Natuurbericht

Grote vuurvlinder: op zoek naar eitjes niet groter dan een speldenknop

De zeer zeldzame grote vuurvlinder komt alleen voor in de Weerribben in Overijssel en in de Rottige Meente en Brandemeer in Friesland. Het is belangrijk om de verspreiding van deze soort te volgen. In juli 2020 hebben De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer met steun van vrijwilligers en de provincie Friesland een inventarisatie van eitjes uitgevoerd in de Rottige Meente en Brandemeer.

Wordt de marmerkreeft de volgende succesvolle invasieve rivierkreeft?

Onderzoekers van Naturalis en de UvA brachten de eigenschappen van de verschillende soorten rivierkreeften die in Nederland voorkomen in kaart. Op grond van hun analyse verwachten ze dat de marmerkreeft een succesvolle invasieve soort kan gaan worden.

Natuur en cultuur hebben elkaar hard nodig

Cultuurverschillen leiden vaak genoeg tot onbegrip over natuurbescherming. Daar komt wellicht verandering in. Een nieuw rapport, onder leiding van antropoloog Bas Verschuuren, beschrijft richtlijnen waarmee cultuur en spiritualiteit een stevigere plek kunnen krijgen in het ontwerp, bestuur en beheer van beschermde natuurgebieden. Dit komt zowel de natuur als cultuur wereldwijd ten goede.

Initiatief Aardpeer begint bij de bodem

Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvogels helpen?

Hoe staat het met ecosysteemdiensten in Nederland?

De Nederlandse samenleving gebruikt verschillende goederen en diensten die worden geleverd door ecosystemen. Alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan een duurzame voorziening van goederen en diensten, voorzien ze niet in de totale vraag. Voor de meeste ecosysteemdiensten neemt de vraag ernaar sneller toe dan het aanbod in de afgelopen twintig jaar.

Wageningen University wil dode steekmuggen voor onderzoek

Midden in de winter kunnen steekmuggen overlast veroorzaken. Om inzicht te krijgen in welke soorten muggen dit zijn, waar ze actief zijn, wat hun bijtgedrag is en of ze ziekteverwekkers bij zich kunnen dragen, roepen onderzoekers van Wageningen University het publiek op dode steekmuggen op te sturen. Dit kan van 16 februari tot 16 maart na registratie via Muggenradar.nl.

Vlindergegevens uit twee natuurmonitoringssystemen gecombineerd: een succesvolle pilot

In weinig landen wordt de natuur zo intensief gemonitord als in Nederland. Duizenden waarnemers verzamelen ieder jaar informatie over het voorkomen van planten en dieren. Verschillende organisaties gebruiken deze waarnemingen om ontwikkelingen bij soorten vast te stellen. Door de twee belangrijkste natuurmonitoringssystemen te combineren, blijken we meer informatie uit de gegevens te kunnen halen.

Meer bont dikkopjes en grote weerschijnvlinders in Het Groene Woud

De grote weerschijnvlinder en het bont dikkopje zijn schaarse soorten in Nederland. Op de Kampina zijn van beide vlindersoorten populaties gevestigd. Twee studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben, binnen het project ‘Wild van vlinders’, onderzocht of er mogelijkheden zijn om deze populaties uit te breiden naar andere natuurgebieden in Het Groene Woud, zoals de Scheeken.

Veel meelifters bij import van uitheemse sierplanten

Met de import van sierplanten liften onbedoeld ook uitheemse planten, dieren en andere organismen mee. Een aantal daarvan vestigt zich in ons land. Hoe vaak komt dit voor en is dat een probleem voor de natuur?

Ruud zet politievaardigheden nu in voor natuur

Geef Ruud van Cuijk een hint en hij praat honderduit over wat hij meemaakt tijdens zijn bijna dagelijkse tochten langs bos en veld. Maar de lijst met werkzaamheden voor met name de natuurvereniging in zijn woonplaats Reusel is dan ook even omvangrijk als ontzagwekkend. Dat de 68-jarige daarin soms een vleugje opvoedkunde verwerkt, verraadt zijn achtergrond bij de politie.

Dood hout leeft!

Afgestorven bomen met afbladderende bast, stammen als een gatenkaas, vermolmde resten vol zwammen. We kennen de vele vormen van dood hout allemaal uit het bos. Minder bekend is de sleutelrol van dood hout in de natuur. Tien procent van alle soorten op land is ervan afhankelijk. In een bos is dit zelfs minimaal 25 procent. Dood hout staat daarom garant voor een explosie van leven.

IJs en sneeuw: vogels zetten zich schrap

De koudegolf die Nederland in zijn greep houdt, bezorgt vogels een spannende tijd. Sommige verplaatsen zich koortsachtig, op zoek naar open plekken zonder sneeuw. Voor andere soorten is dat geen optie. Vogels die hun voedsel van de bodem of vanonder het water halen, hebben een zware week. Vogeltellingen laten die plotse veranderingen goed zien. Al zal de schade pas later echt duidelijk worden.

Zelfs de kleinste verschillen in uiterlijk terug te zien in DNA

Zogeheten foraminiferen - eencelligen met huisjes van kalk - kunnen soms heel erg op elkaar lijken, en genetisch toch mijlenver uit elkaar liggen. Voor het eerst hebben onderzoekers foraminiferen uit Australië en Indonesië bestudeerd met micro-CT-scans en DNA-technieken. Hierdoor kunnen we beter begrijpen hoe verschillend soorten van elkaar kunnen zijn, en of dat is vastgelegd in DNA.

Grote grazers in de winter

Terwijl het buiten ijskoud is, zitten wij lekker warm binnen met een trui achter de kachel en kijken door het raam naar de sneeuw buiten. Maar hoe zit het eigenlijk met al die dieren buiten in de natuur, zoals bijvoorbeeld de grote grazers in veel natuurgebieden? Hoe gaan zij om met dit winterse weer? Hieronder in vijf vragen en antwoorden een beeld van grote grazers in de winter.

Pagina's