Natuurbericht

Nota 'Bos voor de toekomst' desastreus voor bospaddenstoelen?

In een reactie op protesten tegen de massale kap van bomen werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een nota 'Bos van de toekomst' opgesteld. Sommige maatregelen die in de nota worden voorgesteld kunnen desastreus uitpakken voor in de bossen voorkomende paddenstoelen. De NMV gaat hier in een lezing op 29 maart nader op in.

Beekherstel geeft kansen aan loopkevers

Loopkevers zijn goede indicatoren van de ecologische kwaliteit van de oeverzone van stromende wateren. Daarom is onderzoek gedaan naar de invloed van beekdalbreed herstel op loopkevers. In drie gebieden in Drenthe is onderzocht welke soorten aanwezig waren op plaatsen waar vernatting van het beekdal had plaatsgevonden. Hieruit bleek dat vernatting gunstig is voor loopkevers van vochtige biotopen.

Lente barst los: ruim baan voor voorjaarsbloeiers

Het voorjaar is losgebarsten. Wie naar buiten gaat zal het niet ontgaan: kruiden komen tot bloei, de pollen van windbestuivers als Zwarte els en Krokussen stuiven er op los, boomknoppen springen open en de eerste bladeren vouwen zich uit. De winter is voorbij, de dagen worden langer en de temperatuur hoger. De overgang van winter naar lente is een sensatie, elk jaar weer!

Medewerkers Efteling helpen mee in de natuur

Het was zomaar een idee, maar sinds deze week gebeurt het werkelijk in het Leenderbos: medewerkers van de Efteling helpen boswachters met het beheer van de Brabantse natuur. “Zorg voor een natuurlijke omgeving zit bij de Efteling in het DNA”, weet Wyke Smit van de Efteling. “Nu ons park dicht is, is het fantastisch dat we toch voor de natuur aan het werk kunnen.”

Rotterdamse onderwaternatuur gedijt bij meer aandacht

In Rotterdam kan nog veel meer worden gedaan om de natuur onder water een boost te geven, zo blijkt uit een nieuwe studie in opdracht van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, WWF en ARK Natuurontwikkeling. Inzet is het aantrekkelijker en natuurlijker maken van de oevers van de Rotterdamse rivieren en het vergroten van de biodiversiteit.

Kwartiertelling vlinders levert erg veel informatie, ook in het buitenland

Het duurt niet lang meer of het vlinderseizoen barst los. Binnen twee weken zullen veel vlinders uit overwintering komen en zullen er nieuwe vlinders uit hun pop komen. Gelukkig geven heel veel mensen al door als ze ergens vlinders zien, maar via de nieuwe kwartiertellingen worden die gegevens nog veel waardevoller en bruikbaarder. Download de app en doe mee aan de kwartiertellingen.

Het oliekeverseizoen staat weer voor de deur

Oliekevers zijn in ons land sterk achteruitgegaan. Het resterende verspreidingsgebied en de oorzaken van de afname zijn onvoldoende bekend. Na positieve reacties op onze oproep van vorig jaar willen we u opnieuw vragen om te zoeken naar deze forse kevers. Zo hopen we meer over ze te weten te komen.

Meer dan één Goudkammetje

Op het strand spoelen vaak buisjes of kokertjes aan die opgebouwd zijn uit zandkorrels. In zo'n buisje woont een borstelworm die op de kop twee gouden kammetjes heeft: het 'Goudkammetje'. Recent bleek dat er in de Noordzee meer dan één soort voorkomt. Bij deze wat informatie uit de koker van de Goudkammetjes.

Visarend voor het eerst te volgen via webcam Beleef de Lente

Op zondag 21 maart gaat de nieuwe webcam aan: vanaf dat moment kan er gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch. Staatsbosbeheer heeft een webcam bij het nest geplaatst, waarmee de broedende visarenden via de bekende site Beleefdelente.nl van de Vogelbescherming te volgen zijn.

Is kleinschalige vlaktekap goed voor het bos?

De ontwerp Bossenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in meerdere opzichten omstreden. Ambities en doelen klinken in het algemeen positief, maar de uitvoeringsmaatregelen zijn daarmee niet zelden in strijd. Daarom is het goed dat de behandeling ervan in de Tweede Kamer is uitgesteld tot na de verkiezingen.

Help Nature Today nog aantrekkelijker te maken: vul de enquête in

Zoveel mogelijk mensen informeren, laten verwonderen en betrekken bij de natuur. Dat is wat we al twaalf jaar nastreven met Nature Today. Om Nature Today verder te verbeteren en om meer aan te sluiten bij jouw wensen en behoeften, nodigen wij je uit onze enquête in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en is volledig anoniem. Als dank krijg je 10 procent korting op een jaarabonnement.

Waarom zijn de eitjes van de kamsalamander gedoemd te sterven?

Natuurlijke selectie zorgt er normaal gesproken voor dat dodelijke mutaties in het DNA zoveel mogelijk verwijderd worden. Toch gaat er in de natuur af en toe wel eens wat fout. Watersalamanders van het geslacht Triturus (de kam- en marmersalamanders) vertonen zo’n extreme situatie: de helft van hun eitjes komt niet uit door een genetische afwijking die al miljoenen jaren geleden geëvolueerd is.

Maak de sprong naar een gelukkige leefomgeving

Don’t worry, be happy! Het is vandaag de Internationale Dag van het Geluk. Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij brachten in 2019 voor De Geluksatlas geluksplekken in Nederland in kaart. In Gelukkig Utrecht praten ze met 16 duurzame doeners in Utrecht die geluksplekken creëren, behouden en versterken. Wie is jouw favoriete plekverbeteraar? Doe mee aan hun oproep en maak kans op de gids!

Ontwikkeling lente ruim twee weken later dan vorig jaar

Heb je ze al gezien, de eerste bloemen van het bosanemoontje, maarts viooltje, hondsdraf of dotterbloem? Het kan rond deze tijd. Vorig jaar werden deze eerstelingen ruim twee weken eerder doorgegeven via Natuurkalender.nl dan dit jaar. Dit komt vooral doordat januari en februari vorig jaar bijna 3 graden warmer waren. Ten opzichte van 50 jaar geleden ligt de natuur nog wel zo’n twee weken voor.

Nieuwe natuur voor newbies

De allereerste #WorldRewildingDay is vandaag op zaterdag 20 maart 2021. Maar wat is rewilding of natuurontwikkeling nou precies? En wat kunnen we ermee? ARK Natuurontwikkeling, al ruim dertig jaar rewilding-pionier en één van de oprichters van Rewilding Europe, licht toe.

Pagina's