Natuurbericht

Exotische blauwe tuinplatworm aangetroffen bij Nijmegen

In januari 2018 trof Andele Boorsma wormen met een opvallende rugstreep aan in de verwarmde kas van de Pompekliniek in Nijmegen. Het bleek de blauwe tuinplatworm Caenoplana coerulea, een exoot die niet eerder in ons land is aangetroffen. Exotische landplatwormen hebben een slechte naam, omdat ze regenwormen en slakken eten en zo de lokale biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid kunnen verminderen.

Blauwtje in je tuin? Boomblauwtje!

Het vlindervoorjaar is begonnen en de popoverwinteraars komen massaal tevoorschijn. Er komen bij De Vlinderstichting veel meldingen binnen van vliegende blauwtjes in de tuin die men niet op naam kan brengen. Dat is nu echter geen probleem, want het boomblauwtje is het enige blauwtje dat nu actief is.

Boommarter in het Kempen~Broek

Afgelopen maand is door ARK Natuurontwikkeling een boommarter vastgesteld in GrensPark Kempen~Broek. Met een cameraval werd het dier vastgelegd in een gebied van Natuurmonumenten. Het is de eerste zekere waarneming van een boommarter sinds lange tijd in het Kempen~Broek.

Aantal mensen met Lyme ruim verviervoudigd

In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen twintig jaar ruim verviervoudigd.

Bijen in Wilnis en Woerden gemiddeld een week later met wilgenstuifmeel

Bijen in Wilnis kwamen dit jaar op 5 maart voor het eerst terug met het karakteristieke heldergele wilgenstuifmeel. Precies op het gemiddelde van de afgelopen 32 jaar. Bijen in Woerden werden pas op 3 april met wilgenstuifmeel gezien. Alleen in het late 2013 was het verschil tussen de twee locaties groter dan dit jaar.

Koeienvlaaisafari

Wie de tijd neemt om in een natuurgebied een koeienvlaai of paardenhoop te bekijken, zal versteld staan van de rijkdom aan leven die erop te vinden is.

Robuust natuurgebied Empese en Tondense heide binnen bereik

Sinds eind jaren negentig zetten Natuurmonumenten en de provincie Gelderland alles op alles om het Natura 2000-gebied Empese en Tondense heide bij Brummen te vergroten en te herstellen, zodat de bijzondere flora en fauna kunnen opbloeien. Onlangs werd een mijlpaal bereikt: de laatste grondtransactie die nodig is voor het herstel, werd afgerond. Het totale natuurgebied wordt 260 hectare groot.

Nieuwe plantensoort met venijnige stekels in gras van campings

Soliva sessilis, een nieuwkomer in de Nederlandse flora, is recent op verschillende campings langs de kust aangetroffen. Deze kleine, groene plant is mogelijk invasief en de zaden kunnen leiden tot huidirritatie onder blote voeten. De soort heeft nu nog een relatief bescheiden verspreiding in Nederland, maar er is een kans dat ze ook naar gazons en sportvelden uitbreidt. Hoe gaan we hiermee om?

Zaterdag start ‘Van kroeg tot kraamkamer’

In onze tuin en zelfs op een balkon kunnen heel wat dieren leven. In een gevarieerde tuin vinden vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels bijvoorbeeld prima leefgebied. Om mensen hier meer bewust van te maken, en ze te stimuleren om de dieren een handje te helpen, organiseert de Dierenbescherming in samenwerking met Jaarrond Tuintelling dit jaar voor de tweede keer ‘Van kroeg tot kraamkamer’.

Konijnenstand opnieuw in een dip

Sinds 2015 is het aantal konijnen in de duinen fors afgenomen. In de periode 2006 tot 2015 was een deel van de konijnenpopulatie redelijk hersteld na de decimering door ziekten als myxomatose en Rabbit Hemorrhagic Disease Virus type 1 (RHDV-1). Na 2015 heeft in veel gebieden waarschijnlijk het nieuwe virus RHDV-2 toegeslagen. De afname in konijnenstand is het grootst in de vastelandsduinen.

Bont zandoogje: van bosvlinder naar tuinvlinder

De komende weken gaat het bont zandoogje volop vliegen. Moest je vroeger voor deze vlinder het bos in, tegenwoordig kun je in je tuin zitten en hem toch mooi te zien krijgen. Het bont zandoogje is sterk toegenomen: hij komt nu in het hele land en ook in tuinen veel voor.

Eerste eikenprocessierupsen uit het ei gekomen

Het eikenprocessierupsseizoen is begonnen. De eerste rupsen zijn op 9 april in het insectenstation in Mill, Noord-Brabant, uit het ei gekomen. In de derde of vierde week van mei krijgen ze hun brandharen. Veel rupsen zullen nog ruim anderhalve week moeten wachten op hun voedsel, jonge eikenblaadjes. Uit een diepvriesexperiment is gebleken dat naast eitjes ook rupsen zeer winterhard zijn.

Alen tellen tijdens 'International Eel Count': doe je mee?

De intrek van Europese en Amerikaanse aal is sterk achteruitgegaan. Daarom wordt er nu veel energie gestoken in het ontwikkelen van kennis en nemen van maatregelen. Vrijwilligers spelen op internationaal niveau een belangrijke rol bij de monitoring, en het helpen van aal bij barrières. Tijdens World Fish Migration Day, op 21 april, worden de krachten gebundeld in een ‘International Eel Count’.

Kleurrijke bossen in aantocht

April doet wat hij wil, zo ook met onze loofbossen. De bosbodem in sommige bossen verandert in een kleurrijk tapijt. Door de kleuren wit, blauwpaars en geel worden deze bossen een lust om naar te kijken, en nodigen uit om er in te wandelen en de bloemen te fotograferen. Het is weer tijd om uit te kijken naar een bosbodem vol met gekleurde voorjaarsbloeiers.

Haviken kraken zeearendnest

Twee zeearenden zetelden vorig jaar in een machtig nest in Nationaal Park de Alde Feanen. Daar zouden ze dit jaar vast weer gaan broeden. Niet dus… ze betrokken een vlakbij gelegen haviknest. De verjaagde haviken kraakten vervolgens het oude zeearendnest. Maar daar worden ze nu dagelijks op leven en dood gestalkt door de zeearenden. Tienduizenden mensen volgen deze soap live op Beleef de Lente.

Vuur in het heidelandschap, branden als beheermethode

Recent werd in Breda een stuk heide van 50 bij 40 meter afgebrand met als doel natuurbeheer, het doel was hier om de heide te verjongen. Dit klinkt gevaarlijk, maar deze gecontroleerde branden zijn niet te vergelijken met ongecontroleerde natuurbranden. Bij een beheerbrand wordt rekening gehouden met het weer voorafgaand aan de brand en het gebeurt alleen onder optimale omstandigheden.

Het was een geweldig vlinderweekend

We hebben er vrij lang op moeten wachten, maar het afgelopen weekend was top voor de vlinders. Vele duizenden vlinders zijn gezien. Het meeste de vlinderoverwinteraars, maar ook zijn er al flink wat vlinders uit de pop gekomen.

Lente barst uit de knoppen: land komt in bloei en blad. Doe mee met het onderzoek @natuurkalender

Volgens De Natuurkalender loopt de natuur nog zo’n anderhalve week achter op het gemiddelde van de afgelopen 17 jaar. Die achterstand loopt snel terug met de zeer hoge temperaturen. De komende dagen komen van veel boomsoorten zoals witte paardenkastanje, berk, beuk en zomereik de eerste bomen in blad. De GrowApp is nu ook een jaar beschikbaar wat mooie vergelijkingen oplevert.

De Platte oester lijkt op te krabbelen

De inheemse Platte oester had het in het verleden zwaar. Een ziekte in een strenge winter, overbevissing en later verdringing door de exotische Japanse oester, deden de tweekleppige sterk afnemen. In 2010 namen duikers in de Oosterschelde nauwelijks nog exemplaren waar. Inmiddels lijkt de soort voorzichtig maar gestaag terug te komen.

Oostvaardersplassen: analyse discussie in sociale media

Afgelopen winter leidde de sterfte van wilde dieren in de Oostvaardersplassen tot een heftige maatschappelijke discussie. Nu de media-aandacht wegebt blijft er een aantal prangende vragen liggen voor wildbeheer en natuurbeleid. Hoe kon deze maatschappelijke discussie zo polariseren en resulteren in een aanpassing van het beleid? Sociale media geeft inzicht in het verloop van de discussie.

Pagina's