Feed-aggregator

Verwanten wijzen wolf de weg naar het westen

Natuurbericht -

De meeste wolven die in Nederland verschijnen stammen af van wolvenpopulaties uit Oost-Polen en de Baltische staten. Dat blijkt uit recent onderzoek naar de genetische oorsprong van de wolvenpopulatie in Duitsland. De studie laat ook zien dat wolven onze kant op komen door een natuurlijk mechanisme dat inteelt helpt voorkomen en waarbij jongvolwassen dieren op zoek gaan naar een eigen territorium.

Wolvenaanvallen op mensen hoogst onwaarschijnlijk

Natuurbericht -

Uit het NINA-rapport 'Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020' blijkt dat in Europa, ondanks de stijging van het aantal wolven, een aanval van een wolf op een mens nog steeds hoogst onwaarschijnlijk is. Lees hier de bevindingen van het onderzoek en de aanbevelingen van IFAW (International Fund for Animal Welfare).

Baanbrekend haaienonderzoek rondom Sint Maarten

Natuurbericht -

In de week van 11 april werden elf haaien voorzien van een zender, waaronder voor het eerst een zwangere vrouwelijke tijgerhaai en een bedreigde Caribische rifhaai in het Nederlands Caribisch gebied. De gegevens uit deze zenders zullen belangrijke informatie opleveren voor beschermingsstrategieën van haaien in de regio.

Hooikoorts door bloeiend gras aanstaande

Natuurbericht -

Het graspollenseizoen staat voor de deur. Dit weekend wordt het zeer koude lenteweer ingewisseld voor een beduidend warmer weertype. Daarbij valt geregeld wat neerslag en dat maakt het groeizaam weer. Komende week zal dan ook het eerste gras tot bloei komen en stijgt de kans op hooikoortsklachten voor wie allergisch is voor graspollen. Het berkenpollenseizoen duurt dit jaar lang.

Rifhaaien verhuizen tijdens hun leven

Natuurbericht -

Rifhaaien blijven niet hun hele leven op dezelfde plek, ze gebruiken verschillende habitats tijdens verschillende perioden in hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research in Caribisch Nederland. Deze bevindingen hebben mogelijk consequenties voor het effectief beheren en beschermen van deze bedreigde diersoorten.

Sint-jacobsvlinder en het giftige jakobskruiskruid

Natuurbericht -

Jakobskruiskruid is niet door iedereen geliefd, maar de sint-jacobsvlinder is er dol op. De rupsen van de sint-jacobsvlinder slaan de gifstoffen uit jakobskruiskruid op, waardoor ze als rups, maar ook later als vlinder, oneetbaar zijn. De opvallende overdag actieve nachtvlinders zijn vanaf nu veel te zien. Dit is een van de redenen om jakobskruiskruid niet massaal te gaan bestrijden.

Wat brengt de kat thuis?

Natuurbericht -

In de maatschappij is discussie ontstaan over het jaaggedrag van katten. Wat betekent dit voor de omgeving? Katten die buiten lopen jagen op dieren en brengen die vaak mee naar huis. Het is zonde om met deze informatie niets te doen, de Zoogdiervereniging kan uw hulp gebruiken! Door te melden wat uw kat thuis heeft gebracht, helpt u om de verspreiding van kleine zoogdieren in kaart te brengen.

Vissers melden grote steur

Natuurbericht -

Urker vissers hebben vorige week een grote steur gemeld. De vis was maar liefst anderhalve meter groot en werd na vangst weer levend teruggezet in het water. Niet alleen was het de eerste vangstmelding van dit jaar, ook is het de grootste Europese steur die sinds het verdwijnen van deze vis uit ons land gemeld is. De Europese steur is de zeldzaamste trekvis die in onze wateren thuishoort.

Extreme vorm vertakt schaafstro aangetroffen langs de Diefdijk bij Asperen

Natuurbericht -

Tijdens de kartering van een graslandperceel langs de Diefdijk nabij Asperen (GD) is het zeldzame vertakt schaafstro (Equisetum x moorei) aangetroffen. Dit is een hybride van schaafstro (Equisetum hyemale) en vertakte paardenstaart (Equisetum ramosissimum). Omdat het verzamelde exemplaar sterk afwijkende kenmerken vertoonde, heeft een DNA-analyse uitgewezen welke hybride het betrof.

Vroege mens speelde geen rol in uitsterven van diersoorten op eilanden

Natuurbericht -

Mensen speelden vaak een belangrijke rol in het uitsterven van soorten op eilanden. Dat gebeurde door overbejaging, landbouw of door meegebrachte invasieve soorten en ziektes. Tenminste, zo ging het de afgelopen 2.500 jaar. Daarvoor leek de impact van mensen eigenlijk wel mee te vallen, volgens een nieuwe internationale publicatie van eilandbiologen.

Savannezeep helpt vogels én vrouwen in Afrika

Natuurbericht -

Natuur en mensen helpen door iemand eens lekker in te zepen? Werfzeep maakt nu, samen met Cordaid en Vogelbescherming, Savannezeep. Het hoofdingrediënt van deze zeep is sheaboter, gewonnen uit de vrucht van de Afrikaanse sheabomen uit de Sahel. Met deze zeep help je het tegengaan van verwoestijning in de Sahel en draag je bij aan natuurherstel.

Online lezing over roestschimmels door Aad Termorshuizen op 10 mei

Natuurbericht -

In een lezing op 10 mei bespreekt Aad Termorshuizen de roestschimmels. Ze komen alleen op groene, levende planten voor en hebben een intrigerende levenscyclus. Een 'verplichte' waardplantwisseling bij veel soorten maakt deel uit van deze cyclus. Hoe je deze schimmels kunt waarnemen en determineren, wordt toegelicht in deze lezing.

Ruige dwergvleermuis steekt in één nacht de Noordzee over

Natuurbericht -

Een ruige dwergvleermuis vloog in de nacht van 2 op 3 mei van Minsmere in Engeland rechtstreeks naar Wijk aan Zee. Dit is de eerste detectie van een dergelijke oversteek van Engeland naar Nederland via het telemetrie-onderzoek naar de migratie van ruige dwergvleermuizen. De vleermuis, een volwassen vrouw, werd op 29 maart gezenderd door de Norwich Bat Group, die WUR-onderzoekspartner zijn.

Kennisnetwerk OBN maakt kennis beschikbaar voor natuurbeheer

Natuurbericht -

Voor het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit was 2020 een jaar met veel ontwikkelingen. Eén daarvan was de uitvoering van het Ecologisch Assessment. De resultaten van het Ecologisch Assessment geven een impuls aan de toekomstige focus, positionering van het Kennisnetwerk OBN en inhoudelijke prioritering van het uit te voeren onderzoek. Hieronder een aantal onderzochte onderwerpen.

Pagina's

Abonneren op NatuurFront aggregator