Natuurbericht

Kolk Westerveld bij Arnhem: aal kruipt in ademnood de kant op

De tien meter diepe kolk Westerveld bij Arnhem kent al jaren problemen met haar zuurstofhuishouding door rottend blad, waardoor het onderwaterleven verstikt. De kolk is een overblijfsel van een dijkdoorbraak door de Rijn in 1740. Afgelopen herfst kwamen tientallen grote palingen na een week zonder zuurstof letterlijk de kant op.

Idylles voor meer bloemen, bijen en vlinders

Verspreid over Nederland zijn de afgelopen jaren idylles aangelegd. Bloemrijke graslanden voor vlinders, bijen en mensen. Plekken waar bestuivers weer voedsel en leefgebied vinden, en mensen kunnen genieten van kleur, geur en soortenrijkdom. Ook in 2018 zullen er idylles bijkomen: in Noord-Brabant en Zuid-Holland gebeurt dit met hulp van de provincie. Weet u een goede locatie? Meld hem aan!

Met nieuwe Atlaskaarten op weg naar droge voeten

Met het hoge water van de afgelopen dagen komt het risico op natte voeten voor sommigen steeds dichterbij. Waar loop je de meeste kans op overstromingen? En kun je in je directe omgeving uitwijken naar een droge plek? Twee nieuwe kaarten op Atlas Leefomgeving bieden inzicht.

Hermelijn vrijwel afwezig in studie naar kleine marterachtigen

Een uitgebreide studie naar het voorkomen van kleine marterachtigen in vier gebieden rondom Deventer leverde opvallende resultaten op. Wezels werden het meest aangetroffen; hermelijnen slechts sporadisch. Het verdwijnen van kleinschalig landschap met hun specifieke habitat heeft waarschijnlijk geleid tot het verdwijnen van kleine marterachtigen uit grote delen van Nederland.

Satellietbeelden Groenmonitor laten verdrievoudiging van rivieroppervlak IJssel zien

De recente overvloedige neerslag in Nederland en Duitsland heeft ervoor gezorgd dat de Rijn, Waal en IJssel tot kilometers brede watermassa’s zijn uitgegroeid. Een vergelijking van een Groenmonitor satellietfoto van 8 januari met een satellietfoto van een normale rivierstand laat zien dat het rivieroppervlak van de IJssel bijna verdrievoudigd is.

Veel paddenstoelen in zachte eerste week van januari

Het aantal met bomen in symbiose levende paddenstoelen dat ook in de winter verschijnt, neemt de laatste decennia flink toe. Oorzaak zijn de voor veel paddenstoelen ideale temperatuur en vochtigheid in de huidige winters. In het Zwanenwater bij Callantsoog (NH) troffen mycologen verschillende mycorrhizapaddenstoelen aan, evenals bijzondere wasplaten en echte winterpaddenstoelen.

Plastic korrels aangespoeld op Texel

Afgelopen weekend spoelden op Texel grote hoeveelheden zwarte plastic korrels aan. Dit type korrels lijkt sterk op industriële plastic pellets, het halffabrikaat waaruit gebruiksproducten worden gemaakt. Maar die zijn meestal doorzichtig of melkig en niet vaak zwart, behalve in gerecycled plastic.

Grote lijster wordt ‘Rode-Lijst'er’

De grote lijster is bestempeld als ‘kwetsbaar’ op de nieuwe Rode Lijst. Dat klinkt niet zo gruwelijk als ‘verdwenen’ of ‘ernstig bedreigd’, maar geeft toch stof tot nadenken. Hoe komt het dat zo’n algemene soort achteruit gaat?

Natuur in Flevoland: van technocratisch naar democratisch

De provincie Flevoland wil de maatschappelijke en economische waarde van natuur vergroten door natuur te beschouwen als meer dan alleen technocratische natuurdoeltypen en instandhoudingsdoelstellingen. Natuur is in de ogen van de provincie meer dan een hectare alkalisch laagveen met een bepaalde pH-waarde en een bijbehorend EU-habitatnummer.

Tweestreepvoorjaarsuil nu ook in de winter

Maart en april zijn de topmaanden voor de tweestreepvoorjaarsuil. Deze forse bruine nachtvlinder wordt dan op veel plaatsen in Nederland gezien, zowel gelokt met licht als met stroop. Hoewel het een echte voorjaarsuil is, zijn er, vooral de laatste jaren, flink wat meldingen van vlinders in oktober, november en december.

25 meest gelezen natuurberichten in 2017

In 2017 publiceerden de partners van Nature Today 819 natuurberichten op NatureToday.com. Hieronder de 25 natuurberichten die in 2017 het meest gelezen zijn. De bijna 700 duizend bezoekers lazen bij elkaar zo’n 1,8 miljoen keer een natuurbericht. Een nieuw record. Namens alle auteurs danken we u voor uw bezoek en wensen we u veel plezier toe met de honderden nieuwe natuurberichten van 2018.

Madeliefje op één in jaarlijkse telling winterbloeiers

FLORON en Tuintelling.nl vroegen plantenliefhebbers om tussen Eerste Kerstdag en dinsdag 3 januari een uur te gaan te zoeken naar bloeiende planten. Door de uitzonderlijk warme laatste dagen van 2017 werden meer bloeiende planten gevonden dan vorig jaar: plantenliefhebbers noteerden tijdens de Eindejaars Plantenjacht gemiddeld 14,9 bloeiende plantensoorten per uur.

Minimaal 14 zeldzame wilde katten in Nederland

De Europese wilde kat is in Nederland bezig aan een heuse comeback. Vanuit de Eifel en Ardennen vindt de wilde kat zijn weg terug naar het Limburgse Heuvelland. Uit onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwikkeling blijkt dat in 2017 minimaal veertien wilde katten aanwezig waren in Zuid-Limburg. Op minimaal twee locaties vond voortplanting plaats.

Naar het Natuur Netwerk Nederland – Ligt ons natuurbeleid nog op koers?

Nederland heeft het natuurbeleid sterk omgevormd. Met de herijking en omvorming van de Ecologische Hoofdstructuur tot Natuur Netwerk Nederland is het beoogde oppervlak verkleind, de kwaliteitsambitie verhoogd, de uitvoering bij de provincies neergelegd en de financiering veranderd. De provincies zijn op de goede weg, maar de uitdaging ligt in het verder vergroten van de kwaliteit van gebieden.

Hoe komt de bever de winter door?

Veel dieren gaan in winterslaap of proberen de kou te vermijden in de winter. Maar hoe overleef je de winter als je voornamelijk in het water leeft, zoals de bever?

Midden in de winter op zoek naar meidoornspanners

In januari en februari denken nog niet veel mensen aan vlinders, maar de eerste soorten zijn toch echt al actief! Naast de winteruilen en voorjaarsspanners vliegen ook de meidoornspanners. Deze zijn in Nederland maar van een paar plekken bekend, maar dat kan ook komen door de vliegtijd en het feit dat je er echt met je zaklamp voor op pad moet.

Groene glibberzwam uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2018

De Groene glibberzwam is uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2018. De Groene glibberzwam wordt vaak gevonden op plaatsen waar andere zeldzame paddenstoelen voorkomen. Ze wordt daarom beschouwd als een zogenaamde indicatorsoort. Help mee deze bijzondere locaties in kaart te brengen. Let erop dat je er niet per ongeluk op stapt, want een snotterige glibberige massa is wat er van overblijft.

Een gelukkig Nieuwjaar voor het gentiaanblauwtje?

Het gaat slecht met het gentiaanblauwtje in Nederland. Daarover berichtten we al in eerdere nieuwsberichten. In de winter steken beheerders en vrijwilligers de handen stevig uit de mouwen voor deze vlinder. Op Kampina bij Natuurmonumenten en in het Nationale Park De Hoge Veluwe proberen ze, bijgestaan door de kennis van De Vlinderstichting, deze mooie vlinder door de donkere dagen heen te loodsen.

Pagina's