Dit boek beschrijft alle 1.700 in Zeeland voorkomende planten. Bijzonder aan dit meesterwerk is dat het geheel geschreven is door vrijwilligers én dat ze dit in slechts drie jaar hebben gedaan.

Recroduct 'Poort van Pauwels': voor natuur en recreatie in het Hart van Brabant

De Efteling, Natuurmonumenten, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het aanleggen van het zogenaamde recroduct 'Poort van Pauwels'. Deze speciale natuurbrug moet de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide met elkaar gaan verbinden, en toegang vormen tot Landschapspark Pauwels. Zowel dieren als recreanten kunnen daarvan profiteren.

Derde goudjakhals ooit waargenomen, voor het eerst overdag

De goudjakhals bereikt Nederland. Van oudsher komt dit neefje van de wolf voor in de Balkan tot aan Bangladesh. Sinds 1950 breidt deze soort zich vanuit de Balkan uit naar de rest van Europa, tot aan de Baltische staten, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Nu is in relatief korte tijd al de derde waarneming voor Nederland gedaan en de eerste overdag in de bossen nabij Ruurlo, Gelderland.

Zetten #vleermuizen en #bouw elkaar #klem?

In het COBOUW-artikel ‘Vleermuis legt bouwproject vaker lam (en andersom)’ wordt ernstige bezorgdheid geuit, voortkomend uit de ervaring met het omgaan met vleermuizen en de Wet Natuurbescherming. Vleermuisspecialist Herman Limpens van de Zoogdiervereniging nodigt de bouwsector uit om samen 'het paars van de krokodil' in de richting van groen en rood te kleuren door natuurinclusief te bouwen.

De vijf meest gehoorde vogelergernissen

Poep op de stoep, koekje uit uw hand gepikt, slapeloze nachten door getjilp en gekras. Hmm. Tijdens of na het broedseizoen ergert u zich misschien wel aan vogels, zelfs als u ze graag ziet. Vijf vogelergernissen en enkele oplossingen.

Veel gehavende eikenpages

De afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting heel veel meldingen van ‘verfomfaaide’ vlinders. De vleugels zijn nog gekreukeld of niet goed ontwikkeld. Vaak zitten de vlinders op de grond. De bovenvleugels zijn heel donkerblauw, de ondervleugels lichtgrijs. Het blijkt te gaan om eikenpages: een vlindersoort die je normaal gesproken niet zo snel tegenkomt.

Brabantse natuur in Nature Today

Vanaf juni 2018 is de provincie Noord-Brabant trotse partnerorganisatie van Nature Today, omdat we trots zijn op de Brabantse natuur en die graag met iedereen delen.

Beschermde vermiljoenkever duikt op in Gelderland

De vermiljoenkever is in 2012 voor het eerst in Nederland gevonden en er worden nog steeds nieuwe vindplaatsen vastgesteld. Tijdens een streekproef in Gelderland bleek hij ook hier aanwezig te zijn. Daarmee is hij nu uit drie provincies bekend. De vermiljoenkever staat op de Habitatrichtlijn en de kevers zelf én zijn biotoop zijn strikt beschermd.

Eerste wisentkalfjes geboren

De eerste wisentkalfjes van dit jaar zijn weer geboren. Inmiddels zijn er vier wisentkalfjes geboren in natuurpark Lelystad, drie in Kraansvlak, één op Maashorst en er zijn er nog een aantal op komst. Zo wordt er ook weer een kalfje op de Veluwe verwacht.

Eikenprocessierupsen blijken in staat om een paar jaar in rust te gaan

We hebben een verklaring voor het grote aantal eikenprocessierupsen dit jaar, de minder succesvolle preventieve bestrijding en voor een hele serie vreemde waarnemingen. Eikenprocessierupsen blijken één of misschien zelfs enkele jaren in de grond in verlengde diapauze te kunnen gaan. Een deel van de rupsen verschijnt daardoor pas later in het voorjaar waardoor bestrijding veel lastiger wordt.

Protisten: de verborgen groep bodembewoners

Onze ecologische kennis hield lange tijd op bij het bodemoppervlak. Dat is gelukkig veranderd, maar over sommige bodembewoners weten we nog altijd weinig. Over protisten bijvoorbeeld. Toch vormen deze meestal eencellige organismen een 'vruchtbaar' onderzoeksterrein, betoogt NIOO-onderzoeker Stefan Geisen.

Wat is de staat van de Nederlandse wegbermen? Help mee!

Bermen langs wegen en wateren zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. In het bermbeheer gaan veel zaken goed, maar soms ook finaal mis. Daarom voeren De Vlinderstichting en FLORON campagne onder het motto 'Mijn berm bloeit!'. Om kansen en knelpunten in het bermbeheer in kaart te brengen, is ieders hulp welkom. Helpt u mee om de staat van de Nederlandse wegbermen op te maken?

Wees #alert op #Afrikaanse #varkenspest bij #wilde #zwijnen

Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en wilde zwijnen. Het is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor wilde zwijnen en gehouden varkens. In 2007 dook deze virusziekte op in Georgië en sindsdien verspreidt ze zich steeds verder in Europa. Verdere verspreiding in de EU zal grote gevolgen hebben voor de populaties wilde zwijnen en de varkenssector.

Pagina's