Natuurbericht

Veel glyfosaat in landbouwgronden: “Verlenging toelating niet verstandig.”

Glyfosaat is het meest toegepaste herbicide in Europa. Er is discussie over verlengde toelating van dit middel. Deze week publiceerden wetenschappers van Wageningen Universiteit een studie waaruit blijkt dat glyfosaat in bijna 50 procent van de Europese landbouwgronden voorkomt. Via wind en water verspreidt de stof zich verder met mogelijke gevolgen voor biodiversiteit en menselijke gezondheid.

Wat bezielt groene vrijwilligers?

Groene vrijwilligers: tellers, vertellers en herstellers. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur, in de stad of in het landelijk gebied. Al meer dan honderd jaar. Deze mensen maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbeleving in Nederland. Wat drijft hen toch?

Engelse koolmezen hebben langere snavels

Engelse koolmezen hebben langere snavels dan de Nederlandse. Het verschil van een kleine millimeter is waarschijnlijk het resultaat van de Britse liefde voor het bijvoeren van vogels. Dit blijkt uit genetisch onderzoek van NIOO-KNAW, Wageningen University en vier Britse universiteiten dat morgen gepubliceerd wordt in het grote wetenschappelijke tijdschrift Science.

Wolf op de Veluwe

Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Op basis van fotomateriaal hebben experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut uit Duitsland bevestigd dat het inderdaad om een wolf gaat.

Sterke achteruitgang insecten, ook bij Nederlandse dagvlinders

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen. Samen met Duitse collega’s publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit deze bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE op 18 oktober 2017. Uit het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt een vergelijkbare achteruitgang van dagvlinders in Nederland.

Eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden

Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk. Naast de gebruikelijke activiteiten als eten, hun vacht onderhouden, hun leefgebied tegen ongenode gasten beschermen en hun nest onderhouden en bouwen, moeten de dieren nu ook voedsel verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden namelijk geen winterslaap.

Waar liggen de vruchtbaarste percelen voor uw gewas?

Meer dan 65 procent van het Nederlandse bodemgebruik bestaat uit landbouw. Om inzichtelijk te maken hoe geschikt een bodem is voor bepaalde gewassen, zijn er nu voedsel- en veevoerproductiekaarten beschikbaar op de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Met daarin tevens een grove indicatie van de geldelijke opbrengst. We zijn benieuwd wat u van deze kaarten vindt.

Vluchtelingen en geocachers samen voor gentiaanblauwtjes

Zo’n tachtig mensen staken afgelopen zaterdag op de Strabrechtse heide de handen uit de mouwen. Vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum in Budel en geocachers werkten zij aan zij om de heide open te houden. Voor hen stonden de jonge dennenboompjes dicht opeen; achter hen lagen boompjes afgezaagd op de grond. Wat ze achterlieten, was nieuw leefgebied voor onder andere het gentiaanblauwtje.

Eerste gekweekte stekelroggen uitgezet in Oosterschelde

In de Oosterschelde bij Yerseke zijn voor het eerst gekweekte stekelroggen in de natuur uitgezet. De experimentele uitzet markeert een bijzonder moment. Niet eerder is geprobeerd om met gekweekte roggen natuurlijke populaties te herstellen.

Steeds meer bijeneters

Het zien van een bijeneter brengt iedereen in vervoering. Die kans wordt steeds groter, want de noordgrens van het broedgebied blijft zich uitbreiden naar het noorden. Maar liefst 800 kilometer in de afgelopen twintig jaar. Nederland blijft voor bijeneters een lastige horde. Dit jaar hebben er vijf paartjes in ons land gebroed. In Duitsland is de rem er echter volledig af met meer dan 2000 paren.

Opmerkelijke toename van de Kammetjesstekelzwam

Er zijn weinig paddenstoelen die zo tot de verbeelding spreken als de Kammetjesstekelzwam. Op afstand lijken het ronde bollen, maar van dichtbij zie je dat ze geheel uit hangende en in rijen geplaatste stekeltjes bestaan die lijken op breekbaar wit koraal of nijver kantkloswerk. Kammetjesstekelzwammen waren zeer zeldzaam in ons land; sinds 2005 is de soort in opmars.

Kwabaal krijgt kansen in Gelderland

De kwabaal, de enige kabeljauwachtige in zoet water, heeft in Gelderland nog één populatie en is ook in de rest van West- en Midden-Europa zeldzaam geworden. RAVON heeft daarom op verzoek van de Provincie Gelderland de verspreiding in Gelderland en de kwaliteit van de leefgebieden in beeld gebracht en de noodzakelijke beheer- en herstelmaatregelen beschreven.

Zonovergoten vlinderweekend

Het was genieten afgelopen weekend! Terrasjes zaten vol, braderieën en markten hadden een topopkomst, en zelfs de openluchtzwembaden hadden over klandizie niet te klagen. Ook vlinderliefhebbers konden hun hart ophalen: er waren nog veel vlinders te zien met het warme en zonnige weer. Er werden wel twintig verschillende soorten gemeld.

Steeds meer walnoten aangetast door walnootboorvlieg

De waarnemingen blijven maar binnen komen, vooral uit Noord-Brabant en Limburg. De walnootboorvlieg lijkt daar goed gevestigd. Op sommige locaties nam de afgelopen jaren de aantasting toe. Zo werden in Helden dit jaar voor het eerst volwassen vliegen waargenomen. Eerst tussen het gras, op de grond, later werd er ook een exemplaar hoog in de boom aangetroffen op een noot.

Bodemdaling op Ameland

Het effect van bodemdaling op de Amelandse natuur als gevolg van gaswinning wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Duinvalleien nabij het centrum van de bodemdalingsschotel worden steeds natter. Op bepaalde delen van de kwelders houdt de opslibbing de daling niet bij en verandert de vegetatie. Dit leidt ook tot een verhoogde overspoelingskans van nesten van bodembroeders op de kwelders.

Grensmaas nu veiliger en natuurlijker

Afgelopen week presenteerde het Rijk de tussenstand van het Grensmaasproject. De resultaten zijn indrukwekkend: realisatie van hoogwaterveiligheid en honderden hectare nieuwe natuur. ARK is trots dat het hieraan heeft kunnen bijdragen.

Kleinste egelskop na ruim een halve eeuw terug in de kop van Drenthe

Tijdens een vegetatiekartering van het laagveengebied De Onlanden, in de kop van Drenthe, is afgelopen zomer Kleinste egelskop aangetroffen. Een bijzondere waarneming omdat deze zeldzame plant hier al meer dan een halve eeuw niet meer was waargenomen.

GPS-loggers registreren ‘middagdip’ bij grauwe kiekendieven

Met behulp van geavanceerde GPS-loggers is het tegenwoordig mogelijk om lokaal ruimtegebruik en trekwegen van vogels gedetailleerd in kaart te brengen. GPS-loggerdata kunnen echter voor veel meer doeleinden gebruikt worden. Voor een bijeenkomst over bioritmes analyseerde Werkgroep Grauwe Kiekendief bijvoorbeeld de activiteitspatronen van grauwe kiekendieven, met een verrassende uitkomst.

Schitterende Brabantse natuur

Noord-Brabant kent veel mooie natuurgebieden. Wie heeft er niet gewandeld door de Kampina of heeft zich midden in de woestijn gewaand in de Loonse en Drunense Duinen? Wie is er niet op zoek geweest naar de wisenten op de Maashorst, bevers in de Biesbosch of pimpernelblauwtjes in de Naad van Brabant? Over al die Brabantse natuurgebieden is nu een imposant boek verschenen.

Pagina's