Natuurbericht

De Piekjesspons blijft pieken

De Piekjesspons is een onopvallende spons die voor het eerst in 1951 in de Oosterschelde is waargenomen bij Wemeldingen. Deze soort leeft oorspronkelijk langs Europese kusten, maar is daarbuiten een sterk invasieve soort. Ook bij ons lijken de waarnemingen van deze spons de laatste jaren sterk te pieken. De bijzondere vormen waarin we ze de laatste tijd vinden, dragen hier ongetwijfeld aan bij.

Slappeling Biggenkruid, superheld Madeliefje

Vorst en kou: wat doet dat met planten? Januari en februari zijn de koudste maanden van het jaar met flink wat vorstdagen. Bloeiende planten vind je nu nog weinig. Bij FLORON zochten we uit hoe het aantal planten dat in wegbermen bloeide, langzaam kleiner werd sinds half november. Dat levert verrassende verschillen tussen plantensoorten op.

WWF: Latijns-Amerikaanse regeringen moeten aan de bak voor de jaguar

WWF lanceerde op 3 februari de internationale #JaguarKing-campagne om 14 regeringen in Latijns-Amerika aan te sporen om hun belofte na te komen over de Jaguar Roadmap 2030 die in 2018 van kracht werd. Drie jaar na de toegezegde inzet van de landen zijn echter nog nauwelijks vorderingen gemaakt.

Waardoor zijn er toch zoveel verschillende kleuren slakkenhuisjes?

De kleurpatronen van schelpen zijn even divers en omvangrijk als hun vele soorten bewoners. Welke pigmenten en genen precies verantwoordelijk zijn voor het kleurpatroon is echter nog onderwerp van discussie. Nieuwe wetenschappelijke technieken kunnen helpen om deze vragen te beantwoorden.

Natuurontwikkeling in rivierengebied leidt tot herstel soortenrijkdom

Het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied’, kortweg NURG, heeft ertoe geleid dat de soortenrijkdom in het rivierengebied is toegenomen. In bijna heel Nederland neemt de biodiversiteit nog steeds af. In het rivierengebied is echter sprake van vooruitgang. In 25 jaar tijd is er bijna 6.700 hectare nieuwe riviernatuur bij gekomen. Eerder verdwenen én nieuwe soorten hebben zich hier gevestigd.

Neushoornstroperij in Zuid-Afrika afgenomen, met ‘dank’ aan corona

In 2020 zijn er in Zuid-Afrika 394 neushoorns gedood om hun hoorn, een afname van 33  procent vergeleken met de 594 in 2019. Het is het zesde jaar op rij dat er minder neushoorns zijn gestroopt in het land. Hoewel dit welkom nieuws is, is het duidelijk dat de afname van vorig jaar ook komt door de strenge lockdowns die ook de bewegingsvrijheid van stropers en smokkelaars beperkten.

Blijf op de dijk! Bescherm de wilde dieren en geef hun de ruimte

Het waterpeil op de rivieren stijgt en de uiterwaarden overstromen. Komend weekend wordt de piek verwacht. Het leefgebied van grazers, maar ook soorten als haas, bever en ree neemt flink af. Juist in deze tijd is het extra druk in veel natuurgebieden. Daarom vragen we uw hulp bij het beschermen van deze dieren: blijf op de dijk en gun de dieren de rust en ruimte die ze nu extra hard nodig hebben.

Gelderland werkt aan natuurlijk en divers bos

Er komen bomen bij als het aan Provincie Gelderland ligt, toch zeker een miljoen. Bovenal gaat het Gelderse bos veranderen: minder dennen, meer loofbos. Minder monoculturen met weinig soorten, meer oude en dode stammen. Want vitaler bos, is toekomstbestendig bos.

Valentijnsactie: stuur een kaart, help een otter!

14 februari is het Valentijnsdag! De dag waarop je jouw geliefde kunt verrassen en in het zonnetje kan zetten. Vanuit de otter- en beverwerkgroep CaLutra komen we daarom speciaal voor het Jaar van de Otter met een toffe valentijnsactie waarbij jij met een leuk kaartje voor je geliefde ook bijdraagt aan de bescherming van de otter in Nederland!

Het staartblauwtje officieel terug in Nederland

Het staartblauwtje was verdwenen. Na 1933 was hij niet meer in Nederland gezien, maar in 2011 werden de eerste weer in ons land gemeld en werd ook voortplanting geconstateerd. De soort doet het goed en is in Limburg inmiddels wijd verbreid. Nu het staartblauwtje zich tien jaar achtereen heeft voortgeplant, beschouwen we hem weer als standvlinder. Deze vlinder profiteert van klimaatverandering.

wind, ernergie, duurzaam, windmolen, windturbine, wind op zee, vogels, gezondheid

Op de Atlas Leefomgeving actualiseren we elk jaar de luchtkaarten. De kaarten van 2019 laten een verbetering van de luchtkwaliteit zien ten opzichte van 2013 tot en met 2018. De daling van fijnstof en stikstofdioxide in onze lucht zet door. Dat is goed nieuws. Schone lucht betekent gezondheidswinst! We zijn benieuwd naar de luchtkwaliteitskaarten van 2020. Is er straks een verschil te zien?

Nieuwe inzichten in de evolutie van kaken bij de eerste kaakdieren

Bijna alle gewervelde dieren hebben kaken, zo ook de mens. In evolutionaire zin kan deze ontwikkeling als een succes worden beschouwd. Toch bestaan er nog veel vragen omtrent de evolutie van de eerste kaken. Aan de hand van simulatiesoftware hebben paleobiologen Ben King en Martin Rücklin van Naturalis Biodiversity Center getracht hier duidelijkheid in te scheppen.

Onderzoek haaienpopulaties in noordoostelijk Caribisch gebied in voorjaar van start

DCNA gaat, met steun van WWF-NL, onderzoek doen naar de levenscyclus en het voorkomen van grote trekkende haaien in het noordoostelijk Caribisch gebied. Naar aanleiding van twee recente gebeurtenissen zijn er speculaties dat het aantal haaien in het gebied toeneemt. Er zijn echter geen gegevens die hierop wijzen. Met het onderzoek wil DCNA een idee krijgen van mogelijke veranderingen.

Gesnapt! TurtleCams laten zien hoe toeristen zeeschildpadden bijvoeren (en beïnvloeden)

Het gedrag en dieet van jonge, groene zeeschildpadden verandert doordat toeristen de wilde dieren voeren. Dat ontdekten Wageningse wetenschappers met TurtleCams; camera’s op de rug van groene zeeschildpadden in de Bahama’s. Het is voor het eerst dat wetenschappers zulke camera’s gebruiken om ontmoetingen tussen dieren en toeristen voor wetenschappelijk onderzoek vast te leggen.

Pagina's